Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Wilo-Comfort-Vario COR/T-1 Helix VE...-GE

Opis serije

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Kompaktna instalacija, spremna za priključenje, za sve namene kojima je potrebna raspodela sistema pomoću sigurnosne opreme „slobodan odvod“, tip AB prema EN 13077
 • Robusni sistem zahvaljujući centrifugalnim pumpama visokog pritiska od nerđajućeg čelika, serije Helix VE sa integrisanim, frekventnim regulatorima sa vazdušnim hlađenjem
 • Niski troškovi životnog ciklusa zahvaljujući novom Helix dizajnu
 • Displej koji se jednostavno koristi sa tehnologijom zelenog tastera i tekstualnim menijem
 • IF-utični modul za brzu komunikaciju sa sistemom upravljanja zgradom

Vrsta konstrukcije

Instalacija za vodosnabdevanje sa raspodelom sistema i sa centrifugalnom normalno usisnom pumpom visokog pritiska sa motorom sa regulisanim brojem obrtaja

Primena

 • Vodosnabdevanje i povišenje pritiska u stambenim, poslovnim i javnim objektima, hotelima, bolnicama, robnim kućama kao i u industrijskim sistemima.
 • Za pumpanje pitke, procesne vode, vode za hlađenje, za gašenje požara (osim za sisteme za gašenje požara prema DIN 14462 i uz odobrenje lokalnih službi za protivpožarnu zaštitu) ili druge industrijske vode bez materijala koji hemijski ili mehanički agresivno deluju i koji ne sadrže abrazivne sastojke ili sastojke sa dugim vlaknima

Oprema/funkcija

 • 1 pumpa serije Helix VE 4 ili Helix VE 6 sa ekvivalentnim IE4 standardnim motorom i kontinualnim regulacijskim radom preko integrisanog frekventnog regulatora
 • Maksimalni broj stepenova: 13
 • Rezervoar od polietilena, sa atmosferskom ventilacijom (150 l) za direktno priključivanje na javnu vodovodnu mrežu. Raspodela sistema u skladu sa DIN EN 1717 uz pomoć sigurnosne opreme „slobodan odvod“, tip AB u skladu sa DIN EN 13077
 • Komponente u kontaktu sa fluidom su otporne na koroziju
 • Zaporni ventil, sa potisne strane
 • Nepovratni ventil, sa usisne strane
 • Rezervoar sa plivajućim ventilom i plivajućim prekidačem (davač signala nedostatka vode)
 • Membranska posuda 8 l, PN 16, na potisnoj strani
 • Zaštita od nedostatka vode

Opseg isporuke

 • sistem za povišenje pritiska, fabrički montiran, ispitan na funkcionalnost i nepropusnost, spreman za priključenje
 • Ambalaža
 • Uputstvo za montažu i upotrebu

Način označavanja

Primer:

Wilo-COR/T-1 Helix VE 403

COR

Kompaktni sistem za povišenje pritiska sa integrisanom regulacijom broja obrtaja

T

Sa integrisanim rezervoarom u vidu raspodele sistema

1

Sa jednom pumpom

Helix VE

Serija pumpi sa integrisanom regulacijom broja obrtaja

4

Nominalni protok pojedinačne pumpe [m3/h]

03

Broj stepena pojedinačne pumpe

Tehnički podaci

 • Mrežni priključak 3~400 V ± 10%, 50 Hz; 3~380/440 V ±10 %, 60 Hz
 • Maks. temperatura fluida 40 °C
 • Maks. temperatura okoline 40 °C
 • Radni pritisak, 16 bara
 • Pritisak dotoka 6 bara
 • Stepeni pritiska 6/10/16 bari
 • Nominalni prečnici priključka na strani izlaznog pritiska Rp 1 ¼"
 • Nominalni prečnici priključka na strani dotoka Rp 1 ¼"
 • Nominalni broj obrtaja 1500 – 3770 o/min
 • Uklopna snaga P2 maks., pri maks. 10 A = 4 kW
 • Dozvoljeni fluidi, (ostali fluidi na zahtev):Napomena o fluidima: Dozvoljeni fluid je principijelno voda koja hemijskim ili mehaničkim putem ne ugrožava upotrebljene materijale za izradu proizvoda i koja ne sadrži abrazivne sastojke ili sastojke sa dugim vlaknima
  • Čista voda bez nataloženog sedimenta
  • Potrošna, hladna, rashladna voda i kišnica
  • Pitke vode
  • Voda za gašenje požara

Materijali

 • Radna kola i stepenaste komore od nerđajućeg čelika 1.4301
 • Kućušte pumpe od plemenitog čelika 1.4301
 • Vratilo od nerđajućeg čelika 1.4301
 • Zaptivač EPDM (EP 851)/FKM (Viton)
 • Poklopac kućišta od plemenitog čelika 1.4301
 • Donji deo kućišta od plemenitog čelika 1.4301
 • Mehanički zaptivač B-grafit/volfram-karbid, SIC/grafit
 • Plašt od plemenitog čelika 1.4301
 • Ležaj od volfram-karbida
 • Postolje pumpe EN-GJL-250
 • Cevovod od nerđajućeg čelika 1.4307

Opis/konstrukcija

 • Jedinica za vodosnabdevanje spremna za priključenje, ugrađena na osnovnu PE ploču, kompletni cevovod, uključujući sve potrebne armature i zaporne uređaje (isključivo zaporni uređaji sa strane dotoka), montažni set za senzor pritiska, centrifugalna višestepena pumpa visokog pritiska od nerđajućeg čelika u konstrukciji sa suvim rotorom sa integrisanim frekventnim regulatorom (serija Helix VE)
 • Membranska posuda: 8 l/PN 16 na potisnoj strani sa membranom od butil-kaučuka, neškodljiva u smislu zakona o zaštiti hrane; za ispitivanje i revizione provere sa zapornim ventilom sa pražnjenjem i protočnom armaturom u skladu sa standardom DIN 4807

Preuzimanja

Wilo-Helix VE 2-4-6-10-6

Broj artikla 4151993
Izlaz 1601
Broj verzije 04
Format stranice A4
Broj strana 40

PDF (8 MB)

Preuzmi

Wilo-Helix VE 22-36-52

Broj artikla 4151995
Izlaz 1601
Broj verzije 05
Format stranice A4
Broj strana 44

PDF (9 MB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Wilo-Comfort-Vario COR/T-1 Helix VE...-GE

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje