Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Wilo-RainSystem AF 150

Opis serije

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Tih rad zbog višestepenih centrifugalnih pumpi
 • Svi delovi koji dolaze u dodir sa fluidom su otporni na koroziju
 • Najveća moguća pogonska bezbednost zahvaljujući futurističkom potpuno elektronskom regulatoru RainControl Professional
 • Visoka ekonomičnost zbog napajanja svežom vodom prema stvarnim potrebama
 • Visoka pouzdanost zahvaljujući rezervoaru za napajanje koji je optimizovan u pogledu strujanja i buke

Vrsta konstrukcije

Automatska instalacija za korišćenje kišnice sa predrezervoarom i 2 samousisne pumpe

Primena

Korišćenje kišnice u kućama sa više porodica i manjim poslovnim preduzećima za uštedu pitke vode u kombinaciji sa cisternama ili rezervoarima

Oprema/funkcija

Modul koji je spreman za priključenje ima kompaktnu konstrukciju, električno i hidraulički je kompletno povezan i montiran na okvir od čeličnih cevi koji je lakiran i opremljen prigušivačima vibracija, sastoji se od sledećeg:

 • 2 komada samousisnih, nekorodirajućih, bešumnih centrifugalnih pumpi serije MultiCargo MC
 • Zbirni cevovod sa potisne strane R 1 1/2 uključujući i jedinicu davača sa membranskom posudom od 8 litara, uz protočni princip i zapornu napravu sa pražnjenjem
 • Manometar 0 - 10 bar
 • Kuglasta slavina sa usisne i potisne strane
 • Rezervoar za napajanje svežom vodom velike zapremine (150 litara) sa mehaničkim ventilom sa plovkom
 • Centralni uključni uređaj RainControl Professional sa upravljačkom elektronikom uključujući i magnetske ventile, kao i transmiter pritiska, 4–20 mA i senzor nivoa sa kablom dužine 20 m za nadzor nivoa popunjenosti
  • Rukovanje i prikaza rada ili smetnje preko LCD poruka, vođeno menijem
  • Ravnomerno upravljanje instalacijom postiže se cikličkom zamenom pumpi i integrisanim probnim radom kod pumpi u stanju mirovanja
  • Automatsko prebacivanje u slučaju smetnje i uključenje vršnog opterećenja
  • Automatska izmena vode u rezervoaru za napajanje
  • Automatska zaštita od stvaranja kamenca na magnetnom ventilu
  • Stalni prikaz nivoa popunjenosti u cisterni, pritiska instalacije, pogonskih stanja preko LCD-a

Opseg isporuke

 • Dve samousisne višestepene centrifugalne pumpe MC
 • Rezervoar za napajanje od 150 l, jedinica davača sa membranskom posudom od 8 l,
 • Centralni upravljački uređaj RainControl-Professional mit sa upravljačkom elektronikom i senzorom nivoa
 • Sa kablom od 20 m, merno područje 0-5 m.

Način označavanja

Tehnički podaci

 • Usisna visina maks. 8 m
 • Radni pritisak maks. 8 bar
 • Vrsta zaštite IP 41
 • Priključci:
  • Potisni vod / potisna strana zbirnog cevovoda R 1 ½
  • Usisna strana 2 x 1/4G 1
  • Dovodi R 1 ¼
  • Priključak za preliv DN 100

Materijali

 • Kućušte pumpe od plemenitog čelika 1.4301
 • Radno kolo od norila
 • Vratilo od plemenitog čelika 1.4028
 • Klizno-mehanički prstenasti zaptivač od keramike/grafita
 • Stepenaste komore od norila
 • Membransko-ekspanziona posuda od lakiranog čelika

Opis/konstrukcija

 • Jedinica za vodosnabdevanje sa dupleks pumpama, spremna za priključenje, kao kompaktni modul za višeporodične kuće i javne objekte
 • Za potpuno automatsko snabdevanje kišnicom iz podzemnog rezervoara ili iz cisterne.
 • Velika pogonska sigurnost zahvaljujući dva odvojena usisna voda (koji treba da se postave na objektu).
 • Rezervoar za napajanje, velike zapremine, nudi optimizovano dopunjavanje pitkom vodom u potrošačkoj mreži kod nenapunjene cisterne
 • Priključak za upozoravanje od vraćanja vode je serijski ugrađen
 • Protočna membranska posuda pritiska prema DIN 4807 služi za uštedu energije kod minimalnih propuštanja na objektu
 • Ravnomerno upravljanje instalacijom se postiže cikličnom zamenom pumpi i integrisanim probnim radom kod pumpi u stanju mirovanja
 • Automatsko prebacivanje u slučaju smetnje i uključenje vršnog opterećenja garantuju najveću moguću spremnost instalacije
 • Napajanje pijaćom vodom odvija se potpuno automatski i optimizovano prema stvarnim potrebama
 • Izmena vode u rezervoaru za napajanje, koja zavisi od pogona pumpe, je takođe automatska.
 • Sa integrisanom elektronskom zaštitom motora, integrisanom zaštitom pumpnih agregata od rada na suvo kao i automatskom zaštitom magnetnog ventila od kamenca
 • Upravljački uređaj daje opsežne poruke; dodatno raspolaže beznaponskim kontaktima za zbirni signal rada i zbirni signal smetnje
 • Rukovanje i parametrizacija potpuno elektronskog regulatora RainControl Professional odvija se preko tastera za funkcije prilagođenih korisniku kao i vođenim menijem
 • Permanenti displej nivoa napunjenosti cisterne, pritiska instalacije, kao i pogonskog stanja se odvija preko LC displeja
 • Istalacija je idealna za priključak na automatizaciju zgrade

Proizvod

PDF: Wilo-RainSystem AF 150

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje