Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Wilo-Rexa SOLID

Opis serije

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Maksimalna pogonska bezbednost i smanjeni troškovi servisiranja specijalno kod pumpanja neprečišćene otpadne vode zahvaljujući svojstvima samočišćenja
 • Smanjenje troškova energije zahvaljujući visokom hidrauličkom stepenu iskorišćenja i tehnologiji motora do IE5 kod montaže na suvom i montaže u vlažnom prostoru (u skladu sa IEC TS 60034-30-2)
 • Antikorozivna zaštita opcionom Ceram oblogom za dug radni vek u agresivnim fluidima
 • Opcioni Digital Data Interface (DDI) sa integrisanim nadzorom vibracija, uređajem za evidentiranje podataka (data logger), veb serverom i digitalnom natpisnom pločicom za udoban nadzor i povezivanje sistema
 • Nexos Intelligence se može integrisati radi optimizacije pumpi i sistema

Wilo-Rexa SOLID-Q sa Nexos Intelligence – Pametno sistemsko rešenje za pametnu pumpnu stanicu za otpadnu vodu

Pumpanje neprečišćene otpadne vode je sve teže zbog sve većeg sadržaja čvrstih i vlaknastih materija, što dovodi do povećanih pogonskih troškova. Novi Wilo-Rexa SOLID-Q sa Nexos Intelligence se odlikuje pogonska bezbednošću, energetska efikasnošću i najvećim digitalnim umrežavanjem. Pametna kombinacija za visoku ekonomičnost uz veću udobnost u svakodnevnom radu.

Vrsta konstrukcije

Uronjiva pumpa za otpadnu vodu bez i sa aktivnim rashladnim sistemom za pumpanje neprečišćene otpadne vode u trajnom režimu rada, za stacionarnu i prenosivu montažu u vlažnom prostoru, kao i za stacionarnu montažu u suvom prostoru.

Primena

Pumpanje

 • neprerađene otpadne vode i otpadne vode sa vlaknastim sadržajem
 • Otpadna voda sa fekalijama
 • Procesna voda

Oprema/funkcija

 • Motor sa površinskim hlađenjem sa aktivnim sistemom hlađenja za sopstveno hlađenje
 • Asinhroni motori do stepena iskorišćenja IE3
 • Motori sa stalnim magnetom do klase stepena iskorišćenja IE5
 • Uvlačenje kabla vodootporno po dužini

Opseg isporuke

 • Uronjiva pumpa za otpadne vode
 • Priključni kabl sa slobodnim krajem
 • Instalirana dodatna oprema
 • Priručnik za rad i održavanje

Način označavanja

Primer:

Wilo-Rexa SOLID-Q15-98A + FKT 20.2M-4/32GX-P4

Hidraulika:

SOLID-Q15-98A

SOLID

Uronjiva pumpa za otpadne vode sa SOLID hidraulikom

15

x10 = nominalni prečnik potisnog nastavka, npr. DN 150

98

Indikator rada

A

Verzija materijala

 • A = Standardno
 • B = Zaštita od korozije 1
 • D = Zaštita od abrazije 1

T

Radno kolo SOLID

 • T = zatvoreno dvokanalno radno kolo
 • G = poluotvoreno jednokanalno radno kolo
 • Q = poluotvoreno dvokanalno radno kolo

Motor:

FKT 20.2M-4/32GX-P4

FKT

Tip motora:

T = motor sa površinskim hlađenjem bez sistema hlađenja

FK, FKT, HC = motor sa aktivnim sistemom hlađenja za sopstveno hlađenje

20

Konstruktivna veličina

2

Cifra razlike

M

Verzija vratila

M = standardni model

L = ojačana verzija

4

Broj polova

32

x10 = dužina paketa u mm

G

Verzija zaptivača:

G = dva posebna mehanička zaptivača

K = zaptivni kartridž sa dva mehanička zaptivača

x

Sa Ex odobrenjem

P4

Vrsta motora

 • E = asinhroni motor
 • P = motor sa stalnim magnetom
 • 4 = IE klasa (u skladu sa ISO 60034-30)

Tehnički podaci

 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz
 • Vrsta rada u uronjenom stanju: S1
 • Režim rada u izronjenom stanju: S1 (FK-, FKT-, HC-motor), odn. S2 (T-motor, u zavisnosti od snage)
 • Klasa zaštite: IP68
 • Temperatura fluida: 3...40 °C, više temperature na zahtev
 • Slobodan sferni prolaz:
  • Radno kolo T: 78x105…150x150 mm
  • Radno kolo G: 80, odn. 90 °C
  • Radno kolo Q: 78 mm
 • Maks. dubina uranjanja: 20 m

Materijali

 • Delovi kućišta: EN-GJL-250 odn. EN-GJS-500-7
 • Radno kolo: EN-GJL-250 odn. EN-GJS-500-7
 • Statički zaptivači: FPM
 • Zaptivanje na strani pumpe: SiC/SiC
 • Zaptivanje sa strane motora: FPM, grafit/keramika ili SiC/SiC
 • Vratilo: plemeniti čelik 1.4021

Opis/konstrukcija

Uronjiva pumpa za otpadne vode kao plavni monoblok agregat za stacionarnu i prenosivu montažu na suvom ili u vlažnom prostoru. Moguća mobilna montaža zavisi od tipa.

Hidraulika

Izlaz na potisnoj strani je realizovan kao horizontalni prirubnički spoj. Maksimalna dozvoljena suva materija maks. 8 %. Primenjuju se sledeći oblici radnih kola:

 • T = zatvoreno dvokanalno radno kolo
 • G = poluotvoreno jednokanalno radno kolo
 • Q = poluotvoreno dvokanalno radno kolo

Kod SOLID-G i SOLID-Q radnog kola, prorez između usisne armature i radnog kola može se naknadno podešavati. Na taj način se obezbeđuje ujednačena efikasnost hidraulike.

Motor

Za pogon se koriste uronjivi motori sa pasivnim i aktivnim hlađenjem:

 • T-motori (motori sa površinskim hlađenjem) imaju pasivno hlađenje. Oni svoju toplotu predaju direktno okolnom fluidu preko delova kućišta. Motori zbog toga mogu da se koriste u uronjenom stanju u trajnom pogonu (S1) i u izronjenom stanju, u zavisnosti od snage, u kratkotrajnom pogonu (S2).
 • FK-, FKT- i HC-motori imaju sopstveno hlađenje preko aktivnog sistema hlađenja. Njihova toplota se preko rashladnog sredstva (belo ulje ili smeša vode i glikola) odvodi na izmenjivač toplote koji tu toplotu predaje pumpanom fluidu. Zbog toga su ovi motori pogodni za trajni pogon (S1) u uronjenom i izronjenom stanju.

Za zaštitu od prodiranja fluida kod svih motora postoji zaptivna komora. Njoj može da se pristupi sa spoljne strane, a opciono može da se nadzire preko elektrode za zaptivnu komoru. Svi upotrebljeni fluidi mogu da se razgrade biološki i bezopasni su po okolinu.

Pored toga, u zavisnosti od snage, na raspolaganju su motori velike efikasnosti:

  • Asinhroni motori sa klasom stepena iskorišćenja IE3*
  • Motori sa stalnim magnetom sa klasom stepena iskorišćenja IE4/5*

* (IE3/4 = u skladu sa IEC 60034-30, IE5 = u skladu sa IEC TS 60034-30-2)

Uvlačenje kabla T-motora je vodootporno po dužini, dužine kablova se mogu individualno konfigurisati.

Zaptivanje

U zavisnosti od tipa motora, na raspolaganju stoje različite varijante zaptivanja sa strane fluida i strane motora:

 • Varijanta G: dva međusobno nezavisna mehanička zaptivača
 • Varijanta K: Zaptivna blok kaseta sa dva međusobno nezavisna mehanička zaptivača

Radno područje

Wilo-Rexa SOLID-Q

Preuzimanja

Wilo-EMU FA

Broj artikla 6074691
Izlaz 1606
Broj verzije 03
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 76

PDF (7 MB)

Preuzmi

Wilo-EMU FA

Broj artikla 6072704
Izlaz 1606
Broj verzije 05
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 96

PDF (8 MB)

Preuzmi

Wilo-EMU FA

Broj artikla 6074704
Izlaz 2019-01
Broj verzije 04
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 1364

PDF (13 MB)

Preuzmi

Wilo-EMU FA

Broj artikla 6073324
Izlaz 2019-01
Broj verzije 02
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 1360

PDF (15 MB)

Preuzmi

Wilo-Wilo-EMU FA

Broj artikla 6067561
Izlaz 2019-01
Broj verzije 04
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 1692

PDF (28 MB)

Preuzmi

PDF: Wilo-Rexa SOLID

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje