Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Wilo-SiBoost Smart Helix VE

Opis serije

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Robusni sistem sa cirkulacionim pumpama visokog pritiska od nerđajućeg čelika, serije Helix VE, sa integrisanim frekventnim regulatorom sa nesrazmerno velikim opsegom regulacije od 25 Hz do 60 Hz
 • Velika ušteda energije zahvaljujući hidraulici sa optimiranim gubitkom pritiska, kao i optimalnom podešavanju opterećenja preko varijabilne regulacije pritiska (p-v) i paralelne sinhrone regulacije broja obrtaja
 • Visoka pouzdanost zahvaljujući integrisanim zaštitnim funkcijama, kao što su zaštita od preopterećenja, zaštita od rada na suvo i osiguranje od nedostatka vode sa automatskim isključivanjem, kao i nadzorom i detekcijom propuštanja preko opcionog interfejsa za SCADA povezivanje
 • Maksimalan kvalitet regulacije zahvaljujući regulacionom uređaju SCe sa LC displejem i jednostavnom navigacijom i podešavanju pomoću rotirajućeg tastera
 • Opciono povezivanje u automatizaciju zgrade preko serijskog Modbus RTU
 • Čišćenje pitkom vodom za sve komponenta koje dolaze u dodir sa fluidom

Vrsta konstrukcije

Visoko efikasni sistem za vodosnabdevanje spreman za priključenje sa 2 do 4 paralelno povezane, vertikalno postavljene normalno usisne centrifugalne pumpe visokog pritiska od nerđajućeg čelika u verziji serije Helix VE, pri čemu svaka pumpa raspolaže integrisanim frekventnim regulatorom sa vazdušnim hlađenjem. Postrojenje opremljeno sa Smart Controller SCe.

Primena

Za potpuno automatsko vodosnabdevanje u režimu dotoka, u oblasti javnog vodosnabdevanja, za povišenje pritiska iz rezervoara ili potisnih vodova, za komunalne, komercijalne, industrijske i privatne primene (npr. preduzeća za vodosnabdevanje, zanatski i industrijski pogoni, stambene i poslovne zgrade, javni objekti, zgrade javne uprave, hoteli, bolnice).

Rezervna pumpa u skladu sa standardima DIN 1988 i DIN EN 806.

Dozvoljeni fluidi su obično voda koja hemijskim ili mehaničkim putem ne ugrožava upotrebljene materijale za izradu proizvoda i koja ne sadrži abrazivne sastojke ili sastojke sa dugim vlaknima, kao:

 • Pitka voda (odobrenje za pitku vodu proverite u odeljku Materijal)
 • Rashladna voda
 • Procesna voda
 • Voda za gašenje požara (osim za protivpožarne sisteme prema DIN 14462 i uz dozvolu lokalnih vlasti za zaštitu od požara)

Oprema/funkcija

2-4 pumpe po postrojenju, serije Helix VE 2 do Helix VE 52, sa standardnim motorima ekvivalentnim sa IE4 i regulacijom broja obrtaja preko integrisanog frekventnog regulatora na svakoj pumpi.

SCe-upravljački uređaj osigurava automatsku regulaciju i upravljanje sistema za povišenje pritiska.

Montiran u potpunosti na pocinkovanom čeličnom-osnovnom okviru podesivom po visini.

Svi delovi koji dolaze u dodir sa fluidom otporni su na koroziju.

sa potisne strane:

 • Zaporni ventil
 • Nepovratni ventil
 • Nepovratni ventil na svakoj pumpi
 • Membranska posuda 8 l, PN 16
 • Senzor pritiska 4..20 mA
 • Manometar

sa usisne strane:

 • Zaporni ventil
 • Senzor pritiska 4..20 mA
 • Manometar

Opseg isporuke

 • Sistem za povišenje pritiska, spreman za priključenje, fabrički montiran, sa ispitanom funkcijom i nepropusnošću
 • Ambalaža
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Način označavanja

Primer:

Wilo-SiBoost Smart 4 Helix VE 2204-ES

SiBoost

Postrojenje za povišenje pritiska u komercijalnoj upotrebi

Smart

Regulacioni uređaj Smart Controller SCe za pumpe sa frekventnim regulatorom

4

Broj pumpi

Helix VE

Serija pumpi

22

Nominalni protok [m3/h] pojedinačne pumpe

04

Broj stepena pojedinačne pumpe

ES

Verzija od nerđajućeg čelika serija 22.., 36.., 52..

Tehnički podaci

 • Mrežni priključci:
  • 3~400 ±10 %, 50 Hz
  • 3~380 ±10 %, 60 Hz
 • Maks. temperatura fluida +60 °C (opciono +70 °C)
 • Maks. temperatura okoline 40 °C
 • Radni pritisak 16 bara (25 bara opciono)
 • Pritisak dotoka 10 bara
 • Nominalni prečnici priključka:
  • Na strani konačnog pritiska R 1½" - DN 200
  • Na strani dotoka R 1½" - DN 200
 • Opseg broja obrtaja 1500 – 3500 o/min
 • Klasa zaštite IP54
 • Mrežno osiguranje A, AC 3 odgovarajuće snazi motora i EVU propisima

Materijali

Helix VE 6": 2-16 m³/h

 • Kućište pumpe od 1.4301 [AISI 304]
 • Hidraulika od 1.4307 [AISI 304L]
 • EPDM zaptivač
 • bez kartuše, osim pumpe sa motorima preko 7,5 kW

Helix VE 8": 22-52 m³/h

 • Kućište pumpe od EN-GJL-250, sivi liv sa kataforeznom oblogom sa ACS/WRAS-odobrenjem
 • Hidraulika od 1.4307 [AISI 304L]
 • EPDM zaptivač
 • bez kartuše, osim pumpe sa motorima preko 15 kW
 • ES-verzija: Konstrukcija od nerđajućeg čelika
  • Kućište pumpe od 1.4301 [AISI 304]
  • Hidraulika od 1.4307 [AISI 304L]

Ostale verzije pumpi dostupne na zahtev:

 • sa ili bez kartuša
 • PN 25
 • FKM (Viton) zaptivač
 • Kućište pumpe od plemenitog čelika i hidraulika od 1.4404 [AISI 316L]

Opis/konstrukcija

Osnovni okvir: Pocinkovani čelik, prigušnici vibracija podesive visine za opsežnu izolaciju od buke nastale od okolnih struktura, kao i integrisane naprave za podizanje i vodilice kablova.

Cevi: Sve cevi od plemenitog čelika pogodne za priključivanje na sve uobičajene materijale cevovoda. Cevovod je dimenzionisan u skladu sa ukupnom hidrauličkom snagom sistema za povišenje pritiska

Pumpe: Koriste se 2 do 4 paralelno povezane pumpe serija Helix VE 2 do Helix VE 52. Frekventni regulatori sa vazdušnim hlađenjem, montirani na motoru pumpe, omogućavaju kontinualnu regulaciju između 25 Hz i maks. 60 Hz za sve pumpe ovih serija.

 • Za 6" pumpe Helix VE 2, 4, 6, 8, 10, 16: Svi delovi pumpe koji dolaze u dodir sa fluidom su od nerđajućeg čelika sa KTW/WRAS/ACS-odobrenjem.
 • Za 8" pumpe: Helix VE 22, 36, 52: Svi delovi pumpe koji dolaze u kontakt sa fluidom su serijski od nerđajućeg čelika i sivog liva sa KTL-premazom, sa KTW/WRAS/ACS-odobrenjem. Nerđajući čelik ES-verzija sa KTW/WRAS/ACS-odobrenjem.

Ventili: Svaka pumpa na usisnoj i potisnoj strani ima serijski ugrađen zaporni ventil sa oznakom DVGW ispitivanja, kao i nepovratni ventil sa DVGW/KTW odobrenjem na potisnoj strani.

Membranska posuda: 8 l/PN 16 na potisnoj strani sa membranom od butil-kaučuka, sa DVGW/KTW odobrenjem, neškodljiva u smislu zakona o zaštiti hrane; za ispitivanje i revizione provere sa ugrađenom kuglastom slavinom sa pražnjenjem i protočnom armaturom sa DVGW/KTW odobrenjem u skladu sa standardom DIN 4807.

Nadzor pritiska: 2 senzora pritiska: 4..20 mA, na potisnoj i usisnoj strani.

Prikaz pritiska: Manometar postavljena na usisnoj i potisnoj strani.

Kontrolna tabla: Smart Controller SCe serijski sa LC-ekranom.

Ostali modeli na zahtev

Radno područje

SiBoost Smart

SiBoost Smart

Preuzimanja

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Broj artikla 2550530
Izlaz 1811
Broj verzije 01
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 8

PDF (2 MB)

Preuzmi

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Broj artikla 2550649
Izlaz 1905
Broj verzije 02
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 16

PDF (6 MB)

Preuzmi

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Broj artikla 2535460
Izlaz 1809
Broj verzije 03
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 1795

PDF (46 MB)

Preuzmi

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Broj artikla 2535457
Izlaz 1808
Broj verzije 04
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 1343

PDF (39 MB)

Preuzmi

Wilo-Helix VE 2-4-6-10-6

Broj artikla 4151993
Izlaz 1601
Broj verzije 04
Format stranice A4
Broj strana 40

PDF (8 MB)

Preuzmi

Wilo-Helix VE 22-36-52

Broj artikla 4151995
Izlaz 1601
Broj verzije 05
Format stranice A4
Broj strana 44

PDF (9 MB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Wilo-SiBoost Smart Helix VE

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje