Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office@wilo.rs, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Wilo-SiBoost Smart Helix VE

Opis serije

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Robusni sistem sa centrifugalnim pumpama visokog pritiska od nerđajućeg čelika serije Helix VE, sa integrisanim frekventnim regulatorom
 • Nesrazmerno veliki opseg regulacije od 25 Hz do maksimalno 60 Hz
 • Cela instalacija sa optimizovanim gubitkom pritiska
 • Integrisana detekcija rada na suvo sa automatskim isključivanjem preko regulacione elektronike motora
 • Maksimalan kvalitet regulacije zahvaljujući korišćenom regulacionom uređaju SCe, sa LC displejom, jednostavna navigacija i podešavanje pomoću rotirajućeg tastera

Vrsta konstrukcije

Visoko efikasna jedinica za vodosnabdevanje spremna za priključenje (normalno usisna). Sa 2 do 4 paralelno povezane, vertikalno postavljene centrifugalne pumpe visokog pritiska od nerđajućeg čelika u verziji sa suvim radnim kolom serije Helix VE, uz to svaka pumpa raspolaže integrisanim frekventnim regulatorom sa ventilatorom, uklj. Smart Controller SCe

Primena

 • Vodosnabdevanje i povišenje pritiska u stambenim, poslovnim i javnim objektima, hotelima, bolnicama, robnim kućama kao i u industrijskim sistemima.
 • Za pumpanje pitke, procesne vode, vode za hlađenje, za gašenje požara (osim za sisteme za gašenje požara prema DIN 14462 i uz odobrenje lokalnih službi za protivpožarnu zaštitu) ili druge industrijske vode bez materijala koji hemijski ili mehanički agresivno deluju i koji ne sadrže abrazivne sastojke ili sastojke sa dugim vlaknima

Oprema/funkcija

 • 2-4 pumpi po postrojenju, serije Helix VE 2 do Helix VE 52, sa standardnim motorima ekvivalentnim sa IE4 i kontinualnim regulacionim radom sa integrisanim frekventnim regulatorom kod svake pumpe
 • Automatsko upravljanje pumpom preko Smart Controller SCe
 • Delovi koji dolaze u dodir sa fluidima su otporni na koroziju
 • Osnovni okvir od pocinkovanog čelika sa prigušnicima vibracija podesive visine za izolaciju od buke nastale od okolnih struktura
 • Zaporni ventil na usisnoj i potisnoj strani svake pumpe
 • Nepovratni ventil na potisnoj strani svake pumpe
 • Membranska posuda 8 l, PN16, potisna strana
 • Senzor pritiska, potisna strana
 • Manometar, potisna strana
 • Opciono osiguranje od nedostatka vode sa manometrom, usisna strana

Opseg isporuke

 • Sistem za povišenje pritiska, fabrički montiran, sa ispitanom funkcijom i nepropuštanjem, spreman za priključenje
 • Pakovanje
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Način označavanja

Primer:

Wilo-SiBoost-Smart 4Helix VE 1004

SiBoost

Postrojenje za povišenje pritiska u komercijalnoj upotrebi

Smart

Regulacioni uređaj Smart Controller SCe za pumpe sa frekventnim regulatorom

4

Broj pumpi

Helix VE

Serija pumpi

10

Nominalni protok [m3/h] pojedinačne pumpe

04

Broj stepena pojedinačne pumpe

Tehnički podaci

 • Mrežni priključak 3~400 V ± 10%, 50 Hz; 3~380/440 V ±10 %, 60 Hz
 • Temperatura fluida maks. +50 °C (+70 °C opciono)
 • Maks. temperatura okoline 40 °C
 • Radni pritisak 16 bara (25 bara opciono)
 • Pritisak dotoka 10 bara
 • Nominalni prečnici priključka na strani izlaznog pritiska R 1½" - DN 200
 • Nominalni prečnici priključka na strani dotoka R 1½" - DN 200
 • Područje broja obrtaja 1500-3770 1/min
 • Klasa zaštite: IP 54 (regulacioni uređaj SCe)
 • Osigurač sa mrežne strane A, AC 3, koji odgovara snazi motora i EVU propisima
 • Dozvoljeni fluidi, (ostali fluidi na zahtev):Napomena o fluidima: Dozvoljeni fluid je principijelno voda koja hemijskim ili mehaničkim putem ne ugrožava upotrebljene materijale za izradu proizvoda i koja ne sadrži abrazivne sastojke ili sastojke sa dugim vlaknima. Postrojenje odgovara zahtevima DIN 1988 (EN 806)
  • Obična i topla pitka voda
  • Rashladna voda
  • Voda za gašenje požara

Materijali

Helix VE 2 do Helix VE 16

 • Radna i vodeća kola kao i stepenasto kućište od nerđajućeg čelika 1.4307
 • Kućište pumpe od nerđajućeg čelika 1.4301
 • Vratilo od nerđajućeg čelika 1.4057
 • Zaštitna čaura vratila 1.4404
 • Zaptivni O-prstenovi od EPDM (FKM zaptivač na zahtev)
 • Cevovod od nerđajućeg čelika 1.4301

Helix VE 22 do Helix VE 52

 • Radna i vodeća kola kao i stepenasto kućište od nerđajućeg čelika 1.4307
 • Kućište pumpe od sivog liva, EN-GJL 250 sa KTL prevlakom
 • Vratilo od nerđajućeg čelika 1.4057
 • Zaštitna čaura vratila 1.4404
 • Zaptivni O-prstenovi od EPDM (FKM zaptivač na zahtev)
 • Cevovod od nerđajućeg čelika 1.4301

Opis/konstrukcija

 • Osnovni okvir: Pocinkovani čelik sa prigušnicima vibracija podesivim po visini za izolaciju od buke nastale od okolnih struktura, kao i sa integrisanim prenosnim mehanizmom sa vitlom; druge verzije su moguće na zahtev
 • Cevi: Kompletan cevovod od nerđajućeg čelika, pogodan za priključivanje svih uobičajenih materijala za cevovode; cevovod je dimenzionisan u skladu sa ukupnim hidrauličnim kapacitetom sistema za povišenje pritiska
 • Pumpe: Koristi se 2 do 4 paralelno priključene pumpe serije Helix VE 2 do Helix VE 52. Frekventni regulatori sa vazdušnim hlađenjem, montirani na motoru pumpe, omogućavaju kontinualnu regulaciju između 25 Hz i maks. 60 Hz za sve pumpe ovih serija. Za seriju Helix VE 2 do Helix VE 16 su svi delovi koji dolaze u dodir sa fluidima od nerđajućeg čelika, dok su za seriju Helix VE 22 do Helix VE 52 od nerđajućeg čelika/sivog liva sa KTL prevlakom; druge verzije se mogu nabaviti na zahtev. KTW/WRAS/ACS odobrenje za sve delove koji dolaze u dodir sa fluidom
 • Armature: Svaka pumpa na usisnoj i potisnoj strani ima serijski ugrađen zaporni ventil sa oznakom DVGW ispitivanja, kao i nepovratni ventil sa DVGW/KTW odobrenjem na potisnoj strani
 • Membranska posuda: 8 l/PN 16 na potisnoj strani sa membranom od butil-kaučuka, sa DVGW/KTW odobrenjem, neškodljiva u smislu zakona o zaštiti hrane; za ispitivanje i revizione provere sa kuglastom slavinom sa pražnjenjem i protočnom armaturom sa DVGW/KTW odobrenjem u skladu sa standardom DIN 4807
 • Senzor pritiska: Od 4 do 20 mA, postavljen na strani izlaznog pritiska za aktiviranje centralnog Comfort Controller SC
 • Prikaz pritiska: Manometar (ø 63 mm) je postavljen na potisnoj strani; dodatni digitalni prikaz krajnjeg pritiska na alfanumeričkom LCD displeju uređaja Smart Controller SC
 • Upravljački uređaj/regulator Postrojenje je serijski opremljeno uređajem Smart Controller SC

Radno područje

SiBoost Smart

SiBoost Smart

Preuzimanja

Wilo-Helix VE 2-4-6-10-6

Broj artikla 4151993
Izlaz 1601
Broj verzije 04
Format stranice A4
Broj strana 40

PDF (8 MB)

Preuzmi

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Broj artikla 2535457
Izlaz 1508
Broj verzije 03
Format stranice A4
Broj strana 45

PDF (3 MB)

Preuzmi

Wilo-Helix VE 22-36-52

Broj artikla 4151995
Izlaz 1601
Broj verzije 05
Format stranice A4
Broj strana 44

PDF (9 MB)

Preuzmi

Wilo-Control SC-Booster (SC, SC-FC, SCe)

Broj artikla 2535460
Izlaz 2013-03
Broj verzije 02
Format stranice A4
Broj strana 48

PDF (2 MB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Wilo-SiBoost Smart Helix VE

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje