Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office@wilo.rs, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Wilo-Stratos MAXO

Opis serije

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Intuitivno rukovanje zahvaljujući podešavanju vođenim aplikacijom Setup Guide kombinovanim sa novim displejom i dugmetom za rukovanje tehnologijom sa zelenim tasterom.
 • Najviša energetska efikasnost zahvaljujući interakciji optimizovanih i inovativnih funkcija za uštedu energije (npr. No-Flow Stop).
 • Optimalna efikasnost sistema zahvaljujući novim, inovativnim i inteligentnim funkcijama regulacije kao npr. Dynamic Adapt plus, Multi-Flow adaptacija, T-const. i ΔT-const.
 • Najnoviji komunikacioni interfejsi (npr. Bluetooth) za povezivanje sa mobilnim terminalima i direktno umrežavanje pumpi preko Wilo Neta za upravljanje sa više pumpi.
 • Najviši stepen komfornosti električne instalacije zahvaljujući preglednom i velikom prostoru sa priključcima, kao i optimizovanom Wilo-Connector.

Opis

Sa optimizovanim i inovativnim funkcijama štednje energije, Wilo-Stratos MAXO postavlja nove standarde za komercijalne primene u području grejanja, ventilacije, klimatizacije i pitke vode u pogledu energetske efikasnosti. Osim toga, zahvaljujući izuzetno jednostavnom korišćenju, rukovanje nikada nije bilo jednostavnije.

Vrsta konstrukcije

Smart cirkulaciona pumpa sa vlažnim rotorom, navojnim ili prirubničkim spojem, EC motorom sa integrisanom elektronskim prilagođavanjem snage.

Primena

Toplovodna grejanja svih sistema, industrijske cirkulacione instalacije, klima uređaji i zatvoreni kružni tokovi hlađenja

Oprema/funkcija

Područja primene

Preko preciznog podešavanja regulacije za svaku specifičnu primenu postrojenja (npr. radijatori, podno grejanje, plafonsko hlađenje) pumpa omogućava rad sa najvećom efikasnošću postrojenja.

Grejanje

 • Radijator
 • Podno grejanje
 • Plafonsko grejanje
 • Grejač vazduha
 • Hidraulična skretnica
 • izmenjivač toplote

Hlađenje

 • Plafonsko hlađenje
 • Podno hlađenje
 • Uređaji za klimatizaciju vazduha
 • Hidraulična skretnica
 • izmenjivač toplote

Kombinovano grejanje i hlađenje

 • Automatsko prebacivanje

U zavisnosti od izabrane primene, na raspolaganju su sledeće vrste regulacije:

Vrste regulacije

 • Konstantni broj obrtaja (režim rada)
 • Δp-c za konstantan diferencijalni pritisak
 • Δp-v za varijabilni diferencijalni pritisak
 • Dynamic Adapt plus za neprekidno (dinamičko) prilagođavanje protoka prema trenutnim potrebama
 • T-const. za konstantnu regulaciju temperature
 • ΔT za regulaciju diferencijalne temperature
 • Konstant Q za konstantnu regulaciju protoka
 • Multi-Flow Adaptation: Određivanje zbirnog protoka cirkulacionom pumpom za potrebno snabdevanje sekundarnih pumpi u razdelnicima krugova grejanja
 • Korisnički definisan PID regulator

Opcione funkcije

 • Q-Limitmax. za ograničavanje maksimalnog protoka
 • Q-Limitmin. za ograničavanje minimalnog protoka
 • No-Flow Stop (isključivanje kada nema protoka)
 • Automatski rad sa sniženim intenzitetom
 • Regulacija slabe tačke (Δp-c regulacija sa spoljašnjim senzorom stvarne vrednosti)
 • Varijabilni nagib Δp-v radne krive

Ručna podešavanja

 • Izbor područja primene pomoću Setup Guide
 • Podešavanje pripadajućih radnih parametara
 • Nominalna radna tačka: direktan unos izračunate radne tačke kod Δp-v
 • Prikaz statusa
 • Podešavanje i resetovanje merenja količine energije (toplota i hlađenje)
 • Funkcija odzračivanja pumpe
 • Blokada tastature za blokiranje podešavanja
 • Reset funkcije za resetovanje na fabričko podešavanje ili na sačuvane tačke vraćanja (setovi parametara)
 • Podešavanje parametara analognih ulaza
 • Podešavanje parametara binarnih ulaza
 • Podešavanje parametara relejnih izlaza
 • Funkcija dupleks pumpe (kod 2 pojedinačne pumpe, koje treba da rade kao dupleks pumpa)

Automatske funkcije

 • Optimizovano prilagođavanje snage prema potrebi, za energetski efikasan rad u zavisnosti od režima rada
 • Detekcija rada sa sniženim intenzitetom
 • Isključivanje kod detektovanja stanja bez protoka (No-Flow Stop)
 • Meki start
 • Automatska rutina za otklanjanje grešaka (npr. funkcija deblokade)
 • Prebacivanje na režim grejanja/hlađenja
 • Potpuna zaštita motora sa elektronskom zaštitom

Eksterni upravljački ulazi i njihove funkcije

2x analogni ulaz:

 • Vrste signala: 0 - 10 V, 2 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, PT1000
 • Primene: Daljinsko podešavanje zadate vrednosti za svaku vrstu regulacije (izuzev Multi-Flow Adaptation), senzorski ulazi za temperaturu, diferencijalni pritisak ili senzor za korisnički definisan PID režim rada

2x digitalni ulaz:

 • Za beznaponske upravljačke izlaze ili prekidače
 • Parametarski podesive funkcije:
  • Ext. OFF
  • Ext. MIN
  • Ext. MAX
  • RUČNO (BMS-ISKLJ.)
  • Blokada tastera
  • Prebacivanje na režim grejanja/hlađenja

Wilo Net za upravljanje dupleks pumpama sa 2 pojedinačne pumpe, međusobnu komunikaciju više pumpi i daljinsko podešavanje pumpi preko Gateway-a

Funkcije signalizacije i prikazivanja

 • Prikaz statusa signalizacije rada:
  • Zadata vrednost
  • Stvarni napor
  • Stvarni protok
  • Potrošnja struje
  • Električna potrošnja
  • Temperature
 • LED lampica za prikazivanje statusa: Nesmetan rad (zelena LED lampica), komunikacija pumpe (plava LED lampica)
 • Prikaz statusa displeja Greška (crvena boja displeja):
  • Šifre greške i tekstualni opis greške
  • Korektivne mere
 • Prikaz statusa displeja Upozorenje (žuta boja displeja):
  • Šifra upozorenja i jasan opis upozorenja
  • Korektivne mere
 • Status displeja Prikaz procesa (plava boja displeja):
  • Odzračivanje pumpe
  • Postupak ažuriranja
 • Status displeja BMS komunikacija (plava boja displeja):
  • Sažetak aktivnih BMS parametara (broj bauda, adresa, ...)
 • Zbirni signal smetnje SSM (beznaponski preklopni kontakt)
 • Zbirni signal rada SBM (beznaponski normalno otvoren kontakt)

Razmena podataka

 • Bluetooth interfejs za bežičnu razmenu podataka, kao i za daljinsko upravljanje pumpom pomoću smart telefona ili tablet PC-a.
 • Serijski, digitalni interfejs Modbus RTU za priključivanje na automatizaciju zgrade preko BUS sistema RS485 (moguće sa Wilo-CIF modulom za Modbus RTU).
 • Serijski, digitalni interfejs BACnet MS/TP Master za priključivanje na automatizaciju zgrade preko BUS sistema RS485 (moguće sa Wilo-CIF modulom za BACnet MS/TP).

Upravljanje dupleks pumpama (dupleks pumpa, odn. 2 x pojedinačna pumpa)

 • Glavni/rezervni rad (automatsko prebacivanje zbog greške/vremenski uslovljena zamena pumpi)
 • Paralelni rad (uključenje/isključenje vođeno vršnim opterećenjem sa optimizovanim stepenom korisnog dejstva)

Oprema

 • Kod pumpi sa prirubnicom: verzije prirubnica
  • Standardni model za pumpe DN 32 do DN 65: Kombinovana prirubnica PN 6/10 (prirubnica PN 16 u skladu sa EN 1092-2) za kontra prirubnice PN 6 i PN 16
  • Standardni model za pumpe DN 80 / DN 100: Prirubnica PN 6 (dimenzionisana PN 16 u skladu sa EN 1092-2) za kontra prirubnicu PN 6
  • Posebni model za pumpe DN 32 do DN 100: Prirubnica PN 16 (u skladu sa EN 1092-2) za kontra-prirubnicu PN 16
 • Mnogobrojni integrisani interfejsi za komunikaciju i utični slot za opciono korišćenje CIF modula
 • 5 kablovskih uvodnika za priključivanje komunikacionih interfejsa
 • Bluetooth interfejs
 • Grafički displej visoke rezolucije sa zelenim dugmetom i dva tastera
 • Nadzor propuštanja u prostoru sa priključcima
 • Integrisani senzor temperature
 • Serijska toplotna izolacija za primenu kod grejanja
 • Brzi priključak na struju sa Wilo-Connector za naponsko napajanje

Opseg isporuke

 • Pumpa
 • Optimizovani Wilo-Connector
 • 2x navojni priključak kabla M16 x 1,5
 • Podloške za vijke prirubnice (kod nominalnog prečnika priključka DN 32 - DN 65)
 • Zaptivači kod navojnog priključka
 • Toplotna izolacija
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Način označavanja

Primer:

Wilo-Stratos MAXO 30/0,5-12

Stratos MAXO

Pumpa visoke efikasnosti (navojna ili pumpa sa prirubnicom), sa elektronskom regulacijom

30/

Nominalni prečnik priključka

0,5-12

Nominalni opseg napora [m]

Tehnički podaci

 • Dozv. područje temperature -10 °C do +110 °C
 • Mrežni priključak 1~230 V, 50/60 Hz
 • Klasa zaštite IP X4D
 • Navojni odnosno prirubnički priključak (u zavisnosti od tipa) Rp 1 do DN 100
 • Maks. radni pritisak, standardni model: 6/10 bara, odn. 6 bara (poseban model: 10 bara ili 16 bara)

Materijali

 • Kućište pumpe: Sivi liv sa KTL prevlakom
 • Toplotna izolacija: Polipropilen
 • Vratilo: Nerđajući čelik
 • Ležaj: Grafit
 • Radno kolo: Plastika

Opis/konstrukcija

 • Smart cirkulaciona pumpa sa vlažnim rotorom, sa EC motorom i integrisanim elektronskim prilagođavanjem snage
 • Tehnologija zelenog tastera i grafički displej
 • Elektronska zaštita motora
 • Utični spoj za proširenje funkcije sa opcionim CIF modulom za automatizaciju zgrade
 • Radno kolo sa trodimenzionalno savijenim lopaticama i hermetičkom pregradom od vezanih grafitnih vlakana

Radno područje

Wilo-Stratos MAXO

Preuzimanja

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Broj artikla 2172323
Izlaz 2018-11
Broj verzije 01
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 2848

PDF (21 MB)

Preuzmi

PDF: Wilo-Stratos MAXO

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje