Претрага
Контакт
Е-Маил
Kreiranje kataloga
Моји фаворити
Upoređivanje proizvoda
EMUport CORE 45.2-10/540 | Wilo
Slično slici

EMUport CORE 45.2-10/540

Broj artikla: 2554538
Tehnički podaci
Hidraulički podaci
Maksimalni radni pritisak PN 1 bar
Min. temperatura fluida Tmin 3 °C
Maks. temperatura fluida Tmax 40 °C
Temperatura okoline min. Tmin 3 °C
Maks. temperatura okoline Tmax 40 °C
Uklopna zapremina V 900 l
Usitnjivač не
Podaci o motoru
Mrežni priključak 3~400 V, 50 Hz
Nominalna struja IN 2,65 A
Faza 3
Nominalni broj obrtaja n 2913 1/min
Broj polova 2
Vrsta uključivanja Direktno onlajn (DOL)
Maks. broj uključivanja t 60 1/h
Potrošnja električne energije P1(Q=maks.) izabranog radnog kola * broj pumpi P1 1450 W
Klasa energetske efikasnosti motora IE3
za Wilo pumpe Rexa PRO C08DA-412 + P13.1-09/EAD3X2-T
Klasa izolacije F
Klasa zaštite IP68
Materijali
Kućište pumpe Sivi liv
Radno kolo Duktilno liveno gvožđe
Vratilo Nerđajući čelik
Materijal motora Sivi liv
Montažne dimenzije
Režim rada (u izronjenom stanju) S1
Cevni priključak sa potisne strane DN 100
Cevni priključak sa usisne strane DN 200

Wilo-EMUport CORE 45.2

Podaci o proizvodu
Proizvođač Wilo
Oznaka proizvoda EMUport CORE 45.2-10/540
Broj artikla 2554538
EAN broj 4062679160849
Boja Crno/srebrno
Minimalna količina porudžbine 1
Raspoloživost na tržištu 2021-11-01
Ambalaža
Vrsta pakovanja Europaleta
Svojstva ambalaže Transportno pakovanje
Količina po paleti 1
Broj po oblozi 1
Dimenzije i težine
Merna dužina sa ambalažom 1900 mm
Dužina L 1830 mm
Visina sa ambalažom 2110 mm
Visina H 1960 mm
Širina sa ambalažom 1900 mm
Širina W 1760 mm
Bruto težina oko m 554 kg
Neto težina oko m 504 kg
Ispisni tekst

Uređaj za odvođenje otpadne vode, spreman za priključenje i potpuno uronjiv, sa integrisanim sistemom za odvajanje čvrstih materija u skladu sa DIN EN 12050-1. Verzija u vidu sistema za odvajanje čvrstih materija omogućava da se grube čvrste materije odvoje pre dovoda u pumpu i da ne dolaze u kontakt sa pumpom. Na taj način se postiže maksimalna pogonska bezbednost. Jednodelni sabirni rezervoar koji ne propušta gasove i vodu, bez konstruktivnih zavarenih spojeva, kao i dva posebna rezervoara za odvajanje čvrstih materija koji se mogu zatvoriti i održavati sa spoljne strane. Pojedinačna blokada omogućava radove održavanja tokom rada. Pumpanje se vrši pomoću dve jednake uronjive pumpe za otpadnu vodu postavljene u suvom prostoru, koje rade u naizmeničnom režimu. Zahvaljujući postavljanju pumpi na suvo i opremljenosti kao redundantni sistem sa dupleks pumpom obezbeđuje se maksimum jednostavnosti prilikom održavanja i pogonska bezbednost. Sabirni rezervoar ima zaobljenu geometriju, dno rezervoara je ukošeno, a najniža tačka se nalazi odmah ispod pumpi. Time se sprečava taloženje i sušenje čvrstih materija na kritičnim mestima. Konektori za brzo povezivanje i odvajanje na pumpama i revizioni otvor olakšavaju radove na održavanju. Posebna barijera rezervoara za odvajanje čvrstih materija omogućava održavanje u toku rada instalacije. Ručno povratno ispiranje u sabirnom rezervoaru pojačava učinak čišćenja zahvaljujući dodatnim vrtloženjima, a transparentni poklopac na kućištu razdelnika omogućava jednostavnu vizuelnu kontrolu instalacije. Upravljanje nivoom se vrši preko sonde za nivo.

Opseg isporuke

 • Sistem za odvajanje čvrstih materija sa dve uronjive pumpe za montažu na suvom
 • 2x zasun za rezervoar za odvajanje čvrstih materija
 • 2x nepovratni ventil sa potisne strane u ugaonoj konstrukciji
 • 2x zasun sa potisne strane
 • Zajedničko vođenje segmenata potisnog izlaza
 • 1x senzor nivoa
 • 1x podni utvrđivač kao poprečni nosač
 • Crevo za ventilaciju i odušivanje od 2,5 m
 • 1x komplet za održavanje sa slepom prirubnicom

Preporučena dodatna oprema

 • Upravljački uređaj Wilo-Control SC-L-…-FTS
 • Dovodni klizač
 • Set za ispiranje dovodne kutije
Radni podaci
za Wilo pumpe Rexa PRO C08DA-412 + P13.1-09/EAD3X2-T
Dozvoljeno područje primene
temperatura fluida T 3 °C
temperatura okoline T 3 °C
Maksimalni radni pritisak PN 1 bar
Maks. dozvoljeni pritisak u potisnom vodu P 6 bar
Podaci o proizvodu
Bruto zapremina rezervoara V 1200 l
Uklopna zapremina V 900 l
Režim rada (u izronjenom stanju) S1
Visina H 1960 mm
Dužina L 1830 mm
Širina W 1760 mm
Dijagonalna dimenzija 2000 mm
Podaci o motoru
Mrežni priključak 3~400 V, 50 Hz
Tolerancija napona ±10 %
Nominalna snaga motora P2 1,2 kW
Nominalni broj obrtaja n 2913 1/min
Nominalna struja IN 2,65 A
Klasa izolacije F
Klasa zaštite motora IP68
Vrsta uključivanja Direktno onlajn (DOL)
Maks. broj uključivanja t 60 1/h
Motorna zaštita Bimetal
Kabl
Dužina priključnog kabla 20 m
Tip kabla H07RN-F
Poprečni presek kabla 7G1,5 mm²
Glavni prekidač не
Vrsta priključnog kabla Odvojivi
Materijali
Materijal rezervoara PE
Kućište pumpe Sivi liv
Radno kolo Duktilno liveno gvožđe
Vratilo Nerđajući čelik
Materijal zaptivača NBR
Materijal motora Sivi liv
Montažne dimenzije
Cevni priključak sa usisne strane DN 200
Cevni priključak sa potisne strane DN 100
Priključak za odzračivanje Ø 75
Informacije za slanje porudžbine
Proizvođač Wilo
Oznaka proizvoda EMUport CORE 45.2-10/540
Neto težina oko m 504 kg
Broj artikla 2554538
Dokumenti

Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Wilo-EMUport CORE

Broj artikla 6092612
Izlaz 2022-01
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 32
PDF (6 MB)

Brošura o sertifikacijama

Wilo-EMUport Core 20.2 / 45.2 / 50.2 / 60.2

Broj artikla 2546469
Izlaz 2021-07
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 40
PDF (3 MB)

BIM/CAD
Dodatna oprema

Upravljanje nivoom preko senzora nivoa (4)

Stacionarna montaža na suvom (21)

Adapter (6)

Armature (2)

Instalacija/montaža (7)

Cevi, fitinzi (7)

Kontrola pumpe (2)

Upravljanje pumpom/dodatna oprema (1)

Alarm (5)

Services

Partnerska saradnja sa instalaterima i proizvođačima sistema u kompaniji Wilo ima dugu tradiciju. Važan deo naše filozofije partnerstva je Wilo fabrička služba za korisnike. Zajedno ćemo razviti koncept usluga koji odgovara vašim individualnim zahtevima – a uz naše znanje i individualno savetovanje obezbedićemo da vaši sistemi budu energetski efikasni, pouzdani i što je moguće više ekonomični. Naši kompetentni Wilo serviseri vam pri tome brzo, pouzdano i na vreme pružaju podršku.

Saznajte više

Preporučene servisne usluge

Održavanje
Održavanje COMFORT EMUport Core
    
2219518

Da bi se obezbedila pogonska bezbednost pumpi/sistema, preporučujemo da redovne provere i radove održavanja u skladu sa DIN standardom obavlja fabrička služba za korisnike Wilo. Zadaci se izvršavaju u skladu sa DIN 31051/DIN EN 13306. Zadaci obuhvataju sledeće tačke:

 • Vizuelna provera pumpi/sistema
 • Mehanička kontrola
 • Električna kontrola
 • Provera i eventualno punjenje rezervoara za pritisak koji su na raspolaganju
 • Provera i, ako je potrebno, prilagođavanje parametara sistema
 • Izrada protokola održavanja
 • Potrošni materijali su uključeni u ugovornu cenu
 • Nema troškova rada i putovanja za angažovanje između intervala održavanja (tokom uobičajenih perioda servisiranja)
 • Planiranje i organizaciju sprovodi WILO. Ostale individualne ponude održavanja mogu da se dobiju na zahtev
Održavanje PREMIUM EMUport Core
    
2219571

Da bi se obezbedila pogonska bezbednost pumpi/sistema, preporučujemo da redovne provere i radove održavanja u skladu sa DIN standardom obavlja fabrička služba za korisnike Wilo. Zadaci se izvršavaju u skladu sa DIN 31051/DIN EN 13306. Zadaci obuhvataju sledeće tačke:

 • Vizuelna provera pumpi/sistema
 • Mehanička kontrola
 • Električna kontrola
 • Provera i eventualno punjenje rezervoara za pritisak koji su na raspolaganju
 • Provera parametara sistema
 • Izrada protokola održavanja
 • Potrošni materijali su uključeni u ugovornu cenu
 • Nema troškova rada i putovanja za angažovanje između intervala održavanja (tokom i van uobičajenih perioda servisiranja)
 • Ažuriranje softvera
 • Uključujući potrošne delove
 • Planiranje i organizaciju sprovodi WILO. Ostale individualne ponude održavanja mogu da se dobiju na zahtev
Puštanje u rad
Puštanje u rad EMUport Core
    
2219415
-

Dodatne servisne usluge

Produžena garancija
Produžena garancija za EMUport Core
    
2219469

Uz novu pumpu ili novi sistem, Wilo nudi proširenu garanciju do pet godina u kombinaciji sa puštanjem u rad i održavanjem od strane Wilo servisa.

Proširena garancija obuhvata:

 • Potpuna zaštita i predvidiva sigurnost troškova
 • Redovni radovi održavanja od strane Wilo servisa
Podrška kod projektovanja
Podrška kod projektovanja EMUport Core
    
2219352

Wilo pruža podršku tokom faze planiranja, kako bi se osigurali kvalitet i ekonomičnost. Naš kompetentan i kvalifikovan Wilo servis vas podržava svojim preporukama i tehničkim savetima tokom cele faze projektovanja.

Podrška kod projektovanja obuhvata sledeće usluge:

 • Redovna poseta na licu mesta, kako bi se osigurao kvalitet informacija i konsultacija
 • Tehnički saveti, dostupni i na licu mesta
 • Izveštaj o stanju sa preporukama nakon posete
 • Opsežna podrška u projektovanju od strane Wilo stručnjaka
Optimizacija postrojenja
Optimizacija postrojenja EMUport Core
    
2219282

Wilo servis nudi proaktivnu optimizaciju sistema optimizacijom podešavanja i sprovođenjem manjih prilagođavanja, kako bi se garantovala pogonska bezbednost. Optimizacija postrojenja, pored ostalog, obuhvata:

 • Remont pumpi/postrojenja radi ponovnog uspostavljanja pune snage
 • Opremanje starijih sistema sa novom tehnologijom ili funkcijama za uštedu troškova investicije (naknadno opremanje)
Energy Solutions
Energy Solutions za EMUport Core
    
2219317

Wilo servis nudi proaktivnu podršku planiranju, kako bi se utvrdile moguće uštede u energiji. Naš servis pravi izveštaj o instaliranim pumpama i postrojenjima kako bi pokazao kako se može smanjiti potrošnja energije. Pružamo ciljane savete i analizu, uključujući i integraciju subvencija, kao i opsežnu podršku u planiranju prilikom prelaska na visokoefikasne tehnologije. Wilo-Energy Solutions sadrže sledeće usluge:

 • Detaljna procena troškova životnog ciklusa (LCC analiza)
 • Revizija energije, uključujući informacije o potencijalu za uštedu energije
 • Proaktivna preporuka opcija za zamenu
 • Poboljšanje ekološkog bilansa vašeg postrojenja
 • Podrška u projektovanju pri prebacivanju na Wilo pumpe visoke efikasnosti
Popravka
Popravka EMUport Core
    
2219636

Prilikom provere na licu mesta, kompetentan i iskusan Wilo servis odlučuje da li se pumpa može popraviti na licu mesta ili se radi popravke mora slati u fabriku. Wilo stavlja na raspolaganje rezervne delove ili zamensku pumpu kako bi se ponovo uspostavila pogonska bezbednost postrojenja.

Popravka obuhvata:

 • Kontrola i otklanjanje uzroka kvarova od strane iskusnih Wilo stručnjaka
 • Neobavezujući predlog troškova za popravke
 • Električno-hidraulični probni rad, kako bi se osigurali korektni podaci u pogledu funkcionalnosti, kvaliteta i performansi pumpe ili sistema
 • Prevlaka različitih delova pumi i postrojenja za optimizovani faktor efikasnosti
 • Isključiva upotreba originalnih rezervnih delova
 • Dokumentacija popravke u servisnom izveštaju