Претрага
Контакт
Е-Маил
Kreiranje kataloga
Моји фаворити
Upoređivanje proizvoda
Wilo-Stratos GIGA B | Wilo

Wilo-Stratos GIGA B

Maksimalna snaga sa najvećom energetskom efikasnošću.

Vaše prednosti
Wilo-Stratos GIGA B

Maksimalna snaga sa najvećom energetskom efikasnošću.

Wilo-Stratos GIGA B je idealna pumpa visoke efikasnosti za primenu u području grejanja, klimatizacije i rashlađivanja u zgradama, gde velike količine vode cirkulišu sa velikim naporima.Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Inovativna pumpa visoke efikasnosti za najveći ukupni stepen iskorišćenja sa glavnim dimenzijama prema EN 733
 • Visokoefikasni EC motor klase energetske efikasnosti IE5 u skladu sa IEC 60034-30-2
 • Jednostavna instalacija zahvaljujući integrisanim nogarima pumpe i opcionim podmetačima
 • Opcioni interfejs za BUS komunikaciju preko utičnih IF-Modula
Opis serije

Vrsta konstrukcije

Monoblok pumpa visoke efikasnosti sa IE5 motorom i elektronskim prilagođavanjem snage u konstrukciji sa suvim rotorom. Verzija u vidu jednostepene centrifugalne pumpe niskog pritiska sa prirubničkim priključkom i mehaničkim zaptivačem.

Primena

Za pumpanje vode za grejanje (prema VDI 2035), hladne vode i mešavine voda/glikol, bez abrazivnih materija u sistemima za grejanje, hlađenje i hladnu vodu.

Oprema/funkcija

Režimi rada

 • Δp-c za konstantan diferencijalni pritisak
 • Δp-v za varijabilni diferencijalni pritisak
 • PID-Control
 • Režim rada (n=konstantan)

Ručni nivo upravljanja

 • Zeleno dugme i displej

Ručne funkcije

 • Podešavanje zadate vrednosti diferencijalnog pritiska
 • Podešavanje broja obrtaja (ručno podešavanje)
 • Podešavanje režima rada
 • Podešavanje pumpe UKLJ./ISKLJ.
 • Konfiguracija svih radnih parametara
 • Potvrda greške

Eksterne upravljačke funkcije

 • Upravljački ulaz „Prioritet Isklj.“
 • Upravljački ulaz „Eksterna zamena pumpi“ (radi samo kod pogona sa dupleks pumpom)
 • Analogni ulaz 0–10 V, 0–20 mA za ručni režim rada (DDC) i daljinsko podešavanje zadatih vrednosti
 • Analogni ulaz 2–10 V, 4–20 mA za ručni režim rada (DDC) i daljinsko podešavanje zadatih vrednosti
 • Analogni ulaz 0–10 V za signal stvarne vrednosti senzora pritiska
 • Analogni ulaz 2–10 V, 0-20 mA, 4–20 mA za signal stvarne vrednosti senzora pritiska

Funkcije signalizacije i prikazivanja

 • Zbirni signal smetnje SSM
 • Zbirni signal rada SBM

Razmena podataka

 • Interfejs za bežičnu razmenu podataka infracrvenim zracima sa IR-monitorom/stikom
 • Utično mesto za Wilo IF-Modul (Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON), za povezivanje sa automatizacijom zgrade

Sigurnosne funkcije

 • Potpuna zaštita motora sa integrisanom elektronskom zaštitom
 • Blokada pristupa

Upravljanje dupleks pumpama (2 x pojedinačna pumpa, samo primena Y-komada)

 • Glavni/rezervni rad (automatsko prebacivanje zbog greške)
 • Glavni/rezervni rad, zamena pumpe nakon 24 sata
 • Paralelni rad

Način označavanja

Primer

Wilo-Stratos GIGA B 40/1-51/4,5

Stratos GIGA

Pumpa visoke efikasnosti

B

Monoblok verzija

40

Nominalni prečnik DN prirubničkog priključka (kod Stratos GIGA B: potisna strana) [mm]

1-51

1 = najmanji podesivi napor [m] 51 = najveći podesivi napor [m]

4,5

Nominalna snaga P2 u [kW]

-xx

Varijanta: Npr. R1 - verzija bez senzora diferencijalnog pritiska

Tehnički podaci

 • Dozv. područje temperature fluida -20 °C do +140 °C
 • Mehanički zaptivač za pumpanje vode do Tmax. = +140 °C. Do T ≤ +40 °C je dozvoljeno mešanje glikola sa zapreminskim udelom od 20 do 40%. Kod mešavina voda/glikol sa zapreminskim udelom glikola > 40% do maks. 50% i temperaturom fluida od > +40 °C do maks. +120 °C, ili kod fluida koji nisu voda mora da se predvidi neki alternativni mehanički zaptivač. Ako se koriste mešavine voda/glikol uopšteno se preporučuje korišćenje S1 varijante sa odgovarajućim mehaničkim zaptivačem.
 • Mrežni priključak:
 • 3~440 V ±10%, 50/60 Hz
 • 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz
 • 3~380 V -5% +10%, 50/60 Hz

Ispunjava zahteve u pogledu elektromagnetne kompatibilnosti bez dodatnih mera:

  • Emitovanje smetnji za stambeni prostor u skladu sa EN 61800-3:2018
  • Emitovanje smetnji za industrijsko okruženje u skladu sa EN 61800-3:2018
 • Klasa zaštite IP55
 • Maks. radni pritisak 16 bara do +120 °C, 13 bara do +140 °C

Materijali

 • Kućište pumpe i laterna: EN-GJL-250
 • Radno kolo: PPS-GF40
 • Vratilo: 1.4122
 • Mehanički zaptivač: AQEGG; ostali mehanički zaptivači na zahtev

Opseg isporuke

 • Pumpa
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Opcije

 • Varijanta …-R1 bez davača diferencijalnog pritiska
 • Varijanta …-S1 sa specijalnim mehaničkim zaptivačima

Dodatna oprema

 • 1 konzola sa materijalom za pričvršćivanje za izgradnju temelja
 • Pomoć pri montaži za mehanički zaptivač
 • IR stik
 • IF-Modul PLR za priključivanje na PLR/pretvarač
 • IF-Modul LON za priključivanje na LONWORKS mrežu
 • IF-Modul BACnet
 • IF-Modul Modbus
 • IF-Modul CAN
 • Regulacioni sistem VR-HVAC
 • Regulacioni sistem CCe-HVAC
 • Regulacioni sistem SCe-HVAC
 • Setovi davača diferencijalnog pritiska 0 – 10 V za pumpe u verziji ...-R1
Dokumenti

Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Wilo-Stratos GIGA, Wilo-Stratos GIGA B

Broj artikla 2227281
Izlaz 2023-05
Broj strana 332
Jezik de, en, fr, nl
PDF (22 MB)

Wilo-Stratos GIGA Wilo-Stratos GIGA-D Wilo Stratos GIGA B

Broj artikla 2160201
Izlaz 2022-08
Broj strana 72
Jezik sr
PDF (9 MB)

Wilo-Stratos GIGA, Wilo-Stratos GIGA-D, Wilo Stratos GIGA B

Broj artikla 2160202
Izlaz 2022-08
Broj strana 268
Jezik de, en, fr, nl
PDF (28 MB)

Wilo-Stratos GIGA, Wilo-Stratos GIGA-D, Wilo-Stratos GIGA B

Broj artikla 2234261
Izlaz 2024-02
Broj strana 336
Jezik de, en, fr, nl
PDF (17 MB)

Wilo-Stratos GIGA, Wilo-Stratos GIGA-D, Wilo-Stratos GIGA B

Broj artikla 2234260
Izlaz 2024-02
Broj strana 88
Jezik sr
PDF (12 MB)

Wilo-Stratos GIGA, Wilo-Stratos GIGA-D, Wilo-Stratos GIGA B

Broj artikla 2234260
Izlaz 2024-02
Broj strana 88
Jezik en
PDF (12 MB)
Izbor proizvoda
Broj pogodaka: 256
Oznaka proizvodaMEICevni priključak sa usisne straneCevni priključak sa potisne straneMehanički zaptivačNominalna snaga motora P2Bruto težina oko mBroj artiklaGRD-grupa
Stratos GIGA B 32/1-13/0,8
≥0,7
DN 50
DN 32
AQ1EGG
0,8 kW
45 kg
2189106
11
Stratos GIGA B 32/1-13/0,8-R1
≥0,7
DN 50
DN 32
AQ1EGG
0,8 kW
45 kg
2189134
11
Stratos GIGA B 32/1-13/0,8-R1-S1
≥0,7
DN 50
DN 32
Q1Q1X4GG
0,8 kW
45 kg
2189302
11
Stratos GIGA B 32/1-13/0,8-S1
≥0,7
DN 50
DN 32
Q1Q1X4GG
0,8 kW
45 kg
2189274
11
Stratos GIGA B 32/1-19/1,2
≥0,7
DN 50
DN 32
AQ1EGG
1,3 kW
45 kg
2189105
11
Stratos GIGA B 32/1-19/1,2-R1
≥0,7
DN 50
DN 32
AQ1EGG
1,3 kW
45 kg
2189133
11
Stratos GIGA B 32/1-19/1,2-R1-S1
≥0,7
DN 50
DN 32
Q1Q1X4GG
1,3 kW
45 kg
2189301
11
Stratos GIGA B 32/1-19/1,2-S1
≥0,7
DN 50
DN 32
Q1Q1X4GG
1,3 kW
45 kg
2189273
11
Stratos GIGA B 32/1-25/1,6
≥0,7
DN 50
DN 32
AQ1EGG
1,6 kW
46 kg
2189102
11
Stratos GIGA B 32/1-25/1,6-R1
≥0,7
DN 50
DN 32
AQ1EGG
1,6 kW
46 kg
2189130
11
Stratos GIGA B 32/1-25/1,6-R1-S1
≥0,7
DN 50
DN 32
Q1Q1X4GG
1,6 kW
46 kg
2189298
11
Stratos GIGA B 32/1-25/1,6-S1
≥0,7
DN 50
DN 32
Q1Q1X4GG
1,6 kW
46 kg
2189270
11
Stratos GIGA B 32/1-25/1,9
≥0,7
DN 50
DN 32
AQ1EGG
1,9 kW
45 kg
2189104
11
Stratos GIGA B 32/1-25/1,9-R1
≥0,7
DN 50
DN 32
AQ1EGG
1,9 kW
45 kg
2189132
11
Stratos GIGA B 32/1-25/1,9-R1-S1
≥0,7
DN 50
DN 32
Q1Q1X4GG
1,9 kW
45 kg
2189300
11
Stratos GIGA B 32/1-25/1,9-S1
≥0,7
DN 50
DN 32
Q1Q1X4GG
1,9 kW
45 kg
2189272
11
Stratos GIGA B 32/1-32/2,3
≥0,7
DN 50
DN 32
AQ1EGG
2,2 kW
46 kg
2189101
11
Stratos GIGA B 32/1-32/2,3-R1
≥0,7
DN 50
DN 32
AQ1EGG
2,2 kW
46 kg
2189129
11
Stratos GIGA B 32/1-32/2,3-R1-S1
≥0,7
DN 50
DN 32
Q1Q1X4GG
2,2 kW
46 kg
2189297
11
Stratos GIGA B 32/1-32/2,3-S1
≥0,7
DN 50
DN 32
Q1Q1X4GG
2,2 kW
46 kg
2189269
11
Stratos GIGA B 32/1-32/2,6
≥0,7
DN 50
DN 32
AQ1EGG
2,6 kW
45 kg
2189103
11
Stratos GIGA B 32/1-32/2,6-R1
≥0,7
DN 50
DN 32
AQ1EGG
2,6 kW
45 kg
2189131
11
Stratos GIGA B 32/1-32/2,6-R1-S1
≥0,7
DN 50
DN 32
Q1Q1X4GG
2,6 kW
45 kg
2189299
11
Stratos GIGA B 32/1-32/2,6-S1
≥0,7
DN 50
DN 32
Q1Q1X4GG
2,6 kW
45 kg
2189271
11
Stratos GIGA B 32/1-35/3,0
≥0,7
DN 50
DN 32
AQ1EGG
2,8 kW
46 kg
2189109
11
Stratos GIGA B 32/1-35/3,0-R1
≥0,7
DN 50
DN 32
AQ1EGG
2,8 kW
46 kg
2189137
11
Stratos GIGA B 32/1-35/3,0-R1-S1
≥0,7
DN 50
DN 32
Q1Q1X4GG
2,8 kW
46 kg
2189305
11
Stratos GIGA B 32/1-35/3,0-S1
≥0,7
DN 50
DN 32
Q1Q1X4GG
2,8 kW
46 kg
2189277
11
Stratos GIGA B 32/1-38/3,0
≥0,7
DN 50
DN 32
AQ1EGG
2,9 kW
46 kg
2189100
11
Stratos GIGA B 32/1-38/3,0-R1
≥0,7
DN 50
DN 32
AQ1EGG
2,9 kW
46 kg
2189128
11
Stratos GIGA B 32/1-38/3,0-R1-S1
≥0,7
DN 50
DN 32
Q1Q1X4GG
2,9 kW
46 kg
2189296
11
Stratos GIGA B 32/1-38/3,0-S1
≥0,7
DN 50
DN 32
Q1Q1X4GG
2,9 kW
46 kg
2189268
11
Stratos GIGA B 32/1-41/3,8
≥0,7
DN 50
DN 32
AQ1EGG
3,4 kW
47 kg
2189108
11
Stratos GIGA B 32/1-41/3,8-R1
≥0,7
DN 50
DN 32
AQ1EGG
3,4 kW
47 kg
2189136
11
Stratos GIGA B 32/1-41/3,8-R1-S1
≥0,7
DN 50
DN 32
Q1Q1X4GG
3,4 kW
47 kg
2189304
11
Stratos GIGA B 32/1-41/3,8-S1
≥0,7
DN 50
DN 32
Q1Q1X4GG
3,4 kW
47 kg
2189276
11
Stratos GIGA B 32/1-45/3,8
≥0,7
DN 50
DN 32
AQ1EGG
3,6 kW
47 kg
2189099
11
Stratos GIGA B 32/1-45/3,8-R1
≥0,7
DN 50
DN 32
AQ1EGG
3,6 kW
47 kg
2189127
11
Stratos GIGA B 32/1-45/3,8-R1-S1
≥0,7
DN 50
DN 32
Q1Q1X4GG
3,6 kW
47 kg
2189295
11
Stratos GIGA B 32/1-45/3,8-S1
≥0,7
DN 50
DN 32
Q1Q1X4GG
3,6 kW
47 kg
2189267
11
Stratos GIGA B 32/1-48/4,5
≥0,7
DN 50
DN 32
AQ1EGG
4,4 kW
47 kg
2189107
11
Stratos GIGA B 32/1-48/4,5-R1
≥0,7
DN 50
DN 32
AQ1EGG
4,4 kW
47 kg
2189135
11
Stratos GIGA B 32/1-48/4,5-R1-S1
≥0,7
DN 50
DN 32
Q1Q1X4GG
4,4 kW
47 kg
2189303
11
Stratos GIGA B 32/1-48/4,5-S1
≥0,7
DN 50
DN 32
Q1Q1X4GG
4,4 kW
47 kg
2189275
11
Stratos GIGA B 32/1-51/4,5
≥0,7
DN 50
DN 32
AQ1EGG
4,2 kW
53 kg
2189098
11
Stratos GIGA B 32/1-51/4,5-R1
≥0,7
DN 50
DN 32
AQ1EGG
4,2 kW
53 kg
2189126
11
Stratos GIGA B 32/1-51/4,5-R1-S1
≥0,7
DN 50
DN 32
Q1Q1X4GG
4,2 kW
53 kg
2189294
11
Stratos GIGA B 32/1-51/4,5-S1
≥0,7
DN 50
DN 32
Q1Q1X4GG
4,2 kW
53 kg
2189266
11
Stratos GIGA B 32/5-65/11
≥0,4
DN 50
DN 32
AQ1EGG
11 kW
171 kg
2221650
12
Stratos GIGA B 32/5-65/11-R1
≥0,4
DN 50
DN 32
AQ1EGG
11 kW
171 kg
2221652
12