Претрага
Контакт
Е-Маил
Kreiranje kataloga
Моји фаворити
Upoređivanje proizvoda
Wilo-Stratos GIGA2.0-I | Wilo

Wilo-Stratos GIGA2.0-I

Pametna pumpa sa suvim rotorom za primene za grejanje, klimatizaciju i hlađenje u velikim zgradama.

Vaše prednosti
Wilo-Stratos GIGA2.0-I (Standard variant)

Pametna pumpa sa suvim rotorom za primene za grejanje, klimatizaciju i hlađenje u velikim zgradama.

Primena visokoefikasne pumpe Wilo-Stratos GIGA2.0-I se preporučuje uvek tamo gde velike količine vode cirkulišu sa velikim naporima. Smart pumpa sa suvim rotorom u inlajn verziji nudi veliki broj interfejsa za upravljanje sa više pumpi, povezivanje u automatizaciju zgrade, registrovanje radnih podataka i savremene opcije za mobilan pristup putem Wilo-Smart Connect. Tehnologija sa zelenim tasterom i veliki displej omogućavaju jednostavno, intuitivno rukovanje. Upotreba asistenta za podešavanje osigurava optimalnu regulaciju. Optimalna energetska efikasnost celokupnog sistema proizilazi iz inteligentne interakcije IE5 EC tehnologije motora sa oprobanom hidraulikom pumpe (MEI ≥0,7), kao i inovativnih funkcija regulacije. Nova tehnologija pogona u kombinaciji sa oprobanom hidraulikom pumpe pruža visoku pouzdanost.Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Lokalno podešavanje i rukovanje pomoću mobilnih krajnjih uređaja putem Bluetooth-a, kao i mogućnost daljinskog pristupa i upravljanje sa više pumpi zahvaljujući umrežavanju putem Wilo Net-a
 • Analogni i digitalni interfejsi pružaju veliki broj opcija, između ostalog, za povezivanje na automatiku zgrade
 • Optimalna regulacija pomoću asistenta podešavanja vođenog aplikacijom
 • Pregledan displej i tehnologija sa zelenim tasterom za jednostavno intuitivno rukovanje
 • Visoka transparentnost radnih podataka radi analize i optimizacije pumpe i celokupnih sistema
 • Optimalna energetska efikasnost celokupnog sistema, zahvaljujući inteligentnoj interakciji IE5 tehnologije motora sa oprobanom hidraulikom pumpe (MEI ≥0,7), kao i inovativnim funkcijama regulisanja, kao što su npr. Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation i T-const
 • Visoka pouzdanost zahvaljujući novoj tehnologiji pogona i oprobanoj tehnologiji pumpe
Opis serije
Wilo-Stratos GIGA2.0-I

Vrsta konstrukcije

Inlajn pumpa visoke efikasnosti sa IE5 motorom i elektronskim prilagođavanjem snage u konstrukciji sa suvim rotorom. Verzija u vidu jednostepene centrifugalne pumpe niskog pritiska sa prirubničkim priključkom i mehaničkim zaptivačem.

Primena

Za pumpanje vode za grejanje (prema VDI 2035), hladne vode i mešavine voda/glikol, bez abrazivnih materijala u sistemima za grejanje, sistemima klimatizacije i hlađenja.

Oprema/funkcija

Područja primene

Preko preciznog podešavanja vrste regulacije za svaku specifičnu primenu postrojenja pumpa omogućava rad sa najvećom efikasnošću postrojenja.

Grejanje

 • Radijator
 • Podno grejanje
 • Plafonsko grejanje
 • Grejač vazduha
 • Grejanje betonskim jezgrom
 • Hidraulična skretnica
 • Razdelnik bez diferencijalnog pritiska
 • Rezervoar za grejanje
 • Izmenjivač toplote
 • Krug toplotnog izvora (toplotna pumpa)
 • Krug daljinskog grejanja

Hlađenje

 • Plafonsko hlađenje
 • Podno hlađenje
 • Uređaji za klimatizaciju vazduha
 • Hlađenje betonskim jezgrom
 • Hidraulična skretnica
 • Razdelnik bez diferencijalnog pritiska
 • Rezervoar za hlađenje
 • Izmenjivač toplote
 • Povratni vod hlađenja
 • Krug daljinskog hlađenja

Kombinovano grejanje i hlađenje

 • Automatsko prebacivanje

Vrste regulacije

 • Konstantni broj obrtaja (n-konstantno))
 • Δp-c za konstantan diferencijalni pritisak
 • Δp-v za varijabilni diferencijalni pritisak
 • Dynamic Adapt plus za neprekidno (dinamičko) prilagođavanje protoka prema trenutnim potrebama
 • T-const. za konstantnu regulaciju temperature
 • ΔT za regulaciju diferencijalne temperature
 • Konstantna regulaciju protoka (Q-konstantno)
 • Multi-Flow Adaptation: Dinamičko određivanje zbirnog protoka cirkulacionom pumpom za potrebno snabdevanje sekundarnih pumpi na razdelnicima
 • Korisnički definisana PID regulacija

Opcione funkcije

 • Q-Limitmax. za ograničavanje maksimalnog zapreminskog protoka
 • Q-Limitmin. za ograničavanje minimalnog zapreminskog protoka
 • Regulacija slabe tačke (Δp-c regulacija sa spoljašnjim davačem stvarne vrednosti diferencijalnog pritiska)
 • Varijabilno prilagođavanje nagiba Δp-v radne krive
 • No-Flow Stop (isključivanje kada nema protoka)

Ručna podešavanja

 • Izbor područja primene u asistentu podešavanja
 • Podešavanje pripadajućih radnih parametara
 • Nominalna radna tačka: direktan unos izračunate radne tačke H i Q kod Δp-v
 • Korekcija viskoznih fluida preko prilagođavanja viskoznosti i gustine
 • Prikaz statusa
 • Podešavanje i resetovanje merenja količine energije (toplota i hlađenje)
 • Blokada tastature za blokiranje podešavanja
 • Funkcija za resetovanje na fabričko podešavanje ili na sačuvane tačke vraćanja (setovi parametara)
 • Podešavanje parametara analognih ulaza
 • Podešavanje parametara binarnih ulaza
 • Podešavanje parametara relejnih izlaza
 • Funkcija dupleks pumpe (kod 2 pojedinačne pumpe, koje treba da rade kao dupleks pumpa)

Automatske funkcije

 • Optimizovano prilagođavanje snage prema potrebi, za energetski efikasan rad u zavisnosti od režima rada
 • Automatska rutina za otklanjanje grešaka
 • Prebacivanje između režima grejanja i režima hlađenja
 • Integrisana potpuna zaštita motora
 • Isključivanje kod detektovanja stanja bez protoka (No-Flow Stop)
 • Permanentna memorija radnih podataka
 • Vremensko označavanje za greške/upozorenja i istoriju radnih podataka

Eksterni upravljački ulazi i izlazi i njihove funkcije

 • 4x analogni ulaz:
  • Vrste signala: 0-10V, 2-10V, 0-20mA, 4-20mA, PT1000 (samo kod dva analogna ulaza)
  • Primene: Davač diferencijalnog pritiska (standardno serijski ugrađen na pumpi), daljinsko podešavanje zadate vrednosti za svaku vrstu regulacije (osim za Multi-Flow Adaptation), senzorski ulazi za npr. temperaturu, senzor diferencijalnog pritiska za regulaciju slabe tačke na udaljenoj tački u sistemu ili slobodan ulaz za senzor u korisnički definisanom PID režimu rada
 • 2x digitalni ulaz:
  • Za beznaponske upravljačke izlaze ili prekidače
 • Parametarski podesive funkcije:
  • Ext. OFF
  • Ext. MIN
  • Ext. MAX
  • RUČNO (automatika zgrade ISKLJ.)
  • Blokada tastature
  • Prebacivanje između režima grejanja i režima hlađenja
 • 2x izlaza releja:
  • Zbirni signal smetnje SSM (beznaponski preklopni kontakt)
  • Zbirni signal rada SBM (beznaponski preklopni kontakt)
 • Wilo Net
  • Za upravljanje dupleks pumpama sa 2 pojedinačne pumpe, međusobnu komunikaciju više pumpi (Multi-Flow Adaptation)

Funkcije signalizacije i prikazivanja

 • Prikaz statusa „Signalizacije rada“:
  • Trenutna vrsta regulacije
  • Zadata vrednost
  • Stvarni napor
  • Stvarni protok
  • Potrošnja električne energije
  • Električna potrošnja
  • Temperatura fluida (ukoliko su priključeni temperaturni senzori)
 • Indikator aktuelne radne tačke u hidrauličnom radnom području
 • LED lampica za prikazivanje statusa: Nesmetan rad (zelena LED lampica), komunikacija pumpe (plava LED lampica)
 • Prikaz statusa „Signalizacija greške“ (crvena boja ekrana):
  • Šifre greške i tekstualni opis greške
  • Napomene u vidu običnog teksta za korektivne mere
 • Prikaz statusa „Signalizacija upozorenja“ (žuta boja ekrana):
  • Šifra upozorenja i jasan opis upozorenja
  • Napomene u vidu običnog teksta za korektivne mere
 • Status ekrana„Prikaz procesa“ (plava boja ekrana):
  • Postupak ažuriranja softvera
 • Prikaz statusa „Komunikacija automatike zgrade“ (plava boja ekrana):
 • Skup aktivnih parametara automatike zgrade (broj bauda, adresa,...)
 • Zbirni signal smetnje SSM (beznaponski preklopni kontakt)
 • Zbirni signal rada SBM (beznaponski preklopni kontakt)

Razmena podataka

 • Wilo-Smart Connect Modul BT u standardnom opsegu isporuke pumpe kao Bluetooth interfejs za bežičnu razmenu podataka, kao i za daljinsko upravljanje pumpom pomoću pametnog telefona ili tablet računara.
 • Moguće sa dodatnom opremom odgovarajućeg WILO-CIF modula:
  • Serijski digitalni interfejs Modbus RTU za priključivanje na automatiku zgrade preko BUS sistema RS485
  • Serijski digitalni interfejs BACnet MS/TP za priključivanje na automatiku zgrade preko BUS sistema RS485
  • Serijski digitalni interfejs za Ethernet Multiprotocol Modbus TCP, BACnet/IP za priključivanje na automatiku zgrade preko BUS sistema RJ45
  • Serijski digitalni interfejs LON za priključivanje na automatiku zgrade LONWorks
  • Serijski digitalni interfejs PLR za priključivanje na automatizaciju zgrade preko spojnih modula specifičnih za proizvođača
  • Serijski digitalni interfejs CANopen za priključivanje na automatizaciju zgrade preko spojnih modula specifičnih za proizvođača

Upravljanje dupleks pumpama (dupleks pumpa, odn. 2 x pojedinačna pumpa u Y-komadu)

 • Glavni/rezervni pogon (zamena pumpi uslovljena vremenom)
 • Glavni/rezervni pogon (automatsko prebacivanje zbog greške)
 • Paralelni rad (uključenje/isključenje vođeno vršnim opterećenjem sa optimizovanim stepenom korisnog dejstva)

Oprema

 • Hidraulika pumpe sa hidrauličnim indeksom minimalne efikasnosti x MEI ≥ 0,7
 • EC motor klase energetske efikasnosti IE5 u skladu sa IEC 60034-30-2
 • Prirubnica PN 16 prema EN 1092-2
 • Priključak za merenje pritiska (R 1/8) za dograđeni davač diferencijalnog pritiska (varijanta ...-R1 bez davača diferencijalnog pritiska)
 • Serijski otvori za odvod kondenzata u kućištu motora (zatvoreni pri isporuci)
 • Ventil za odzračivanje na lanterni
 • Obrtni grafički ekran visoke rezolucije (4,3 inča) sa zelenim dugmetom i 2 tastera
 • 6 kablovskih uvodnika za priključivanje napona napajanja, kao i binarnih i analognih ulaza
 • Mnogobrojni integrisani interfejsi za komunikaciju i utični slot za opciono korišćenje CIF modula
 • Bluetooth interfejs preko Wilo-Smart Connect Modul BT koji je sadržan u opsegu isporuke

Način označavanja

Primer

Wilo-Stratos GIGA2.0-I 65/1-37/M-4,0-xx

Stratos GIGA

Oznaka pumpe

2.0

Druga generacija

-I

Inlajn pojedinačna pumpa

65

Nominalni prečnik prirubnice DN

1-37

Nominalno područje minimalnog napora u [m]

M-

Varijanta snabdevanje naponom 1~230 V

4,0

Nominalna snaga motora u kW

-xx

Varijanta, npr. -R1

Tehnički podaci

 • Dozv. područje temperature fluida -20 °C do +140 °C
 • Temperatura okoline do +50 °C
 • Mehanički zaptivač za pumpanje vode do Tmax. = +140 °C. Do T ≤ +40 °C je dozvoljeno mešanje glikola sa zapreminskim udelom od 20 do 40%. Kod mešavina voda/glikol sa zapreminskim udelom glikola > 40% do maks. 50% i temperaturom fluida od > +40 °C do maks. +120 °C, ili kod fluida koji nisu voda mora da se predvidi neki alternativni mehanički zaptivač.
 • Priključni mrežni napon:
  • 3~440 V ±10%, 50/60 Hz, 3~400 V ±10%, 50/60 Hz, 3~380 V -5% +10%, 50/60 Hz
  • Varijanta M-: 1~220 V…240 V ±10%, 50/60 Hz
 • Ispunjava zahteve u pogledu elektromagnetne kompatibilnosti bez dodatnih mera:
  • Emitovanje smetnji za stambeni prostor u skladu sa EN 61800-3:2018
  • Emitovanje smetnji za industrijsko okruženje u skladu sa EN 61800-3:2018
 • Klasa zaštite IP55
 • Nominalni prečnik prirubnica DN 32 do DN 125
 • Maks. radni pritisak 16 bara do +120 °C, 13 bara do +140 °C

Materijali

 • Kućište pumpe i laterna: EN-GJL-250
 • Kućište pumpe i prirubnica motora su serijski prevučene kataforeznom prevlakom
 • Radno kolo (zavisno od tipa): PPS-GF40 (DN 32…DN 100) ili EN-GJL-200 (DN 100…DN 125)
 • Vratilo: 1.4057
 • Mehanički zaptivač: AQ1EGG; ostali mehanički zaptivači na zahtev

Konstrukcija

 • Visokoefikasna inlajn pumpa sa EC motorom klase energetske efikasnosti IE5 u skladu sa IEC 60034-30-2, hidaruličnim indeksom minimalne efikasnosti MEI ≥ 0,7 i elektronskim prilagođavanjem snage u konstrukciji sa suvim rotorom.
 • Jednostepena centrifugalna pumpa niskog pritiska sa nerazdeljenim vratilom u monoblok verziji
 • Spiralno kućište u inlajn vrsti konstrukcije (usisni i potisni nastavak s istim prirubnicama u jednoj liniji)
 • Obrtni, grafički displej u boji (4,3 inča) sa rukovanjem preko ručne komande sa jednim dugmetom
 • Integrisana zaštita motora

Opseg isporuke

 • Pumpa
 • Wilo-Smart Connect modul BT
 • Navojni priključak kabla sa ulošcima za zaptivanje
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu i Izjava o usaglašenosti

Opcije

 • Varijanta …-R1 bez davača diferencijalnog pritiska
 • Varijanta …-S1 sa specijalnim mehaničkim zaptivačima

Dodatna oprema

 • 3 konzole sa materijalom za pričvršćivanje za izgradnju temelja
 • Slepa prirubnica za kućište dupleks pumpe
 • Pomoćno sredstvo za montažu mehaničkog zaptivača (uklj. montažne klinove)
 • CIF-Modul PLR
 • CIF modul LON
 • CIF-Modul BACnet MS/TP
 • CIF-Modul Modbus RTU
 • CIF-Modul CANopen
  • CIF modul Ethernet Multiprotocol (Modbus TCP, BACnet/ IP)
  • Priključak M12 RJ45 za CIF Ethernet
 • Davač diferencijalnog pritiska 2 ... 10 V
 • Davač diferencijalnog pritiska 4 ... 20 mA
 • Temperaturni senzor PT1000 AA
 • Čaure senzora za ugradnju temperaturnih senzora
Dokumenti

Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Wilo-Stratos GIGA2.0-I/-D

Broj artikla 2227295
Izlaz 2023-08
Broj strana 128
Jezik sr
PDF (11 MB)

Wilo-Stratos GIGA2.0-I/-D

Broj artikla 2227296
Izlaz 2023-08
Broj strana 488
Jezik de, en, fr, nl
PDF (13 MB)

Priručnik za projektovanje

Glanded pumps, single-stage, single-volute

Broj artikla Wilo515021
Izlaz 2021-12
Broj strana 24
Jezik en
PDF (7 MB)

Brošura o sertifikacijama

Wilo-Stratos GIGA2.0-I/-D, Wilo-Stratos GIGA /-D/-B, Wilo-Yonos GIGA2.0-I/-D

Broj artikla 2216678
Izlaz 2022-11
Broj strana 52
Jezik Jezički neutralno
PDF (22 MB)

Sertifikat

Battery transportation information

Broj strana 6
Jezik Jezički neutralno
PDF (517 KB)

Flajer

Product flyer Wilo-Stratos GIGA2.0-I

Broj strana 2
Jezik en
PDF (4 MB)
Izbor proizvoda
Broj pogodaka: 304
260 … 620 mm
[304]
Oznaka proizvodaMEIIENominalni prečnik prirubniceMehanički zaptivačUkupna visina L0Nominalna snaga motora P2FazaBroj artikla
Stratos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,37 kW
1
2206909
Stratos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,37 kW
1
2206969
Stratos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,37 kW
1
2206999
Stratos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,37 kW
1
2206939
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/0,55
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
3
2204723
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/0,55-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
3
2204847
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/0,55-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
3
2204909
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/0,55-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
3
2204785
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/M-0,55
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
1
2206908
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/M-0,55-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
1
2206968
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/M-0,55-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
1
2206998
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/M-0,55-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
1
2206938
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,75 kW
3
2204722
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,75 kW
3
2204846
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,75 kW
3
2204908
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,75 kW
3
2204784
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,75 kW
1
2206907
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,75 kW
1
2206967
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,75 kW
1
2206997
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,75 kW
1
2206937
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/1,1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
3
2204721
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/1,1-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
3
2204845
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/1,1-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
3
2204907
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/1,1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
3
2204783
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/M-1,1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
1
2206906
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/M-1,1-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
1
2206966
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/M-1,1-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
1
2206996
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/M-1,1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
1
2206936
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/1,5
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
3
2204720
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/1,5-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
3
2204844
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/1,5-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
3
2204906
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/1,5-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
3
2204782
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/M-1,5
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
1
2206905
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/M-1,5-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
1
2206965
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/M-1,5-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
1
2206995
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/M-1,5-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
1
2206935
Stratos GIGA2.0-I 40/1-8/M-0,37
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,37 kW
1
2206914
Stratos GIGA2.0-I 40/1-8/M-0,37-R1
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,37 kW
1
2206974
Stratos GIGA2.0-I 40/1-8/M-0,37-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,37 kW
1
2207004
Stratos GIGA2.0-I 40/1-8/M-0,37-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,37 kW
1
2206944
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/0,55
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,55 kW
3
2204728
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/0,55-R1
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,55 kW
3
2204852
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/0,55-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,55 kW
3
2204914
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/0,55-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,55 kW
3
2204790
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/M-0,55
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,55 kW
1
2206913
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/M-0,55-R1
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,55 kW
1
2206973
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/M-0,55-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,55 kW
1
2207003
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/M-0,55-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,55 kW
1
2206943
Stratos GIGA2.0-I 40/1-14/0,75
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,75 kW
3
2204727
Stratos GIGA2.0-I 40/1-14/0,75-R1
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,75 kW
3
2204851