Претрага
Контакт
Е-Маил
Kreiranje kataloga
Моји фаворити
Upoređivanje proizvoda
Wilo-Stratos MAXO-D | Wilo

Wilo-Stratos MAXO-D

Skok u svet sutrašnjice

Vaše prednosti
Wilo-Stratos MAXO-D

Skok u svet sutrašnjice

Najveća efikasnost, mogućnost povezivanja i udobnost do sada – Wilo-Stratos MAXO i Wilo-Stratos MAXO-D donose vam budućnost tehnologije pumpi. Prva Smart pumpa na svetu* sa inovacijama sutrašnjice vam već danas olakšava život.Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Intuitivno rukovanje zahvaljujući podešavanju vođenom aplikacijom sa asistentom za podešavanje i kombinaciji novog displeja i dugmeta za rukovanje sa tehnologijom sa zelenim tasterom.
 • Najviša energetska efikasnost zahvaljujući interakciji optimizovanih i inovativnih funkcija za uštedu energije (npr. No-Flow Stop).
 • Optimalna efikasnost sistema zahvaljujući novim i inovativnim pametnim funkcijama regulacije, kao što su Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const. i ΔT-const.
 • Najsavremeniji komunikacioni interfejsi (npr. Bluetooth) za priključak na mobilne krajnje uređaje, kao i direktno umrežavanje pumpi sa upravljanjem za više pumpi preko Wilo Net-a.
 • Najviši komfor pri elekromontaži zahvaljujući preglednom i prostranom prostoru sa priključcima, kao i optimizovanom Wilo-Connector-u.
Opis serije
Wilo-Stratos MAXO-D

Vrsta konstrukcije

Smart cirkulaciona dupleks pumpa sa vlažnim rotorom, navojnim ili prirubničkim spojem, EC motorom sa integrisanom elektronskim prilagođavanjem snage.

Primena

Toplovodna grejanja svih sistema, industrijske cirkulacione instalacije, klima uređaji i zatvoreni kružni tokovi hlađenja

Oprema/funkcija

Područja primene

Preko preciznog podešavanja regulacije za svaku specifičnu primenu postrojenja (npr. radijatori, podno grejanje, plafonsko hlađenje) pumpa omogućava rad sa najvećom efikasnošću postrojenja.

Grejanje

 • Radijator
 • Podno grejanje
 • Plafonsko grejanje
 • Grejač vazduha
 • Grejanje betonskog jezgra*
 • Hidraulična skretnica
 • Razdelnik bez diferencijalnog pritiska*
 • Rezervoar za grejanje*
 • Izmenjivač toplote
 • Krug toplotnog izvora (toplotna pumpa)*
 • Krug daljinskog grejanja*

Hlađenje

 • Plafonsko hlađenje
 • Podno hlađenje
 • Uređaji za klimatizaciju vazduha
 • Hlađenje betonskog jezgra*
 • Hidraulična skretnica
 • Razdelnik bez diferencijalnog pritiska*
 • Rezervoar za hlađenje*
 • Izmenjivač toplote
 • Povratni krug hlađenja*
 • Krug daljinskog hlađenja*

(* tip sistema dostupan od SW≥01.05.10.00)

Kombinovano grejanje i hlađenje

 • Automatsko prebacivanje (verzija „-R7“: nije moguće, osim sa Wilo-Stratos MAXO senzorom temperature)

U zavisnosti od izabrane primene, na raspolaganju su sledeće vrste regulacije:

Vrste regulacije

 • Konstantni broj obrtaja (režim rada)
 • Δp-c za konstantan diferencijalni pritisak
 • Δp-v za varijabilni diferencijalni pritisak
 • Dynamic Adapt plus za neprekidno (dinamičko) prilagođavanje protoka prema trenutnim potrebama
 • T-const. za konstantnu regulaciju temperature
 • ΔT-const. za konstantnu regulaciju diferencijalne temperature
 • Konstant Q za konstantnu regulaciju protoka
 • Multi-Flow Adaptation: Određivanje zbirnog protoka cirkulacionom pumpom za potrebno snabdevanje sekundarnih pumpi u razdelnicima krugova grejanja
 • Korisnički definisana PID regulacija

Opcione funkcije

 • Q-Limitmax. za ograničavanje maksimalnog zapreminskog protoka
 • Q-Limitmin. za ograničavanje minimalnog zapreminskog protoka
 • No-Flow Stop (isključivanje kada nema protoka)
 • Automatski rad sa sniženim intenzitetom (verzija „-R7“: nije moguć, osim sa Stratos MAXO temperaturnim senzorom)
 • Regulacija slabe tačke (Δp-c regulacija sa spoljašnjim senzorom stvarne vrednosti)
 • Termičko prepoznavanje dezinfekcije (Stratos MAXO-Z)
 • Varijabilni nagib Δp-v radne krive

Ručna podešavanja

 • Izbor područja primene u asistentu podešavanja
 • Podešavanje pripadajućih radnih parametara
 • Nominalna radna tačka: direktan unos izračunate radne tačke kod Δp-v
 • Prikaz statusa
 • Podešavanje i resetovanje merenja količine energije (toplota i hlađenje)
 • Funkcija odzračivanja pumpe
 • Blokada tastature za blokiranje podešavanja
 • Reset funkcije za resetovanje na fabričko podešavanje ili na sačuvane tačke vraćanja (setovi parametara)
 • Podešavanje parametara analognih ulaza
 • Podešavanje parametara binarnih ulaza
 • Podešavanje parametara relejnih izlaza
 • Funkcija dupleks pumpe (kod 2 pojedinačne pumpe, koje treba da rade kao dupleks pumpa)

Automatske funkcije

 • Optimizovano prilagođavanje snage prema potrebi, za energetski efikasan rad u zavisnosti od režima rada
 • Detekcija rada sa sniženim intenzitetom (verzija „-R7“: nije moguća, osim sa Stratos MAXO temperaturnim senzorom)
 • Isključivanje kod detektovanja stanja bez protoka (No-Flow Stop)
 • Meki start
 • Automatska rutina za otklanjanje grešaka (npr. funkcija deblokade)
 • Prebacivanje na režim grejanja/hlađenja (verzija "-R7": nije moguće, osim sa Stratos MAXO temperaturnim senzorom)
 • Potpuna zaštita motora sa integrisanom elektronskom zaštitom

Eksterni upravljački ulazi i njihove funkcije

2x analogni ulaz:

 • Vrste signala: 0 - 10 V, 2 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, PT1000
 • Primene: Daljinsko podešavanje zadate vrednosti za svaku vrstu regulacije (izuzev Multi-Flow Adaptation), senzorski ulazi za temperaturu, diferencijalni pritisak ili senzor za korisnički definisan PID režim rada

2x digitalni ulaz:

 • Za beznaponske upravljačke izlaze ili prekidače
 • Parametarski podesive funkcije:
  • Ext. OFF
  • Ext. MIN
  • Ext. MAX
  • RUČNO (BMS-ISKLJ.)
  • Blokada tastera
  • Prebacivanje na režim grejanja/hlađenja

Wilo Net za upravljanje dupleks pumpama sa 2 pojedinačne pumpe, međusobnu komunikaciju više pumpi i daljinsko podešavanje pumpi preko Gateway-a

Funkcije signalizacije i prikazivanja

 • Prikaz statusa signalizacije rada:
  • Zadata vrednost
  • Stvarni napor
  • Stvarni protok
  • Potrošnja struje
  • Električna potrošnja
  • Temperature (verzija "-R7": stvarna temperatura fluida moguća sa Stratos MAXO temperaturnim senzorom)
 • LED lampica za prikazivanje statusa: Nesmetan rad (zelena LED lampica), komunikacija pumpe (plava LED lampica)
 • Prikaz statusa ekrana Greška (crvena boja ekrana):
  • Šifre greške i tekstualni opis greške
  • Korektivne mere
 • Prikaz statusa ekrana Upozorenje (žuta boja ekrana):
  • Šifra upozorenja i jasan opis upozorenja
  • Korektivne mere
 • Status ekrana Prikaz procesa (plava boja ekrana):
  • Odzračivanje pumpe
  • Postupak ažuriranja
 • Status ekrana BMS komunikacija (plava boja ekrana):
  • Sažetak aktivnih BMS parametara (broj bauda, adresa, ...)
 • Zbirni signal smetnje SSM (beznaponski preklopni kontakt)
 • Zbirni signal rada SBM (beznaponski normalno otvoren kontakt)

Razmena podataka

 • Bluetooth interfejs za bežičnu razmenu podataka, kao i za daljinsko upravljanje pumpom pomoću smart telefona ili tablet PC-a.
 • Daljinski nadzor pumpe sa WiloCare.
 • Digitalni interfejs Modbus TCP za priključivanje na automatiku zgrade (moguće sa Wilo CIF Ethernet modulom (višestruki protokol)).
 • Serijski, digitalni interfejs Modbus RTU za priključivanje na automatiku zgrade preko BUS sistema RS485 (moguće sa Wilo-CIF modulom za Modbus RTU).
 • Digitalni interfejs BACnet IP za priključivanje na automatiku zgrade (moguće sa Wilo CIF Ethernet modulom (višestruki protokol)).
 • Serijski, digitalni interfejs BACnet MS/TP Master za priključivanje na automatiku zgrade preko BUS sistema RS485 (moguće sa Wilo-CIF modulom za BACnet MS/TP).
 • Serijski, digitalni interfejs LON za priključenje na automatiku zgrade preko BUS sistema LONWorks (moguće sa Wilo-CIF modulom za LON).
 • Serijski, digitalni interfejs CANopen za priključenje na automatiku zgrade preko BUS sistema CANopen (moguće sa Wilo-CIF modulom za CANopen).
 • Serijski digitalni interfejs PLR za priključenje na automatizaciju zgrade preko spojnih modula specifičnih za proizvođača (moguće sa Wilo-CIF modulom za PLR).

Upravljanje dupleks pumpama (dupleks pumpa, odn. 2 x pojedinačna pumpa)

 • Glavni/rezervni rad (automatsko prebacivanje zbog greške/vremenski uslovljena zamena pumpi)
 • Paralelni rad (uključenje/isključenje vođeno vršnim opterećenjem sa optimizovanim stepenom korisnog dejstva)

Oprema

 • Kod pumpi sa prirubnicom: verzije prirubnica
  • Standardni model za pumpe DN 32 do DN 65: Kombinovana prirubnica PN 6/10 (prirubnica PN 16 u skladu sa EN 1092-2) za kontra prirubnice PN 6 i PN 16
  • Standardni model za pumpe DN 80 / DN 100: Prirubnica PN 6 (dimenzionisana PN 16 u skladu sa EN 1092-2) za kontra prirubnicu PN 6
  • Posebni model za pumpe DN 32 do DN 100: Prirubnica PN 16 (u skladu sa EN 1092-2) za kontra-prirubnicu PN 16
 • Mnogobrojni integrisani interfejsi za komunikaciju i utični slot za opciono korišćenje CIF modula
 • 5 kablovskih uvodnika za priključivanje komunikacionih interfejsa
 • Bluetooth interfejs
 • Grafički ekran visoke rezolucije sa zelenim dugmetom i dva tastera
 • Nadzor propuštanja u prostoru sa priključcima
 • Integrisani senzor temperature (verzija "-R7": nema)
 • Brzi priključak na struju sa Wilo-Connector-om za snabdevanje napona

Opseg isporuke

 • Pumpa
 • 2x optimizovani Wilo-Connector
 • 4x navojni priključak kabla M16 x 1,5
 • Zaptivači kod navojnog priključka
 • Podloške za vijke prirubnice (kod nominalnog prečnika priključka DN 32 - DN 65)
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Način označavanja

Primer:

Wilo-Stratos MAXO-D 40/0,5-8

Stratos MAXO

Pumpe visoke efikasnosti (pumpa sa prirubnicom), sa elektronskom regulacijom

D

Dupleks pumpa

40/

Nominalni prečnik priključka

0,5-8

Nominalni opseg napora [m]

-R7

bez integrisanog Stratos MAXO temperaturnog senzora

-P1

Verzija bez LABS

Tehnički podaci

 • Dozvoljeni temperaturni opseg od -10 °C do +110 °C, od -10 °C do +90 °C (verzija "-R7")
 • Mrežni priključak 1~230 V, 50/60 Hz
 • Klasa zaštite IPX4D
 • Navojni priključak DN 30 (RP 11/4)
 • Prirubnički priključak DN 32 do DN 80
 • Maks. radni pritisak, standardni model: 6/10 bara, odnosno 6 bara (poseban model: 10 bara ili 16 bara)
 • Klasa izolacije: F
 • Emitovanje smetnji u skladu sa: EN 61800-3:2004+A1:2012 / stambeni prostor (C1)
 • Otpornost na smetnje u skladu sa: EN 61800-3:2004+A1:2012 / industrijsko okruženje (C2)
 • Protok maks. Q: 112 m³/h
 • Napor maks. H: 16 m

Materijali

 • Ležaj: Grafit
 • Radno kolo: PPS-GF40
 • Kućište pumpe: Sivi liv
 • Vratilo: 1.4028, sa DLC prevlakom

Konstrukcija

 • Smart dupleks cirkulaciona pumpa sa vlažnim rotorom, sa EC motorom i integrisanim elektronskim prilagođavanjem snage
 • Tehnologija zelenog tastera i grafički displej
 • Elektronska zaštita motora
 • Utični spoj za proširenje funkcije sa opcionim CIF modulom za automatizaciju zgrade
 • Radno kolo sa trodimenzionalno savijenim lopaticama i hermetičkom pregradom od vezanih grafitnih vlakana
Dokumenti

Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Wilo-Stratos MAXO-R7

Broj artikla 2217836
Izlaz 2021-11
Broj strana 168
Jezik bg, cs, da, de, el, en, es, et, fi, fr, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sl, sr, sv, tr, uk
PDF (737 KB)

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Broj artikla 2226401
Izlaz 2023-02
Broj strana 272
Jezik de, en, fr, it, nl
PDF (6 MB)

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Broj artikla 2226400
Izlaz 2023-02
Broj strana 60
Jezik sr
PDF (4 MB)

Priručnik za projektovanje

Stratos MAXO Consulting Guide

Izlaz 2019
Broj strana 58
Jezik en
PDF (8 MB)

Brošura o sertifikacijama

Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos MAXO-Z, Stratos , Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Yonos MAXO,Yonos MAXO-D, Yonos MAXO-Z, Yonos ECO BMS, Yonos PARA HF, Stratos PARA, Stratos PARA-Z, TOP-Z, TOP-S Transportsysteme

Broj artikla 2209011
Izlaz 2022-11
Broj strana 72
Jezik Jezički neutralno
PDF (28 MB)

Napomene o verziji

Napomene o verziji Stratos MAXO

Broj artikla 2212705
Izlaz 2021-04
Broj strana 60
Jezik bg, cs, da, de, el, en, es, et, fi, fr, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sl, sr, sv, tr, uk
PDF (4 MB)
Izbor proizvoda
Broj pogodaka: 60
180 … 360 mm
[60]
6.202 … 16.62 m
[55]
13.73 … 112.5 m³/h
[60]
Oznaka proizvodaCevni priključakEEIUkupna visina L0Maksimalni radni pritisak PNMrežni priključakBruto težina oko mKoličina po paletiBroj artikla
Stratos MAXO-D 30/0,5-6 PN 10
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
20,6 kg
4
2164645
Stratos MAXO-D 30/0,5-6 PN10-R7
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
20,6 kg
4
2217903
Stratos MAXO-D 30/0,5-6 PN 16
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
20,6 kg
4
2186289
Stratos MAXO-D 30/0,5-10 PN 10
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,2 kg
4
2164646
Stratos MAXO-D 30/0,5-10 PN10-R7
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,2 kg
4
2217904
Stratos MAXO-D 30/0,5-10 PN 16
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,2 kg
4
2186290
Stratos MAXO-D 32/0,5-8 PN 6/10
DN 32
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
24,9 kg
4
2164647
Stratos MAXO-D 32/0,5-8 PN6/10-R7
DN 32
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
24,9 kg
4
2217973
Stratos MAXO-D 32/0,5-8 PN 16
DN 32
≤0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
24,9 kg
4
2186291
Stratos MAXO-D 32/0,5-12 PN 6/10
DN 32
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
25,5 kg
4
2164648
Stratos MAXO-D 32/0,5-12 PN6/10-R7
DN 32
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
25,5 kg
4
2217974
Stratos MAXO-D 32/0,5-12 PN 16
DN 32
≤0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
25,5 kg
4
2186292
Stratos MAXO-D 40/0,5-8 PN 6/10
DN 40
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
27,6 kg
4
2164649
Stratos MAXO-D 40/0,5-8 PN6/10-R7
DN 40
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
27,6 kg
4
2217975
Stratos MAXO-D 40/0,5-8 PN 16
DN 40
≤0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
27,6 kg
4
2186293
Stratos MAXO-D 40/0,5-12 PN 6/10
DN 40
≤0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
38,8 kg
4
2164650
Stratos MAXO-D 40/0,5-12 PN6/10-R7
DN 40
≤0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
38,8 kg
4
2217976
Stratos MAXO-D 40/0,5-12 PN 16
DN 40
≤0,17
250 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
38,8 kg
4
2186294
Stratos MAXO-D 40/0,5-16 PN 6/10
DN 40
≤0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
38,8 kg
4
2164651
Stratos MAXO-D 40/0,5-16 PN6/10-R7
DN 40
≤0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
38,8 kg
4
2217977
Stratos MAXO-D 40/0,5-16 PN 16
DN 40
≤0,17
250 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
38,8 kg
4
2186295
Stratos MAXO-D 50/0,5-6 PN 6/10
DN 50
≤0,18
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
30,5 kg
4
2164652
Stratos MAXO-D 50/0,5-6 PN6/10-R7
DN 50
≤0,18
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
30,5 kg
4
2217978
Stratos MAXO-D 50/0,5-6 PN 16
DN 50
≤0,18
240 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
30,5 kg
4
2186296
Stratos MAXO-D 50/0,5-8 PN 6/10
DN 50
≤0,17
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2164653
Stratos MAXO-D 50/0,5-8 PN6/10-R7
DN 50
≤0,17
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2217979
Stratos MAXO-D 50/0,5-8 PN 16
DN 50
≤0,17
240 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2186297
Stratos MAXO-D 50/0,5-9 PN 6/10
DN 50
≤0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2164654
Stratos MAXO-D 50/0,5-9 PN6/10-R7
DN 50
≤0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2217980
Stratos MAXO-D 50/0,5-9 PN 16
DN 50
≤0,17
280 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2186298
Stratos MAXO-D 50/0,5-12 PN 6/10
DN 50
≤0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2164655
Stratos MAXO-D 50/0,5-12 PN6/10-R7
DN 50
≤0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2217981
Stratos MAXO-D 50/0,5-12 PN 16
DN 50
≤0,17
280 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2186299
Stratos MAXO-D 50/0,5-16 PN 6/10
DN 50
≤0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,8 kg
4
2164656
Stratos MAXO-D 50/0,5-16 PN6/10-R7
DN 50
≤0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,8 kg
4
2217982
Stratos MAXO-D 50/0,5-16 PN 16
DN 50
≤0,17
340 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,8 kg
4
2186300
Stratos MAXO-D 65/0,5-6 PN 6/10
DN 65
≤0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
44,9 kg
4
2164657
Stratos MAXO-D 65/0,5-6 PN6/10-R7
DN 65
≤0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
44,9 kg
4
2217983
Stratos MAXO-D 65/0,5-6 PN 16
DN 65
≤0,17
280 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
44,9 kg
4
2186301
Stratos MAXO-D 65/0,5-12 PN 6/10
DN 65
≤0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,6 kg
4
2164658
Stratos MAXO-D 65/0,5-12 PN6/10-R7
DN 65
≤0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,6 kg
4
2217984
Stratos MAXO-D 65/0,5-12 PN 16
DN 65
≤0,17
340 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,6 kg
4
2186302
Stratos MAXO-D 65/0,5-16 PN 6/10
DN 65
≤0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,8 kg
4
2164659
Stratos MAXO-D 65/0,5-16 PN6/10-R7
DN 65
≤0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,8 kg
4
2217985
Stratos MAXO-D 65/0,5-16 PN 16
DN 65
≤0,17
340 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,8 kg
4
2186303
Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN 6
DN 80
≤0,18
360 mm
6 bar
1~230 V, 50/60 Hz
68,3 kg
4
2164660
Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN6-R7
DN 80
≤0,18
360 mm
6 bar
1~230 V, 50/60 Hz
68,3 kg
4
2217986
Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN 10
DN 80
≤0,18
360 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
68,3 kg
4
2164661
Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN10-R7
DN 80
≤0,18
360 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
68,3 kg
4
2217987
Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN 16
DN 80
≤0,18
360 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
68,3 kg
4
2186304