Kontakt

+45 70 253 312

Drejergangen 9
2690 Karlslunde, Danmark

Man - Tors: 08:00 - 16:00
Fre: 08:00 - 15:30

+45 70 233 312

Man - Tors: 08:00 - 16:00

Fre: 08:00 - 15:30

Wilo-Stratos GIGA2.0-I | Wilo

Wilo-Stratos GIGA2.0-I

Den smarte tørløberpumpe til varme-, klima- og køleanvendelse i store bygninger.

Dine fordele
Wilo-Stratos GIGA2.0-I (Standard variant)

Den smarte tørløberpumpe til varme-, klima- og køleanvendelse i store bygninger.

Den højeffektive Wilo-Stratos GIGA2.0-I er altid hensigtsmæssig at bruge, når der skal flyttes store vandmængder over store løftehøjder. Den smarte tørløberpumpe i inline-version byder på mange grænseflader til multipumpestyring, integration i bygningsautomatisering, driftsdataregistrering og tidssvarende muligheder for mobil tilgang via Wilo-Smart Connect. Grøn-knap-teknologi og det store display giver mulighed for enkel og intuitiv betjening. Brugen af indstillingsassistenten sikrer optimal regulering. Den optimale energieffektivitet for hele systemet skyldes det intelligente samspil mellem IE5 EC-motorteknologi med gennemprøvet pumpehydraulik (MEI ≥0,7) og innovative reguleringsfunktioner. Den nye drivteknologi sammen med gennemprøvet pumpehydraulik giver stor driftssikkerhed.Dine fordele

 • Lokal indstilling og betjening med mobilt terminaludstyr via Bloothooth samt mulighed for fjernadgang og multipumpestyring takket være netforbindelse via Wilo Net.
 • Analoge og digitale grænseflader byder på masser af ekstra muligheder bl.a. integration i bygningsautomatisering
 • Optimal regulering ved hjælp af en brugerstyret indstillingsassistent
 • Overskueligt display og grøn-knap-teknologi sørger for let og intuitiv betjening
 • Perfekt overblik over driftsdata til analyse og optimering af pumpen og hele systemet
 • Optimal energieffektivitet for hele systemet i kraft af intelligent samspil mellem IE5 EC-motorteknologi med gennemprøvet pumpehydraulik (MEI ≥0,7) og innovative reguleringsfunktioner som f.eks. Dynamic Adapt plus, Multi Flow Adaptation og T-const
 • Stor driftssikkerhed takket være ny drivteknologi og gennemprøvet pumpehydraulik.
Seriebeskrivelse
Wilo-Stratos GIGA2.0-I

Konstruktion

Højeffektiv inline-pumpe med EC-motor og elektronisk ydelsestilpasning i tørløberkonstruktion. Udført som et-trins lavtrykscentrifugalpumpe med flangetilslutning og glideringstætning.

Anvendelse

Pumpning af opvarmningsvand (iht. VDI 2035), koldt vand og vand-glykol-blandinger uden slibende partikler i varme-, klima- og kølesystemer.

Udstyr / funktion

Anvendelsesområder

Via en præcis indstilling af reguleringstypen for den anlægsspecifikke anvendelse giver pumpen mulighed for drift med maksimal anlægseffektivitet.

Opvarmning

 • Radiator
 • Gulvvarme
 • Loftsvarme
 • Luftopvarmer
 • Betonkerneopvarmning
 • Hydraulisk shunt
 • Differenstrykløs fordeler
 • Bufferbeholder varme
 • Varmeveksler
 • Varmekildekreds (varmepumpe)
 • Fjernvarmekreds

Køling

 • Loftskøling
 • Gulvkøling
 • Luft-klima-udstyr
 • Betonkernekøling
 • Hydraulisk shunt
 • Differenstrykløs fordeler
 • Bufferbeholder køling
 • Varmeveksler
 • Returkølekredsløb
 • Fjernkølekredsløb

Kombineret opvarmning og køling

 • Automatisk omstilling

Reguleringstyper

 • Konstant hastighed (n-konstant)
 • Δp-c for konstant differenstryk
 • Δp-v for variabelt differenstryk
 • Dynamic Adapt plus til kontinuerlig (dynamisk) tilpasning af pumpeydelsen til aktuelt behov
 • T-const. til konstant temperaturregulering
 • ΔT for differenstemperaturregulering
 • Konstant flowregulering (Q-konstant)
 • Multi-Flow Adaptation: Beregning af det samlede flow via forsyningspumpen for behovsstyret forsyning af sekundærpumper f.eks. ved fordelere
 • Brugerdefineret PID-regulering

Valgfrie funktioner

 • Q-Limitmax. til begrænsning af det maksimale flow
 • Q-Limitmin. til begrænsning af det minimale flow
 • Regulering af "værste punkt" (Δp-c-regulering med ekstern faktisk værdi-differenstryktransmitter)
 • Variabel tilpasning af Δp-v pumpekurvens stejlhed
 • No-Flow Stop (nul-gennemstrømning-frakobling)

Manuelle indstillinger

 • Valg af anvendelsesområde i indstillingsassistenten
 • Indstilling af de dertilhørende driftsparametre
 • Nominelt driftspunkt: direkte indtastning af det beregnede driftspunkt H og Q ved Δp-v
 • Statusvisning
 • Indstilling og nulstilling af energimængdetælling (varme og kulde)
 • Tastelås til spærring af indstillingerne
 • Funktion til nulstilling tilbage til fabriksindstilling eller til gemte retableringsposter (parametre)
 • Parametrering af analogindgange
 • Parametrering af binærindgange
 • Parametrering af relæudgange
 • Dobbeltpumpefunktion (ved 2 enkeltpumper, der skal bruges som dobbeltpumpe)

Automatiske funktioner

 • Behovsoptimeret ydelsestilpasning for energieffektiv drift afhængigt af driftstypen
 • Automatiske fejlafhjælpningsrutiner
 • Omstilling mellem varme- og køledrift
 • Integreret fuldt motorværn
 • Frakobling ved registrering af nul-gennemstrømning (No-Flow Stop)
 • Permanent driftsdatahukommelse
 • Tidsstempel til fejl/advarsler og driftsdatahistorik

Eksterne styreindgange og deres funktioner

 • 4x analogindgang:
  • Signaltyper: 0-10V, 2-10V, 0-20mA, 4-20mA, PT1000 (kun ved to analogindgange)
  • Anvendelser: Differenstryktransmitter (som standard serielt monteret på pumpen), fjernstyring af den nominelle værdi for alle reguleringstyper (undtagen Multi-Flow Adaptation), følerindgange til f.eks. temperatur, differenstryktransmitter til regulering af "værste punkt" ved et fjernt punkt i systemet eller fri føler i brugerdefineret PID-drift
 • 2x digitalindgang:
  • Til potentialefri styreudgange eller afbrydere
 • Parametrerbare funktioner:
  • Ext. OFF
  • Ext. MIN
  • Ext. MAX
  • MANUEL (bygningsautomatisering FRA)
  • Tastelås
  • Omstilling mellem varme- og kølefunktion
 • Wilo Net
  • Til dobbeltpumpestyring af 2 enkeltpumper, indbyrdes kommunikation mellem flere pumper (MultiFlow Adaptation) og pumpefjernstyring via Wilo-Smart Gateway

Signal- og displayfunktioner

 • Displaystatus "Driftsvisning":
  • Aktuel reguleringstype
  • Nominel værdi
  • Faktisk løftehøjde
  • Faktisk gennemstrømningsvolumen
  • Elektrisk effektforbrug
  • Elektrisk forbrug
  • Medietemperatur (når der er tilsluttet temperaturfølere)
 • Statusvisning LED: Fejlfri drift (grøn LED), pumpekommunikation (blå LED)
 • Displaystatus "Visning af fejl" (displayfarve rød):
  • Fejlkoder og fejlbeskrivelse i fuld tekst
  • Klartekstanvisninger vedrørende frakoblingsforanstaltninger
 • Displaystatus "Visning af advarsel" (displayfarve gul):
  • Advarselskoder og tekstbeskrivelse af advarslen
  • Klartekstanvisninger vedrørende frakoblingsforanstaltninger
 • Displaystatus "Procesvisning" (displayfarve blå):
  • Softwareopdateringsforløb
 • Displaystatus "Bygningsautomatiserings-kommunikation" (displayfarve blå):
 • Sammenfatning af de aktive bygningsautomatiserings-parametre (baudrate, adresse,...)
 • Kombinationsfejlsignal SSM (potentialefri skiftekontakt)
 • Kombinationsdriftsignal SBM (potentialefri skiftekontakt)

Dataudveksling

 • Wilo-Smart Connect modul BT i pumpens standardleveringsomfang som Bluetooth-grænseflade til trådløs dataudveksling samt fjernbetjening af pumpen med smartphone eller tablet.
 • Muligt med tilbehør til tilsvarende WILO-CIF-moduler:
  • Seriel, digital grænseflade Modbus RTU til tilslutning til bygningsautomatisering via BUS-system RS485
  • Seriel, digital grænseflade BACnet MS/TP til tilslutning til bygningsautomatisering via BUS-system RS485
  • Seriel, digital grænseflade til Ethernet multiprotokol Modbus TCP, BACnet/ IP til tilslutning til bygningsautomatisering via BUS-system RJ45
  • Seriel, digital grænseflade LON til tilslutning til bygningsautomatisering GA via BUS-system LONWorks
  • Seriel, digital grænseflade PLR til tilslutning til bygningsautomatisering via firmaspecifikke koblingsmoduler
  • Seriel, digital grænseflade CANopen til tilslutning til bygningsautomatisering via firmaspecifikke koblingsmoduler

Dobbeltpumpestyring (dobbeltpumpe eller 2 x enkeltpumpe i Y-stykke)

 • Hoved-/reservedrift (tidsafhængigt pumpeskift)
 • Hoved-/reservedrift (automatisk fejlomskift)
 • Paralleldrift (effektivitetsoptimeret spidsbelastningstilkobling og -frakobling)

Udstyr

 • Pumpehydraulik med hydraulisk mindsteeffektivitetsindeks MEI ≥ 0,7
 • EC-motor i energiklasse IE5 iht. IEC 60034-30-2
 • Flange PN16 - boret iht. EN 1092-2
 • Trykmåletilslutninger (R 1/8) til monterede differenstryktransmittere (version ...-R1 uden differenstryktransmitter)
 • Seriemæssige kondensatudløbsboringer i motorhuset (lukkede ved levering)
 • Ventilationsventil på lanternen
 • Højtopløseligt, drejeligt grafikdisplay med grøn knap og 2 taster
 • 6 kabelindføringer til tilslutning af spændingsforsyningen samt binær- og analogindgangene
 • Et stort antal integrerede kommunikationsgrænseflader og valgfrit CIF-modul-slot
 • Bluetooth-grænseflade via Wilo-Smart Connect modul BT, som er indeholdt i leverancen

Typekode

Eksempel

Wilo-Stratos GIGA2.0-I 65/1-37/4,0-xx

Stratos GIGA

Pumpebetegnelse

2,0

Anden generation

-I

Inline-enkeltpumpe

65

Nominel diameter flange DN

1-37

Nominelt løftehøjdeområde i [m]

4,0

Nominel motorydelse i kW

-xx

Variant, f.eks. -R1

Tekniske data

 • Tilladt temperaturområde for pumpemediet -20 °C til +140 °C
 • Akseltætning til pumpning af vand op til Tmax. = +140 °C. Op til T ≤ +40 °C er en glykol-tilsætning på 20 % til 40 % volumenandel tilladt. Ved vand-/glykol-blandinger med glykolandele > 40 % indtil maks. 50 % volumenandel og en medietemperatur på > +40 °C indtil maks. +120 °C eller andre pumpemedier afvigende fra vand skal der anvendes en alternativ akseltætning.
 • Nettilslutning 3~440 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~380 V -5 % +10 %, 50/60 Hz
 • Kapslingsklasse IP55
 • Nominel flangediameter DN 40 til DN 125
 • Maks. driftstryk 16 bar til +120 °C, 13 bar til +140 °C

Materialer

 • Pumpehus og lanterne: EN-GJL-250
 • Pumpehus og motorflange seriemæssigt med katodisk elektroforetisk lakering
 • Pumpehjul (afhængigt af type): PPS-GF40 (DN 40 ... DN 100) eller EN-GJL-200 (DN 100 ... DN125)
 • Aksel: 1.4057
 • Akseltætning: AQEGG, andre glideringstætninger på forespørgsel

Konstruktion

 • Højeffektiv inline-pumpe med EC-motor i energiklasse IE5 iht. IEC 60034-30-2, hydraulisk mindsteeffektivitetsindeks MEI ≥ 0,7 og elektronisk ydelsestilpasning i tørløberkonstruktion.
 • Et-trins lavtrykscentrifugalpumpe med udelt aksel i blokkonstruktion
 • Spiralhus i inline-konstruktion (suge- og trykstuds med samme flanger i én linje)
 • Drejeligt, grafisk farvedisplay (4,3 tommer) med betjening via en-knaps-betjeningsniveau
 • Integreret motorværn

Leveringstilstand

 • Pumpe
 • Wilo-Smart Connect modul BT
 • Kabelforskruninger med pakningsindsatser
 • Installationsvejledning (sammendrag) og overensstemmelseserklæring
Downloads

Monterings- og driftsvejledning

Wilo-Stratos GIGA2.0-I#Wilo-Stratos GIGA2.0-D

Artikelnummer 2217213
Udgave 2021-05
Sideformat 209.9 x 297.0 mm
Sidetal 216
PDF (9 MB)

Certifikat

Battery transportation information

Sideformat 209.9 x 297.0 mm
Sidetal 6
PDF (517 KB)
Produktliste
Antal søgeresultater: 96
ProduktbetegnelseAntal polerMotoreffektivitetsklasseNominel diameter flangeAkseltætningIndbygningsmål l0Nominel motorydelse P2Vægt brutto ca. mArtikelnummerGRD-gruppe
Stratos GIGA2.0-I 40/1-23/1,5
4
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
1,4 kW
40 kg
2204725
17
Stratos GIGA2.0-I 40/1-37/3,0
4
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
2,8 kW
40 kg
2204730
17
Stratos GIGA2.0-I 40/1-31/2,2
4
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
2,1 kW
40 kg
2204731
17
Stratos GIGA2.0-I 50/1-20/1,5
4
IE5
DN 50
AQ1EGG
280 mm
1,4 kW
41 kg
2204732
17
Stratos GIGA2.0-I 50/1-37/3,0
4
IE5
DN 50
AQ1EGG
280 mm
3 kW
43 kg
2204737
17
Stratos GIGA2.0-I 50/1-30/2,2
4
IE5
DN 50
AQ1EGG
280 mm
2,3 kW
41 kg
2204738
17
Stratos GIGA2.0-I 65/1-15/1,5
4
IE5
DN 65
AQ1EGG
340 mm
1,5 kW
45 kg
2204739
17
Stratos GIGA2.0-I 65/1-37/4,0
4
IE5
DN 65
AQ1EGG
340 mm
3,9 kW
48 kg
2204744
17
Stratos GIGA2.0-I 65/1-31/3,0
4
IE5
DN 65
AQ1EGG
340 mm
2,9 kW
47 kg
2204745
17
Stratos GIGA2.0-I 65/1-25/2,2
4
IE5
DN 65
AQ1EGG
340 mm
2,1 kW
47 kg
2204746
17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-13/1,5
4
IE5
DN 80
AQ1EGG
360 mm
1,5 kW
51 kg
2204747
17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-30/4,0
4
IE5
DN 80
AQ1EGG
360 mm
3,9 kW
54 kg
2204754
17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-24/3,0
4
IE5
DN 80
AQ1EGG
360 mm
2,9 kW
53 kg
2204755
17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-20/2,2
4
IE5
DN 80
AQ1EGG
360 mm
2,2 kW
53 kg
2204756
17
Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/1,5
4
IE5
DN 100
AQ1EGG
450 mm
1,4 kW
63 kg
2204757
17
Stratos GIGA2.0-I 100/1-25/4,0
4
IE5
DN 100
AQ1EGG
450 mm
3,8 kW
63 kg
2204764
17
Stratos GIGA2.0-I 100/1-20/3,0
4
IE5
DN 100
AQ1EGG
450 mm
2,9 kW
61 kg
2204765
17
Stratos GIGA2.0-I 100/1-17/2,2
4
IE5
DN 100
AQ1EGG
450 mm
2,2 kW
63 kg
2204766
17
Stratos GIGA2.0-I 100/1-11/4,0
4
IE5
DN 100
AQ1EGG
500 mm
3,7 kW
119 kg
2204774
18
Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/3,0
4
IE5
DN 100
AQ1EGG
500 mm
2,6 kW
100 kg
2204775
18
Stratos GIGA2.0-I 100/1-8/2,2
4
IE5
DN 100
AQ1EGG
500 mm
2,1 kW
100 kg
2204776
18
Stratos GIGA2.0-I 125/1-11/4,0
4
IE5
DN 125
AQ1EGG
620 mm
3,7 kW
156 kg
2204779
18
Stratos GIGA2.0-I 125/1-9/3,0
4
IE5
DN 125
AQ1EGG
620 mm
2,7 kW
137 kg
2204780
18
Stratos GIGA2.0-I 125/1-7/2,2
4
IE5
DN 125
AQ1EGG
620 mm
2,1 kW
137 kg
2204781
18
Stratos GIGA2.0-I 40/1-23/1,5-R1
4
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
1,4 kW
40 kg
2204849
17
Stratos GIGA2.0-I 40/1-37/3,0-R1
4
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
2,8 kW
40 kg
2204854
17
Stratos GIGA2.0-I 40/1-31/2,2-R1
4
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
2,1 kW
40 kg
2204855
17
Stratos GIGA2.0-I 50/1-20/1,5-R1
4
IE5
DN 50
AQ1EGG
280 mm
1,4 kW
41 kg
2204856
17
Stratos GIGA2.0-I 50/1-37/3,0-R1
4
IE5
DN 50
AQ1EGG
280 mm
3 kW
43 kg
2204861
17
Stratos GIGA2.0-I 50/1-30/2,2-R1
4
IE5
DN 50
AQ1EGG
280 mm
2,3 kW
41 kg
2204862
17
Stratos GIGA2.0-I 65/1-15/1,5-R1
4
IE5
DN 65
AQ1EGG
340 mm
1,5 kW
45 kg
2204863
17
Stratos GIGA2.0-I 65/1-37/4,0-R1
4
IE5
DN 65
AQ1EGG
340 mm
3,9 kW
48 kg
2204868
17
Stratos GIGA2.0-I 65/1-31/3,0-R1
4
IE5
DN 65
AQ1EGG
340 mm
2,9 kW
47 kg
2204869
17
Stratos GIGA2.0-I 65/1-25/2,2-R1
4
IE5
DN 65
AQ1EGG
340 mm
2,1 kW
47 kg
2204870
17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-13/1,5-R1
4
IE5
DN 80
AQ1EGG
360 mm
1,5 kW
51 kg
2204871
17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-30/4,0-R1
4
IE5
DN 80
AQ1EGG
360 mm
3,9 kW
54 kg
2204878
17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-24/3,0-R1
4
IE5
DN 80
AQ1EGG
360 mm
2,9 kW
53 kg
2204879
17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-20/2,2-R1
4
IE5
DN 80
AQ1EGG
360 mm
2,2 kW
53 kg
2204880
17
Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/1,5-R1
4
IE5
DN 100
AQ1EGG
450 mm
1,4 kW
63 kg
2204881
17
Stratos GIGA2.0-I 100/1-25/4,0-R1
4
IE5
DN 100
AQ1EGG
450 mm
3,8 kW
63 kg
2204888
17
Stratos GIGA2.0-I 100/1-20/3,0-R1
4
IE5
DN 100
AQ1EGG
450 mm
2,9 kW
61 kg
2204889
17
Stratos GIGA2.0-I 100/1-17/2,2-R1
4
IE5
DN 100
AQ1EGG
450 mm
2,2 kW
63 kg
2204890
17
Stratos GIGA2.0-I 100/1-11/4,0-R1
4
IE5
DN 100
AQ1EGG
500 mm
3,7 kW
119 kg
2204898
18
Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/3,0-R1
4
IE5
DN 100
AQ1EGG
500 mm
2,6 kW
100 kg
2204899
18
Stratos GIGA2.0-I 100/1-8/2,2-R1
4
IE5
DN 100
AQ1EGG
500 mm
2,1 kW
100 kg
2204900
18
Stratos GIGA2.0-I 125/1-11/4,0-R1
4
IE5
DN 125
AQ1EGG
620 mm
3,7 kW
156 kg
2204903
18
Stratos GIGA2.0-I 125/1-9/3,0-R1
4
IE5
DN 125
AQ1EGG
620 mm
2,7 kW
137 kg
2204904
18
Stratos GIGA2.0-I 125/1-7/2,2-R1
4
IE5
DN 125
AQ1EGG
620 mm
2,1 kW
137 kg
2204905
18
Stratos GIGA2.0-I 40/1-23/1,5-R1-S1
4
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
1,4 kW
40 kg
2204911
17
Stratos GIGA2.0-I 40/1-37/3,0-R1-S1
4
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
2,8 kW
40 kg
2204916
17