Søg
Kontakt
E-mail
Katalogoprettelse
Mine favoritter
Wilo-Stratos MAXO | Wilo

Wilo-Stratos MAXO

Smart-pumpe til erhvervsejendomme med bygningsstyringsteknik.

Dine fordele
Wilo-Stratos MAXO

Smart-pumpe til erhvervsejendomme med bygningsstyringsteknik.

Med optimerede og innovative energisparefunktioner sætter Wilo-Stratos MAXO nye standarder for energieffektiviteten i kommercielle HVAC- og drikkevandsanvendelser. Derudover gør dens utrolige brugervenlighed betjeningen så enkel som aldrig før.Dine fordele

 • Forskellige muligheder for integrering i bygningsstyringsteknik
 • Intuitiv betjening ved hjælp af brugerstyrede indstillinger med indstillingsassistenten og ved hjælp af en kombination af nyt display og betjeningsknap med grøn-knap-teknologi.
 • Maksimal energieffektivitet i kraft af samspillet mellem optimerede og innovative energibesparende funktioner (f.eks. No-Flow Stop).
 • Optimal systemeffektivitet i kraft af nye og innovative intelligente reguleringsfunktioner som f.eks. Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const. og ΔT-const.
 • Topmoderne kommunikationsgrænseflader (f.eks. Bluetooth) til tilslutning af mobilt terminaludstyr samt direkte pumpeforbindelse til multipumpestyring via Wilo Net.
 • Maksimal komfort ved den elektriske tilslutning i kraft af den store og overskuelige terminalboks samt den optimerede Wilo-Connector.
Seriebeskrivelse
Wilo-Stratos MAXO

Konstruktion

Smart vådløbercirkulationspumpe med gevind- eller flangeforbindelse, EC-motor med integreret elektronisk ydelsestilpasning.

Anvendelse

Alle typer varmtvandssystemer, klimaanlæg, lukkede kølekredsløb og industrielle cirkulationsanlæg

Udstyr / funktion

Anvendelsesområder

Via en præcis indstilling af reguleringstypen for den anlægsspecifikke anvendelse (f.eks. radiator, gulvvarme eller loftskøling) giver pumpen mulighed for drift med maksimal anlægseffektivitet.

Opvarmning

 • Radiator
 • Gulvvarme
 • Loftsvarme
 • Luftopvarmer
 • Betonkerneopvarmning*
 • Hydraulisk shunt
 • Differenstrykløs fordeler*
 • Bufferbeholder opvarmning*
 • Varmeveksler
 • Varmekildekreds (varmepumpe)*
 • Fjernvarmekreds*

Køling

 • Loftskøling
 • Gulvkøling
 • Luft-klima-udstyr
 • Betonkernekøling*
 • Hydraulisk shunt
 • Differenstrykløs fordeler*
 • Bufferbeholder køling*
 • Varmeveksler
 • Returkølekredsløb*
 • Fjernkølekredsløb*

(* Systemtype tilgængelig fra SW≥01.05.10.00)

Kombineret opvarmning og køling

 • Automatisk omstilling (version "-R7": ikke mulig, dog mulig med Stratos MAXO temperaturføler)

Alt efter valgt anvendelse står følgende reguleringstyper til rådighed:

Reguleringstyper

 • Konstant hastighed (reguleringsdrift)
 • Δp-c for konstant differenstryk
 • Δp-v for variabelt differenstryk
 • Dynamic Adapt plus til kontinuerlig (dynamisk) tilpasning af pumpeydelsen til aktuelt behov
 • T-const. til konstant temperaturregulering
 • ΔT-const. for konstant differenstemperaturregulering
 • Konstant Q for konstant flowregulering
 • Multi-Flow Adaptation: Beregning af sumgennemstrømningsvolumen via forsyningspumpen for behovsstyret forsyning af sekundærpumper i varmekredsfordelere
 • Brugerdefineret PID-regulering

Valgfrie funktioner

 • Q-Limitmax. til begrænsning af det maksimale flow
 • Q-Limitmin. til begrænsning af det minimale flow
 • No-Flow Stop (nul-gennemstrømning-frakobling)
 • Automatisk natsænkning (version "-R7": ikke mulig, dog mulig med Stratos MAXO temperaturføler
 • Regulering af "værste punkt" (Δp-c styring med ekstern faktisk værdi-føler)
 • Δp-v-pumpekurvens variable stejlhed

Manuelle indstillinger

 • Valg af anvendelsesområde i indstillingsassistenten
 • Indstilling af de dertilhørende driftsparametre
 • Nominelt driftspunkt: direkte indtastning af det beregnede driftspunkt ved Δp-v
 • Statusvisning
 • Indstilling og nulstilling af energimængdetælling (varme og kulde)
 • Pumpens udluftningsfunktion
 • Tastaturlås til spærring af indstillingerne
 • Funktion til nulstilling tilbage til fabriksindstilling eller til gemte retableringsposter (parametre)
 • Parametrering af analogindgange
 • Parametrering af binærindgange
 • Parametrering af relæudgange
 • Dobbeltpumpefunktion (ved 2 enkeltpumper, der skal bruges som dobbeltpumpe)

Automatiske funktioner

 • Behovsoptimeret ydelsestilpasning for energieffektiv drift afhængigt af driftstypen
 • Registrering af natsænkning (version "-R7": ikke mulig, dog mulig med Stratos MAXO temperaturføler
 • Frakobling ved registrering af nul-gennemstrømning (No-Flow Stop)
 • Blød start
 • Automatiske fejlafhjælpningsrutiner (f.eks. antiblokeringsfunktion)
 • Omstilling mellem varme-/kølefunktion (version "-R7": automatisk omstilling ikke mulig, dog mulig med Stratos MAXO temperaturføler)
 • Fuldt motorværn med integreret udløsningselektronik

Eksterne styreindgange og deres funktioner

 • 2x analogindgang:
 • Signaltyper: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA, PT1000
 • Anvendelser: Fjernstyring af den nominelle værdi for alle reguleringstyper (undtagen Multi-Flow Adaptation), følerindgange til temperatur, differenstryk eller fri føler i brugerdefineret PID-drift
 • 2x digitalindgang:
 • Til potentialefri styreudgange eller afbrydere
 • Parametrerbare funktioner:
  • Ext. OFF
  • Ext. MIN
  • Ext. MAX
  • MANUEL (BMS-FRA)
  • Lås
  • Omstilling mellem opvarmning og køling

Wilo Net til dobbeltpumpestyring af 2 enkeltpumper, indbyrdes kommunikation mellem flere pumper og pumpefjernstyring via gateway

Signal- og displayfunktioner

 • Displaystatus driftsvisning:
  • Nominel værdi
  • Faktisk løftehøjde
  • Faktisk gennemstrømningsvolumen
  • Effektforbrug
  • Elektrisk forbrug
  • Temperaturer (version "-R7": faktisk medietemperatur mulig med Stratos MAXO temperaturføler)
 • Statusvisning LED: Fejlfri drift (grøn LED), pumpekommunikation (blå LED)
 • Displaystatus visning af fejl (displayfarve rød):
  • Fejlkoder og fejlbeskrivelse i fuld tekst
  • Frakoblingsforanstaltninger
 • Displaystatus visning af advarsel (displayfarve gul):
  • Advarselskoder og tekstbeskrivelse af advarslen
  • Frakoblingsforanstaltninger
 • Displaystatus procesvisning (displayfarve blå):
  • Pumpeudluftning
  • Opdateringsforløb
 • Displaystatus BMS-kommunikation (displayfarve blå):
 • Sammenfatning af de aktive BMS-parametre (baudrate, adresse,...)
 • Kombinationsfejlsignal SSM (potentialefri skiftekontakt)
 • Samledriftsignal SBM (potentialefri lukkekontakt)

Dataudveksling

 • Bluetooth interface til trådløs dataudveksling samt fjernbetjening af pumpen med smartphone eller tablet.
 • Fjernovervågning af pumpen via internettet ved hjælp af Wilo-Smart Gateway.
 • Digitalt interface Modbus TCP til tilslutning til bygningsautomatisering (muligt med Wilo-CIF-modul Ethernet (multiprotokol)).
 • Serielt, digitalt interface Modbus RTU til tilslutning til bygningsautomatisering via BUS-systemet RS485 (muligt med Wilo-CIF-modul Modbus RTU).
 • Digitalt interface BACnet IP til tilslutning til bygningsautomatisering (muligt med Wilo-CIF-modul Ethernet (multiprotokol)).
 • Serielt, digitalt interface BACnet MS/TP til tilslutning til bygningsautomatisering via BUS-system RS485 (muligt med Wilo-CIF-modul BACnet MS/TP).
 • Serielt, digitalt interface LON til tilslutning til bygningsautomatisering via BUS-systemet LONWorks (muligt med Wilo-CIF-modul LON).
 • Serielt, digitalt interface CANopen til tilslutning til bygningsautomatisering via BUS-system CANopen (muligt med Wilo-CIF-modul CANopen).
 • Serielt, digitalt interface PLR til tilslutning til bygningsautomatisering via firmaspecifikke koblingsmoduler (muligt med Wilo-CIF-modul PLR).

Dobbeltpumpestyring (dobbeltpumpe eller 2 x enkeltpumpe)

 • Hoved-/reservedrift (automatisk fejlomskift/tidsaktiveret pumpeskift)
 • Paralleldrift (effektivitetsoptimeret spidsbelastningstilkobling og -frakobling)

Udstyr

 • Ved flangepumper: Flangeudførelser
  • Standardudførelse til pumper DN 32 til DN 65: Kombiflange PN 6/10 (flange PN 16 iht. EN 1092-2) til modflangerne PN 6 og PN 16
  • Standardudførelse til pumper DN 80 / DN 100: Flange PN 6 (størrelse PN 16 iht. EN 1092-2) til modflange PN 6
  • Specialudførelse til pumper DN 32 til DN 100: Flange PN 16 (iht. EN 1092-2) til modflange PN 16
 • Et stort antal integrerede kommunikationsgrænseflader og valgfrit CIF-modul-slot
 • 5 kabelindføringer til tilslutning af kommunikationsgrænsefladerne
 • Bluetooth-grænseflade
 • Højtopløseligt grafikdisplay med grøn knap og 2 taster
 • Brugervenlig terminalboks
 • Integreret temperaturføler (version "-R7": uden)
 • Standard med varmeisolering til varmeanvendelser
 • Elektrisk kvikkobling med optimeret Wilo-Connector til spændingsforsyningen

Leveringsomfang

 • Pumpe
 • Optimeret Wilo-Connector
 • 2x kabelforskruning M16 x 1,5
 • Skiver til flangeskruer (ved nominelle tilslutningsdiametre DN 32 - DN 65)
 • tætninger ved gevindtilslutning
 • Varmeisolering
 • Monterings- og driftsvejledning

Typekode

Eksempel:

Wilo-Stratos MAXO 30/0,5-12

Stratos MAXO

Højeffektiv pumpe (gevind- eller flangepumpe), elektronisk styret

30/

Nominel tilslutningsdiameter

0,5-12

Nominelt løftehøjdeområde [m]

-R7

uden integreret Stratos MAXO temperaturføler

-P1

Version uden malingshæmmende stoffer

Tekniske data

 • Tilladt temperaturområde -10 °C til +110 °C, -10 °C til +90 °C (version "-R7")
 • Nettilslutning 1~230 V, 50/60 Hz
 • Kapslingsklasse IPX4D
 • Gevind- eller flangeforbindelse (typeafhængigt) Rp 1 til DN 100
 • Maks. driftstryk standardversion: 6/10 bar hhv. 6 (specialversion: 10 bar eller 16 bar)
 • Isoleringsklasse: F
 • Afgivet interferens iht.: EN 61800-3:2004+A1:2012 / bolig (C1)
 • Interferensimmunitet iht.: EN 61800-3:2004+A1:2012/industrielt miljø (C2)
 • Gennemstrømningsvolumen maks. Q: 74 m³/h
 • Løftehøjde maks. H: 16 m

Materialer

 • Materiale leje: Antimonimprægneret kul
 • Pumpehjul: PPS-GF40
 • Pumpehus: Støbejern
 • Aksel: 1.4028, DLC-belagt

Konstruktion

 • Smart vådløbercirkulationspumpe med EC-motor og integreret elektronisk ydelsestilpasning
 • Grøn knap-teknologi og grafisk display
 • Motorværn med udløserelektronik
 • Stikforbindelse til funktionsudvidelsen med valgfrie CIF-moduler til bygningsautomatisering
 • Pumpehjul med tredimensionalt krummede skovle og kunststofhylster af kulfiberkompositmateriale
Dokumenter

Monterings- og driftsvejledning

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Artikelnummer 2172323
Udgave 2018-11
Sideformat 209.9 x 297.0 mm
Sidetal 2848
PDF (20 MB)

Wilo-Stratos MAXO-R7

Artikelnummer 2217836
Udgave 2021-11
Sideformat 148.2 x 209.9 mm
Sidetal 168
PDF (737 KB)

Monterings- og driftsvejledning (digital)

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Artikelnummer 2172323
Udgave 2018-11
HTML (37 MB)

Certificeringshæfte

Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos MAXO-Z, Stratos , Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Yonos MAXO,Yonos MAXO-D, Yonos MAXO-Z, Yonos ECO BMS, Yonos PARA HF, Stratos PARA, Stratos PARA-Z, TOP-Z, TOP-S Transportsysteme

Artikelnummer 2209011
Udgave 2022-11
Sideformat 209.9 x 297.0 mm
Sidetal 72
PDF (28 MB)

Certifikat REACH

REACH-forordningen

Udgave 2021-05
Sideformat 209.9 x 297.0 mm
Sidetal 4
PDF (212 KB)

Release Notes Software

Release Notes Stratos MAXO

Artikelnummer 2212705
Udgave 2021-04
Sideformat 209.9 x 297.0 mm
Sidetal 60
PDF (4 MB)

Certifikat

Sammenfatning af lithiumbatteritest

Sideformat 209.9 x 297.0 mm
Sidetal 1
PDF (179 KB)

Sammenfatning af lithiumbatteritest/UN38.3

Sideformat 209.9 x 297.0 mm
Sidetal 1
PDF (179 KB)
Produktliste
Antal søgeresultater: 79
180 … 360 mm
[79]
7 … 74 m³/h
[79]
ProduktbetegnelseVVS-nummerRørtilslutningEnergieffektivitetsindeks (EEI)Indbygningsmål l0Maks. driftstryk PNNettilslutningVægt brutto ca. mAntal pr. palleArtikelnummerPris (uden moms)
Stratos MAXO 25/0,5-4 PN10-R7
381240321
G 1½
0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217892
DKK 8.020,-
Stratos MAXO 25/0,5-4 PN 16
-
G 1½
0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186255
DKK 12.580,-
Stratos MAXO 25/0,5-6 PN10-R7
381240322
G 1½
0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217893
DKK 9.865,-
Stratos MAXO 25/0,5-6 PN 16
-
G 1½
0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186256
DKK 14.575,-
Stratos MAXO 25/0,5-8 PN10-R7
381240323
G 1½
0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217894
DKK 10.995,-
Stratos MAXO 25/0,5-8 PN 16
-
G 1½
0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186257
DKK 15.800,-
Stratos MAXO 25/0,5-10 PN10-R7
381240324
G 1½
0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217895
DKK 11.940,-
Stratos MAXO 25/0,5-10 PN 16
-
G 1½
0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186258
DKK 16.805,-
Stratos MAXO 25/0,5-12 PN10-R7
381240325
G 1½
0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217896
DKK 14.735,-
Stratos MAXO 25/0,5-12 PN 16
-
G 1½
0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186259
DKK 19.835,-
Stratos MAXO 30/0,5-4 PN10-R7
381240326
G 2
0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217897
DKK 9.455,-
Stratos MAXO 30/0,5-4 PN 16
-
G 2
0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186260
DKK 15.320,-
Stratos MAXO 30/0,5-6 PN10-R7
381240327
G 2
0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217898
DKK 10.615,-
Stratos MAXO 30/0,5-6 PN 16
-
G 2
0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186261
DKK 16.580,-
Stratos MAXO 30/0,5-8 PN10-R7
381240328
G 2
0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217899
DKK 11.830,-
Stratos MAXO 30/0,5-8 PN 16
-
G 2
0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186262
DKK 17.875,-
Stratos MAXO 30/0,5-10 PN10-R7
381240329
G 2
0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217900
DKK 12.900,-
Stratos MAXO 30/0,5-10 PN 16
-
G 2
0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186263
DKK 19.045,-
Stratos MAXO 30/0,5-12 PN10-R7
381240330
G 2
0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217901
DKK 16.700,-
Stratos MAXO 30/0,5-12 PN 16
-
G 2
0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186264
DKK 23.145,-
Stratos MAXO 30/0,5-14 PN10-R7
381240331
G 2
0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217902
DKK 19.200,-
Stratos MAXO 30/0,5-14 PN 16
-
G 2
0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186265
DKK 25.845,-
Stratos MAXO 32/0,5-8 PN6/10-R7
381240332
DN 32
0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,2 kg
8
2217945
DKK 12.100,-
Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 16
-
DN 32
0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,2 kg
8
2186266
DKK 18.715,-
Stratos MAXO 32/0,5-10 PN6/10-R7
381240333
DN 32
0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2217946
DKK 13.445,-
Stratos MAXO 32/0,5-10 PN16
-
DN 32
0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2186267
DKK 20.165,-
Stratos MAXO 32/0,5-12 PN6/10-R7
381240334
DN 32
0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2217947
DKK 18.705,-
Stratos MAXO 32/0,5-12 PN 16
-
DN 32
0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2186268
DKK 25.845,-
Stratos MAXO 32/0,5-16 PN6/10-R7
381240335
DN 32
0,17
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
18,8 kg
8
2217948
DKK 22.435,-
Stratos MAXO 32/0,5-16 PN 16
-
DN 32
0,17
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
18,8 kg
8
2186269
DKK 29.885,-
Stratos MAXO 40/0,5-4 PN6/10-R7
381240340
DN 40
0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,8 kg
8
2217949
DKK 12.755,-
Stratos MAXO 40/0,5-4 PN 16
-
DN 40
0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,8 kg
8
2186270
DKK 19.905,-
Stratos MAXO 40/0,5-8 PN6/10-R7
381240341
DN 40
0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,1 kg
8
2217950
DKK 19.570,-
Stratos MAXO 40/0,5-8 PN 16
-
DN 40
0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,1 kg
8
2186271
DKK 27.270,-
Stratos MAXO 40/0,5-10 PN6/10
-
DN 40
0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,1 kg
8
2222237
På forespørgsel
Stratos MAXO 40/0,5-10 PN6/10-R7
-
DN 40
0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,1 kg
8
2222240
DKK 21.755,-
Stratos MAXO 40/0,5-10 PN16
-
DN 40
0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,1 kg
8
2225910
På forespørgsel
Stratos MAXO 40/0,5-12 PN6/10-R7
381240342
DN 40
0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
19,9 kg
8
2217951
DKK 23.180,-
Stratos MAXO 40/0,5-12 PN 16
-
DN 40
0,17
250 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
19,9 kg
8
2186272
DKK 31.155,-
Stratos MAXO 40/0,5-16 PN6/10-R7
381240343
DN 40
0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
19,9 kg
8
2217952
DKK 31.835,-
Stratos MAXO 40/0,5-16 PN 16
-
DN 40
0,17
250 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
19,9 kg
8
2186273
DKK 40.495,-
Stratos MAXO 50/0,5-6 PN6/10-R7
381240350
DN 50
0,18
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
17,2 kg
8
2217953
DKK 22.035,-
Stratos MAXO 50/0,5-6 PN 16
-
DN 50
0,18
240 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
17,2 kg
8
2186274
DKK 29.920,-
Stratos MAXO 50/0,5-8 PN6/10-R7
381240351
DN 50
0,17
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,3 kg
8
2217954
DKK 25.340,-
Stratos MAXO 50/0,5-8 PN 16
-
DN 50
0,17
240 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,3 kg
8
2186275
DKK 33.495,-
Stratos MAXO 50/0,5-9 PN6/10-R7
381240352
DN 50
0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
22,2 kg
8
2217955
DKK 28.645,-
Stratos MAXO 50/0,5-9 PN 16
-
DN 50
0,17
280 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
22,2 kg
8
2186276
DKK 37.040,-
Stratos MAXO 50/0,5-10 PN6/10
-
DN 50
0,18
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
17,2 kg
8
2222242
På forespørgsel
Stratos MAXO 50/0,5-10 PN6/10-R7
-
DN 50
0,18
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
17,2 kg
8
2222245
DKK 25.135,-
Stratos MAXO 50/0,5-10 PN16
-
DN 50
0,18
240 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
17,2 kg
8
2225911
På forespørgsel