Søg
Kontakt
E-mail
Katalogoprettelse
Mine favoritter
Produktsammenligning
Wilo-Stratos MAXO-Z | Wilo

Wilo-Stratos MAXO-Z

Overlegen intelligens, enestående kvalitet.

Dine fordele
Wilo-Stratos MAXO-Z

Overlegen intelligens, enestående kvalitet.

Wilo-Stratos MAXO-Z, der er specielt udviklet til drikkevandsanvendelser, forener Wilo-Stratos MAXO's innovative egenskaber i et hus af rustfrit stål. Det langtidsholdbare og hygiejniske materiale adskiller sig fra andre cirkulationspumper for brugsvand på markedet.Dine fordele

 • Intuitiv betjening ved hjælp af brugerstyrede indstillinger med indstillingsassistenten og ved hjælp af en kombination af nyt display og betjeningsknap med grøn-knap-teknologi.
 • Maksimal drikkevandshygiejne og energieffektivitet i kraft af den nye, innovative intelligente reguleringsfunktion T-const.
 • Støtter hygiejnen optimalt med registrering af den termiske desinfektion.
 • Topmoderne kommunikationsgrænseflader (f.eks. Bluetooth) til tilslutning af mobilt terminaludstyr samt direkte pumpeforbindelse til multipumpestyring via Wilo Net.
 • Maksimal komfort ved den elektriske tilslutning i kraft af den store og overskuelige terminalboks samt den optimerede Wilo-Connector.
Seriebeskrivelse
Wilo-Stratos MAXO-Z

Konstruktion

Smart vådløbercirkulationspumpe med gevind- eller flangeforbindelse, EC-motor med integreret elektronisk ydelsestilpasning

Anvendelse

Alle versioner af brugsvandscirkulationssystemer, varmtvandsvarmesystemer, klimaanlæg, lukkede kølekredsløb, industrielle cirkulationssystemer

Udstyr / funktion

Anvendelsesområder

Via en præcis indstilling af reguleringstypen for den anlægsspecifikke anvendelse (f.eks. cirkulation, anlæg til opbevaring af rent vand) giver pumpen mulighed for drift med maksimal anlægseffektivitet.

Drikkevand

 • Cirkulation
 • Anlæg til opbevaring af rent vand

Andre anvendelser er mulige:

Opvarmning

 • Radiator
 • Gulvvarme
 • Loftsvarme
 • Luftopvarmer
 • Betonkerneopvarmning*
 • Hydraulisk shunt
 • Differenstrykløs fordeler*
 • Bufferbeholder opvarmning*
 • Varmeveksler
 • Varmekildekreds (varmepumpe)*
 • Fjernvarmekreds*

Køling

 • Loftskøling
 • Gulvkøling
 • Luft-klima-udstyr
 • Betonkernekøling*
 • Hydraulisk shunt
 • Differenstrykløs fordeler*
 • Bufferbeholder køling*
 • Varmeveksler
 • Returkølekredsløb*
 • Fjernkølekredsløb*

(* Systemtype tilgængelig fra SW≥01.05.10.00)

Kombineret opvarmning og køling

 • Automatisk omstilling

Alt efter valgt anvendelse står følgende reguleringstyper til rådighed:

Reguleringstyper

 • Konstant hastighed (reguleringsdrift)
 • Δp-c for konstant differenstryk
 • Δp-v for variabelt differenstryk
 • Dynamic Adapt plus til kontinuerlig (dynamisk) tilpasning af pumpeydelsen til aktuelt behov
 • T-const. til konstant temperaturregulering
 • ΔT for differenstemperaturregulering
 • Konstant Q for konstant flowregulering
 • Multi-Flow Adaptation: Beregning af sumgennemstrømningsvolumen via forsyningspumpen for behovsstyret forsyning af sekundærpumper i varmekredsfordelere
 • Brugerdefineret PID-regulering

Valgfrie funktioner

 • Q-Limitmax. til begrænsning af det maksimale flow
 • Q-Limitmin. til begrænsning af det minimale flow
 • No-Flow Stop (nul-gennemstrømning-frakobling)
 • Automatisk reduceret drift
 • Regulering af "værste punkt" (Δp-c styring med ekstern faktisk værdi-føler)
 • Termisk desinfektionsregistrering
 • Δp-v-pumpekurvens variable stejlhed

Manuelle indstillinger

 • Valg af anvendelsesområde i indstillingsassistenten
 • Indstilling af de dertilhørende driftsparametre
 • Nominelt driftspunkt: direkte indtastning af det beregnede driftspunkt ved Δp-v
 • Statusvisning
 • Indstilling og nulstilling af energimængdetælling (varme og kulde)
 • Pumpens udluftningsfunktion
 • Tastaturlås til spærring af indstillingerne
 • Funktion til nulstilling tilbage til fabriksindstilling eller til gemte retableringsposter (parametre)
 • Parametrering af analogindgange
 • Parametrering af binærindgange
 • Parametrering af relæudgange

Automatiske funktioner

 • Behovsoptimeret ydelsestilpasning for energieffektiv drift afhængigt af driftstypen
 • Registrering af natsænkning
 • Frakobling ved registrering af nul-gennemstrømning (No-Flow Stop)
 • Blød start
 • Automatiske fejlafhjælpningsrutiner (f.eks. antiblokeringsfunktion)
 • Omstilling mellem opvarmning og køling
 • Fuldt motorværn med integreret udløsningselektronik

Eksterne styreindgange og deres funktioner

2x analogindgang:

 • Signaltyper: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA, PT1000
 • Anvendelser: Fjernstyring af den nominelle værdi for alle reguleringstyper (undtagen Multi-Flow Adaptation), følerindgange til temperatur, differenstryk eller fri føler i brugerdefineret PID-drift

2x digitalindgang:

 • Til potentialefri styreudgange eller afbrydere
 • Parametrerbare funktioner:
  • Ext. OFF
  • Ext. MIN
  • Ext. MAX
  • MANUEL (BMS-FRA)
  • Lås
  • Omstilling mellem opvarmning og køling

Wilo Net til dobbeltpumpestyring af 2 enkeltpumper, indbyrdes kommunikation mellem flere pumper og pumpefjernstyring via gateway

Signal- og displayfunktioner

 • Displaystatus driftsvisning:
  • Nominel værdi
  • Faktisk løftehøjde
  • Faktisk gennemstrømningsvolumen
  • Effektforbrug
  • Elektrisk forbrug
  • Temperaturer
 • Statusvisning LED: Fejlfri drift (grøn LED), pumpekommunikation (blå LED)
 • Displaystatus visning af fejl (displayfarve rød):
  • Fejlkoder og fejlbeskrivelse i fuld tekst
  • Frakoblingsforanstaltninger
 • Displaystatus visning af advarsel (displayfarve gul):
  • Advarselskoder og tekstbeskrivelse af advarslen
  • Frakoblingsforanstaltninger
 • Displaystatus visning procesvisning (displayfarve blå):
  • Pumpeudluftning
  • Opdateringsforløb
 • Displaystatus BMS-kommunikation (displayfarve blå):
  • Sammenfatning af de aktive BMS-parametre (baudrate, adresse,...)
 • Kombinationsfejlsignal SSM (potentialefri skiftekontakt)
 • Samledriftsignal SBM (potentialefri lukkekontakt)

Dataudveksling

 • Bluetooth interface til trådløs dataudveksling samt fjernbetjening af pumpen med smartphone eller tablet.
 • Fjernovervågning af pumpen med WiloCare.
 • Digitalt interface Modbus TCP til tilslutning til bygningsautomatisering (muligt med Wilo-CIF-modul Ethernet (multiprotokol)).
 • Serielt, digitalt interface Modbus RTU til tilslutning til bygningsautomatisering via BUS-systemet RS485 (muligt med Wilo-CIF-modul Modbus RTU).
 • Digitalt interface BACnet IP til tilslutning til bygningsautomatisering (muligt med Wilo-CIF-modul Ethernet (multiprotokol)).
 • Serielt, digitalt interface BACnet MS/TP til tilslutning til bygningsautomatisering via BUS-system RS485 (muligt med Wilo-CIF-modul BACnet MS/TP).
 • Serielt, digitalt interface LON til tilslutning til bygningsautomatisering via BUS-systemet LONWorks (muligt med Wilo-CIF-modul LON).
 • Serielt, digitalt interface CANopen til tilslutning til bygningsautomatisering via BUS-system CANopen (muligt med Wilo-CIF-modul CANopen).
 • Serielt, digitalt interface PLR til tilslutning til bygningsautomatisering via firmaspecifikke koblingsmoduler (muligt med Wilo-CIF-modul PLR).

Udstyr

 • Ved flangepumper: Flangeudførelser
  • Standardudførelse til pumper DN 32 til DN 65: Kombiflange PN 6/10 (flange PN 16 iht. EN 1092-2) til modflangerne PN 6 og PN 16
  • Standardudførelse til pumper DN 80 / DN 100: Flange PN 6 (størrelse PN 16 iht. EN 1092-2) til modflange PN 6
  • Specialudførelse til pumper DN 32 til DN 100: Flange PN 16 (iht. EN 1092-2) til modflange PN 16
 • Et stort antal integrerede kommunikationsgrænseflader og valgfrit CIF-modul-slot
 • 5 kabelindføringer til tilslutning af kommunikationsgrænsefladerne
 • Bluetooth-grænseflade
 • Højtopløseligt grafikdisplay med grøn knap og 2 taster
 • Brugervenlig terminalboks
 • Integreret temperaturføler
 • Standard med varmeisolering til varmeanvendelser
 • Hurtig elektrisk tilslutning med optimeret Wilo-Connector til spændingsforsyningen

Leveringsomfang

 • Pumpe
 • Optimeret Wilo-Connector
 • 2x kabelforskruning M16 x 1,5
 • tætninger ved gevindtilslutning
 • Skiver til flangeskruer (ved nominelle tilslutningsdiametre DN 32 - DN 65)
 • Isoleringskappe
 • Monterings- og driftsvejledning

Typekode

Eksempel:

Wilo-Stratos MAXO-Z 40/0,5-8

Stratos MAXO

Højeffektiv pumpe (gevind- eller flangepumpe), elektronisk styret

Z

Enkeltpumpe til brugsvandscirkulation

40/

Nominel tilslutningsdiameter

0,5-8

Nominelt løftehøjdeområde [m]

-P1

Version uden malingshæmmende stoffer

Tekniske data

 • Tilladt temperaturområde
  • Drikkevand indtil 3,57 mmol/l (20 °dH): 0 °C til +80 °C
  • Opvarmningsvand: -10 °C til +110 °C
 • Nettilslutning 1~230 V, 50/60 Hz
 • Kapslingsklasse IPX4D
 • Gevind- eller flangeforbindelse (typeafhængigt) Rp 1 til DN 65
 • Maks. driftstryk standardversion: 6/10 bar (specialversion: 16 bar)
 • Isoleringsklasse: F
 • Afgivet interferens iht.: EN 61800-3:2004+A1:2012/bolig (C1)
 • Interferensimmunitet iht.: EN 61800-3:2004+A1:2012/industrielt miljø (C2)
 • Gennemstrømningsvolumen maks. Q: 46 m³/h
 • Løftehøjde maks. H: 12 m

Materialer

 • Leje: Kulgrafit
 • Pumpehjul: PPS-GF40
 • Pumpehus: Rustfrit stål
 • Aksel: 1.4122, DLC-belagt

Konstruktion

 • Smart vådløbercirkulationspumpe med EC-motor og integreret elektronisk ydelsestilpasning
 • Grøn knap-teknologi og grafisk display
 • Motorværn med udløserelektronik
 • Stikforbindelse til funktionsudvidelsen med valgfrie CIF-moduler til bygningsautomatisering
 • Pumpehjul med tredimensionalt krummede skovle og kunststofhylster af kulfiberkompositmateriale
Dokumenter

Monterings- og driftsvejledning

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Artikelnummer 2226401
Udgave 2023-02
Sidetal 272
Sprog de, en, fr, it, nl
PDF (6 MB)

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Artikelnummer 2226400
Udgave 2023-02
Sidetal 60
Sprog da
PDF (4 MB)

Planlægningshåndbog

Stratos MAXO Consulting Guide

Udgave 2019
Sidetal 58
Sprog en
PDF (8 MB)

Certificeringshæfte

Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos MAXO-Z, Stratos , Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Yonos MAXO,Yonos MAXO-D, Yonos MAXO-Z, Yonos ECO BMS, Yonos PARA HF, Stratos PARA, Stratos PARA-Z, TOP-Z, TOP-S Transportsysteme

Artikelnummer 2209011
Udgave 2022-11
Sidetal 72
Sprog sprogneutral
PDF (28 MB)

Release Notes Software

Release Notes Stratos MAXO

Artikelnummer 2212705
Udgave 2021-04
Sidetal 60
Sprog bg, cs, da, de, el, en, es, et, fi, fr, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sl, sr, sv, tr, uk
PDF (4 MB)

CE

CE 2156068-07

Sidetal 6
Sprog sprogneutral
PDF (287 KB)
Produktvalg
Antal søgeresultater: 24
6.141 … 14.12 m
[22]
9.662 … 48.32 m³/h
[22]
ProduktbetegnelseVVS-nummerRørtilslutningEnergieffektivitetsindeks (EEI)Indbygningsmål l0Maks. driftstryk PNNettilslutningVægt brutto ca. mAntal pr. palleArtikelnummerPris (uden moms)
Stratos MAXO-Z 25/0,5-6 PN 10
381241022
G 1½
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164666
DKK 16.275,-
Stratos MAXO-Z 25/0,5-6 PN 16
-
G 1½
≤0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186307
DKK 21.615,-
Stratos MAXO-Z 25/0,5-8 PN 10
381241023
G 1½
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164667
DKK 18.150,-
Stratos MAXO-Z 25/0,5-8 PN 16
-
G 1½
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186308
DKK 23.645,-
Stratos MAXO-Z 25/0,5-12 PN 10
381241025
G 1½
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,9 kg
32
2164668
DKK 24.285,-
Stratos MAXO-Z 25/0,5-12 PN 16
-
G 1½
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,9 kg
32
2186309
DKK 30.280,-
Stratos MAXO-Z 30/0,5-6 PN 10
381241027
G 2
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164669
DKK 17.515,-
Stratos MAXO-Z 30/0,5-6 PN 16
-
G 2
≤0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186310
DKK 24.185,-
Stratos MAXO-Z 30/0,5-8 PN 10
381241028
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164670
DKK 19.510,-
Stratos MAXO-Z 30/0,5-8 PN 16
-
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186311
DKK 26.335,-
Stratos MAXO-Z 30/0,5-12 PN 10
381241030
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,9 kg
32
2164671
DKK 27.565,-
Stratos MAXO-Z 30/0,5-12 PN 16
-
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,9 kg
32
2186312
DKK 35.015,-
Stratos MAXO-Z 32/0,5-8 PN 6/10
381241032
DN 32
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,2 kg
8
2164672
DKK 19.965,-
Stratos MAXO-Z 32/0,5-8 PN 16
-
DN 32
≤0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,2 kg
4
2186313
DKK 27.380,-
Stratos MAXO-Z 32/0,5-12 PN 6/10
381241034
DN 32
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,5 kg
8
2164673
DKK 30.850,-
Stratos MAXO-Z 32/0,5-12 PN 16
-
DN 32
≤0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,5 kg
4
2186314
DKK 39.135,-
Stratos MAXO-Z 40/0,5-8 PN 6/10
381241041
DN 40
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
17,9 kg
8
2164674
DKK 32.300,-
Stratos MAXO-Z 40/0,5-8 PN 16
-
DN 40
≤0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
17,9 kg
4
2186315
DKK 41.190,-
Stratos MAXO-Z 40/0,5-12 PN 6/10
381241042
DN 40
≤0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,9 kg
8
2164675
DKK 38.220,-
Stratos MAXO-Z 40/0,5-12 PN 16
-
DN 40
≤0,17
250 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,9 kg
4
2186316
DKK 47.590,-
Stratos MAXO-Z 50/0,5-9 PN 6/10
381241052
DN 50
≤0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
20,1 kg
8
2164676
DKK 47.230,-
Stratos MAXO-Z 50/0,5-9 PN 16
-
DN 50
≤0,17
280 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
20,1 kg
8
2186317
DKK 57.305,-
Stratos MAXO-Z 65/0,5-12 PN 6/10
381241067
DN 65
≤0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
37,5 kg
8
2164677
DKK 57.505,-
Stratos MAXO-Z 65/0,5-12 PN 16
-
DN 65
≤0,17
340 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
37,5 kg
4
2186318
DKK 69.020,-