Αναζήτηση
Επικοινωνία
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δημιουργία καταλόγου
Τα αγαπημένα μου
Σύγκριση προϊόντων

Παροχή νερού ψύξης σε απομακρυσμένη περιοχή

Ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας «Inter Mongolia Shangdu» με ισχύ παραγωγής 8x600 MW αποτελεί έναν από τους κύριους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας στη Βόρειο Κίνα. Στα πρώτα δύο χρόνια της λειτουργίας του, ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας παρήγαγε 1,58 δισ. kWh ρεύματος. Κατά το σχεδιασμό προβλεπόταν ένα ενδιάμεσο αντλιοστάσιο μεταξύ του ποταμού Luan και του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Shangdu. Ένα τέτοιο ενδιάμεσο αντλιοστάσιο στη χορτολιβαδική έκταση θα σήμαινε υψηλό πρόσθετο κόστος, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του χειμώνα, κόστος οδοποιίας κ.λπ. Η Wilo πρόσφερε για το σκοπό αυτό μια εναλλακτική επαγγελματική λύση για τη βελτιστοποίηση του έργου κατασκευής με εξοικονόμηση κόστους και πόρων.

Στον κινεζικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας τοποθετήθηκαν πέντε εγκαταστάσεις καθαρού νερού, ορειχάλκινου τύπου. Ήδη από το 2005, οι μονάδες αυτές λειτουργούν σε ένα αντλιοστάσιο για την παροχή νερού στην Εσωτερική Μογγολία. Από τότε λειτουργούν απρόσκοπτα και τροφοδοτούν τις τουρμπίνες του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Shangdu/Neimengu με νερό ψύξης.

Οι αντλίες λαμβάνουν το κρύο νερό ψύξης που βρίσκεται στους 4 – 10° C από ένα φράγμα και το προωθούν μέσω σωλήνων κατάθλιψης (DN 400 – DN 1000) στο ενδιάμεσο αντλιοστάσιο που βρίσκεται σε απόσταση 35 km πάνω σε έναν λόφο. Από εκεί, το νερό ψύξης εισρέει στο σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ενός άλλου σωλήνα κατάθλιψης, μήκους επίσης 35 km.

Εξοικονόµηση δαπανών μέσω λύσης σύμφωνης με τις ανάγκες

Έτσι δεν ήταν πλέον αναγκαία η κατασκευή του ακριβού ενδιάμεσου αντλιοστασίου. Με τον τρόπο αυτό εξοικονομήθηκε τεράστιο κόστος επένδυσης, λειτουργίας και συντήρησης. Ακόμα και το πρόβλημα με τις περίπλοκες εργασίες συντήρησης του ενδιάμεσου αντλιοστασίου το χειμώνα παραμερίστηκε. Επιπλέον, είναι δυνατό να αυξηθεί η τάση μέσω κινητήρα υψηλής τάσης και να μειωθεί η ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό μειώνει τις απώλειες στο σωλήνα τροφοδοσίας και συνεισφέρει στην υψηλή απόδοση και στην επίτευξη των στόχων ενεργειακής εξοικονόμησης.