Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL

Περιγραφή σειράς

Ειδικά χαρακτηριστικά/πλεονεκτήματα προϊόντος

 • Ανθεκτικό σύστημα με φυγοκεντρική αντλία υψηλής πίεσης από ανοξείδωτο χάλυβα της κατασκευαστικής σειράς Helix EXCEL με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας από 25 Hz έως και 60 Hz
 • Κινητήρας EC υψηλής απόδοσης (κλάση απόδοσης κινητήρα IE5 σύμφωνα με το IEC 60034-30-2)
 • Συνολική εγκατάσταση με σύστημα αύξησης πίεσης με υδραυλικό σύστημα αντλίας υψηλής απόδοσης
 • Βέλτιστη προσαρμογή φορτίου του συστήματος σε ολόκληρη την εγκατάσταση, με το πρόσθετο είδος ρύθμισης Δp-v
 • Βελτιωμένος έλεγχος και ανίχνευση διαρροών μέσω της προαιρετικής διεπαφής στη σύνδεση SCADA
 • Μέγιστη ακρίβεια ρύθμισης με τη χρησιμοποιούμενη μονάδα ελέγχου SCe, με οθόνη LCD, απλή πλοήγηση και ρύθμιση με περιστρεφόμενο κουμπί
 • Ενσωματωμένη αναγνώριση ξηρής λειτουργίας με αυτόματη απενεργοποίηση μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ρύθμισης του κινητήρα

Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL – η έξυπνη εγκατάσταση αύξησης πίεσης με χαμηλή συνολική κατανάλωση ενέργειας

Στις πυκνοκατοικημένες περιοχές, η μεταφορά νερού συχνά συνδέεται με κινδύνους έλλειψης στεγανότητας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα υψηλά λειτουργικά κόστη. Η λύση μας: το Wilo-SiBoostSmart Helix EXCEL μειώνει δραστικά τη συνολική κατανάλωση ενέργειας χάρη στα εξαρτήματα κορυφαίας κατηγορίας (υδραυλικό σύστημα και κινητήρες) καθώς και έναν ηλεκτρικό πίνακα που υποστηρίζει ανίχνευση διαρροών με προαιρετικές διεπαφές επικοινωνίας.

Σχεδιασμός

Υψηλής απόδοσης, έτοιμη για σύνδεση εγκατάσταση παροχής νερού (κανονικής αναρρόφησης) με 2 έως 4 παράλληλα συνδεδεμένες, φυγοκεντρικές αντλίες υψηλής πίεσης της σειράς Helix EXCEL, από ανοξείδωτο χάλυβα, κατακόρυφης τοποθέτησης, η κάθε μια με ενσωματωμένο αερόψυκτο μετατροπέα συχνότητας υψηλής απόδοσης και έναν κινητήρα EC, μαζί με ρυθμιστή Smart Controller SCe. Τα αποφρακτικά όργανα και οι αισθητήρες προστατεύονται για ασφαλή και αξιόπιστη εγκατάσταση

Εφαρμογή

 • Πλήρως αυτόματη παροχή νερού και αύξηση πίεσης στη λειτουργία προσαγωγής από το δημόσιο δίκτυο ύδρευσης ή μια δεξαμενή για οικιακές, εμπορικές, βιομηχανικές και κοινοτικές εφαρμογές (π.χ. κατοικίες, γραφεία, διοικητικά κτίρια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, βιοτεχνίες, βιομηχανίες, επιχειρήσεις ύδρευσης).
 • Άντληση πόσιμου νερού και νερού χρήσης, νερού ψύξης, νερού πυρόσβεσης (εκτός συστημάτων πυρόσβεσης κατά DIN14462 και με έγκριση της πυροσβεστικής υπηρεσίας) ή άλλων νερών χρήσης, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα κατασκευαστικά υλικά, ούτε χημικά, ούτε μηχανικά και δεν περιέχουν διαβρωτικά συστατικά ή συστατικά με μακριές ίνες.

Εξοπλισμός/λειτουργία

 • 2 – 4 αντλίες, ανά εγκατάσταση, των κατασκευαστικών σειρών Helix EXCEL 4 έως Helix EXCEL 52, με κινητήρα EC υψηλής απόδοσης και αδιαβάθμητη ρύθμιση στροφών με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας σε κάθε αντλία
 • Αυτόματος έλεγχος αντλιών μέσω του ελεγκτή Smart Controller SCe
 • Τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το υγρό είναι από υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση
 • Πλαίσιο βάσης από γαλβανισμένο χάλυβα με αποσβεστήρες κραδασμών ρυθμιζόμενου ύψους για τη μόνωση ηχοκυμάτων σε σώματα
 • Βαλβίδα απομόνωσης στην αναρρόφηση και στην κατάθλιψη κάθε αντλίας
 • Βαλβίδα αντεπιστροφής στην κατάθλιψη κάθε αντλίας
 • Δοχείο διαστολής μεμβράνης 8 l, PN16, στην κατάθλιψη
 • Κωδικοποιητής πίεσης, πλευρά κατάθλιψης
 • Μανόμετρο στην κατάθλιψη
 • Αφαιρούμενο κάλυμμα για την προστασία των εξαρτημάτων της εγκατάστασης (όχι για τη σειρά Helix EXCEL 52)
 • Προαιρετικά ασφάλεια έναντι έλλειψης νερού με μανόμετρο, πλευρά αναρρόφησης

Περιεχόμενο παράδοσης

 • Εργοστασιακά συναρμολογημένο, έτοιμο για σύνδεση πιεστικό συγκρότημα, ελεγμένο ως προς τη λειτουργία και τη στεγανότητα
 • Συσκευασία
 • Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Κωδικοποίηση τύπου

Π.χ.:

Wilo-SiBoost-Smart 3 Helix EXCEL 1005

SiBoost

Εγκατάσταση αύξησης πίεσης στον επαγγελματικό τομέα

Smart

Ηλεκτρικός πίνακας Smart Controller SCe

3

Πλήθος των μονών αντλιών

Helix EXCEL

Κατασκευαστική σειρά αντλιών

10

Ονομαστική παροχή [m3/h] της μονής αντλίας

05

Αριθμός βαθμίδων κάθε αντλίας

Tεχνικά στοιχεία

 • Ηλεκτρική σύνδεση 3~400 V ± 10%, 50 Hz, 3~380 V ±10 %, 60 Hz
 • Μέγιστη θερμοκρασία υγρού +50 °C (προαιρετικά +70 °C)
 • Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 40 °C
 • Πίεση λειτουργίας 16 bar (25 bar προαιρετικά)
 • Πίεση προσαγωγής 10 bar
 • Ονομαστικές διάμετροι σύνδεσης στην τελική κατάθλιψη R 1½" - DN 200
 • Ονομαστικές διάμετροι σύνδεσης στην αναρρόφηση R 1½" - DN 200
 • Εύρος αριθμού στροφών 1500-3770 1/min
 • Βαθμός προστασίας: IP54 (συσκευή ρύθμισης SCe)
 • Ασφάλεια A από την πλευρά του δικτύου, AC 3 σύμφωνα με την ισχύ κινητήρα και τις διατάξεις της επιχείρησης ηλεκτρισμού
 • Επιτρεπόμενα υγρά άντλησης (άλλα υγρά κατόπιν ζήτησης): Υπόδειξη για τα αντλούμενα υγρά: Τα επιτρεπόμενα αντλούμενα υγρά είναι νερά, τα οποία δεν προσβάλλουν χημικά ή μηχανικά τα υλικά κατασκευής της εγκατάστασης και δεν περιέχουν διαβρωτικά ή μακρόϊνα υλικά. Η εγκατάσταση αντιστοιχεί στο DIN 1988 (EN 806)
  • Πόσιμο και θερμό πόσιμο νερό
  • Νερό ψύξης
  • Νερό πυρόσβεσης

Υλικά

Helix EXCEL 4 έως Helix EXCEL 16

 • Πτερωτές, τροχοί οδήγησης, βαθμιδωτό κέλυφος από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4307
 • Κέλυφος αντλίας από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301
 • Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4057
 • Προστατευτικό χιτώνιο άξονα 1.4404
 • Στεγανοποιητικοί δακτύλιοι από EPDM (παρέμβυσμα FKM κατόπιν ζήτησης)
 • Σωληνώσεις από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301
 • Αφαιρούμενα πλαστικά καλύμματα

Helix EXCEL 22 έως Helix EXCEL 52

 • Πτερωτές, τροχοί οδήγησης, βαθμιδωτό κέλυφος από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4307
 • Κέλυφος αντλίας από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4308
 • Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4057
 • Προστατευτικό χιτώνιο άξονα 1.4404
 • Στεγανοποιητικοί δακτύλιοι από EPDM (παρέμβυσμα FKM κατόπιν ζήτησης)
 • Σωληνώσεις από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301
 • Αφαιρούμενα καλύμματα από πλαστικό (όχι στη σειρά EXCEL 52)

Περιγραφή/σχεδιασμός

 • Πλαίσιο βάσης: Από γαλβανισμένο χάλυβα και εξοπλισμένο με αποσβεστήρες κραδασμών ρυθμιζόμενου ύψους για υψηλή ηχομόνωση σώματος και με ενσωματωμένο μηχανισμό ανύψωσης. Άλλοι τύποι κατόπιν ζήτησης.
 • Σωλήνωση: Πλήρης σωλήνωση από ανοξείδωτο χάλυβα, κατάλληλη για τη σύνδεση όλων των κοινών χρησιμοποιούμενων υλικών σωληνώσεων. Οι διαστάσεις της σωλήνωσης έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τη συνολική υδραυλική ισχύ του πιεστικού συστήματος.
 • Αντλίες: 2 έως 4 παράλληλα συνδεδεμένες αντλίες των σειρών Helix EXCEL 4 έως Helix EXCEL 52. Οι αερόψυκτοι μετατροπείς συχνότητας που είναι τοποθετημένοι στον κινητήρα της αντλίας επιτρέπουν σε όλες τις αντλίες αυτών των σειρών την αδιαβάθμητη ρυθμισμένη λειτουργία μεταξύ 25 Hz και έως 60 Hz. Όλα τα μέρη της αντλίας που έρχονται σε επαφή με το υγρό είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Άλλοι τύποι διατίθενται κατόπιν ζήτησης. Έγκριση KTW/WRAS/ACS για όλα τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το υγρό
 • Εξοπλισμός σύνδεσης: Όλες οι αντλίες είναι εξοπλισμένες στην κατάθλιψη και στην αναρρόφηση με στάνταρ βάνα με σήμα ελέγχου DVGW καθώς και με βαλβίδα αντεπιστροφής στην κατάθλιψη με έγκριση DVGW/KTW
 • Δοχείο διαστολής μεμβράνης: 8 l/PN 16 τοποθετημένο στην πλευρά κατάθλιψης με μεμβράνη από βουτυλικό καουτσούκ, με έγκριση DVGW/KTW, ακίνδυνο υπό την έννοια του νόμου περί τροφίμων. Για λόγους ελέγχου και επιθεώρησης εξοπλισμένο με αποφρακτικό κρουνό με εκκένωση και βαλβίδα ροής με έγκριση DVGW/KTW κατά DIN 4807
 • Κωδικοποιητής πίεσης: 4 έως 20 mA, τοποθετημένος στην πλευρά κατάθλιψης για τον έλεγχο του κεντρικού ελεγκτή Smart Controller SC
 • Ένδειξη πίεσης: Μανόμετρο (ø 63 mm) τοποθετημένο στην κατάθλιψη. Επιπλέον ψηφιακή ένδειξη της τελικής πίεσης στην αλφαριθμητική οθόνη LCD του ελεγκτή Smart SC
 • Μονάδα ελέγχου/ρυθμιστής: Η εγκατάσταση είναι στάνταρ εξοπλισμένη με έναν ελεγκτή Smart SC
 • Αφαιρούμενα καλύμματα στην πλευρά αναρρόφησης και πίεσης: Ο σχεδιασμός της εγκατάστασης εγγυάται ιδανική προστασία των εξαρτημάτων ρύθμισης και των αισθητήρων έναντι διακοπής καλωδίου και παρεμποδίζει μία πρόωρη φθορά

Συνολικό διάγραμμα

SiBoost Smart

Λήψη αρχείων

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Article Number 2535460
Edition 1809
Αριθμός έκδοσης 03
Σχήμα σελίδας 209.9 x 297.0 mm
Αριθμός σελίδων 1795

PDF (46 MB)

Λήψη

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Article Number 2535457
Edition 1808
Αριθμός έκδοσης 04
Σχήμα σελίδας 209.9 x 297.0 mm
Αριθμός σελίδων 1343

PDF (39 MB)

Λήψη

Wilo-Helix EXCEL 2-4-6-10-16

Article Number 4152001
Edition 03/13
Αριθμός έκδοσης 01
Σχήμα σελίδας A4
Αριθμός σελίδων 35

PDF (4 MB)

Λήψη

Wilo-Helix EXCEL 22-36-52

Article Number 4152003
Edition 03/15
Αριθμός έκδοσης 02
Σχήμα σελίδας A4
Αριθμός σελίδων 35

PDF (4 MB)

Λήψη

Προϊόν

PDF: Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL

Διαμόρφωση

Επιλογή σελίδας

Σχήμα σελίδας

Προαιρετικές πληροφορίες

Μπορείτε να δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, που θέλετε να είναι στην κεφαλίδα.

Αποθήκευση