Βιομηχανία

Οικονομικά συμφέρουσες και αποδοτικές λύσεις

Στη Wilo γνωρίζουμε ότι κάθε βιομηχανικό περιβάλλον θέτει συγκεκριμένες, υψηλές απαιτήσεις όσον αφορά την τεχνολογία παραγωγής και το υλικό όλων των εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται. Επομένως αναπτύσσουμε για τους συνεργάτες και τους πελάτες μας εξατομικευμένες βιομηχανικές λύσεις και βιομηχανικά προϊόντα και εγγυόμαστε αξιοπιστία, ευελιξία και αποδοτικότητα.

Πολύπλευρη χρήση

Τα προϊόντα Wilo χρησιμοποιούνται σε ολόκληρο τον κόσμο σε πολλές εφαρμογές.

Βιομηχανία τροφίμων

Όταν πρόκειται για τρόφιμα, οι απαιτήσεις πρέπει να είναι πάντα πολύ υψηλές. Διότι η ποιότητά τους σχετίζεται άμεσα με την υγεία μας. Ως εκ τούτου ο τομέας αυτός θέτει εξαιρετικά υψηλές απαιτήσεις και ως προς την τεχνολογία και τα υλικά όλων των εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται. Σε κάθε στάδιο διεργασίας πρέπει να τηρούνται με ακρίβεια διάφορες παράμετροι παραγωγής, όπως η θερμοκρασία και η στεγανότητα, ώστε να διασφαλίζονται τα κρίσιμα πρότυπα ποιότητας και υγιεινής. Οι αντλίες πρέπει επομένως να αποδεικνύουν καθημερινά την ικανότητα άψογης λειτουργίας και την αξιοπιστία τους.

Βιομηχανία μεταλλουργίας

Ο χάλυβας αποτελεί σήμερα βασικό συστατικό στοιχείο της τεχνικής προόδου. Ταυτόχρονα συγκαταλέγεται στους κλάδους βιομηχανίας με τη μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας και νερού – αυτό σημαίνει ότι οι δυνατότητες εξοικονόμησης δαπανών και πόρων είναι τεράστιες. Η αξιόπιστη τροφοδοσία και αποχέτευση του νερού είναι καθοριστικοί παράγοντες στη διαδικασία της παραγωγής. Η μεγάλη περιεκτικότητα του νερού ψύξης σε διαβρωτικές και λειαντικές ουσίες θέτει πολύ υψηλές απαιτήσεις στις αντλίες συστήματος. Στις συνθήκες αυτές οι αντλίες Wilo λειτουργούν με υψηλή απόδοση 24 ώρες το εικοσιτετράωρο και χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής.

Εξορυκτική βιομηχανία

Τα μέταλλα όπως το ασήμι και ο χαλκός παρουσιάζουν υψηλή αγωγιμότητα και χρησιμοποιούνται σήμερα σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας ηλεκτρονικών ειδών. Η εξόρυξή τους είναι ιδιαίτερα δαπανηρή: Συχνά τα αποθέματα βρίσκονται πολλές εκατοντάδες μέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Κατά την εξόρυξη του μεταλλεύματος σε αυτό το βάθος το νερό δημιουργεί πολλά προβλήματα, σε αυτήν την περίπτωση πρόκειται για εισροή υπόγειων και ακάθαρτων υδάτων. Οι πολυβάθμιες αντλίες Wilo είναι ιδανικές για βιομηχανική χρήση σε υψηλές πιέσεις, όπως για παράδειγμα για τις μεγάλες διαδρομές του νερού στα ορυχεία.

Βιομηχανία ενέργειας

Η ζωή βασίζεται κυρίως στην ενέργεια. Άνθρωποι, ζώα, φυτά, όλα χρειάζονται ενέργεια - και ταυτόχρονα την καταναλώνουν. Συνεπώς, οι ενεργειακές απαιτήσεις παγκοσμίως αυξάνονται με ταχύτατους ρυθμούς. Ένας από τους σημαντικότερους στόχους της τεχνολογικής προόδου είναι να βρεθούν τρόποι αποδοτικότερης χρήσης και παραγωγής της ενέργειας.

Οι αντλίες κατακόρυφου στροβίλου Wilo – που χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, στην άντληση νερού ψύξης – συμβάλλουν σημαντικά στις εξελίξεις αυτές. Μέσω της χρήσης σύγχρονων υλικών και τεχνολογιών έχει επιτευχθεί στις αντλίες μια εξαιρετικά υψηλή υδραυλική απόδοση της τάξης του 90 % περίπου, που μειώνει σημαντικά το ενεργειακό κόστος.