Εμπορική γεωργία

Για την επαρκή άρδευση όλων των φυτών

Ιδιαίτερα σε ξηρές περιοχές είναι εξαιρετικά σημαντική η συλλογή και η προώθηση του νερού με όσο το δυνατόν πιο αποδοτικό τρόπο για την άρδευση των αγρών. Προσφέρουμε και σε αυτόν τον τομέα τις κατάλληλες τεχνολογίες. Οι αντλίες γεωτρήσεων και οι τουρμπίνες Wilo φροντίζουν π.χ. ώστε το νερό να μπορεί να αντληθεί από το έδαφος ή από τον αγωγό νερού. Έτσι διασφαλίζεται η σωστή παροχή.

Δεν διαθέτουν όλοι οι γεωργοί τα ίδια μέσα για τη μεταφορά νερού. Για τον λόγο αυτό, η Wilo σχεδίασε αντλίες που επιτρέπουν την ελεύθερη επιλογή της θέσης χρήσης της αντλίας. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί, για παράδειγμα, να τοποθετηθεί εύκολα σε μια πλωτή εξέδρα για την απλή άντληση του νερού από ποτάμι ή λίμνη. Οι ελαιολίπαντες αντλίες Wilo έχουν αποδείξει την αξία τους στην πράξη. Με τις αντλίες αυτές μπορείτε εντελώς ανεξάρτητα από την εκάστοτε στάθμη νερού να αναρροφήσετε την απαιτούμενη ποσότητα νερού και να τη μεταφέρετε ακριβώς εκεί όπου είναι απαραίτητη.

Επίσης, σε μεγάλες επίπεδες εκτάσεις συχνά απουσιάζει η απαιτούμενη πίεση νερού που διασφαλίζει την παροχή. Ιδίως όταν υπάρχουν και διακυμάνσεις στη στάθμη νερού. Στην περίπτωση αυτή ενδείκνυνται εγκαταστάσεις αύξησης πίεσης, δηλαδή συστήματα υψηλής απόδοσης όπως εκείνα που προσφέρει η Wilo. Με τα συστήματα αυτά και με τη σωστή πίεση νερού διασφαλίζεται η επαρκής άρδευση όλων των φυτών. Επιπλέον, διασφαλίζεται η παροχή με σταθερή πίεση ακόμα και όταν υπάρχουν διακυμάνσεις στη στάθμη νερού. Ταυτόχρονα, λειτουργούν με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.