Εμπορική γεωργία

Για την επαρκή άρδευση όλων των φυτών

Ιδιαίτερα σε περιοχές με χαμηλά επίπεδα βροχοπτώσεων, είναι εξαιρετικά σημαντική η συλλογή και η διανομή του νερού, με όσο το δυνατόν πιο αποδοτικό τρόπο για την άρδευση των καλλιεργειών. Προσφέρουμε και σε αυτόν τον τομέα, τις κατάλληλες τεχνολογίες. Οι αντλίες γεωτρήσεων Wilo φροντίζουν ώστε το νερό να μπορεί να αντληθεί από το έδαφος ή απευθείας από τον αγωγό νερού. Έτσι διασφαλίζεται η σωστή παροχή.

Δεν διαθέτουν όλοι οι γεωργοί τα ίδια μέσα για τη μεταφορά νερού. Για τον λόγο αυτό, η Wilo σχεδίασε αντλίες που επιτρέπουν την ελεύθερη επιλογή της θέσης χρήσης της αντλίας. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί, για παράδειγμα, να τοποθετηθεί εύκολα σε μια πλωτή εξέδρα για την απλή άντληση του νερού από ποτάμι ή λίμνη. Οι αντλίες Wilo έχουν αποδείξει την αξία τους στην πράξη. Με τις αντλίες αυτές μπορείτε εντελώς ανεξάρτητα από την εκάστοτε στάθμη νερού να αναρροφήσετε την απαιτούμενη ποσότητα νερού και να τη μεταφέρετε ακριβώς εκεί όπου είναι απαραίτητη.

Επίσης, σε μεγάλες επίπεδες εκτάσεις συχνά απουσιάζει η απαιτούμενη πίεση νερού που διασφαλίζει την αδιάληπτη παροχή. Ιδίως όταν υπάρχουν και διακυμάνσεις στη στάθμη νερού. Στην περίπτωση αυτή ενδείκνυνται συστήματα αύξησης πίεσης υψηλής απόδοσης, όπως εκείνα που προσφέρει η Wilo. Με τα συστήματα αυτά και με τη σωστή πίεση νερού διασφαλίζεται η επαρκής άρδευση όλων των καλλιεργειών. Επιπλέον, διασφαλίζεται η παροχή με σταθερή πίεση ακόμα και όταν υπάρχουν διακυμάνσεις στη στάθμη νερού. Ταυτόχρονα, λειτουργούν με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.