Αναζήτηση
Επικοινωνία
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δημιουργία καταλόγου
Τα αγαπημένα μου
Σύγκριση προϊόντων
Wilo-Stratos MAXO-Z | Wilo
Τα πλεονεκτήματα για εσάς
Wilo-Stratos MAXO-Z

Ιδιαίτερη ευφυΐα, μοναδική ποιότητα.

Η αντλία Wilo-Stratos MAXO-Z που έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση με πόσιμο νερό συνδυάζει τις καινοτόμες ιδιότητες της αντλίας Wilo-Stratos MAXO με ένα κέλυφος από ανοξείδωτο χάλυβα. Το ανθεκτικό και υγιεινό υλικό την ξεχωρίζει από άλλες αντλίες κυκλοφορίας ζεστού νερού χρήσης του εμπορίου.Ειδικά χαρακτηριστικά/πλεονεκτήματα προϊόντος

 • Διαισθητικός χειρισμός μέσω ρυθμίσεων χρήσης με τον βοηθό ρύθμισης, καθώς και μέσω του συνδυασμού της νέας οθόνης και του πλήκτρου χειρισμού με την τεχνολογία πράσινου πλήκτρου.
 • Υψηλότερη δυνατή υγιεινή στο πόσιμο νερό και κλάση αποδοτικότητας με τη νέα καινοτόμα και έξυπνη λειτουργία ρύθμισης T-const.
 • Βέλτιστη υποστήριξη της υγιεινής με την αναγνώριση της θερμικής απολύμανσης.
 • Σύγχρονες διεπαφές επικοινωνίας (π.χ. Bluetooth) για τη σύνδεση σε φορητές τερματικές συσκευές, καθώς και απευθείας δικτύωση αντλιών σε μονάδα ελέγχου πολλαπλών αντλιών μέσω του Wilo Net.
 • Μεγάλη άνεση κατά την ηλεκτρική εγκατάσταση μέσω του ανοιχτού και ευρύχωρου χώρου ακροδεκτών, καθώς και του βελτιστοποιημένου ταχυσυνδέσμου Wilo-Connector.
Περιγραφή σειράς
Wilo-Stratos MAXO-Z

Σχεδιασμός

Έξυπνη υδρολίπαντη αντλία κυκλοφορίας με σύνδεση ρακόρ ή φλάντζα σύνδεσης, κινητήρα EC με ενσωματωμένη προσαρμογή ισχύος

Χρήση

Συστήματα ανακυκλοφορίας πόσιμου νερού όλων των τύπων και εγκαταστάσεις θέρμανσης όλων των συστημάτων, εγκαταστάσεις κλιματισμού, κλειστά βιομηχανικά κυκλώματα ψύξης με κυκλοφορητές

Εξοπλισμός/λειτουργία

Πεδία εφαρμογών

Η αντλία καθιστά δυνατή μέσω της ακριβούς ρύθμισης του τρόπου αυτόματου ελέγχου για την εκάστοτε χρήση βάσει εγκατάστασης (π.χ. κυκλοφορία, συσσωρευτής πόσιμου νερού) τη λειτουργία με την υψηλότερη απόδοση εγκατάστασης.

Πόσιμο νερό

 • Κυκλοφορία
 • Εγκατάσταση αποθήκευσης καθαρού νερού

Είναι δυνατές περαιτέρω χρήσεις:

Θέρμανση

 • Καλοριφέρ
 • Ενδοδαπέδια θέρμανση
 • Θέρμανση οροφής
 • Θερμαντήρας αέρα
 • Θέρμανση σκυροδέματος*
 • Υδραυλικός διαχωριστής
 • Συλλέκτης χωρίς διαφορά πίεσης*
 • Θέρμανση δοχείου αδράνειας*
 • Εναλλάκτης θερμότητας
 • Κύκλωμα πηγής θερμότητας (κυκλοφορητής θέρμανσης)*
 • Κύκλωμα απομακρυσμένης θέρμανσης*

Ψύξη

 • Ψύξη οροφής
 • Ενδοδαπέδια ψύξη
 • Συσκευές αέρα-κλιματισμού
 • Ψύξη σκυροδέρματος*
 • Υδραυλικός διαχωριστής
 • Συλλέκτης χωρίς διαφορά πίεσης*
 • Ψύξη δοχείου αδράνειας*
 • Εναλλάκτης θερμότητας
 • Κύκλωμα επιστροφής ψύξης*
 • Κύκλωμα απομακρυσμένης ψύξης*

(* Τύπος εγκατάστασης διαθέσιμος από SW≥01.05.10.00)

Θέρμανση και ψύξη συνδυασμένα

 • Αυτόματη αλλαγή

Ανάλογα με την επιλεγμένη χρήση υπάρχουν διαθέσιμοι οι παρακάτω τρόποι αυτόματου ελέγχου:

Είδη ρύθμισης

 • Σταθερή ταχύτητα περιστροφής (έλεγχος με εξωτερικό σήμα)
 • Δp-c για σταθερή διαφορά πίεσης
 • Δp-v για μεταβλητή διαφορά πίεσης
 • Dynamic Adapt plus για συνεχή (δυναμική) προσαρμογή του ρυθμού ροής βάσει της πραγματικής ανάγκης
 • T-const. για σταθερή ρύθμιση της θερμοκρασίας
 • ΔT για ρύθμιση διαφορικής θερμοκρασίας
 • Σταθερά Q για σταθερή ρύθμιση ταχύτητας ροής
 • Multi-Flow Adaptation: Υπολογισμός συνολικής ταχύτητας ροής μέσω του κυκλοφορητή τροφοδοσίας για την τροφοδοσία βάσει αναγκών των δευτερευουσών αντλιών στους συλλέκτες κυκλώματος θέρμανσης
 • Σύστημα ρύθμισης PID προσαρμοσμένο από τον χρήστη

Προαιρετικές λειτουργίες

 • Q-Limitmax. για τον περιορισμό της μέγιστης ταχύτητας ροής
 • Q-Limitmin. για τον περιορισμό της ελάχιστης ταχύτητας ροής
 • No-Flow Stop (απενεργοποίηση μηδενικής παροχής)
 • Αυτόματη λειτουργία μείωσης
 • Σύστημα ρύθμισης δυσμενούς σημείου (Δp-c σύστημα ρύθμισης με εξωτερικό αισθητήριο πραγματικής τιμής)
 • Θερμική απολύμανση
 • Μεταβλητή κλίση χαρακτηριστικής καμπύλης Δp-v

Χειροκίνητες ρυθμίσεις

 • Επιλογή του πεδίου εφαρμογής στον βοηθό ρύθμισης
 • Ρύθμιση των αντίστοιχων παραμέτρων λειτουργίας
 • Ονομαστικό σημείο λειτουργίας: άμεση καταχώρηση του υπολογισμένου σημείου λειτουργίας στο Δp-v
 • Ένδειξη κατάστασης
 • Ρύθμιση και επαναφορά της μέτρησης ποσότητας ενέργειας (θερμότητα και ψύξη)
 • Λειτουργία εξαέρωσης της αντλίας
 • Φραγή πλήκτρων για το κλείδωμα των ρυθμίσεων
 • Λειτουργία επαναφοράς των εργοστασιακών ρυθμίσεων ή των αποθηκευμένων παραμέτρων (σετ παραμέτρων)
 • Παραμετροποίηση αναλογικών εισόδων
 • Παραμετροποίηση δυαδικών εισόδων
 • Παραμετροποίηση εξόδων ρελέ

Αυτόματες λειτουργίες

 • Βελτιστοποιημένη προσαρμογή ισχύος ανάλογα με τις ανάγκες για την ενεργειακά αποδοτική λειτουργία σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας
 • Αναγνώριση λειτουργίας μείωσης
 • Απενεργοποίηση σε αναγνώριση μηδενικής παροχής (No-Flow Stop)
 • Ομαλή εκκίνηση
 • Αυτόματες διαδικασίες διόρθωσης λαθών (π.χ. λειτουργία απεμπλοκής)
 • Αλλαγή λειτουργίας θέρμανσης/ψύξης
 • Πλήρης προστασία κινητήρα με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα διακοπής

Εξωτερικές είσοδοι ελέγχου για τις λειτουργίες σας

2 αναλογικές είσοδοι:

 • Τύποι σήματος: 0 - 10 V, 2 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, PT1000
 • Εφαρμογές: Τηλερύθμιση ονομαστικής τιμής για κάθε τρόπο λειτουργίας (εκτός από την Multi-Flow Adaptation), είσοδοι αισθητηρίου για τη θερμοκρασία, τη διαφορά πίεσης ή ελεύθερο αισθητήριο σε λειτουργία PID που ορίζεται από το χρήστη

2 ψηφιακές είσοδοι:

 • Για εξόδους ελέγχου χωρίς δυναμικό ή διακόπτες
 • Λειτουργίες με δυνατότητα παραμετροποίησης:
  • Ext. OFF
  • Ext. MIN
  • Ext. MAX
  • MANUAL (BMS-OFF)
  • Φραγή πλήκτρων
  • Αλλαγή λειτουργίας θέρμανσης/ψύξης

Wilo Net για διαχείριση δίδυμων αντλιών από 2 μεμονωμένες αντλίες, επικοινωνία πολλών αντλιών μεταξύ τους και τηλερύθμιση αντλιών μέσω της πύλης

Λειτουργίες αναγγελίας και ένδειξης

 • Κατάσταση οθόνης ένδειξης λειτουργίας:
  • Επιθυμητή τιμή
  • Πραγματικό μανομετρικό ύψος
  • Ονομαστική ταχύτητα ροής
  • Απορροφώμενη ισχύς
  • Ηλεκτρική κατανάλωση
  • Θερμοκρασίες
 • Ένδειξη κατάστασης LED: Λειτουργία χωρίς προβλήματα (πράσινη LED), επικοινωνία αντλίας (μπλε LED)
 • Οθόνη ένδειξης σφάλματος (κόκκινο χρώμα ένδειξης):
  • Κωδικός σφάλματος και περιγραφή σφάλματος σε πλήρες κείμενο
  • Διορθωτικά μέτρα
 • Οθόνη ένδειξης προειδοποίησης (κίτρινο χρώμα ένδειξης):
  • Κωδικοί προειδοποίησης και περιγραφή της Προειδοποίησης στο πλήρες κείμενο
  • Διορθωτικά μέτρα
 • Οθόνη κατάστασης οθόνης ένδειξης διεργασίας (μπλε οθόνη):
  • Εξαερισμός αντλίας
  • Διατίθεται νέα ενημέρωση
 • Οθόνη BMS-Επικοινωνία (μπλε οθόνη):
  • Περίληψη των ενεργών παραμέτρων BMS (μονάδα ταχύτητας, διεύθυνση,...)
 • Συνολικό σήμα βλάβης SSM (εναλλάξ ψυχρή επαφή)
 • Συνολικό σήμα λειτουργίας SBM (ψυχρή επαφή ΝΟ)

Ανταλλαγή δεδομένων

 • Διεπαφή Bluetooth για την ασύρματη ανταλλαγή δεδομένων, καθώς και τον απομακρυσμένο τηλεχειρισμό της αντλίας από το smartphone ή το tablet.
 • Επιτήρηση από απόσταση της αντλίας μέσω Internet με το Wilo-Smart Gateway.
 • Ψηφιακή διεπαφή Modbus TCP για σύνδεση σε σύστημα αυτοματισμού κτιρίων (δυνατή με Wilo στοιχείο CIF Ethernet (πολλαπλό πρωτόκολλο)).
 • Σειριακή ψηφιακή διεπαφή Modbus RTU για σύνδεση σε σύστημα αυτοματισμού κτιρίων μέσω συστήματος διαύλου RS485 (με δυνατότητα Wilo-CIF-Modul Modbus RTU).
 • Ψηφιακή διεπαφή BACnet IP για σύνδεση σε σύστημα αυτοματισμού κτιρίων (δυνατή με Wilo στοιχείο CIF Ethernet (πολλαπλό πρωτόκολλο)).
 • Σειριακή ψηφιακή διεπαφή BACnet MS/TP για σύνδεση σε σύστημα αυτοματισμού κτιρίων μέσω συστήματος διαύλου RS485 (με δυνατότητα Wilo-CIF-Modul BACnet MS/TP).
 • Σειριακή, ψηφιακή διεπαφή επικοινωνίας LON για σύνδεση σε σύστημα αυτοματισμού κτιρίων μέσω συστήματος διαύλου LONWorks (δυνατότητα με Wilo στοιχείο CIF LON).
 • Σειριακή, ψηφιακή διεπαφή επικοινωνίας CANopen για σύνδεση σε σύστημα αυτοματισμού κτιρίων μέσω συστήματος διαύλου CANopen (δυνατότητα με Wilo στοιχείο CIF CANopen).
 • Σειριακή ψηφιακή διεπαφή PLR για σύνδεση σε σύστημα αυτοματισμού κτιρίων μέσω ειδικών μονάδων σύζευξης (δυνατότητα με Wilo στοιχείο CIF PLR).

Εξοπλισμός

 • Σε αντλίες με φλαντζωτή σύνδεση: Εκδόσεις φλάντζας
  • Τυποποιημένη κατασκευή για αντλίες DN 32 έως DN 65: Συνδυασμένη φλάντζα PN 6/10 (φλάντζα PN 16 κατά EN 1092-2) για κόντρα φλάντζες PN 6 και PN 16
  • Τυποποιημένη κατασκευή για αντλίες DN 80/DN 100: Φλάντζα PN 6 (κατασκευή PN 16 κατά EN 1092-2) για κόντρα φλάντζα PN 6
  • Ειδική κατασκευή για αντλίες DN 32 έως DN 100: Φλάντζα PN 16 (κατά EN 1092-2) για κόντρα φλάντζα PN 16
 • Αμέτρητες ενσωματωμένες διεπαφές επικοινωνίας και προαιρετική υποδοχή CIF-module με δυνατότητα χρήσης
 • 5 συνδέσεις καλωδίου για τη σύνδεση στις διεπαφές επικοινωνίας
 • Διεπαφή Bluetooth
 • Οθόνη γραφικών υψηλής ανάλυσης με πράσινο κουμπί και 2 πλήκτρα
 • Χώρος ακροδεκτών φιλικός για το χρήστη
 • Ενσωματωμένο αισθητήριο θερμοκρασίας
 • Στάνταρ θερμομόνωση για χρήση σε εγκαταστάσεις θέρμανσης
 • Ταχεία ηλεκτρική σύνδεση με το βελτιστοποιημένο ταχυσύνδεσμο Wilo-Connector για την τροφοδοσία τάσης

Περιεχόμενο παράδοσης

 • Αντλία
 • Βελτιστοποιημένος ταχυσύνδεσμος Wilo-Connector
 • 2 στυπιοθλίπτες καλωδίου M16 x 1,5
 • Ροδέλες για βίδες φλάντζας (σε ονομαστικές διαμέτρους σύνδεσης DN 32 έως DN 65)
 • Περιλαμβάνονται παρεμβύσματα για βιδωτή σύνδεση
 • Θερμομονωτικό
 • Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Κωδικοποίηση τύπου

Παράδειγμα:

Wilo-Stratos MAXO-Z 40/0,5-8

Stratos MAXO

Αντλία υψηλής απόδοσης (με ρακόρ ή με φλάντζα), ηλεκτρονικός έλεγχος

Z

Μεμονωμένη αντλία για κυκλοφορία πόσιμου νερού

40/

Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης

0,5-8

Ονομαστικό εύρος μανομετρικού [m]

-P1

Τύπος χωρίς LABS

Tεχνικά στοιχεία

 • Επιτρεπόμενο εύρος θερμοκρασίας
  • Πόσιμο νερό έως 3,57 mmol/l (20 °dH): 0°C έως +80°C
  • Νερό θέρμανσης: -10 °C έως +110 °C
 • Ηλεκτρική σύνδεση 1~230 V, 50/60 Hz
 • Βαθμός προστασίας IPX4D
 • Σύνδεση με ρακόρ ή αντίστοιχα με φλάντζα (ανάλογα τον τύπο) Rp 1 έως DN 65
 • Μέγιστη πίεση λειτουργίας τυποποιημένης κατασκευής: 6/10 bar (ειδική κατασκευή: 16 bar)
 • Κατηγορία μόνωσης: F
 • Εκπομπή ραδιοπαρεμβολών κατά: EN 61800-3:2004+A1:2012 / κατοικίες (C1)
 • Αντοχή σε παρεμβολές κατά: EN 61800-3:2004+A1:2012 / βιομηχανικά περιβάλλοντα (C2)
 • Ταχύτητα ροής μέγ. Q: 46 m³/h
 • Μανομετρικό μέγ. H: 12 m

Υλικά

 • Υλικό εδράνου: Άνθρακας-γραφίτης
 • Πτερωτή: PPS-GF40
 • Κέλυφος αντλίας: Ανοξείδωτος χάλυβας
 • Άξονας: 1.4122, με επίστρωση DLC

Σχεδιασμός

 • Έξυπνη υδρολίπαντη αντλία κυκλοφορίας με κινητήρα EC και ενσωματωμένη ηλεκτρονική προσαρμογή ισχύος
 • Τεχνολογία πράσινου πλήκτρου και οθόνη γραφικών
 • Προστασία κινητήρα με ηλεκτρονική διέγερση
 • Βυσματική σύνδεση για τη διεύρυνση λειτουργιών με προαιρετικά CIF στοιχεία για τον αυτοματισμό κτιρίου
 • Πτερωτή με τρισδιάστατα καμπυλωτά πτερύγια και πλαστικό σωλήνα από συνθετικό υλικό με ανθρακονήματα
Έγγραφα

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Κωδικός τμχ. 2226400
Έκδοση 2023-02
Σχήμα σελίδας 148.2 x 209.9 mm
Αριθμός σελίδων 64
PDF (5 MB)

Φυλλάδιο πιστοποίησης

Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos MAXO-Z, Stratos , Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Yonos MAXO,Yonos MAXO-D, Yonos MAXO-Z, Yonos ECO BMS, Yonos PARA HF, Stratos PARA, Stratos PARA-Z, TOP-Z, TOP-S Transportsysteme

Κωδικός τμχ. 2209011
Έκδοση 2022-11
Σχήμα σελίδας 209.9 x 297.0 mm
Αριθμός σελίδων 72
PDF (28 MB)

Σημειώσεις έκδοσης

Σημειώσεις έκδοσης Stratos MAXO

Κωδικός τμχ. 2212705
Έκδοση 2021-04
Σχήμα σελίδας 209.9 x 297.0 mm
Αριθμός σελίδων 60
PDF (4 MB)

Πιστοποιητικό

Συνοπτική δοκιμή μπαταρίας λιθίου

Σχήμα σελίδας 209.9 x 297.0 mm
Αριθμός σελίδων 1
PDF (179 KB)

Συνοπτική δοκιμή μπαταρίας λιθίου / UN38.3

Σχήμα σελίδας 209.9 x 297.0 mm
Αριθμός σελίδων 1
PDF (179 KB)

Επιλογή προϊόντος
Αριθμός ευρημάτων: 24
Ονομασία προϊόντοςΣύνδεση σωλήναEEIΜήκος κατασκευής l0Μέγιστη πίεση λειτουργίας PNΗλεκτρική σύνδεσηΜικτό βάρος περ. mΑριθμός ανά παλέταΚωδικός
Stratos MAXO-Z 25/0,5-6 PN 10
G 1½
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164666
Stratos MAXO-Z 25/0,5-6 PN 16
G 1½
≤0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186307
Stratos MAXO-Z 25/0,5-8 PN 10
G 1½
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164667
Stratos MAXO-Z 25/0,5-8 PN 16
G 1½
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186308
Stratos MAXO-Z 25/0,5-12 PN 10
G 1½
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,9 kg
32
2164668
Stratos MAXO-Z 25/0,5-12 PN 16
G 1½
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,9 kg
32
2186309
Stratos MAXO-Z 30/0,5-6 PN 10
G 2
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164669
Stratos MAXO-Z 30/0,5-6 PN 16
G 2
≤0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186310
Stratos MAXO-Z 30/0,5-8 PN 10
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164670
Stratos MAXO-Z 30/0,5-8 PN 16
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186311
Stratos MAXO-Z 30/0,5-12 PN 10
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,9 kg
32
2164671
Stratos MAXO-Z 30/0,5-12 PN 16
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,9 kg
32
2186312
Stratos MAXO-Z 32/0,5-8 PN 6/10
DN 32
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,2 kg
8
2164672
Stratos MAXO-Z 32/0,5-8 PN 16
DN 32
≤0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,2 kg
4
2186313
Stratos MAXO-Z 32/0,5-12 PN 6/10
DN 32
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,5 kg
8
2164673
Stratos MAXO-Z 32/0,5-12 PN 16
DN 32
≤0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,5 kg
4
2186314
Stratos MAXO-Z 40/0,5-8 PN 6/10
DN 40
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
17,9 kg
8
2164674
Stratos MAXO-Z 40/0,5-8 PN 16
DN 40
≤0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
17,9 kg
4
2186315
Stratos MAXO-Z 40/0,5-12 PN 6/10
DN 40
≤0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,9 kg
8
2164675
Stratos MAXO-Z 40/0,5-12 PN 16
DN 40
≤0,17
250 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,9 kg
4
2186316
Stratos MAXO-Z 50/0,5-9 PN 6/10
DN 50
≤0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
20,1 kg
8
2164676
Stratos MAXO-Z 50/0,5-9 PN 16
DN 50
≤0,17
280 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
20,1 kg
8
2186317
Stratos MAXO-Z 65/0,5-12 PN 6/10
DN 65
≤0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
37,5 kg
8
2164677
Stratos MAXO-Z 65/0,5-12 PN 16
DN 65
≤0,17
340 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
37,5 kg
4
2186318