Ειδικά για τις δικές σας απαιτήσεις

Συμβόλαια Προληπτικής Συντήρησης

Ο προληπτικός έλεγχος και η συντήρηση εξασφαλίζουν την εγκατάσταση και τη σωστή λειτουργία της. Η WILO Hellas σας δίνει τη δυνατότητα να αποφύγετε τις περιπτώσεις βλαβών και να εξοικονομήσετε σημαντικό ποσοστό των δαπανών συντήρησης. Το άριστα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό της WILO διεκπεραιώνει όλα τα στάδια συντήρησης των αντλιών σας ενώ πιστοποιεί εγγράφως τις υπηρεσίες που σας παρέχει, σύμφωνα με τα πρότυπα DIN, EN.

Οι υπηρεσίες μας:

  • Εγγύηση της μέγιστης λειτουργικής αξιοπιστίας
  • Ατομικά πακέτα υπηρεσιών σύμφωνα με τις υπάρχουσες ανάγκες
  • Υψηλές προδιαγραφές εργασίας (DIN, EN)
  • Συντήρηση σύμφωνα με συγκεκριμένη Λίστα Ελέγχου
  • Γρήγορη και επί τόπου τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης
  • Γνήσια ανταλλακτικά
  • Ανταγωνιστικές τιμές για όλα τα ανταλλακτικά και εξαρτήματα
Παροχές Basic Comfort
Έλεγχος εγκατάστασης x x
Θέση σε λειτουργία x x
Εργασίες συντήρησης μαζί με έλεγχο λειτουργίας (μόνο το 2ο έτος) x x
(Εξάμηνες/)ετήσιες εργασίες συντήρησης μαζί με έλεγχο λειτουργίας (2ο-5ο έτος) x
Περιλαμβάνονται αναλώσιμα
Προαιρετικά
Επέκταση εγγύησης στα 5 έτη x
Ειδικό δικαίωμα καταγγελίας x
Συνδεσιμότητα (WiloCare) x