Αναζήτηση
Επικοινωνία
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δημιουργία καταλόγου
Τα αγαπημένα μου
Σύγκριση προϊόντων

Περισσότερη ευελιξία με ενσωματωμένες επαφές

Είτε εξαρχής εγκατεστημένες στην ανλία είτε τοποθετημένες μεταγενέστερα - τα προϊόντα Wilo σας προσφέρουν διάφορες διεπαφές ώστε να μπορούν να ενσωματωθούν βέλτιστα στο σύστημα αυτοματισμού κτιρίου.


Παροχή νερού


Πολυβάθμιες αντλίες αύξησης πίεσης

Ενσωματωμένα

Ψυχρές επαφές

 • SSM
 • SBM

Ψηφιακές επαφές

 • AUX

Αναλογικές επαφές

 • 2 είσοδοι
 • 0-10 V
 • 2-10 V
 • 0-20 mA
 • 4-20 mA

Λειτουργία δίδυμης αντλίας

 • διαθέσιμη

Προαιρετικά

Επαφές διαύλου:

 • Modbus RTU/TCP
 • BACnet MS/TP
 • LON TP/FT-10
 • CANopen
 • PLR

Παράδειγμα προϊόντος

 • Wilo-Helix EXCEL

Συστήματα αύξησης πίεσης

Ενσωματωμένα

Ψυχρές επαφές:

 • SSM
 • SBM

Ψηφιακές επαφές

 • εξωτερικά AUX
 • AUX

Αναλογικές επαφές

 • 0-20 mA
 • 4-20 mA

Λειτουργία δίδυμης αντλίας

 • διαθέσιμη

Επαφές διαύλου:

 • Modbus RTU

Προαιρετικά

Επαφές διαύλου:

 • Modbus RTU/TCP
 • BACnet MS/TP
 • LON TP/FT-10
 • Modbus TCP
 • BACnet/IP

Παράδειγμα προϊόντος

 • Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL

Πυρόσβεση

Ενσωματωμένα

Ψυχρές επαφές:

 • SSM

Λειτουργία δίδυμης αντλίας

 • διαθέσιμη

Επαφές διαύλου:

 • Modbus RTU

Προαιρετικά

Επαφές διαύλου:

 • SSM and ESM
 • SBM and EBM

Παράδειγμα προϊόντος

 • Wilo-GEP Fire-H

Συλλογή και μεταφορά λυμάτων


Συστήματα προσυγκράτησης στερεών

Ενσωματωμένα

Ψυχρές επαφές

 • SSM
 • SBM

Ψηφιακές επαφές

 • Συναγερμός υψηλής στάθμης νερού

Λειτουργία δίδυμης αντλίας

 • μη διαθέσιμη

Επαφές διαύλου:

 • Modbus RTU

Προαιρετικά

Επαφές διαύλου:

 • BACnet MS/TP
 • LON TP/FT-10

Παράδειγμα προϊόντος

 • Wilo-EMUport CORE

Συστήματα αποστράγγισης

Ενσωματωμένα

Ψυχρές επαφές

 • SSM and ESM
 • SBM and EBM

Ψηφιακές επαφές

 • Συναγερμός υψηλής στάθμης νερού

Λειτουργία δίδυμης αντλίας

 • μη διαθέσιμη

Επαφές διαύλου:

 • Modbus RTU

Προαιρετικά

Επαφές διαύλου:

 • BACnet MS/TP
 • LON TP/FT-10

Παράδειγμα προϊόντος

 • Wilo-DrainLift SANI XL

Κτιριακός τομέας


Έξυπνες ανλίες

Ενσωματωμένα

Ψυχρές επαφές

 • SSM
 • SBM

Ψηφιακές επαφές

 • Wilo-Stratos MAXO: 2 είσοδοι, ελεύθερα προγραμματιζόμενες
 • Wilo Stratos GIGA 2.0: 4 είσοδοι, ελεύθερα προγραμματιζόμενες

Αναλογικές επαφές

 • 2 είσοδοι
 • 0-10 V
 • 2-10 V
 • 0-20 mA
 • 4-20 mA
 • PT 1000

Λειτουργία δίδυμης αντλίας

 • διαθέσιμη

Προαιρετικά

Επαφές διαύλου:

 • Modbus RTU/TCP
 • BACnet MS/TP
 • LON TP/FT-10
 • CANopen
 • PLR
 • Ethernet multiprotocol

Παράδειγμα προϊόντος

 • Wilo-Stratos MAXO
 • Wilo-Stratos GIGA 2.0

Αντλίες ξηρού ρότορα

Ενσωματωμένα

Ψυχρές επαφές:

 • SSM
 • SBM

Ψηφιακές επαφές

 • 2 είσοδοι, ελεύθερα προγραμματιζόμενες

Αναλογικές επαφές

 • 2 είσοδοι
 • 0-10 V
 • 2-10 V
 • 0-20 mA
 • 4-20 mA
 • DDG

Λειτουργία δίδυμης αντλίας

 • διαθέσιμη

Προαιρετικά

Επαφές διαύλου:

 • Modbus RTU/TCP
 • BACnet MS/TP
 • LON TP/FT-10
 • CANopen
 • PLR
 • Ethernet multiprotocol

Παράδειγμα προϊόντος

 • Wilo-Stratos GIGA
 • Wilo-Stratos GIGA-D
 • Wilo-Stratos GIGA-B
 • Wilo-CronoBloc-BL-E
 • Wilo-CronoLine-IL-E
 • Wilo-CronoTwin-DL-E
 • Wilo-VeroLine-IP-E
 • Wilo-VeroTwin-DP-E
 • Wilo-Yonos GIGA-N

Αντλητικά συστήματα

Ενσωματωμένα

Ψυχρές επαφές:

 • SSM
 • SBM

Ψηφιακές επαφές

 • εξωτερικά AUX
 • AUX

Αναλογικές επαφές

 • 2 είσοδοι
 • 0-10 V
 • 2-10 V
 • 0-20 mA
 • 4-20 mA

Λειτουργία δίδυμης αντλίας

 • διαθέσιμη

Προαιρετικά

Επαφές διαύλου:

 • Modbus RTU
 • BACnet MS/TP
 • LON TP/FT-10
 • Modbus TCP
 • BACnet/IP
 • Modbus TCP
 • BACnet /IP

Παράδειγμα προϊόντος

 • Wilo-SiFlux 3 IL-E


Παράδειγμα με τον Wilo-Stratos MAXO:

Η έξυπνη αντλία Wilo-Stratos MAXO σας προσφέρει αναλογικές και ψηφιακές επαφές που βρίσκονται απευθείας στο κιβώτιο ακροδεκτών της αντλίας. Για σύνδεση με τον αυτοματισμό κτιρίου μέσω διεπαφών διαύλου, χρησιμοποιείται το εκ των υστέρων εγκατεστημένο δομοστοιχείο CIF.

Building Automation Building Automation

Έγχρωμοι ακροδέκτες για ασφαλή και εύκολη αντιστοίχιση και σαφής διαχωρισμός ισχυρών και ασθενών σημάτων

ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ

 • 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA για την εξ' αποστάσεως ρύθμιση του επιθυμητού σημείου λειτουργίας
 • PT1000 αισθητήρας θερμοκρασίας για τη θερμοκρασία προσαγωγής

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ

Οι πληροφορίες λειτουργίας και οι εντολές ελέγχου μπορούν να μεταδοθούν στο σύστημα αυτοματισμού του κτιρίου μέσω ψηφιακών επαφών. Πολλά προϊόντα Wilo διαθέτουν ψηφιακές εισόδους με τις οποίες μπορούν να ενεργοποιηθούν λειτουργίες ελέγχου και να ζητηθούν σημεία λειτουργίας:

 • External OFF
 • External MAX
 • External MIN
 • External key lock
 • External MANUAL
 • Εναλλαγή λειτουργίας θέρμανσης/ψύξης

ΨΥΧΡΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΓΙΑ SSM ΚΑΙ SBM

Τα σήματα σφάλματος ή λειτουργίας μεταδίδονται μέσω ψυχρών επαφών, όπως το συνολικό σήμα σφάλματος (SSM) ή το συνολικό σήμα λειτουργίας (SBM):

 • SSM για αναφορά σφαλμάτων
 • SBM για αναφορά σχετικά με τη λειτουργία της αντλίας