Αναζήτηση
Επικοινωνία
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δημιουργία καταλόγου
Τα αγαπημένα μου
Σύγκριση προϊόντων

Διαθέσιμες επιλογές ανά κατηγορία εφαρμογής

Στοχευμένη λήψη δεδομένων για τον κτιριακό τομέα.

MSR Plan

Διαμόρφωση ανά κατηγορία εφαρμογής

Χρησιμοποιείστε το εργαλείο διαμόρφωσης που προσφέρουμε για να βρείτε την κατάλληλη λειτουργία ελέγχου για την εφαρμογή σας.

Διαβάστε περισσότερα
Krankenhaus in der Wilo-World

Εξερευνήστε τον Wilo-World

Γνωρίστε τα πεδία εφαρμογών μας μέσω του διαδραστικού Wilo-World.

Εξερευνήστε τώρα τον Wilo-World




Παράδειγμα: Σταθερή διαφορική θεμοκρασία


Μειονεκτήματα της συμβατικής καλωδίωσης/ελέγχου

Gebäudeautomation
 • Αναλογικά στοιχεία δεδομένων
 • Η θερμοκρασία ελέγχεται κεντρικά στο σύστημα διαχείρισης του κτιρίου
 • Απαιτούμενα εξαρτήματα ανά αντλία: 2 x αισθητήρας θερμοκρασίας

Πληροφορίες συστήματος:

 • Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αντλίας, μη διαθέσιμη ανάδραση
 • Συνολικό σήμα σφάλματος
 • Συνολικό σήμα λειτουργίας
 • Θερμοκρασία προσαγωγής
 • Ώρες λειτουργίας

Μειονεκτήματα της συμβατικής καλωδίωσης

 • Πολλές εργασίες καλωδίωσης και επιπλέον κόστος
 • Οι παράμετροι αναλογικού ελέγχου πρέπει να εισαχθούν ξεχωριστά (π.χ. θερμοκρασία)
 • Καλωδίωση σύνδεσης αστέρα στα σήματα σφάλματος και λειτουργίας
 • Υψηλού βαθμού φθορά λόγω συχνής ενεργοποίησης και απενεργοποίησης των αντλιών

Πλεονεκτήματα συστημάτων με καλωδίωση/έλεγχο μέσω διεπαφών διαύλου

Gebäudeautomation
 • Στοιχεία ψηφιακών δεδομένων
 • Η θερμοκρασία ελέγχεται αποκεντρωμένα στην αντλία
 • Απαιτούμενα εξαρτήματα ανά αντλία: 1 x αισθητήρας θερμοκρασίας PT1000-AA1 x δομοστοιχείο Wilo CIF

Πληροφορίες συστήματος

 • Παροχή
 • Μανομετρικό ύψος
 • Ώρες λειτουργίας
 • Θερμοκρασία προσαγωγής
 • Θερμοκρασία επιστροφής
 • Ψηφιακές είσοδοι
 • Κατάσταση λειτουργίας του συστήματος
 • Ποσότητα θέρμανσης/ψύξης
 • Σήματα σφάλματος και λειτουργίας συμπεριλαμβανομένου δείκτη

Πλεονεκτήματα καλωδίωσης BUS:

 • Σημαντική μείωση εργασίας και κόστους καλωδίωσης
 • Χαμηλό θερμικό φορτίο λόγω της απλής καλωδίωσης
 • Αποκεντρωμένος έλεγχος εντός των αντλιών
 • Υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας λόγω του ελέγχου των αντλιών βάσει αναγκών
 • Ψηφιακή επεξεργασία στοιχείων δεδομένων για εικονικά στοιχεία δεδομένων (π.χ. ποσότητα θέρμανσης/ψύξης)
 • Μία γλώσσα μεταξύ του συστήματος διαχείρισης κτιρίου καιόλων των αντλιών
 • Απλή και αποκεντρωμένη θέση σε λειτουργία, μέσω της οθόνης της αντλίας