Αναζήτηση
Επικοινωνία
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δημιουργία καταλόγου
Τα αγαπημένα μου

Περισσότερη ασφάλεια στη μελέτη πυροπροστασίας.

«Από την εφεύρεσή τους το 1874, τα Sprinklers έχουν γίνει το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο μέσο καθώς και η πιο αξιόπιστη μέθοδος της αυτόματης πυροπροστασίας. Σύστημα αυτόματων καταιονιστήρων νερού ανιχνεύουν την πυρκαγιά, μεταδίδουν σήμα συναγερμού και ελέγχου ή καταστέλλουν την πυρκαγιά.

Λειτουργούν, δηλαδή, όπου είναι απαραίτητο. Σε άμεση επαφή με την φωτιά , παρέχουν νερό αδιάλειπτα δίχως καθυστέρηση, πράγμα που σημαίνει ότι τόσο το κτίριο, όσο και το περιεχόμενό του, μπορούν να προστατεύονται αποτελεσματικά».
(Απόσπασμα: FM GLOBAL)

Από τον Νικόλαο Λειβαδάρη,
Μηχ/γο Μηχ/κο, Μ.Β.Α.
Design Engineer, Περιφ, Μηχανικός Πωλήσεων Τμήμα Κτιριακών Έργων, Ξενοδοχείων & Βιομηχανίας
Wilo Hellas ABEE

Τα αυτόματα συστήματα με καταιονητήρες, σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να ανιχνεύουν μια πυρκαγιά και να προωθούν την κατάσβεσή της με νερό στα πρώτα στάδια εξέλιξής της ή τον έλεγχό της, έτσι ώστε η κατάσβεση να ολοκληρωθεί με άλλα μέσα.

Ένα σύστημα καταιονητήρων, αποτελείται από μία ή περισσότερες πηγές υδροδότησης και μία ή περισσότερες εγκαταστάσεις καταιονισμού, κάθε μία από τις οποίες αποτελείται από μία ομάδα κύριων βαλβίδων ελέγχου της εγκατάστασης και μία διάταξη σωληνώσεων, στις οποίες προσαρμόζονται κεφαλές καταιονισμού (καταιονητήρες ή sprinklers).

Οι καταιονητήρες τοποθετούνται σε καθορισμένες θέσεις στην οροφή και όπου αλλού κριθεί απαραίτητο (μεταξύ ικριωμάτων, κάτω από ράφια, εντός κλιβάνων ή φούρνων).

Τα κύρια στοιχεία μίας τυπικής εγκατάστασης φαίνονται στο παρακάτω σχήμα:

Η θερμοκρασία θέσης σε λειτουργία του συστήματος, επιλέγεται με βάση τις συνθήκες θερμοκρασίας του περιβάλλοντος χώρου. Λειτουργούν επομένως μόνο οι καταιονητήρες στην περιοχή γύρω από την πυρκαγιά, αυτοί, δηλαδή, που θερμαίνονται πιο πολύ.

Το σύστημα καταιονητήρων, προορίζεται για εγκατάσταση σε οποιονδήποτε χώρο ενός κτιρίου, με περιορισμένες εξαιρέσεις. Σε ορισμένες εφαρμογές, όπου τίθεται ζήτημα ασφάλειας της ζωής, οι προδιαγραφές ενδέχεται να υπαγορεύουν προστασία με καταιονητήρες μόνο σε συγκεκριμένα σημεία του κτιρίου, αποκλειστικά προκειμένου να δημιουργηθούν ασφαλείς συνθήκες για την εκκένωση πληθυσμού μέσω των περιοχών του κτιρίου που προστατεύονται με καταιονητήρες.

Δεν πρέπει όμως να θεωρείται, ότι η ύπαρξη ενός συστήματος καταιονισμού απαλλάσσει από την ανάγκη για άλλα μέσα αντιμετώπισης πυρκαγιάς και είναι σημαντικό να εξετάζονται οι αντιπυρικές προφυλάξεις στο σύνολό τους στο υπό θεώρηση κτίριο. Η παθητική πυροπροστασία, οι έξοδοι διαφυγής, τα συστήματα πυρανίχνευσης, η εγκατάσταση πυροσβεστικών φωλιών και υδροστομίων, οι φορητοί πυροσβεστήρες, κλπ., οι μέθοδοι ασφαλούς εργασίας και χειρισμού αγαθών, η επιτήρηση της διαχείρισης, οι ειδικοί κίνδυνοι που προϋποθέτουν διαφορετικές μεθόδους πυροπροστασίας και η σωστή αποθήκευση, πρέπει όλα να εξετάζονται εξίσου.

Πολύ σημαντικό είναι να συντηρούνται σωστά τα συστήματα καταιονισμού, ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργία τους όταν χρειασθεί. Πρόκειται για μία επαναλαμβανόμενη διαδικασία, η οποία ενδέχεται να παραβλέπεται ή να μην τυγχάνει της απαιτούμενης προσοχής από τους υπεύθυνους συντήρησης. Ωστόσο, η αμέλεια αυτή θέτει σε κίνδυνο τις ζωές των ενοίκων και αυξάνει τον κίνδυνο οικονομικών απωλειών. Σε περίπτωση που τα συστήματα καταιονισμού δεν λειτουργούν, πρέπει να δίνεται μεγαλύτερη προσοχή στις υπόλοιπες αντιπυρικές προφυλάξεις και να ειδοποιούνται οι αρμόδιες Αρχές.

Το EN12845 είναι ένα πρότυπο που αφορά όσους εμπλέκονται στην προμήθεια, τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση, την δοκιμή, την επιθεώρηση, την έγκριση και την συντήρηση αυτόματων συστημάτων με καταιονητήρες, προκειμένου ο εξοπλισμός αυτός να λειτουργεί, όπως προβλέπεται, καθ’όλη όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Wilo-SiFire EN12845 για συστήματα καταιονισμού

Με εμπειρία πάνω από 140 χρόνια και την τεχνογνωσία ενός παγκόσμιου ηγέτη στην κατασκευή αντλιών, η Wilo γνωρίζει κάθε λεπτομέρεια γύρω από την παροχή νερού χρήσης και πυρόσβεσης. Αποτέλεσμα της γνώσης αυτής, είναι η ανάπτυξη μιας τεχνολογίας, στην οποία οι μελετητές, οι εγκαταστάτες και οι επιχειρηματίες μπορούν να βασιστούν απόλυτα.

Το Wilo-SiFire είναι ένα τελείως νέο σύστημα, για χρήση σε εγκαταστάσεις καταιονισμού. Αποτελεί ένα compact πιεστικό συγκρότημα, που προσφέρει αξιόπιστη παροχή νερού σε συστήματα καταιονισμού για την τροφοδοσία νερού πυρόσβεσης κατά EN 12845.

Το συγκρότημα είναι κατάλληλο για χρήση σε κατοικίες, εμπορικά/δημόσια κτίρια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, εμπορικά κέντρα, επαγγελματικά και βιομηχανικά κτίρια, καθώς και σε πολλές άλλες κτιριακές κατασκευές όπου απαιτείται η μέγιστη ασφάλεια.

Κατά την παροχή νερού πυρόσβεσης σε κτίρια, έχει μεγάλη σημασία η απόλυτη αξιοπιστία όλων των εξαρτημάτων. Έτσι, στο SiFire εξαρτήματα, όπως ο πιεζοστάτης κι η εκκίνηση έκτακτης ανάγκης μέσω μπαταριών, διατίθενται εις διπλούν κι εξασφαλίζουν την απόλυτη αξιοπιστία των κύριων λειτουργιών. Οι κινητήρες παρέχουν ευρύ φάσμα ισχύος από 4 έως 250 kw για παροχή από 10 έως 750 m3/h, ενώ αυτό διευρύνεται συνεχώς. Τα αποθέματα ισχύος που έχουν υπολογιστεί, διασφαλίζουν την αξιόπιστη λειτουργία ακόμη και κάτω από αντίξοες συνθήκες, ενώ οι ηλεκτροκινητήρες ανταποκρίνονται στη βαθμίδα ενεργειακής απόδοσης ΙΕ3.

H οθόνη LC, η γνωστή τεχνολογία κόκκινου πλήκτρου κι οι σαφείς πληροφορίες για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς, εξασφαλίζουν απλό χειρισμό και άριστο έλεγχο.

Η συντήρησή του είναι απλή, καθώς ο σύνδεσμος με αποστάτη επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση στα εξαρτήματα του συστήματος, χωρίς να πρέπει να αφαιρεθεί ο κινητήρας ή το υδραυλικό τμήμα. Με αυτό τον τρόπο, μειώνεται σημαντικά ο χρόνος και τα έξοδα συντήρησης.

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, καταλήγουμε στα εξής σημαντικά πλεονεκτήματα που προσφέρει το σύστημα πυρόσβεσης Wilo SiFire EN:

  • Tο προϊόν διαθέτει πιστοποίηση κατά EN 12845.
  • Η προηγμένη και δοκιμασμένη τεχνολογία, καθιστά δυνατή την υψηλή αξιοπιστία κι ανθεκτικότητα.
  • Τα υλικά κι οι επιστρώσεις υψηλής ποιότητας, αποτρέπουν τη φθορά, αυξάνουν τη διάρκεια ζωής κι εξασφαλίζουν μακροπρόθεσμη λειτουργική ασφάλεια.
  • Οι ενσωματωμένες λειτουργίες λογισμικού κι η διάταξη των συνδέσεων, επιταχύνει τις τακτικές διαδικασίες ελέγχου, όπως προβλέπει η νομοθεσία.
  • Μεγάλη διάρκεια ζωής και σταθερότητα για την μακροπρόθεσμη ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη.
  • Είναι πλήρως εξοπλισμένο με όλες τις συνδέσεις που απαιτούνται για την εγκατάσταση για τη γρήγορη κι απρόσκοπτη εκκίνηση λειτουργίας: συνδέσεις αναρρόφησης και κατάθλιψης, δοκιμαστική λειτουργία, δοχείο πλήρωσης, βαλβίδα εκροής.
  • Παρέχονται ολοκληρωμένες λύσεις από τον κατασκευαστή, από τη μελέτη μέχρι και την εκκίνηση λειτουργίας.
  • Ευέλικτο σύστημα με 6 παραλλαγές, για εύκολη μεταφορά και εγκατάσταση.
  • Δυνατότητα προσαρμοσμένης παραμετροποίησης του προϊόντος σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες.
  • Υψηλή λειτουργική αξιοπιστία χάρη στην κύρια και στην εφεδρική αντλία (ανάλογα με το μοντέλο).