Претрага
Контакт
Е-Маил
Kreiranje kataloga
Моји фаворити
Upoređivanje proizvoda
Wilo-Yonos GIGA2.0-D | Wilo

Wilo-Yonos GIGA2.0-D

Efikasno pumpanje velikih količina vode za grejanje, klimatizaciju i hlađenje u velikim zgradama.

Vaše prednosti
Wilo-Yonos GIGA2.0-D

Efikasno pumpanje velikih količina vode za grejanje, klimatizaciju i hlađenje u velikim zgradama.

Wilo-Yonos GIGA2.0-D je elektronski regulisana inlajn pumpa sa suvim rotorom koja je pogodna za pumpanje većih količina pri velikim naporima. Zahvaljujući IE5 EC tehnologiji motora i dokazanoj hidraulici pumpe (MEI ≥ 0,4) pruža ujednačeno visoku energetsku efikasnost i visoku pouzdanost. Pomoću poznate tehnologije zelenog tastera, jasnom navigacijom kroz meni i preglednim displejom u boji, rukovanje je veoma jednostavno. Analogni i digitalni interfejsi pružaju mogućnost za povezivanje na automatizaciju zgrade.Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Visoka energetska efikasnost zahvaljujući IE5 EC tehnologiji motora i dokazanoj hidraulici pumpi (MEI ≥0,4)
 • Jednostavno rukovanje sa jasnom navigacijom kroz meni na displeju u boji i tehnologijom zelenog tastera
 • Visoka pouzdanost zahvaljujući novoj tehnologiji pogona i oprobanoj tehnologiji pumpe
 • Spreman za povezivanje u automatizaciju zgrade preko analognog i digitalnog interfejsa i CIF modula
Opis serije
Wilo-Yonos GIGA2.0-D

Vrsta konstrukcije

Inlajn pumpa visoke energetske efikasnosti sa IE5 motorom i elektronskim prilagođavanjem snage u konstrukciji sa suvim rotorom. Verzija u vidu jednostepene centrifugalne pumpe niskog pritiska sa prirubničkim priključkom i mehaničkim zaptivačem.

Primena

Za pumpanje vode za grejanje (prema VDI 2035), hladne vode i mešavine voda/glikol, bez abrazivnih materijala u sistemima za grejanje, sistemima klimatizacije i hlađenja.

Oprema/funkcija

Vrste regulacije:

 • Δp-v za varijabilni diferencijalni pritisak
 • Δp-c za konstantan diferencijalni pritisak
 • Konstantni broj obrtaja
 • Korisnički definisana PID regulacija

Ručna podešavanja:

 • Podešavanje vrste regulacije
 • Podešavanje pripadajućih radnih parametara
 • Podešavanje parametara analognih ulaza
 • Podešavanje parametara digitalnog ulaza
 • Podešavanje parametara relejnih izlaza
 • Funkcija dupleks pumpe
 • Blokada tastature za blokiranje podešavanja
 • Funkcija za resetovanje na fabričko podešavanje

Automatske funkcije:

 • Optimizovano prilagođavanje snage prema potrebi, za energetski efikasan rad u zavisnosti od vrste regulacije
 • Automatska rutina za otklanjanje grešaka
 • Integrisana potpuna zaštita motora

Eksterni upravljački ulazi i izlazi i njihove funkcije

 • 1x analogni ulaz:
  • Vrste signala: 0 ... 10 V, 2 ... 10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
  • Upotreba: samo vrednost senzora sa davača diferencijalnog pritiska (standardno se redno instalira na pumpu)
 • 1x analogni ulaz:
  • Vrste signala: 0 ... 10 V, 2 ... 10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
  • Upotreba: samo eksterno zadata vrednost
 • 1x digitalni ulaz:
  • Upravljački ulaz za funkciju „Ext. OFF“
 • 2x izlaza releja:
  • Zbirni signal smetnje SSM (beznaponski preklopni kontakt)
  • Zbirni signal rada SBM (beznaponski preklopni kontakt)
 • Wilo Net
  • Za upravljanje dupleks pumpom

Funkcije signalizacije i prikazivanja

 • Prikaz statusa „Signalizacije rada“:
  • Trenutna vrsta regulacije
  • Zadata vrednost
  • Stvarni napor
  • Stvarni broj obrtaja
  • Stvarni protok
  • Potrošnja električne energije
 • LED lampica za prikazivanje statusa: Nesmetan rad (zelena LED lampica), komunikacija pumpe (plava LED lampica)
 • Prikaz statusa „Signalizacija greške“ (crvena boja displeja):
  • Šifre greške
 • Prikaz statusa „Signalizacija upozorenja“ (žuta boja displeja):
  • Šifre upozorenja
 • Status displeja „Prikaz procesa“ (plava boja displeja):
 • Prikaz statusa „Komunikacija automatizacije zgrade“ (plava boja displeja):
 • Skup aktivnih parametara automatizacije zgrade (broj bauda, adresa,...)
 • Zbirni signal smetnje SSM (beznaponski preklopni kontakt)
 • Zbirni signal rada SBM (beznaponski preklopni kontakt)

Razmena podataka

 • Moguće sa dodatnom opremom odgovarajućeg WILO-CIF modula:
  • Serijski digitalni interfejs Modbus RTU za priključivanje na automatizaciju zgrade preko BUS sistema RS485
  • Serijski digitalni interfejs BACnet MS/TP za priključivanje na automatizaciju zgrade preko BUS sistema RS485
  • Serijski digitalni interfejs za Ethernet Multiprotocol Modbus TCP, BACnet/IP za priključivanje na automatizaciju zgrade preko BUS sistema RJ45
  • Serijski digitalni interfejs LON za priključivanje na automatizaciju zgrade LONWorks
  • Serijski digitalni interfejs PLR za priključivanje na automatizaciju zgrade preko spojnih modula specifičnih za proizvođača
  • Serijski digitalni interfejs CANopen za priključivanje na automatizaciju zgrade preko spojnih modula specifičnih za proizvođača

Upravljanje dupleks pumpama (dupleks pumpa, odn. 2 x pojedinačna pumpa u Y-komadu)

 • Glavni/rezervni pogon (zamena pumpi uslovljena vremenom)
 • Glavni/rezervni pogon (automatsko prebacivanje zbog greške)
 • Paralelni rad (uključenje/isključenje vođeno vršnim opterećenjem sa optimizovanim stepenom korisnog dejstva)

Oprema

 • Hidraulika pumpe sa hidrauličnim indeksom minimalne efikasnosti x MEI ≥ 0,4
 • EC motor klase energetske efikasnosti IE5 u skladu sa IEC 60034-30-2
 • Prirubnica PN 16 – prema EN 1092-2
 • Priključak za merenje pritiska (R 1/8) za dograđeni davač diferencijalnog pritiska (varijanta ...-R1 bez davača diferencijalnog pritiska)
 • Serijski otvori za odvod kondenzata u laterni i u kućištu motora (ovde zatvoreni pri isporuci)
 • Ventil za odzračivanje na lanterni
 • Obrtni grafički displej u boji (2 inča) sa zelenim dugmetom i jednim tasterom
 • 6 kablovskih uvodnika za priključivanje napona napajanja, kao i binarnih i analognih ulaza (2 kablovska uvodnika su fabrički opremljena navojnim priključcima kabla)
 • Utično mesto za opcioni CIF modul

Način označavanja

Primer

Wilo-Yonos GIGA2.0-D 65/1-20/M-4,0-xx

Yonoss GIGA

Oznaka pumpe

2.0

Druga generacija

-D

Inlajn dupleks pumpa

65

Nominalni prečnik prirubnice DN

1-20

Nominalno područje minimalnog napora u [m]

M-

Varijanta snabdevanje naponom sa 1~230 V

4,0

Nominalna snaga motora u kW

-xx

Varijanta, npr. -R1

Tehnički podaci

 • Dozv. područje temperature fluida -20 °C do +120 °C
 • Temperatura okoline do +50 °C
 • Mehanički zaptivač za pumpanje vode do Tmax. = +120 °C. Do T ≤ +40 °C je dozvoljeno mešanje glikola sa zapreminskim udelom od 20 do 40%. Kod mešavina voda/glikol sa zapreminskim udelom glikola > 40% do maks. 50% i temperaturom fluida od > +40 °C do maks. +120 °C, ili kod fluida koji nisu voda mora da se predvidi neki alternativni mehanički zaptivač. Ako se koriste mešavine voda/glikol uopšteno se preporučuje korišćenje S1 varijante sa odgovarajućim mehaničkim zaptivačem.
 • Priključni mrežni napon:
  • 3~440 V ±10%, 50/60 Hz, 3~400 V ±10%, 50/60 Hz, 3~380 V -5% +10%, 50/60 Hz
  • Varijanta M-: 1~220 V…240 V ±10%, 50/60 Hz
 • Ispunjava zahteve u pogledu elektromagnetne kompatibilnosti bez dodatnih mera:
  • Emitovanje smetnji za stambeni prostor u skladu sa EN 61800-3:2018
  • Emitovanje smetnji za industrijsko okruženje u skladu sa EN 61800-3:2018
 • Klasa zaštite IP55
 • Nominalni prečnik prirubnica DN 32 do DN 125
 • Maks. radni pritisak 16 bara do +120 °C

Materijali

 • Kućište pumpe i laterna: EN-GJL-250;
 • Kućište pumpe i lanterna/prirubnica motora su serijski prevučeni kataforeznom prevlakom
 • Radno kolo (zavisno od tipa): PPO-GF30 (DN 32…DN 80) ili EN-GJL-200 (DN 100…DN 125)
 • Vratilo: 1.4057
 • Mehanički zaptivač: AQ1EGG; ostali mehanički zaptivači na zahtev

Konstrukcija

 • Inlajn pumpa visoke energetske efikasnosti sa motorom klase energetske efikasnosti IE5 u skladu sa IEC 60034-30-2, hidrauličnim indeksom minimalne efikasnosti MEI ≥ 0,4 i elektronskim prilagođavanjem snage u konstrukciji sa suvim rotorom.
 • Jednostepena centrifugalna pumpa niskog pritiska sa nerazdeljenim vratilom u monoblok verziji
 • Spiralno kućište u inlajn vrsti konstrukcije (usisni i potisni nastavak s istim prirubnicama u jednoj liniji)
 • Obrtni, grafički ekran u boji (2 inča) sa rukovanjem preko ručne komande sa jednim dugmetom
 • Integrisana motorna zaštita

Opseg isporuke

 • Pumpa
 • Navojni priključak kabla sa ulošcima za zaptivanje
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu i Izjava o usaglašenosti

Opcije

 • Varijanta …-R1 bez davača diferencijalnog pritiska
 • Varijanta …-S1 sa specijalnim mehaničkim zaptivačima

Dodatna oprema

 • 3 konzole sa materijalom za pričvršćivanje za izgradnju temelja
 • Slepa prirubnica za kućište dupleks pumpe
 • CIF-Modul PLR
 • CIF modul LON
 • CIF-Modul BACnet MS/TP
 • CIF-Modul Modbus RTU
 • CIF-Modul CANopen
 • CIF modul Ethernet Multiprotocol (Modbus TCP, BACnet/ IP)
 • Priključak M12 RJ45 za CIF Ethernet
 • Davač diferencijalnog pritiska 2 ... 10 V
 • Senzor diferencijalnog pritiska 4 ... 20 mA
Dokumenti

Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Wilo-Yonos GIGA2.0-I/-D

Broj artikla 2227301
Izlaz 2023-08
Broj strana 436
Jezik de, en, fr, nl
PDF (11 MB)

Wilo-Yonos GIGA2.0-I/-D

Broj artikla 2227300
Izlaz 2023-08
Broj strana 116
Jezik sr
PDF (9 MB)

Priručnik za projektovanje

Glanded pumps, single-stage, single-volute

Broj artikla Wilo515021
Izlaz 2021-12
Broj strana 24
Jezik en
PDF (7 MB)

Brošura o sertifikacijama

Wilo-Stratos GIGA2.0-I/-D, Wilo-Stratos GIGA /-D/-B, Wilo-Yonos GIGA2.0-I/-D

Broj artikla 2216678
Izlaz 2022-11
Broj strana 52
Jezik Jezički neutralno
PDF (22 MB)
Izbor proizvoda
Broj pogodaka: 288
Oznaka proizvodaMEIIENominalni prečnik prirubniceMehanički zaptivačUkupna visina L0Nominalna snaga motora P2FazaBroj artiklaSlepa prirubnica
Yonos GIGA2.0-D 32/1-9/M-0,37
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,37 kW
1
2207249
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-9/M-0,37 -R1
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,37 kW
1
2207299
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-9/M-0,37 -R1-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,37 kW
1
2207324
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-9/M-0,37 -S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,37 kW
1
2207274
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-12/0,55
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
3
2205855
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-12/0,55-R1
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
3
2205977
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-12/0,55-R1-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
3
2206038
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-12/0,55-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
3
2205916
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-12/M-0,55
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
1
2207248
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-12/M-0,55-R1
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
1
2207298
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-12/M-0,55-R1-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
1
2207323
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-12/M-0,55-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
1
2207273
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-15/0,75
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,75 kW
3
2205854
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-15/0,75-R1
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,75 kW
3
2205976
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-15/0,75-R1-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,75 kW
3
2206037
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-15/0,75-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,75 kW
3
2205915
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-15/M-0,75
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,75 kW
1
2207247
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-15/M-0,75-R1
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,75 kW
1
2207297
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-15/M-0,75-R1-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,75 kW
1
2207322
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-15/M-0,75-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,75 kW
1
2207272
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-19/1,1
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
3
2205853
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-19/1,1-R1
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
3
2205975
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-19/1,1-R1-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
3
2206036
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-19/1,1-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
3
2205914
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-19/M-1,1
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
1
2207246
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-19/M-1,1-R1
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
1
2207296
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-19/M-1,1-R1-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
1
2207321
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-19/M-1,1-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
1
2207271
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-24/1,5
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
3
2205852
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-24/1,5-R1
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
3
2205974
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-24/1,5-R1-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
3
2206035
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-24/1,5-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
3
2205913
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-24/M-1,5
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
1
2207245
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-24/M-1,5-R1
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
1
2207295
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-24/M-1,5-R1-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
1
2207320
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-24/M-1,5-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
1
2207270
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-32/2,2
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
2,2 kW
3
2205857
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-32/2,2-R1
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
2,2 kW
3
2205979
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-32/2,2-R1-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
2,2 kW
3
2206040
F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-32/2,2-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
2,2 kW
3
2205918
F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-6/M-0,37
≥0,4
IE5
DN 40
AQ1EGG
320 mm
0,37 kW
1
2207254
F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-6/M-0,37 -R1
≥0,4
IE5
DN 40
AQ1EGG
320 mm
0,37 kW
1
2207304
F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-6/M-0,37 -R1-S1
≥0,4
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
320 mm
0,37 kW
1
2207329
F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-6/M-0,37 -S1
≥0,4
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
320 mm
0,37 kW
1
2207279
F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-8/0,55
≥0,4
IE5
DN 40
AQ1EGG
320 mm
0,55 kW
3
2205861
F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-8/0,55-R1
≥0,4
IE5
DN 40
AQ1EGG
320 mm
0,55 kW
3
2205983
F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-8/0,55-R1-S1
≥0,4
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
320 mm
0,55 kW
3
2206044
F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-8/0,55-S1
≥0,4
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
320 mm
0,55 kW
3
2205922
F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-8/M-0,55
≥0,4
IE5
DN 40
AQ1EGG
320 mm
0,55 kW
1
2207253
F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-8/M-0,55-R1
≥0,4
IE5
DN 40
AQ1EGG
320 mm
0,55 kW
1
2207303
F