Vyhledávání
Kontakt
E-mailem
Tvorba katalogu
Můj oblíbený
Porovnání produktů

Umweltanforderungen_Stream_groß

Překonejte požadavky na ochranu životního prostředí s účinnými zařízeními pro čistírnu odpadních vod orientovanou na budoucnost!

Jste připraveni na další stupeň čištění odpadních vod? Neustále rostoucí požadavky na kvalitu vody a provozní spolehlivost vyžadují spolehlivé strojní technologie pro čistírny odpadních vod.

Společnost Wilo nabízí trvale udržitelná a zároveň mimořádně účinná řešení pro zavádění čtvrtého stupně čištění, který z vody účinně odstraňuje drobné škodliviny – pro optimální kvalitu vody! Díky své přizpůsobivé kocepci se obzvláště snadno instalují a díky digitální evidenci dat (BIM) je lze optimálně integrovat již ve fázi plánování. Například kombinací práškového aktivního uhlí (PAC) a účinných separačních technologií lze eliminovat nejen stopové látky, ale také bakterie odolné vůči antibiotikům.

Úprava vody pro budoucnost pro nás znamená také maximální energetickou účinnost. Díky efektivní strojní technologii tak minimalizujeme nejen emise CO2, ale také vaše náklady na energii. Optimalizujte své procesy tak, aby nejen splňovaly požadavky na ochranu životního prostředí, ale je i překračovaly!


Pulveraktivekohle mit Membranfilter und Rezirkulationspumpe - Innenansicht in die biologische Reinigung mit MBR Filter für die 4. Reinigungsstufe

Zajistěte si účinné čištění odpadních vod díky integraci membránového filtru

Naše membránové filtry lze integrovat do stávajících aktivačních nádrží jako membránové bioreaktory (MBR). Naše membránové bioreaktory zajišťují účinné zadržování bakterií (včetně bakterií rezistentních vůči antibiotikům) a virů. V kombinaci s dávkováním práškového aktivního uhlí lze účinně adsorbovat a odstraňovat stopové látky. Ultrafiltrační póry membrány zajišťují 100% zadržení i velmi jemného aktivního uhlí a mikroplastů. Díky tomuto postupu lze čistírny odpadních vod snadno modernizovat a rozšiřovat ve stávajících prostorech. Robustní konstrukce a pevné svaření membrány zajišťují mimořádně dlouhou životnost. Rozhodněte se pro udržitelnou úpravu vody a odstranění stopových látek s naší membránovou filtrací od společnosti Martin Systems.

Pro více informací se obraťte na společnost Abionik – A Wilo Company

Zajistěte si vyšší sedimentační výkon díky inovativní geometrii separace

Odlučovač s nakloněnými lamelami neodděluje jen jemné částice ve vodě, ale dokáže také účinně oddělit přidané práškové aktivní uhlí a výrazně snížit objem vyžadující sekundární čištění. Pevné, nakloněné lamely vytvářejí velkou usazovací plochu, čímž snižují povrchové zatížení a zvyšují sedimentační kapacitu. Práškové aktivní uhlí nasycené stopovými látkami se odděluje mezi deskami bez dalšího přívodu energie. Díky rozšiřitelnému modulárnímu systému představuje odlučovač s nakloněnými lamelami kompaktní, ekologické a energeticky úsporné řešení!

Pro více informací se obraťte na společnost Abionik – A Wilo Company

Zajistěte si spolehlivou dopravu odpadních vod i s odstraňováním stopových látek.

Nové konstrukční řady Wilo-Flumen OPTI-RZP a Wilo-Flumen EXCEL-RZPE s vysokou účinností zajišťují spolehlivý nepřetržitý provoz odolný proti ucpání. Návrh recirkulačních čerpadel Wilo vychází ze specifických požadavků zákazníka, stávajících průměrů potrubí a z požadovaných objemových průtoků. Instalaci lze provést i na stávající potrubí pomocí specifických přípojek a díky možnostem nastavení na krytu proudění. Wilo-Flumen OPTI-RZP a Wilo-Flumen EXCEL-RZPE jsou díky použití vrtulí z lité nerezové oceli ideální pro nepřetržitý provoz a díky modulární konstrukci se snadno servisují.

Zjistěte více nyní

Vsaďte na provozní spolehlivost a flexibilitu v šachtě – instalace v suché jímce

Wilo-Rexa BLOC umožňuje spolehlivou dopravu odpadních vod ve stacionárním suchém zařízení v rámci čistírny odpadních vod včetně eliminace stopových látek. Kompaktní čerpadlo na odpadní vodu se standardním motorem IEC je k dispozici jako monobloková jednotka v horizontální i vertikální instalaci. Energetická třída účinnosti IE3/IE4 zajišťuje i při nepřetržitém provozu standardních motorů mimořádnou hospodárnost. Spolehlivá doprava odpadní vody zabezpečují osvědčené hydrauliky s oběžným kolem s volným průtokem nebo s jednokanálovým oběžným kolem. Díky konstrukci s vysouváním zadní části se snižují náklady na údržbu, a tím i provozní náklady.

Přispějte ke změně a ušetřete až 16 tun CO2.


Více informací o našem řešení pro eliminaci stopových látek v čistírnách odpadních vod s předřazenou denitrifikací najdete v našem odborném článku.

Kliknutím sem si jej můžete okamžitě stáhnout a rozšířit své znalosti.

Zjistěte, jak se škodlivé stopové látky dostávají do odpadních vod a jak vám naše výrobky a technologie mohou účinně pomoct při realizaci čtvrtého stupně čištění.


Další účinné výrobky pro vaši čistírnu odpadních vod


FAQ – Často kladené otázky o odstraňování mikropolutantů:

Co znamená "odstraňování mikropolutantů" v kontextu čištění odpadních vod?

Odpadní voda je čištěna v městských čistírnách odpadních vod pomocí mechanických, biologických a chemických procesů. Po vyčištění v ní stále zůstavají mnohé mikropolutanty, jako jsou zbytky farmaceutik, hormony a pesticidy, které nelze zcela odstranit. Odstraňování mikropolutantů popisuje další proces k eliminaci těchto mikropolutantů a ochraně přírodních vodních ploch před jejich vniknutím.

Jak funguje odstraňování mikropolutantů? A jaké technologie se používají?

Odstraňovaání mikropolutantů je proces čištění odpadních vod od mikropolutantů, které nelze odstranit v městských čístírnách odpadních vod. Používají se různé technologie, jako je ošetření ozonem nebo filtrace aktivním uhlím, nebo jejich kombinace. Ošetření ozonem zahrnuje ošetření odpadních vod ozonem, který oxiduje mikropolutanty a modifikuje je ta, aby neutralizval jejich škodlivé účinky.
Aktivní uhlí absorbuje mikropolutanty, aby je odstranilo z odpadní vody.
Rozlišuje se mezi práškovým aktivním uhlím (PAC), které lze přidat do konaktní nádrže, a granulovaným aktivním uhlím (GAC), které proudí skrz reaktor s pevným ložem a absorbuje znečišťující látky. V případě PAC je třeba jeméné aktivní uhlí pozdějí ze systému opět odstranit. V kombinaci s membránovými bioreakory je tato metoda velmi účinná: membrány zcela zachují jemné částice PAC naložené mikropolutanty, zatímco voda je filtrována přes membránu. Tato kombinace procesů také umožňuje téměř úplné odstranění antibiotik-rezistentních bakterií a mikro a nanoplastů.
Cílem odstraňování mikropolutantů je odstranit škodlivé mikropolutanty z vodního cyklu, aby se zabránilo jejich kontaminaci životního prostředí. Po vyčištění má odpadní voda velmi vysokou kvalitu, což ji činí vhodnou pro opětovné použití v průmyslu nebo zemědělství, například. Odstraňování mikropolutantů je důležitým přispěvatelem k ochraně životního prostředí a udržitelnému využívání vody.

Jaké mikropolutanty mohou být odstraněny během čištění odpadních vod?

Široká škála mikropolutantů - včetně zbytků farmaceutik, hormonů, pesticidů, chemikálií a dalších perzistentních organických sloučenin - může být odstraněna v této fázi čištění odpadních vod.

Jaké jsou účinky mikropolutantů na životní prostředí, na lidské a zvířecí zdraví?

Odpadní voda může obsahovat mikropolutanty z různých zdrojů, většina z nich je lidského původu. I při nízkých koncentracích mohou být škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví. Mikropolutanty se mohou hromadit nejen ve vodních plochách a půdě, ale také v organismech, což je zavádí do potravinového řetězce, což může mít dlouhodobé škodlivé účinky. Některé mikropolutanty jsou škodlivé pro lidské i zvířecí zdraví, protože mohou ovlivňovat hodmonální rovnováhu organismu nebo dokonce mít karcinogenní a toxické účinky. Čištění odpadních vod a vody jsou proto důležitými opatřeními k odstranění mikropolutantů z odpadních vod a tím k ochraně životního prostředí a lidského a zvířecího zdraví. Odstraňování mikroplutantů v kontextu čištění odpadních vod je důležitým přispěvatelem k eliminaci mikropolutanců a k udržitelnému využívání vody.

Máme odpovědi na vaše otázky

Zaujaly vás naše výrobky a služby? V tom případě vám rádi pomůžeme!

Vypracujeme pro vás nabídku a upravíme servisní specifikace, navrhneme různé typy zařízení, poradíme s výběrem čerpadel a spínacích zařízení, nebo vám jen pomůžeme vyřešit problémy s hydraulikou a řízením.

Budeme rádi, když se obrátíte na nejbližší obchodní kancelář a domluvíte si schůzku. Těšíme se na vás!

Vyhledejte tu správnou osobu, která zodpoví váš dotaz.