Vyhledávání
Kontakt
E-mailem
Tvorba katalogu
Můj oblíbený
Porovnání produktů

Wilo a CSR (Corporate Social Responsibility, společenská odpovědnost podniků)

Lidé pomáhají lidem

Společnost Wilo je dodavatel špičkových řešení s celosvětovou působností v oblasti technického vybavení objektů, vodního hospodářství a průmyslu, a neseme proto odpovědnost vůči našim zákazníkům, vůči celé společnosti, společnému blahu a životnímu prostředí. Odpovědné jednání a jednání ve prospěch celé společnosti jsou tak pro nás neoddělitelně spojeny s úspěšným rozvojem podnikání.

Pro skupinu Wilo Gruppe znamená oblast společenské odpovědnosti, zkráceně CSR, mnohem více než dary a sponzoring. Pro společnost Wilo je CSR synonymem zejména udržitelného řízení podniku: spravedlivé obchodní aktivity, personální politika zaměřená na zaměstnance v interkulturním kontextu, hospodárné využívání přírodních zdrojů, ochrana klimatu a životního prostředí, zapojení v místních komunitách a odpovědnost v rámci dodavatelského řetězce.

Naše angažovanost v místních komunitách

Jsme přesvědčeni, že chceme-li být jako globální hráč s více než 60 výrobními a obchodními společnostmi na všech kontinentech světa dlouhodobě úspěšní, musíme přemýšlet nejen v globálních souvislostech, nýbrž i z hlediska místní situace. Naším cílem tak je, aby se společnost Wilo optimálně integrovala do regionální společnosti a aby ji místní lidé vnímali pozitivně.

Proto se angažujeme v mnoha národních i mezinárodních programech typu corporate citizenship v oblasti kultury, vzdělávání a rozvojové pomoci ve prospěch našeho bezprostředního sousedství a okolí v daných oblastech. Praktické ukázky jsou patrné z následujících příkladů:

Vodo, připravit, pozor, teď! – Pomoc pro vesničku Massai

Pro nás je samozřejmostí, že když otočíme vodovodním kohoutkem, hned začne z vodovodu téct čistá voda; v jiných částech světa je ale právě toto nepředstavitelný luxus. V Africe například lidé trpí nedostatkem vody. Pro přibližně 2 000 lidí v severní Tanzanii je tento problém do budoucna vyřešen: Díky pomoci projektu „Studny pro Massai“ a daru od specialisty na čerpadla, firmy WILO SE, je vesnice Loltepes, asi 150 kilometrů jižně od hlavního města dané provincie, Arushy, nyní zásobována vodou. Čerpadla jako dar v hodnotě tisíců eur předal Peter Löser, regionální zástupce společnosti Wilo pro severní Bavorsko, Burkardovi Freitagovi, organizátorovi projektu „Studny pro Massai“, přičemž podotkl: „Jsme společnost s celosvětovou působností a zabýváme se otázce udržitelnosti, a proto rádi podporujeme projekty, jako je tento projekt Burkarda Freitaga.“ Studny, ve kterých se použijí tato čerpadla, zajistí dodávku vody do vzdálenosti přibližně 30 kilometrů v okolí vesnice. Vodní zdroje, které díky projektu vznikly, jsou pro obyvatele vesnice velkou pomocí. Nyní byla v obci Loltepes dokonce zřízena i škola a mateřská škola.

Základní škola Šikeng-Wilo-Hope v Yangxinu

Téměř půl století po založení své školy mají žáci základní školy Šikeng opět důvod dívat se do budoucna s nadějí. I když tato škola má za sebou dlouhou a veskrze úspěšnou historii – mnoho zdejších žáků později studovalo na univerzitě –, chyběly v místním rozpočtu finanční prostředky k tomu, aby mohla být budova dlouhodobě udržována v technicky odpovídajícím stavu. Výsledkem je, že škola byla klasifikována jako technicky nevyhovující, a bylo zapotřebí postavit budovu novou.

V roce 2008 iniciovala společnost Wilo Čína akci k získání prostředků na znovuvybudování základní školy Šikeng. Zaměstnanci shromáždili finanční dary ve výši 170 000 RMB, společnost Wilo pak přidala 50 000 RMB a celkem bylo k dispozici 220 000 RMB, což je asi 23 500 EUR. Ve spolupráci se školským úřadem v Jan-cin bylo použito 200 000 RMB pro novostavbu základní školy Šikeng a pomocí zbývajících 20 000 byla umožněna další základní škole výstavba knihovny.
V roce 2010 byla budova s učebnami pro základní školu, která se od té doby nově jmenuje Šikeng-Wilo-Hope, dokončena. V současné době je zde devět tříd s 456 žáky, 20 učiteli a administrativními pracovníky. Jako výraz díků byla do zdi vedle nové školní brány vytesána jak jména všech dárců, tak i logo skupiny Wilo.

1 000 perníkových srdcí a velkorysý dar

Více než 3 000 návštěvníků - zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků - spojilo vánoční atmosféru s velkorysostí při vánočním večírku, pořádaném ve stylu vánočních trhů, v centrále společnosti v Dortmundu. Jako součást této akce s jedinečnou atmosférou poděkovali členové správní rady společnosti Wilo zaměstnancům za jejich vynikající nasazení v roce 2010: Uvedli, že firma vykázala velmi příznivé výsledky, což bylo možné pouze s plným nasazením všech pracovníků na všech úrovních.

S velkou radostí předali členové představenstva panu Hans-Jörgovi Banackovi, předsedovi dortmundského sdružení Rodičů dětí nemocných leukémií nebo nádorem (Elterntreff leukämie- und tumorerkrankter Kinder e. V.) velkorysý dar od všech zaměstnanců ve výši více než 6 000 EUR. Kromě toho obdržela stanice K1 kliniky pediatrie v nemocnici v Dortmundu a potřebné rodiny jako dar pětkrát autodráhu.