Kontakt

+420 234 098 711

Otevírací doba:

Po - Čt 8:00 - 16:00

Pá 8:00 - 15:00

Prohlášení společnosti WILO CS, s.r.o. o ochraně osobních údajů

1. Obecné
Společnost WILO berie ochranu vašich osobních údajů velmi vážně a zohledňuje ochranu vašeho soukromí při zpracování v našich IT systémech. Při návštěvě našich webových stránek si můžeme mimo jiné vyžádat osobní údaje v souladu se zákonnými ustanoveními platnými v EU.

2. Užívání webové stánky
Můžete používat téměř všechny naše webové stránky, aniž bychom vás žádali o poskytnutí vašich osobních údajů. Získáváme pouze jméno vašich poskytovatelů internetových služeb, webové stránky, z nichž jste se dostali na naše stránky, a jednotlivé stránky, které navštívíte na našich webových stránkách. Několik nabídek a služeb, které najdete na našich stránkách, vyžaduje, aby byly poskytnuty osobní údaje, aby mohly být použity (např. Pro zpracování dotazů). Podrobnosti jsou definovány v bodech 3 a 4.

3. Sběr a zpracování osobních údajů
Když navštívíte naše webové stránky, budete požádáni v různých místech o poskytnutí osobních údajů. Osobní údaje jsou informace, které se používají k identifikaci. Patří sem informace jako jméno, adresa, poštovní adresa, telefonní číslo. Informace, které přímo nesouvisejí se skutečnou identitou, např. počtu uživatelů webové stránky nespadá do této definice. Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme nebo používáme jen tehdy, pokud nám tyto informace poskytnete dobrovolně. Informace, které shromažďujeme, používáme výhradně pro účely technické správy našich webových stránek a pro péči o zákazníky a pouze v rozsahu, který je vyžadován. Samozřejmě, naši zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost.

4. Předávání osobních údajů třetím osobám
Poskytnutá data jsou uchovávána výhradně pro vnitřní použití. Tyto údaje neprodáváme, ani je neposkytujeme třetím osobám. Situace je jiná, pokud jsme povinni zveřejnit a předat údaje z právních důvodů nebo jako výsledek soudního rozhodnutí. Údaje jsou předávány pouze servisním a obchodním partnerům za účelem zpracování dotazů. V takových případech je rozsah přenesených dat omezen na nezbytné minimum.

5. Pověřená osoba na ochranu dat

Pokud máte další otázky týkající se ochrany údajů na WILO, obraťte se na našeho pracovníka pro ochranu údajů.

WILO CS, s.r.o.

Obchodní ulice č.p. 125

Čestlice

PSČ 251 01

data-privacy.cz@wilo.com

Podmínky používání

6. Cookies a IP adresy
Cookies používáme v některých částech našeho webu. Soubor cookie je malý textový soubor, který je odeslán z webu a uložen místně na pevný disk návštěvníka. Nikdy nepoužíváme cookies, abychom uchovávali osobní informace o vás. Využíváme je výlučně pro zjednodušení prohlížení a pro identifikaci počtu návštěvníků na našich webových stránkách. Tato technická přístupová data nemohou být vysledována zpět na konkrétní osobu; to znamená, že jednotliví uživatelé zůstávají anonymní. Osobní údaje mimo tento rozsah, jako je jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa, se nezaznamenávají, pokud tyto informace neposkytnete dobrovolně. Každá návštěva webových stránek WILO je automaticky zaregistrována a v takovém případě je registrována adresa IP nebo název domény návštěvníka, stejně jako název navštívené stránky. Adresa IP je číslo přidělené počítači k přístupu na Internet. Každý počítač je identifikován na Internetu pomocí adresy IP; to umožňuje, aby se počítače a servery vzájemně rozpoznaly a vzájemně komunikovaly. Společnost WILO vyžaduje tyto informace, aby pochopila, jak návštěvníci využívají stránky pomocí statistických metod. To umožňuje neustálé vylepšování nabídky. (Viz 7. Google Analytics). Pokud chcete být informováni o používání cookies prohlížečem, aktivujte příslušná nastavení prohlížeče. Můžete také nastavit, abyste zabránili přijímání souborů cookie. Měli bychom však poukázat na to, že v takovém případě nebudete moci používat všechny funkce této webové stránky.

7. Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc. ("Google"). Google Analytics používá "cookies", které jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, aby pomohly webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace vygenerované cookie o vašem používání webových stránek budou předávány a ukládány společností Google na serverech ve Spojených státech. V případě, že je na této webové stránce aktivována IP anonymita, vaše IP adresa bude zkrácena v oblasti členských států Evropské unie nebo dalších stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá adresa IP nejprve převedena na server Google v USA a tam bude zkrácena. Anonymní IP je aktivní na této webové stránce. Společnost Google tyto informace použije jménem provozovatele tohoto webu za účelem vyhodnocení vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti webových stránek pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s činností webových stránek a využíváním internetu. Adresa IP, kterou váš prohlížeč zprostředkuje v rámci služby Google Analytics, nebude spojena s žádnými dalšími údaji, které má společnost Google k dispozici. Soubory cookie můžete odmítnout výběrem příslušných nastavení prohlížeče, nicméně upozorňujeme, že pokud to uděláte, možná nebudete moci používat plnou funkcionalitu tohoto webu. Můžete také odhlásit ze služby Google Analytics s účinkem do budoucna stahováním a instalací Addonu prohlížeče pro odmítnutí služby Google Analytics pro váš aktuální webový prohlížeč: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ve světle diskuse o použití analytických nástrojů s plnými IP adresami bychom poukázali na to, že tyto webové stránky používají službu Google Analytics s příponou "_anonymizeIp ()", a proto jsou adresy IP zpracovávány pouze zkrácené a vyloučí přímý odkaz na konkrétní osobu.

8. Odkazy a reference
Naše nabídka obsahuje odkazy na webové stránky třetích stran; nemáme žádný vliv na obsah třetích stran. Proto nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za tento externí obsah. Organizace, která nabízí nebo provozuje příslušné propojené stránky, odpovídá za obsah těchto stránek. Propojené stránky byly v době vytvoření odkazu zkontrolovány na případné porušení právních předpisů. V té době nebylo možné odhalit žádný nelegální obsah. Nicméně není rozumné očekávat trvalé sledování obsahu odkazovaných stránek bez jakýchkoliv jasných náznaků porušení právních předpisů. V případě zjištění porušení právních předpisů budou tyto odkazy okamžitě odstraněny. Upozorňujeme, že společnost WILO není zodpovědná za ochranu dat těchto odkazů.

9. Bezpečnost

WILO používá technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně vašich dat, které zabezpečujeme proti náhodné nebo úmyslné manipulaci, ztrátě, zničení nebo přístupu neoprávněným osobám. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně zlepšována v souladu s technologickým vývojem. Pokud máte jakékoli dotazy ohledně zpracování vašich osobních údajů, obraťte se na našeho pracovníka pro ochranu údajů.