Vyhledávání
Kontakt
E-mailem
Tvorba katalogu
Můj oblíbený
Porovnání produktů

Objektová automatika

Inteligentní řešení pro automatické řízení objektu

Nic není krátkodobější a nepřehlednější než informační technologie. Co je dnes ještě State of the Art, může být už zítra nahrazeno novým standardem. K tomu přijde velký počet rozlišných uzavřených systémů. Tak se například v oblasti automatického řízení objektu nasazují různé komunikační systémy.

Flexibilní díky modulární koncepci

Pro optimální splnění požadavků napojení na automatické řízení objektu dnes i v budoucnu nabízí Wilo skoro pro všechna čerpadla komunikační moduly k zapojení do čerpadla. Tak se dají čerpadla zapojit přímo do stávajícího systému na místě. Také v případě aktualizace či úpravy automatického řízení objektu je vaše investice výborně chráněna: Na měnění komunikačního systému stačí výměna komunikačního IF-modulů, na kterou stačí několik hmatů.

Náskok díky řízení zdvojených čerpadel

Mnohé konstrukční řady čerpadel Wilo pro oběhové aplikace jsou připraveny pro provoz jako zdvojené čerpadlo nebo už tak jsou vybavena sériově. Řízení zdvojených čerpadel Wilo neumožňuje jen přepnutí nebo připojení vysoké zátěže, nýbrž může v dílčích oblastech dokonce přispět k úspoře energie. Při použití není zdvojené čerpadlo složitější, nýbrž bezpečnější a pohodlnější.

Řídicí a regulační přístroje pro komplexní úkoly

Pro čerpací systémy a komplexní úkoly nabízí Wilo vhodné techniky. Také zde jsou komponenty připraveny pro integraci do automatického řízení objektu.

Přehled

Rozhraní sběrnice