Vyhledávání
Kontakt
E-mailem
Tvorba katalogu
Můj oblíbený
Porovnání produktů

Disclaimer

1. Výluka ručení

Všechny na našich internetových stránkách poskytnuté informace nepředstavují žádné přísliby určitých vlastností. Jsou servisem a nenahrazují osobní konzultaci. Navzdory pečlivého pořizování a poskytování informací nepřebíráme žádné ručení nebo záruku pro správnost, úplnost a aktuálnost rámci informační služby zobrazených nebo ke stažení poskytnutých obsahů. Nároky na ručení vůči společnosti WILO, které se vztahují na hmotné či ideové škody, způsobené použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací resp. použitím chybných a neúplných informací jsou zásadně vyloučeny, pokud se ze strany WILO nejedná o prokazatelné úmyslné provinění nebo provinění z hrubé nedbalosti. WILO navíc neručí za každý druh poškození vyplývající z přístupu k této internetové stránce nebo z jejího použití.

Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají nebo už neodpovídají nebo neodpovídají úplně platnému právnímu stavu, zbývající části dokumentů ve svém obsahu a platnosti zůstávají nedotčeny. WILO si výslovně vyhrazuje právo k provedení změn částí stránek nebo celou nabídku bez předchozího upozornění, k jejich doplnění, vymazání nebo k jejich dočasnému či úplnému zrušení. Přístup k této webové stránce nebo její využití podléhá výhradně materiálnímu právu Německé spolkové republiky.

2. Autorské právo

Všechny na těchto stránkách zveřejněné obsahy a díla jsou majetkem WILO SE a podléhají německému autorskému právu. Příspěvky třetích osob jsou příslušně označeny. Rozmnožování, upravování, rozšiřování a každý způsob zhodnocení mimo hranice autorského práva nejsou povoleny. Downloady a kopie těchto stránek pro soukromé, nekomerční použití jsou povoleny. V rámci internetového vystoupení použitá označení výrobků, loga a podnikové známky jsou chráněny známkovým právem. Snažíme se vždy respektovat autorská práva ostatních resp. používat námi vytvořená a nelicencovaná díla.