Vyhledávání
Kontakt
E-mailem
Tvorba katalogu
Můj oblíbený
Porovnání produktů

Solution provider

Nedostupnost zdrojů, změna klimatu a zvyšující se urbanizace rychle mění požadavky kladená na vodohospodářství budoucnosti. Zpracování a doprava pitné vody a nakládání se splaškovou a odpadní vodou je čím dál složitější a technologicky propracovanější. Kdo chce být připraven na budoucnost, potřebuje efektivní, udržitelnou a spolehlivou vodní infrastrukturu a musí být připraven flexibilně se přizpůsobovat proměnlivé poptávce. Společnost Wilo vyvíjí individuální řešení projektů, ve kterých kombinuje moderní technologie, inovativní aplikace a komplexní služby. Zajišťuje vše od fáze plánování přes uvedení do provozu až po údržbu.

Inovace pro budoucnost. Naše řešení pro vodní hospodářství.

V dnešní urbanizované době vyžaduje udržitelný rozvoj takové koncepty pro nakládání se splaškovou a odpadní vodou, které obstojí i v budoucnosti. To platí nejen pro rostoucí města, ale také pro odlehlé a řídce obydlené regiony.

Čerpání hrubé odpadní vody je čím dál náročnější úkol. Nařízení pro nakládání s odpadními vodami se mění, podíl pevných složek a doba jejich zadržování v síti rostou, kapaliny jsou čím dál agresivnější a mastnější. Splašky, bahno a kal a také abrazivní a fibrózní kapaliny je nutné přepravovat spolehlivým a energeticky efektivním způsobem při různých rychlostech průtoku a různých tlacích. Provozní spolehlivost, trvanlivost a inteligentní řízení jsou čím dál důležitější. To platí i pro zasíťování čerpadel a čerpadlových systémů.

Digitální průkopník

Naše řešení integrují IT, technologie čidel a modelové aplikace a přináší nové přístupy ke zlepšování mapování, monitorování a řízení složité vodní infrastruktury. Společnost Wilo vám pomůže zlepšit efektivitu a spolehlivost vašich systémů a zároveň snižovat náklady. Usnadňujeme vám život díky integrovaným, ekonomicky efektivním a na míru přizpůsobeným řešením. Objevte příležitosti, které vám přináší inteligentní vodohospodářská síť.

Vodohospodářské technologie od Wilo

Jako odpovědný poskytovatel systémových řešení pokrývá společnost Wilo díky své široké nabídce čerpadel, příslušenství k čerpadlům a servisním službám celý cyklus oběhu vody. Naše kompetence v oblasti aplikací sahají od čerpání (surové) vody ze studní nebo otevřených vodních ploch přes využití dešťové vody až po úpravu vody a zásobování vodou. Naše nabídka zahrnuje i zařízení na zvyšování tlaku. Portfolio pak završují čerpací řešení pro odsolování a pro zavlažování v zemědělství.

Společnost Wilo vždy usiluje o to, aby nalézala účinnější a udržitelnější řešení pro váš projekt, ať už jde o komunální vodní hospodářství, průmysl, domovní techniku a technické zařízení budov, zemědělství nebo stavebnictví a hornictví.


Naše efektivní řešení pro čisté svědomí

Všechny budovy a domácnosti na světě jsou producenty odpadní vody, kterou je nutné spolehlivě odvést, aby tak byly splněny hygienické standardy a aby se zabránilo nepříjemnému pachu. Proto všude tam, kde se odpadní voda nedostane snadno a volným spádem do kanalizace, se používá efektivní technické zařízení budov. Z hlediska budoucích technologií a koncepty odpadních vod je nutné v souhrnu dbát na následující zásady:

Všechny naše produkty pro zásobování vodou a nakládání se splaškovými a odpadními vodami najdete v našem hlavním katalogu

Naše hlavní produkty:

Máme odpovědi na budoucí otázky oboru techniky na zpracování odpadní vody. Máme individuální řešení, které lze přizpůsobit na míru konkrétním požadavkům a dané situaci a umíme spolehlivě přepravovat hrubou odpadní vodu.

Wilo-Rexa SOLID-Q s Nexos Intelligence – inteligentní systémové řešení pro „chytrou“ stanici s čerpadlem na odpadní vodu

Čerpání nečištěné odpadní vody je vzhledem k častému výskytu pevných a vláknovitých látek vždy těžší, a proto vede ke zvýšením provozním nákladům.

Nové Wilo-Rexa SOLID-Q s inteligencí Nexos se vyznačuje provozní spolehlivostí, energetickou účinností a maximální mírou digitálního propojení.

Chytrá kombinace pro vysokou hospodárnost se zvýšením komfortem pro běžné pracovní dny.

Informace o výrobku

Wilo-Rexa SOLID-Q s Nexos Intelligence


Smart technologies to combat the worldwide water shortage

Water is one of the most precious resources on the planet. With a growing world population, more and more water is required for drinking, cleaning and hygiene, in agriculture and industry. Insufficient access to water is an urgent problem worldwide – and a major source of potential conflict. The production and supply of water are, therefore, among the most important challenges of the future. Wilo develops pumps and systems that enable the use and optimisation of new sources and methods of water production. Our flexible solutions ensure a reliable supply while adapting to the requirements of different buildings – ranging from apartment blocks to schools and industrial facilities. Using tailored concepts and highly efficient technologies, we are driving the growth of intelligent networks and the availability of decentralised water purification systems. The applications include pumps and pump systems for rainwater utilisation, water supply and pressure boosting, firefighting, clean water treatment, raw water intake, desalination and professional irrigation/agriculture.


Máme odpovědi na vaše otázky

Zaujaly vás naše výrobky a služby? V tom případě vám rádi pomůžeme!

Vypracujeme pro vás nabídku a upravíme servisní specifikace, navrhneme různé typy zařízení, poradíme s výběrem čerpadel a spínacích zařízení, nebo vám jen pomůžeme vyřešit problémy s hydraulikou a řízením.

Budeme rádi, když se obrátíte na nejbližší obchodní kancelář a domluvíte si schůzku. Těšíme se na vás!

Vyhledejte tu správnou osobu, která zodpoví váš dotaz.