Vyhledávání
Kontakt
E-mailem
Tvorba katalogu
Můj oblíbený
Porovnání produktů

Novinky a činnosti

Poznejte nás ještě lépe!

Zde naleznete aktuální informace a zprávy k čerpací technice a systémům. Také se zde budeme zabývat aktuálnímu dění, termínům a školením Wilo.


Campaign motive Training from the OEM Positioning campaign 2016/2017

Kalendář a hlavní události


Tools on the substrate (Wilo)

Servisní model

Naše servisní služby pokrývají celý životní cyklus výrobků Wilo. Tým kompetentních WILO techniků a rozsáhlá síť autorizovaných servisních partnerů, zajišťuje rychlou a profesionální reakci na jakýkoliv požadavek ze strany zákazníků.

Wilo se zapojilo do kolektivního plnění nakládání s elektroodpady

Společnost WILO CS, s.r.o. uzavřelo smlouvu s ELEKTROWIN a.s. o kolektivním plnění.

ELEKTROWIN a.s. je provozovatelem kolektivního systému, zajišťujícího v souladu s ustanovením § 37h odst.1 písm. c) zákona o odpadech společné plnění povinností výrobců pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu, a to pro všechny skupiny elektrozařízení dle přílohy č. 7 zákona o odpadech, a to jak pro tzv. nová elektrozařízení, tj. elektrozařízení uvedená na trh po 13.8.2005, tak v souladu s ustanovením § 37n odst. 3 zákona o odpadech pro tzv. historická elektrozařízení, tj. elektrozařízení uvedená na trh do 13.8.2005.

WILO CS, s.r.o. (účastník kolektivního systému) je výrobcem ve smyslu ustanovení § 37g písm. e) zákona o odpadech, na kterého se vztahují povinnosti podle dílu 8 zákona o odpadech.