Vyhledávání
Kontakt
E-mailem
Tvorba katalogu
Můj oblíbený
Porovnání produktů

S Wilo můžete plánovat a pracovat efektivně a perspektivně.

Jako prémiový poskytovatel systémů pro technické zařízení budov a vodní hospodářství vám kromě rozsáhlých produktů a služeb nabízíme také aktuální modely BIM, abychom vás podpořili při plánování projektu.
Od návrhu projektu a plánování provedení přes zadávací řízení, plánování a kontrolu provedení stavby až po trvalou údržbu objektu.

Profitujte jako vždy z našich systémů Wilo a spolehněte se ve všech fázích vašeho projektu na naše modely BIM.

Wilo nabízí prostřednictvím Canedas modely BIM s klasifikací ETIM

Od poloviny 2020 poskytuje Wilo nový portál pro údaje BIM. Za našeho strategického partnera jsme vybrali společnost CADENAS Konstruktions-, Softwareentwicklungs- und Vertriebs GmbH, předního výrobce softwaru například pro elektronické katalogy výrobků CAD (eCATALOGsolutions).

Zde se můžete podívat, jak systém funguje: Video Cadenas (YouTube)

Wilo nyní v této platformě poskytuje projektantům nejlepší podporu a modely BIM pro čerpadla na odpadní vodu, čerpadla na dešťovou vodu, normovaná čerpadla a čerpadla s axiálně děleným tělesem. K dostání jsou také míchadla. Modely BIM obsahují v jazycích všech členských států ETIM metadatovou větu příslušné třídy ETIM (EC) a v případě existující modelové třídy ETIM Modeling Class (MC) jsou standardizovány také geometricky.

Požadované čerpadlo lze proto vybrat přímo podle charakteristik ETIM a stáhnout např. ve formátu Revit, STEP nebo DWG a integrovat do modelu budovy BIM. Díky pluginu, který poskytuje Cadenas, je výběr vhodného řešení umožněn přímo v obvyklém prostředí CAD a proto je mnohem snadnější a efektivnější. Klasifikace ETIM navíc předchází chybným technickým a jazykovým interpretacím a umožňuje projektantovi možnost neutrálního srovnání s konkurencí.

Wilo poskytuje modely čerpadel v rozlišení LOD 200 (Bounding Box), LOD 300 (Precise Geometry) a LOD 350 s doplňujícími body připojení.

Portál BIM bude během následujících měsíců dále rozšířen a doplněn o další produktové řady průmyslového technického zařízení budov. Pro tyto výrobky vám nabízíme mimo jiné také řešení přes náš plugin Wilo-Revit.

Zde je plugin BIMcatalogs.net

CAD katalog

Profesionální návrhy v CAD dokončíte rychleji díky praktickému katalogu pro CAD společnosti Wilo mohou projektanti a technikové budov rychle přistupovat k datům CAD pro 2D i 3D vztahujícím se k čerpadlům a čerpacím systémům Wilo. Stačí několik málo kliknutí myší a vyberte požadované výkresy s požadovaným formátem (DWG 2D nebo 3D a STEP) a zahájíte stahování. Katalog CAD od společnosti Wilo vám nabízí výkresy v měřítku, a to kdykoli a bez nutnosti dlouhého hledání.

CAD katalog

Co to znamená Building Information Modeling (BIM)?

Systém BIM (Building Information Modeling) je metoda plánování ve stavebnictví, která zobrazuje technické a funkční vlastnosti stavby ve virtuálním 3D modelu. Všechny důležité údaje se na začátku stavby spojí do jednoho takzvaného digitálního dvojčete stavby. Během fáze výstavby pak mají všichni účastníci přístup ke dvojčeti a díky tomu k aktuálnímu stavebnímu plánu.

Consultant Jens - SiBoost

BIM je proces optimalizace s cílem rychlejší a levnější realizace projektu. Je vhodný pro všechny velikosti projektu a v mnoha zemích je již práce se systémem BIM v rámci veřejných zakázek pro architekty a projektanty povinná.

Investor může díky těmto výhodám oproti běžnému způsobu stavby docílit kratší doby výstavby a nižších nákladů:

  • Zabránění chybám již ve fázi plánování – například lze v digitálním dvojčeti snadno rozeznat a opravit kolize potrubí
  • Zvýšená produktivita přístupem všech účastníků ke vždy aktuálním údajům/plánům
  • Obohacení geometrií CAD s technickými informacemi

BIM doprovází celý životní cyklus budovy

Po fázi výstavby přechází digitální dvojče do vlastnictví investora, které pak lze pomocí informací Facility Managementu provozovat s nižšími náklady. I při demolici budovy mohou informace digitálního dvojčete pomoci při likvidaci a recyklování surovin. Nakonec využijí výhody systému BIM všichni účastníci.

Standardizace na BIM na vzestupu

Zprávy uživatelů systému BIM o zkušenostech při projektech ukazují, že tato metoda má pouze výhody. V mezinárodním srovnání to už uznalo mnoho států, které metodu etablovaly a/nebo dokonce ji stanovily jako povinnou pro veřejně financované stavební projekty.

Také Německo toto téma aktivně propaguje. Na konci roku 2015 sestavilo Spolkové ministerstvo dopravy a digitálních infrastruktur reformní komisi „Výstavba velkých projektů“ a spustilo pilotní projekty. Od poloviny roku 2017 se uskutečňuje stále více projektů dopravní infrastruktury s podporou BIM. Cílem je aplikovat od roku 2020 systém BIM na všechny projekty spolkové dopravní infrastruktury.

BIM Lifecycle (English)

Nejčastější otázky k systému BIM

Čím se systém BIM odlišuje od běžných modelů CAD?

BIM obsahuje kromě modelu 3D CAD další metaúdaje, např. číslo výrobku, název výrobku, rozměry pro instalaci přírub / spojení trubek na závit, informace o připojení k elektrickým přípojkám a všechny důležité rozměry pro instalaci. V budoucnu lze modely BIM rozšířit o další údaje o čerpadlech, např.: hydraulický výkon, hodnoty energetické účinnosti, regulační režimy (dp-v, dp-c, regulace závislá na otáčkách). Standardizace ještě není úplná, pravděpodobně se během příštích měsíců a let přidají další údaje, např. instalační místnosti, informace o recyklaci a algoritmy systémů.

U systému BIM se často hovoří o modelech 4D nebo také o modelech 7D. Co to znamená 4D až 7D?

4D případně 7D se týká počtu informačních úrovní, které obsahují modely BIM. Výchozím bodem jsou modely 3D, které matematicky umožňují prostorový vztah a překrývání objektů. Čtvrtý rozměr (4D) doplňuje prostorové rozměry o časové komponenty (informace o čase a termínech), pátá dimenze (5D) zahrnuje informace o nákladech. U modelu 7D jsou navíc ještě doplněny informace o udržitelnosti a efektivnosti (6D) a informace o Facility Managementu (7D).

Musím na svém projektu závazně pracovat s metodou BIM?

V současné době se BIM již používá v mnoha zemích příp. je závazný pro projekty s veřejným výběrovým řízením, jelikož převažují výhody pro celý průběh projektu. U stavebních projektů, které jsou financovány ze soukromých zdrojů, není BIM povinný, používá se však stále více a je vlastním iniciátorem metodiky. Pouze u projektování jednogeneračních i dvougeneračních rodinných domů nelze používání BIM očekávat kvůli nízkému podílu TGA (technické vybavení budov) a kvůli chybějícímu aspektu Facility Managementu.

Co to znamená standardizace ETIM?

ETIM je iniciativa vedoucí ke standardizaci elektronické výměny údajů o projektu v oblasti elektrotechniky (elektroinstalační produkty, zařízení domácností a konzumní elektronika) a v oblasti příbuzných oborů (nyní mimo jiné HVAC / sanitární technika) k umožnění elektronického nákupu těchto produktů. Standard je zaměřen speciálně na požadavky těchto vybraných oborů a umožňuje jednotný, technický popis zboží a přiřazení k třídě produktů. Produkty jsou přiřazovány k třídám výrobků bez hierarchie. V jedné třídě výrobků jsou poté uspořádány srovnatelné výrobky. Název třídy výrobků lze vyhledat také přes přidělená synonyma, která odkazují ke třídě. Odborníci na výrobky přiřadí ke každé třídě technické vlastnosti, které výrobek popisují. Tak vzniká klasifikace ETIM.

Standardizace umožňuje nezávisle na dodavateli opět nalézt technické výrobky na základě třídy nebo technické vlastnosti. ETIM se používá při přenosu technických údajů o výrobcích - např. pro online katalogy. ETIM je v zásadě volně dostupný standard, tzn. datový model může použít každý bez licenčních poplatků. Od verze ETIM 7.0 (2017) je integrován také sektor SHK (sanitární technika / vytápění / klimatizace).

Open/closed BIM

Closed BIM popisuje softwarově závislou výměnu údajů o modelu digitální stavby prostřednictvím uzavřených, proprietárních formátů souborů, např. Revit, Allplan, Archicad atd.

Open BIM naproti tomu znamená, že je možná softwarově nezávislá výměna údajů o modelech stavby. Zde se používá otevřený, nedomácí formát souborů, např. IFC

(Industry Foundation Classes). Výměna geometrických modelů je možná bez omezení, výměna datových modelů je naproti tomu pouze omezená.

Level of Development (LoD)

V metodě BIM se používají termíny Level of Information (LoI), Level of Geometry (LoG) a Level of Coordination (LoC), které se používají v pěti stupních 100 – 500: 100 = conceptual; 200 = approx. geometry; 300 = precise geometry; 400 = fabrication; 500 = as-built. Termín Level of Development (LoD) se skládá z dílčích indikátorů LoI, LoC a LoG a definuje celkový stupeň zralosti virtuální části stavby.