Vyhledávání
Kontakt
E-mailem
Tvorba katalogu
Můj oblíbený
Porovnání produktů

ČÍM SI NEJČASTĚJI NIČÍME ODPADY? NEJVĚTŠÍ ZLO DĚLAJÍ SPLÁCHNUTÉ VLHČENÉ UBROUSKY, TAMPONY, LÉKY ČI TUKY A ZBYTKY JÍDLA

Zpět k přehledu

05.03.2024

Existuje celá řada věcí, které do vodovodního odpadu nepatří, a přesto v odpadních systémech domácností pravidelně končí.

Servisní technici a instalatéři pak vyjíždějí k haváriím, které jsme si zapříčinili například splachováním vlhčených ubrousků, hygienických pomůcek, vlasů či tuků. Málokdo také tuší, že si takovým jednáním nejen poškozujeme odpadní potrubí a kalová čerpadla, ale také si díky zvýšeným nárokům na údržbu celého systému zvyšujeme poplatky, které jako koncoví spotřebitelé zaplatíme. Poškození se totiž týká nejen zařízení domácností, ale i celé městské infrastruktury.

„Zdůraznil bych hned několik věcí, se kterými se v praxi setkávám a které poškozují nejen odpadní potrubí, ale především kalová čerpadla, která s odpadní vodou pracují, respektive ji přemisťují. Jedná se hlavně o vlhčené ubrousky, vatové tampony, vlasy, tuky a zbytky potravin, pevné předměty obecně, abraziva a chemikálie společně s léky. Tyto faktory pak zapříčiňují výrazné snížení životnosti nejen celé potrubní trasy a čerpadel v dané domácnosti, ale v neposlední řadě v dlouhodobém horizontu neprospívají ani celému kalovému hospodářství. Zvyšují nezbytné výdaje na údržbu systému, které ve výsledku vždy dopadají na koncového spotřebitele. Jinými slovy si mnohdy nevědomky sami zvyšujeme poplatky svým nevhodným chováním,“ vysvětluje Otakar Pump, servisní manažer společnosti WILO CS.

V odpadech často končí i sutě a zbytky stavebních materiálů, ale třeba také mobilní telefony, houbičky na nádobí či úklidové utěrky a hadříky. Výjimkou nejsou ani boty či chemikálie. Samostatnou kapitolou jsou pak oleje, tuky a zbytky potravin. „Tuk a olej opravdu do odpadu nepatří. Tyto složky jsou zcela nevhodné pro proces čištění odpadních vod, usazují se v potrubní trase a hydraulice čerpadel. Převážně se splachují tuky, které pak v potrubí tuhnou a není snadné je odstranit. V průmyslových kuchyních se toto ošetřuje speciálními jímkami – lapoly, určenými přímo k separaci tuků. Veškeré spláchnuté zbytky jídel následně v procesu zahnívají, tvoří se bakterie a životní prostředí zatěžující metan,“ doplnil Otakar Pump.

Komplikace spojené se splachováním zmíněných předmětů a správné nakládání s nimi shrnuje následující tabulka:

Největší nepřátelé odpadu Komplikace způsobené špatným nakládáním Správné nakládání
Vlhčené ubrousky Ucpání potrubní trasy, zejména v ohybech a zúžených místech. Jsou problémem pro čerpadla s malou průchodností a řezacím mechanismem. Vytřídění do směsného komunálního odpadu.
Vatové tampony Vyhozením a spláchnutím do toalety způsobují zacpání potrubí a znehodnocení čerpadel – přetížení elektromotorů. Vytřídění do směsného komunálního odpadu.
Oleje a tuky Nevhodné pro proces čištění odpadních vod, usazují se v potrubní trase a hydraulice čerpadel. Ztuhlé tuky v potrubí není snadné odstranit. Vytřídění ideálně do popelnic určených na oleje a tuky.
Zbytky jídel Zahnívají v soustavě, tvoří se škodlivé bakterie a metan. Vytřídění ideálně do popelnic určených na gastroodpad.
Vlasy Vlasy se zachytávají v potrubí a na ně se dále nabalují další odpadní látky – zubní pasta, hleny, tuk apod. Vytřídění do směsného komunálního odpadu.
Pevné předměty a abraziva Abrazivní materiály, písky, kamínky, kusy omítky, ale i další pevné materiály zanášejí potrubní systém. Ty, které se dostanou až k čerpadlům, poškozují jejich oběžná kola a hydrauliku. Abraziva, písky – většina stavebního materiálu patří do sběrného dvora.

Houbičky na nádobí – směsný odpad.

Hadry – kontejner na textil, znečištěné do směsného odpadu nebo sběrného dvora. Do nebezpečného odpadu patří hadry od chemikálií.

Boty – zničené do směsného odpadu, zachovalé do kontejneru na textil.
Chemikálie a léky Toaleta a vodovodní systém celkově není určen pro splachování chemických látek a léků. Znehodnocují odpadní vody, špatně se odstraňují a způsobují koroze potrubního systému a čerpadel. Léky – nepotřebné a prošlé léky odevzdat do lékárny.

Chemikálie – nebezpečný odpad, sběrný dvůr.
Sewage

Hlavní kontakt

WILO CS, s.r.o.