Vyhledávání
Kontakt
E-mailem
Tvorba katalogu
Můj oblíbený
Porovnání produktů

WILO: SVĚTOVÝ DEN VODY PŘIPOMÍNÁ DŮLEŽITOST BUDOVÁNÍ EFEKTIVNÍ VODNÍ INFRASTRUKTURY NEJEN V ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH, ALE I U NÁS

Zpět k přehledu

26.03.2024

U příležitosti Světového dne vody, který každoročně připadá na 22. března, se pozornost obrací především na problematiku nedostatku vody v rozvojových zemích. Řešením této otázky se zabývá i řada nadnárodních firem, mezi které patří například společnost WILO.

Ta se řadí k předním světovým výrobcům čerpadel a čerpacích systémů pro zařízení budov, vodní hospodářství a průmyslový sektor. Wilo se aktivně podílí na ambiciózních projektech, jako je transformace pouštních ploch na úrodnou půdu v Egyptě. Ten má za cíl zajistit nezávislost země na dovozu obilí. Společnost dosud pro tento projekt dodala více než 300 moderních čerpadel. Příklad, jak lze efektivně využít moderních technologií při budování vodní infrastruktury pak nejlépe dokládá městský stát na Malajském poloostrově – Singapur. S ohledem na probíhající klimatické změny, a jejich potenciální dopad na dostupnost pitné vody v budoucnu, může být právě singapurská vodní infrastruktura inspirací pro mnohé další země, Českou republiku nevyjímaje.

I letos připadá na 22. března oslava výročí Světového dne vody, který Organizace spojených národů pravidelně připomíná již od roku 1993. Svou pozornost OSN v této souvislosti směřuje zejména na situaci v rozvojových zemích, pro jejichž obyvatele je akcelerace řešení této otázky životně důležitá. Globálními tématy, jako je právě nedostatek vody, se zároveň v posledních letech zabývá čím dál více významných firem. Jednou z nich je i společnost WILO, která se mimo jiné aktivně zabývá trendy jako je právě řešení nedostatku vody, urbanizace, změny klimatu nebo zvyšování energetické soběstačnosti.

Konkrétním příkladem, jak pomáhá společnost Wilo s řešením dlouhodobého nedostatku vody, je například projekt Toshka v jižním Egyptě. Ten byl zahájen v 90. letech s jasnou vizí transformovat pouštní plochy o velikosti Jamajky na úrodnou půdu. Díky tomu hraje Toshka klíčovou roli při realizaci strategie „Egypt Vision 2030", v jejímž rámci chce do roku 2030 zvýšit ornou plochu země na 25 % z původních 4 % a být tak potravinově soběstačnější. Wilo dosud pro tento projekt dodalo více než 300 čerpadel s dělenou spirální skříní, která zvládnou pracovat i při teplotách dosahujících až 50 °C a odolají nejen písečným bouřím, ale i zemětřesením. Čerpadla každoročně dodají 5,5 miliard metrů krychlových vody, které tak trvale přemění okolo 56 700 hektarů pouště na zemědělsky využitelnou půdu.

Luftaufnahme eines Seitenarms des Scheich-Zayid-Kanals in Toshka, Ägypten.

„Kvůli globálním problémům, ale také například aktuálně probíhajícímu konfliktu na Ukrajině, význam projektu Toshka v čase stále roste. Vzhledem k tomu, že Rusko a Ukrajina jsou nejdůležitějšími vývozci pšenice na světě, vojenský konflikt ve východní Evropě vážně zhoršil nedostatek potravin, zejména pak v Africe. Jsme tedy velice rádi, že můžeme přispět k dlouhodobému řešení problému. Věříme, že naše čerpadla pomohou Egyptu na jeho cestě k překonání závislosti na dovozu obilí, a tedy k větší soběstačnosti," sdělil Jan Cidlinský, výkonný ředitel společnosti Wilo Česká republika.

Důležitost využívání moderních technologií pro budování efektivní vodní infrastruktury dokládá také Singapur, městský stát na Malajském poloostrově. Ten disponuje jednou z nejlépe řešených vodních infrastruktur na světě. O tuto pozici se Singapur zasloužil zejména díky jeho pokrokovým a komplexním přístupům k řešení problematiky omezených vodních zdrojů. Od roku 2006 tento stát investoval nejméně 500 milionů dolarů do inovativních technologií a infrastruktury pro získávání vody, včetně její recyklace, odsolování vody mořské a shromažďování dešťových srážek. Dnes tak Singapur disponuje téměř dvěma desítkami nádrží, které jsou schopny zadržovat dešťové srážky ze dvou třetin území. Kromě toho vybudoval pět zařízení pro recyklaci vody, která pokrývají téměř 40 % singapurské spotřeby. V rámci úsporných opatření Singapur rovněž využívá tzv. šedou vodu (například voda z umyvadel zachytávaná k následnému použití pro splachování toalet), což přispívá k celkovému snížení spotřeby vody. To vše činí ze Singapuru příklad, kterým by se mohly inspirovat i jiné země žijící aktuálně ve vodním blahobytu. Není totiž jistotou, že nedostatek vody se v budoucnosti nemůže týkat i jich.

Oproti jiným evropským státům se na jednu stranu může Česká republika aktuálně pyšnit jednou z nejnižších spotřeb pitné vody na osobu za den (dle statistiky spotřebuje průměrný Čech zhruba 88 l vody denně, což je o 50 % méně než v roce 1989). Na straně druhé je ale téměř polovina tohoto objemu užívána pro účely, pro které by se dala využívat například voda šedá nebo dešťová. Vzhledem ke klimatickým změnám, které významně ovlivňují srážkovost, a tedy v konečném důsledku také objem pitné vody v oběhu, se totiž nabízí otázka, zda není takové nadužívání pitné vody luxus, který si časem nebudeme moci dovolit. O to více bychom se měli zaměřit například na efektivní zachytávání a využívání dešťové vody. Za tímto účelem stát nabízí klíčový program „Dešťovka". Řada firem již poskytuje komplexní služby od správného technického návrhu, přes vyřízení žádosti o dotaci až po dodávkou řešení pro využití dešťových vody. Pro rodinné domy a menší komerční budovy nabízí Wilo nově i čerpadlové jednotky, které jsou nedílnou součástí zmíněných systémů.

Hlavní kontakt

WILO CS, s.r.o.