Vyhledávání
Kontakt
E-mailem
Tvorba katalogu
Můj oblíbený
Porovnání produktů

Wilo: Světový den životního prostředí se slaví již 49. rokem, pro životní prostředí toho můžeme udělat každý den stále dost

Zpět k přehledu

09.06.2023

Na dnešní den připadá oslava výročí Světového dne životního prostředí. Snahou OSN, která tuto událost každoročně připomíná, je zvýšení povědomí o ekologických otázkách a upření pozornosti na zásadní ekologické výzvy, kterým v současnosti jako společnost čelíme.

Luftaufnahme eines Seitenarms des Scheich-Zayid-Kanals in Toshka, Ägypten.

Udržitelnost se v posledních letech stala také nedílnou součástí dlouhodobé strategie úspěšných firem. Jednou z nich je nadnárodní technologická skupina Wilo, která se aktivně zabývá globálními trendy jako je změna klimatu, urbanizace či nedostatek vody i energií. V souvislosti s vodním hospodářstvím se například zapojila do významného projektu Toshka v Egyptě, pro který dodala více než 300 čerpadel s dělenou spirální skříní pro udržitelné zásobování regionu vodou. V souvislosti s energetickými úsporami realizuje dlouhodobou kampaň „Join the ecolution“, jejíž prostřednictvím seznamuje veřejnost s výraznou úsporou energií i CO2 pomocí výměny zastaralých neefektivních čerpadel.

Řešení pro vodní hospodářství

Rostoucí urbanizace, nedostupnost zdrojů a změna klimatu výrazně ovlivňují požadavky na vodní hospodářství. Je tedy stále větší potřeba zajistit efektivní, udržitelnou a spolehlivou vodní infrastrukturu nejen pro rostoucí města, ale i pro odlehlé a řídce obydlené regiony. Přelomovým příkladem z praxe je projekt Toshka v Egyptě, pro který Wilo dodalo více než 300 čerpadel s dělenou spirální skříní pro udržitelné zásobování regionu vodou. Projekt je součástí strategie „Egypt Vision 2030“ a klade si za cíl zvýšit ornou plochu země na 25 %. Tímto opatřením chce snížit závislost země na dovozu potravin, posílit potravinovou bezpečnost, prosperitu, zvýšit export a vytvořit tisíce pracovních míst.

„Válka na Ukrajině ještě více zkomplikovala dovoz potravin zejména v Africe, jelikož Rusko a Ukrajina patřily k hlavním vývozcům pšenice na světě. I proto Egypt potřebuje dlouhodobé řešení pro svou nezávislost na dovozu obilí. Jsme rádi, že jsme mohli touto cestou pomoci dodat čerpadla, která zde zavlaží zhruba 56 700 hektarů orné půdy. V rámci dlouhodobého partnerství s egyptským státem připravujeme nyní další stavební fáze, kde se i nadále zaměřujeme na cílená opatření k zajištění dodávek potravin a vody.“ Uvedl Jan Cidlinský, výkonný ředitel společnosti Wilo Česká republika.

Join the Ecolution!

Projektem „Join the ecolution“ se společnost Wilo snaží edukovat veřejnost ohledně zvýšení energetických úspor a snížení CO2 v souvislosti s obměnou a správnou volbou čerpadel. Čerpadla v budovách nejsou denně na očích, a proto jim v rámci úspor není věnovaná patřičná pozornost. Ve starších otopných systémech je však stále velké množství zastaralých typů oběhových čerpadel, které nejsou nikterak regulovány. Při jejich cílené výměně lze však dosáhnout významných energetických úspor, běžně až 80 %. Výměna čerpadel je velmi jednoduchá a finančně efektivní, navíc přináší i benefit v podobě významného snížení hodnot vypuštěného CO2 do ovzduší.

Join the ecolution!