Vyhledávání
Kontakt
E-mailem
Tvorba katalogu
Můj oblíbený
Porovnání produktů

Wilo nabízí technologie pro boj se suchem v dalekém Maroku i u nás

Zpět k přehledu

23.04.2024

Na 22. dubna již tradičně připadá největší celosvětový sekulární svátek – Den Země, který od roku 1970 organizuje OSN.

Jeho poselstvím je od počátku připomínat důležitá témata jako je ochrana životního prostředí, změna klimatu, podpora biodiverzity, hospodárné nakládání s vodními zdroji nebo například udržitelný rozvoj. Také Wilo, přední světový výrobce čerpadel a čerpacích systémů pro zařízení budov, vodní hospodářství a průmyslový sektor, patří mezi společnosti, které se v otázkách globálních trendů aktivně zasazují. Problém dlouhodobého sucha a nedostatku vody pomáhá řešit i v daleké monarchii na nejzazším severozápadě Afriky – Maroku. Své technologie zde dodává pro přelomový projekt Sebou zakotvený v marockém národním vodohospodářském plánu. V souvislosti s častějšími etapami sucha v Evropě způsobenými klimatickými změnami, mohou ale obdobné technologie pomoci s řešením situace například i v České republice.

The Menara gardens are gardens located to the west of Marrakech, Morocco, at the gates of the Atlas mountains. They were established in the 12th century (c. 1130) by the Almohad ruler Abd al-Mu'min

Světový den Země nám připomíná důležitost péče o naši planetu, a tak je v této souvislosti problematika sucha zásadním tématem. Globální oteplování a klimatické změny zvyšují nutnost řešení této otázky v čím dál větším počtu zemí. Zajištění efektivní, udržitelné a funkční vodní infrastruktury a implementace technologií, které boj se suchem člověku usnadní, je tedy velmi aktuální. Průlomovým příkladem z praxe je projekt Sebou v Maroku, které se kvůli vysokým teplotám a suchu potýká s velkými potížemi. První fáze projektu, která byla zahájena v červnu 2022, propojuje přehrady Sebou a Sidi Mohamed Ben Abdellah a jejím cílem je zajistit přístup k pitné vodě na pobřeží, zmírnit nedostatek vody v zavlažovaných oblastech a v konečném důsledku také podpořit socioekonomický růst regionu. Pro tyto účely Wilo dosud dodalo dvanáct vertikálních turbínových čerpadel, každé o výkonu 4,5 MW. Čerpadla, speciálně navržená pro čerpání vody z podzemních zdrojů, zajišťují transfer vody na rozsáhlé ploše 67 kilometrů. Vzhledem k tomu, že zavlažováním se spotřebovává až 85 % dostupné vody a mnoho místních zemědělců čelí opakovanému suchu, je poptávka po udržitelných strategiích hospodaření s vodou významná.

Sucho je ale aktuálním tématem také pro evropský kontinent. Je to totiž právě Evropa, která je nyní nejrychleji se oteplujícím světadílem. „Ze sucha se stal problém, který dnes rozhodně netrápí pouze teplé Africké státy, jak si možná mnozí ještě v ne tak dávné době mohli myslet. I přesto, že globální nedostatek vody v České republice momentálně nehrozí, i na našem území existují místa, která jsou sužována suchem. Příkladem může být oblast jižní Moravy, Rakovnicko, Žatecko či Lounsko. Důvodem jsou klimatické změny, které s sebou přinesly více nestabilní srážkové režimy a s tím spojenou nevyrovnanost dešťových srážek v čase a intenzitě. Řešení této situace je v tomto případě v efektivním hospodaření s dešťovou vodou a v jejím zadržování, které nám umožní její využívání například pro účely zavlažování právě v sušších obdobích,“ dodává Ing. Vilém Žák, ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR).

Zvyšující se teploty, a také delší a hlubší období sucha, jsou podle vědců důsledkem klimatických změn způsobených člověkem. Oproti období před průmyslovou revolucí se průměrná teplota v Evropě zvedla již o 2,2 °C a dle klimatologů můžeme očekávat další oteplování. Oxid uhličitý, který jako lidstvo produkujeme, totiž může v atmosféře působit celá desetiletí a příroda již tak velké množství nezvládá zpracovávat. I v České republice tedy bude situace do budoucna vyžadovat,abychom pro minimalizaci škod spojených s častějšími epizodami sucha učinili adekvátními kroky. Mezi ně jednoznačně patří využívání pro tyto účely navržených technologií. Pro zemědělský sektor mohou být nápomocné například speciální zemědělské zavlažovací systémy. Moderní řešení však Wilo nabízí rovněž pro účely zachytávání a následného využívání vody dešťové.

Hlavní kontakt

WILO CS, s.r.o.