Vyhledávání
Kontakt
E-mailem
Tvorba katalogu
Můj oblíbený
Porovnání produktů

#pomocnemocnicim

Zpět k přehledu

12.03.2020

Pomoc nemocnicím od společnosti WILO CS na podporu fungování klíčové infrastruktury

Čerpací technika je srdcem každé budovy a bez na 100 % fungujícího vytápění, dodávky čisté vody a odvodu odpadních vod může dojít k razantnímu omezení provozu.

Více než kdy jindy potřebují obyvatelé naší země, aby zdravotnická zařízení fungovala v plné míře a nebyla případně omezena nenadálými problémy s čerpací technikou.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem společnost WILO CS připravila pomocný program pro havarijní opravy nebo výměny oběhových a cirkulačních čerpadel nutných k provozu zařízení:
Od 1. 4. zřizujeme hot-line linku mezi 16:00 a 8:00 ráno na telefonním čísle 234 098 788. Zachycené servisní případy budou ihned od 8 hodin ráno předávány k vyřízení našim smluvním servisním partnerům v příslušném regionu.


Během standardní pracovní doby nás kontaktujte na čísle 234 098 711, nebo emailu servis.cz@wilo.com a nebo webovém rozhraní www.wiloservis.cz, kde naleznete online formulář pro zadání objednávky servisních služeb.


Do 24 hodin nejpozději zajistíme prohlídku zařízení, kdy bude buď rovnou zajištěna oprava či zjištěna závažnost závady a následné naplánování opravy či výměny čerpadla v co nejkratším možném termínu.


Během dubna 2020 budeme poskytovat servisní služby při havarijních situacích pro zdravotnická zařízení zdarma. Účtovat budeme pouze použitý materiál. Podmínkou je nahlášení servisního případu přes servisní oddělení WILO CS.


Pro případ nutné náhrady čerpadla mají všechna zdravotnická zařízení zajištěnu slevu 45 % na nová oběhová a cirkulační mokroběžná čerpadla WILO (skupina PG1, PG2, PG17) v rámci prodejen skupiny Ptáček velkoobchod. Navíc poskytujeme na oběhová čerpadla z výše uvedených skupin záruku 5 let od data nákupu.


Nabídka je platná od 1. dubna do 30. dubna 2020. Společnost WILO CS si vyhrazuje kdykoliv nabídku ukončit či prodloužit.
Velmi si vážíme péče, kterou nám zdravotníci v současné mimořádné době poskytují. Výše zmíněné aktivity jsou malým poděkováním za jejich obrovské nasazení na všech úrovních.
Děkujeme!
Váš WILO tým