Kontakt

+420 234 098 711

Otevírací doba:

Po - Čt 8:00 - 16:00

Pá 8:00 - 15:00

Wilo-EMUport CORE | Wilo

Wilo-EMUport CORE

Separace a doprava pevných látek. Čistě, bezpečně a spolehlivě.

Vaše výhody
Wilo-EMUport CORE

Separace a doprava pevných látek. Čistě, bezpečně a spolehlivě.

Právě v budovách a areálech může docházet k ucpání odvodu odpadních vod pevnými látkami v odpadní vodě. Následek: Provozní poruchy a zvýšené servisní náklady. Dlouhodobé řešení od firmy Wilo: systém separace pevných látek Wilo-EMUport CORE. S nejvyšší provozní spolehlivostí zajišťuje dopravu vody bez ucpání. Navíc se díky hygienické instalaci do suchého prostředí a snadnému přístupu zvenku velmi snadno udržuje. Celý systém je dostupný včetně nerezové šachty a šachetních zařízení i pro větší zařízení od firmy Wilo. Přesně pro vaše potřeby.


Vaše výhody

 • Maximální provozní spolehlivost díky oddělení pevných látek od odpadní vody: Velké pevné látky nemusí procházet čerpadlem – žádné ucpání
 • Hospodárná díky systému Retrofit pro ekonomickou sanaci starých čerpacích stanic
 • Dlouhá životnost a korozivzdornost díky použití materiálů PE a PUR
 • Snadná údržba, také během provozu – díky hygienické instalaci do suchého prostředí, snadnému přístupu zvnějšku a individuálnímu uzavírání
 • Připravena na budoucnost také při stoupajícím obsahu pevných látek v odpadní vodě
 • Flexibilně montovatelná v budově nebo v šachtách od průměru 1 500 mm
 • Jednoduché integrovatelné zařízení Plug&Pump připravené k okamžitému zapojení
 • Šetří energii díky účinným ponorným motorovým čerpadlům odpadních vod, volitelně s motory IE3
Popis konstrukční řady
Wilo-EMUport CORE

Konstrukční typ

Standardizovaná přečerpávací stanice odpadní vody se systémem separace pevných látek podle DIN EN 12050-1 pro instalaci v objektu nebo ve venkovní šachtě.

Použití

Čerpání nezpracované odpadní vody, kterou nelze odvádět přirozeným samospádem do kanalizace, jakož i odvodňování předmětů pod úrovní hladiny zpětného vzdutí (podle DIN EN 12056/ DIN 1986-100).

Vybavení/funkce

 • Přečerpávací stanice na odpadní vodu se systémem separace pevných látek
 • 2 odděleně uzamykatelné separační nádrže na pevné látky
 • Dvě ponorná čerpadla na odpadní vodu instalovaná v suché jímce pro střídavý provoz
 • Čerpadla v třídě ochrany IP68 a v účinnosti motoru s přihlédnutím k IE3
 • Snímání hladiny pomocí hladinové sondy

Typový klíč

Např.:

Wilo-EMUport CORE 20.2-10A

CORE

Standardizovaný systém separace pevných látek

20

Max. přítok v m³/h

2

Počet zabudovaných čerpadel

10

Max. dopravní výška v m

A

Provedení: A = standardní provedení B = provedení Comfort

Technické údaje

 • Maximální průběžný přítok: 20, 45 nebo 50 m³/h
 • Objem nádrže: 440 l nebo 1200 l
 • Užitečný objem nádrže: 295 l nebo 900 l
 • Max. dopravní výška: 31 m
 • Výška nátoku: 750 mm
 • Přípojka přítoku: DN 200
 • Přípojka výtlaku: DN 80 nebo DN 100
 • Síťová přípojka: 3~400 V, 50 Hz

Materiály

 • Sběrná nádrž: PE
 • Separační nádrž na pevné látky: PE
 • Přítokové komory: PUR
 • Potrubí: PE
 • Čerpadla: Šedá litina
 • Uzavírací šoupátko: Šedá litina
 • Přípojka výtlaku: - varianta A: PE se společným vedením ve tvaru T - varianta B: Nerezová ocel se společným vedením ve tvaru Y

Konstrukce

Plně zaplavitelná přečerpávací stanice odpadní vody se separací pevných látek, připravená k okamžitému zapojení. Jednodílná plynotěsná a vodotěsná sběrná nádrž bez konstrukčních svarových spojů a dvě odděleně uzamykatelné separační nádrže na pevné látky. Sběrná nádrž má zaoblený tvar, dno nádrže je zešikmené, nejhlubší bod se nachází přímo pod čerpadly. Tím se zabrání usazeninám a zasychání pevných látek na kritických místech. Předfiltrováním v separačních nádržích na pevné látky se vyfiltrují z média pevné látky a do sběrné nádrže se vpouští jen předfiltrovaná odpadní voda. Čerpání probíhá dvěma plnohodnotnými ponornými motorovými čerpadly na odpadní vodu pro instalaci do suchého prostředí. Čerpadla jsou provedena jako redundantní zařízení se zdvojeným čerpadlem a běží ve střídavém provozu. Regulaci hladiny provádí hladinová sonda 0…2,5 mWS. Provedení „B“ je navíc vybaveno automatickým zpětným proplachováním do sběrné nádrže, aby se zesílil účinek čištění. Odpovídající spínací přístroj řady SC-L je k dostání jako příslušenství.

Stav při dodání

Zařízení na přečerpávání odpadní vody připravené k okamžitému zapojení vč. propojovacího kusu, snímače hladiny a dvou čerpadel.

Stahování

Návod k montáži a obsluze

Wilo-EMUport CORE

Číslo výrobku 2546468
Vydání 2017-03
Formát stran 209.9 x 297.0 mm
Počet stránek 100
PDF (22 MB)

Certifikační brožura

Wilo-EMUport Core 20.2 / 45.2 / 50.2 / 60.2

Číslo výrobku 2546469
Vydání 2021-07
Formát stran 209.9 x 297.0 mm
Počet stránek 40
PDF (3 MB)
Seznam výrobků
Počet výsledků: 33
Název výrobkuHrubý objem nádrže VSíťová přípojkaČíslo výrobku
EMUport CORE 20.2-10/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554526
EMUport CORE 20.2-14/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554527
EMUport CORE 20.2-17/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554528
EMUport CORE 20.2-21/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554529
EMUport CORE 20.2-25/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554530
EMUport CORE 20.2-28/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554531
EMUport CORE 20.2-31/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554532
EMUport CORE 20.2-35/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554533
EMUport CORE 20.2-40/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554534
EMUport CORE 20.2-46/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554535
EMUport CORE 20.2-52/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554536
EMUport CORE 20.2-59/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554537
EMUport CORE 45.2-10/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554538
EMUport CORE 45.2-14/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554539
EMUport CORE 45.2-17/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554540
EMUport CORE 45.2-21/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554541
EMUport CORE 45.2-25/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554542
EMUport CORE 45.2-28/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554543
EMUport CORE 45.2-29/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554544
EMUport CORE 60.2-9/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554545
EMUport CORE 60.2-12/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554546
EMUport CORE 60.2-13/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554547
EMUport CORE 60.2-16/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554548
EMUport CORE 60.2-18/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554549
EMUport CORE 60.2-21/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554550
EMUport CORE 60.2-23/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554551
EMUport CORE 60.2-24/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554552
EMUport CORE 60.2-28/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554553
EMUport CORE 60.2-35/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554554
EMUport CORE 60.2-40/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554555
EMUport CORE 60.2-46/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554556
EMUport CORE 60.2-52/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554557
EMUport CORE 60.2-59/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554558