Kontakt

+420 234 098 711

Otevírací doba:

Po - Čt 8:00 - 16:00

Pá 8:00 - 15:00

POJEĎTE SE SPOLEČNOSTÍ WILO DO ALP!

Realizujete zajímavé zakázky, kde jsou potřeba čerpadla?

Zaregistrujte svoji realizaci s WILO čerpadly a můžete vyhrát prosincový víkend v Alpách.


Pravidla a podmínky:

 • Akce „Pojeďte s námi do Alp“ je pro montážní a servisní firmy ze sektoru TZB, CZT, vodního hospodářství a facility managementu.
 • Přihlašování do akce trvá od 1.9.2020 do 27.11.2020. Podmínkou účasti je zaslání fotodokumentace realizace zakázky s WILO čerpadly potvrzené fakturou za nákup těchto čerpadel mezi 1.1.2020 a 27.11.2020, případně osobní návštěvou realizované zakázky obchodním zástupcem a jeho potvrzením o relevantnosti zakázky pro účel soutěže. Montáže musí být realizovány na území České a Slovenské republiky. Podklady k přihlášení posílejte svému kontaktu WILO v prodejním či technickém oddělení.
 • Vyhrává prvních pět nejlepších zrealizovaných montáží. Za každý výherní subjekt mohou jet až dvě osoby. Podmínkou je, že účastníci zájezdu jsou v profesním vztahu k právnické osobě, která se do soutěže přihlašuje. V případě, že by účastníkem nebyl majitel/jednatel přihlášené právnické osoby, ale zaměstnanec, bude vyžadován souhlas zaměstnavatele, že je účastník oprávněn se zájezdu zúčastnit.
 • Více zaregistrovaných instalací s čerpadly Wilo zvyšuje šanci pro vítězství v soutěži. Na základě zaslaných projektů či instalací rozhodne odborná porota sestavená ze zaměstnanců společnosti Wilo o výhercích.
 • Rozhodnutí komise o výhercích se bude konat 30.11.2020.
 • Společnost WILO CS bude hodnotit zaslané zrealizované montáže na základě následujících kritérií: komplexnost, inovativnost, úspornost a propojitelnost.
 • WILO CS hradí ubytování a skipass. Dopravu si zajišťují účastníci samostatně, případně mohou cestovat se zástupci WILO dle kapacity.
 • Zájezd proběhne předběžně ve dnech 10.12.-13.12.2020 ve středisku Paganella v Italských Dolomitech. V závislosti na situaci ohledně COVID-19 a možnostech cestování do zahraničí si vyhrazujeme místo a termín zájezdu změnit. www.paganella.cz
 • Výherci budou požádání o souhlas se zveřejním informací/fotodokumentace o projektech a realizacích v rámci propagace referencí firmy WILO v různých tištěných či digitálních kanálech.
 • WILO CS si vyhrazuje právo rozhodnou s konečnou platností o tom, kdo je výhercem, jakož i o všech ostatních záležitostech souvisejících s akcí. WILO CS si vyhrazuje právo kdykoli změnit a upravit podmínky soutěže. WILO CS si vyhrazuje právo kdykoli akci zrušit úplně nebo jen částečně. WILO CS nenese žádnou odpovědnost za nesprávné nebo nepřesné pochopení podmínek akce ze strany účastníků a výherců. WILO CS si vyhrazuje právo vyřadit z akce Účastníka/Výherce, který bude podle názoru WILO CS porušovat podmínky akce nebo se dopustí jednání neslučitelného se zásadami slušnosti a férovosti.
 • Po účastnících zájezdu bude vyžadováno, aby si sami zajistili úplné cestovní pojištění pro jím zvoleného zástupce nebo kontaktní osobu pro cesty do zahraničí a aby každá taková osoba podepsala dokument – prohlášení, které zbavuje firmu WILO CS jakékoliv odpovědnosti za případnou újmu na zdraví či majetku zúčastněných osob výherců během zájezdu.
 • Akce je pořádána společností WILO CS, s.r.o., IČ: 625 79 207, se sídlem Čestlice, Obchodní ulice č.p. 125, okres Praha-východ, PSČ 251 01 (dále jen WILO CS) na území České a Slovenské republiky.