Αναζήτηση
Επικοινωνία
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δημιουργία καταλόγου
Τα αγαπημένα μου
Σύγκριση προϊόντων
Wilo-Stratos GIGA2.0-I | Wilo

Wilo-Stratos GIGA2.0-I

Η έξυπνη ελαιολίπαντη αντλία για εφαρμογές σε θέρμανση, κλιματισμό και ψύξη σε μεγάλα κτίρια.

Τα πλεονεκτήματα για εσάς
Wilo-Stratos GIGA2.0-I (Standard variant)

Η έξυπνη ελαιολίπαντη αντλία για εφαρμογές σε θέρμανση, κλιματισμό και ψύξη σε μεγάλα κτίρια.

Η χρήση της αποδοτικής Wilo-Stratos GIGA2.0-I συνιστάται πάντα όταν χρειάζεται μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων νερού σε μεγάλα μανομετρικά. Η έξυπνη ελαιολίπαντη αντλία σε εν σειρά τύπο προσφέρει πολλές διεπαφές για έλεγχο πολλών αντλιών, ενσωμάτωση σε σύστημα αυτοματισμού κτιρίων, καταγραφή στοιχείων λειτουργίας και σύγχρονες επιλογές για πρόσβαση μέσω κινητού από το Wilo-Smart Connect. Η τεχνολογία πράσινου πλήκτρου και η μεγάλη οθόνη επιτρέπουν τον εύκολο και διαισθητικό χειρισμό. Η χρήση του βοηθού ρύθμισης εξασφαλίζει βελτιστοποιημένο έλεγχο. Η βέλτιστη κλάση αποδοτικότητας ολόκληρης της εγκατάστασης είναι αποτέλεσμα της ευφυούς συνεργασίας της τεχνολογίας EC IE5 με αξιόπιστο υδραυλικό σύστημα αντλίας (MEI ≥0,7), καθώς και καινοτόμων λειτουργιών ρύθμισης. Η νέα τεχνολογία μετάδοσης σε συνδυασμό με αξιόπιστο υδραυλικό σύστημα αντλίας προσφέρει υψηλή αξιοπιστία.Ειδικά χαρακτηριστικά/πλεονεκτήματα προϊόντος

 • Επιτόπια ρύθμιση και χειρισμός μέσω φορητών τερματικών συσκευών μέσω Bluetooth καθώς και δυνατότητες τηλεχειρισμού και ελέγχου πολλών αντλιών μέσω δικτύου με το Wilo Net.
 • Οι αναλογικές και οι ψηφιακές διεπαφές προσφέρουν μια ποικιλία επιλογών κ.λπ. για τη σύνδεση σε σύστημα αυτοματισμού κτιρίων
 • Βέλτιστος έλεγχος με βοηθό ρύθμισης που ελέγχεται από τη χρήση
 • Εποπτική οθόνη με τεχνολογία πράσινου πλήκτρου για εύκολο διαισθητικό χειρισμό
 • Μέγιστη διαφάνεια των στοιχείων λειτουργίας για ανάλυση και βελτιστοποίηση της αντλίας και ολόκληρης της εγκατάστασης
 • Βέλτιστη κλάση αποδοτικότητας ολόκληρης της εγκατάστασης μέσω ευφυούς συνεργασίας της τεχνολογίας EC IE5 με αξιόπιστο υδραυλικό σύστημα αντλίας (MEI ≥0,7), καθώς και καινοτόμες λειτουργίες ρύθμισης, όπως π.χ. Dynamic Adapt plus, Multi Flow Adaptation και T-const
 • Μεγάλη αξιοπιστία χάρη στη νέα τεχνολογία μετάδοσης και το αξιόπιστο υδραυλικό σύστημα αντλίας.
Περιγραφή σειράς
Wilo-Stratos GIGA2.0-I

Σχεδιασμός

Ελαιολίπαντος κυκλοφορητής Inline υψηλής απόδοσης με ελαιολίπαντοκινητήρα EC και ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου απόδοσης. Έκδοση ως μονοβάθμια φυγοκεντρική αντλία χαμηλής πίεσης με σύνδεση φλάντζας και μηχανικό στυπιοθλίπτη.

Χρήση

Άντληση νερού θέρμανσης (κατά VDI 2035), κρύου νερού και μίγματος νερού-γλυκόλης χωρίς επιθετικές ουσίες σε συστήματα θέρμανσης, κλιματισμού και ψύξης.

Εξοπλισμός/λειτουργία

Πεδία εφαρμογών

Η αντλία καθιστά δυνατή μέσω της ακριβούς ρύθμισης του τρόπου αυτόματου ελέγχου για την εκάστοτε χρήση βάσει εγκατάστασης τη λειτουργία με την υψηλότερη απόδοση εγκατάστασης.

Θέρμανση

 • Καλοριφέρ
 • Ενδοδαπέδια θέρμανση
 • Θέρμανση οροφής
 • Θερμαντήρας αέρα
 • Θέρμανση σκυροδέματος
 • Υδραυλικός διαχωριστής
 • Συλλέκτης χωρίς διαφορά πίεσης
 • Θέρμανση δοχείου αδράνειας
 • Εναλλάκτης θερμότητας
 • Κύκλωμα πηγής θερμότητας (κυκλοφορητής θέρμανσης)
 • Κύκλωμα απομακρυσμένης θέρμανσης

Ψύξη

 • Ψύξη οροφής
 • Ενδοδαπέδια ψύξη
 • Συσκευές αέρα-κλιματισμού
 • Ψύξη σκυροδέρματος
 • Υδραυλικός διαχωριστής
 • Συλλέκτης χωρίς διαφορά πίεσης
 • Ψύξη δοχείου αδράνειας
 • Εναλλάκτης θερμότητας
 • Κύκλωμα επιστροφής ψύξης
 • Κύκλωμα απομακρυσμένης ψύξης

Θέρμανση και ψύξη συνδυασμένα

 • Αυτόματη αλλαγή

Είδη ρύθμισης

 • Σταθερή ταχύτητα περιστροφής (n-σταθερή)
 • Δp-c για σταθερή διαφορά πίεσης
 • Δp-v για μεταβλητή διαφορά πίεσης
 • Dynamic Adapt plus για συνεχή (δυναμική) προσαρμογή του ρυθμού ροής βάσει της πραγματικής ανάγκης
 • T-const. για σταθερή ρύθμιση της θερμοκρασίας
 • ΔT για ρύθμιση διαφορικής θερμοκρασίας
 • Σταθερή ρύθμιση ταχύτητας ροής (Q-σταθερή)
 • Multi-Flow Adaptation: Δυναμικός υπολογισμός συνολικής ταχύτητας ροής μέσω του κυκλοφορητή τροφοδοσίας για την τροφοδοσία βάσει αναγκών των δευτερευουσών αντλιών στους συλλέκτες
 • Σύστημα ρύθμισης PID προσαρμοσμένο από τον χρήστη

Προαιρετικές λειτουργίες

 • Q-Limitmax. για τον περιορισμό της μέγιστης ταχύτητας ροής
 • Q-Limitmin. για τον περιορισμό της ελάχιστης ταχύτητας ροής
 • Σύστημα ρύθμισης δυσμενούς σημείου (Δp-c σύστημα ρύθμισης με εξωτερικό αισθητήρα διαφορικής πίεσης)
 • Μεταβλητή προσαρμογή της κλίσης χαρακτηριστικής καμπύλης Δp-v
 • No-Flow Stop (απενεργοποίηση μηδενικής παροχής)

Χειροκίνητες ρυθμίσεις

 • Επιλογή του πεδίου εφαρμογής στον βοηθό ρύθμισης
 • Ρύθμιση των αντίστοιχων παραμέτρων λειτουργίας
 • Ονομαστικό σημείο λειτουργίας: άμεση καταχώρηση του υπολογισμένου σημείου λειτουργίας H και Q στο Δp-v
 • Διόρθωση υγρών υψηλού ιξώδους μέσω προσαρμογής του ιξώδους και της πυκνότητας
 • Ένδειξη κατάστασης
 • Ρύθμιση και επαναφορά της μέτρησης ποσότητας ενέργειας (θερμότητα και ψύξη)
 • Φραγή πλήκτρων για το κλείδωμα των ρυθμίσεων
 • Λειτουργία επαναφοράς των εργοστασιακών ρυθμίσεων ή των αποθηκευμένων παραμέτρων (σετ παραμέτρων)
 • Παραμετροποίηση αναλογικών εισόδων
 • Παραμετροποίηση δυαδικών εισόδων
 • Παραμετροποίηση εξόδων ρελέ
 • Λειτουργία δίδυμης αντλίας (σε 2 μονές αντλίες, που πρέπει να λειτουργούν ως δίδυμη αντλία)

Αυτόματες λειτουργίες

 • Βελτιστοποιημένη προσαρμογή ισχύος ανάλογα με τις ανάγκες για την ενεργειακά αποδοτική λειτουργία σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας
 • Αυτόματες ρουτίνες αποκατάστασης σφαλμάτων
 • Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας θέρμανσης και ψύξης
 • Ενσωματωμένη πλήρης προστασία κινητήρα
 • Απενεργοποίηση σε αναγνώριση μηδενικής παροχής (No-Flow Stop)
 • Μόνιμη μνήμη στοιχείων λειτουργίας
 • Χρονική σφραγίδα για σφάλματα/προειδοποιήσεις και ιστορικά στοιχεία λειτουργίας

Εξωτερικές είσοδοι και έξοδοι ελέγχου και η λειτουργία τους

 • 4x αναλογική είσοδος:
  • Τύποι σήματος: 0-10V, 2-10V, 0-20mA, 4-20mA, PT1000 (μόνο σε δύο αναλογικές εισόδους)
  • Εφαρμογές: Αισθητήρας διαφορικής πίεσης (τοποθετημένος σε επίπεδο στάνταρ σειριακά στην αντλία), τηλερύθμιση ονομαστικής τιμής για κάθε τρόπο λειτουργίας (εκτός από Multi-Flow Adaptation), είσοδοι αισθητήρων, π.χ. για τη θερμοκρασία, τον αισθητήρα διαφοράς πίεσης για το σύστημα ρύθμισης δυσμενούς σημείου σε ένα απομακρυσμένο σημείο της εγκατάστασης ή ελεύθερος αισθητήρας σε λειτουργία PID που ορίζεται από το χρήστη
 • 2 ψηφιακές είσοδοι:
  • Για εξόδους ελέγχου χωρίς δυναμικό ή διακόπτες
 • Λειτουργίες με δυνατότητα παραμετροποίησης:
  • Ext. Off
  • Ext. MIN
  • Ext. MAX
  • MANUAL (σύστημα αυτοματισμού κτιρίων OFF)
  • Φραγή πλήκτρων
  • Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας θέρμανσης και ψύξης
 • 2x έξοδος ρελέ:
  • Συνολικό σήμα βλάβης SSM (εναλλάξ ψυχρή επαφή)
  • Συνολικό σήμα λειτουργίας SBM (επαφή εναλλαγής χωρίς δυναμικό)
 • Wilo Net
  • Για τη διαχείριση δίδυμων αντλιών από 2 μεμονωμένες αντλίες, επικοινωνία πολλών αντλιών μεταξύ τους (MultiFlow Adaptation) και απομακρυσμένη πρόσβαση σε αντλίες μέσω Wilo-Smart Gateway

Λειτουργίες αναγγελίας και ένδειξης

 • Κατάσταση οθόνης "Ένδειξη λειτουργίας":
  • Τρέχον είδος ρύθμισης
  • Επιθυμητή τιμή
  • Πραγματικό μανομετρικό ύψος
  • Πραγματική ταχύτητα ροής
  • Ηλεκτρική απορροφώμενη ισχύς
  • Ηλεκτρική κατανάλωση
  • Θερμοκρασία υγρού (όταν είναι συνδεδεμένοι αισθητήρες θερμοκρασίας)
 • Ένδειξη του τρέχοντος σημείου λειτουργίας στην υδραυλική χαρακτηριστική καμπύλη
 • Ένδειξη κατάστασης LED: Λειτουργία χωρίς προβλήματα (πράσινη LED), επικοινωνία αντλίας (μπλε LED)
 • Οθόνη "Ένδειξη σφάλματος" (κόκκινο χρώμα ένδειξης):
  • Κωδικός σφάλματος και περιγραφή σφάλματος σε πλήρες κείμενο
  • Οδηγίες σε απλό κείμενο για διορθωτικά μέτρα
 • Οθόνη "Ένδειξη προειδοποίησης" (κίτρινο χρώμα ένδειξης):
  • Κωδικοί προειδοποίησης και περιγραφή της Προειδοποίησης στο πλήρες κείμενο
  • Οδηγίες σε απλό κείμενο για διορθωτικά μέτρα
 • Κατάσταση οθόνης "Ένδειξη διεργασίας" (μπλε οθόνη):
  • Διαδικασία ενημέρωσης λογισμικού
 • Οθόνη "Επικοινωνία με σύστημα αυτοματισμού κτιρίων" (μπλε οθόνη):
 • Σύνοψη των ενεργών παραμέτρων συστήματος αυτοματισμού κτιρίων (μονάδα ταχύτητας, διεύθυνση,...)
 • Συνολικό σήμα βλάβης SSM (εναλλάξ ψυχρή επαφή)
 • Συνολικό σήμα λειτουργίας SBM (επαφή εναλλαγής χωρίς δυναμικό)

Ανταλλαγή δεδομένων

 • Στοιχείο Wilo-Smart Connect BT στο σειριακό περιεχόμενο παράδοσης της αντλίας ως διεπαφή Bluetooth για την ασύρματη ανταλλαγή δεδομένων, καθώς και τον απομακρυσμένο τηλεχειρισμό της αντλίας από το smartphone ή το tablet.
 • Με δυνατότητα για το αντίστοιχο Στοιχείο CIF WILO ως παρελκόμενο:
  • Σειριακή ψηφιακή διεπαφή Modbus RTU για σύνδεση σε αυτοματισμό κτιρίου μέσω συστήματος διαύλου RS485
  • Σειριακή, ψηφιακή διεπαφή BACnet MS/TP για σύνδεση σε σύστημα αυτοματισμού κτιρίων μέσω συστήματος ΔΙΑΥΛΟΥ RS485
  • Σειριακή ψηφιακή διεπαφή για Ethernet πολλαπλό πρωτόκολλο Modbus TCP, BACnet/IP για σύνδεση σε σύστημα αυτοματισμού κτιρίων μέσω συστήματος διαύλου RJ45
  • Σειριακή, ψηφιακή διεπαφή επικοινωνίας LON για σύνδεση σε σύστημα αυτοματισμού κτιρίων μέσω συστήματος διαύλου LONWorks
  • Σειριακή ψηφιακή διεπαφή PLR για σύνδεση σε αυτοματισμό κτιρίου μέσω ειδικών μονάδων σύζευξης
  • Σειριακή ψηφιακή διεπαφή CANopen για σύνδεση σε αυτοματισμό κτιρίου μέσω ειδικών μονάδων σύζευξης

Διαχείριση ζεύγους αντλιών (δίδυμη αντλία ή αντίστοιχα 2 x μονές αντλίες στο συνδετικό τεμάχιο παντελόνι)

 • Κύρια λειτουργία / κατάσταση αναμονής (χρονική εναλλαγή αντλιών)
 • Κύρια/εφεδρική λειτουργία (αυτόματη εναλλαγή λόγω βλάβης)
 • Παράλληλη λειτουργία (εκκίνηση και διακοπή του φορτίου αιχμής με βελτιστοποιημένο βαθμό απόδοσης)

Εξοπλισμός

 • Υδραυλικό σύστημα αντλίας με υδραυλικό δείκτη ελάχιστης απόδοσης MEI ≥ 0,7
 • Κινητήρας EC της κλάσης απόδοσης κινητήρα IE5 σύμφωνα με το IEC 60034-30-2
 • Φλάντζα PN16 σύμφωνα με το EN 1092-2
 • Υποδοχές μέτρησης πίεσης (R 1/8) για εγκαταστημένο αισθητήρα διαφορικής πίεσης (τύπος ...-R1 χωρίς αισθητήρα διαφορικής πίεσης)
 • Εργοστασιακές οπές εκροής συμπυκνώματος στο περίβλημα κινητήρα (σφραγισμένες κατά την παράδοση)
 • Βαλβίδα εξαέρωσης στη λατέρνα
 • Περιστρεφόμενη οθόνη γραφικών υψηλής ανάλυσης (4,3 ιντσών) με πράσινο κουμπί και 2 πλήκτρα
 • 6 συνδέσεις καλωδίου για τη σύνδεση της τροφοδοσίας τάσης, καθώς και των δυαδικών και αναλογικών εισόδων
 • Αμέτρητες ενσωματωμένες διεπαφές επικοινωνίας και προαιρετική υποδοχή CIF-module με δυνατότητα χρήσης
 • Διεπαφή Bluetooth μέσω του συνοδευτικού στοιχείου Wilo-Smart Connect BT στο περιεχόμενο παράδοσης

Κωδικοποίηση τύπου

Παράδειγμα

Wilo-Stratos GIGA2.0-I 65/1-37/M-4,0-xx

Stratos GIGA

Ονομασία αντλίας

2.0

Δεύτερη γενιά

-I

Μονή αντλία Inline

65

Ονομαστική διάμετρος φλάντζας DN

1-37

Ονομαστικό εύρος μανομετρικού σε [m]

M-

Παραλλαγή τροφοδοσίας τάσης 1~230 V

4,0

Ονομαστική ισχύς κινητήρα σε kW

-xx

Παραλλαγή, π.χ. -R1

Tεχνικά στοιχεία

 • Επιτρεπτή περιοχή θερμοκρασίας του αντλούμενου μέσου από -20 °C έως +140 °C
 • Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως +50 °C
 • Μηχανικός στυπιοθλίπτης για την άντληση νερού έως Tmax. = +140 °C. Έως T ≤ +40 °C επιτρέπεται προσθήκη μίγματος γλυκόλης με αναλογία όγκου 20 έως 40%. Για μίγματα νερού-γλυκόλης με ποσοστό γλυκόλης > 40% έως το πολύ 50% του όγκου και θερμοκρασία υγρού > +40 °C έως το πολύ +120 °C ή για άλλα υγρά εκτός του νερού, πρέπει να προβλέπεται η χρήση εναλλακτικού μηχανικού στυπιοθλίπτη.
 • Τάσεις ηλεκτρικής σύνδεσης:
  • 3~440 V ±10% 50/60 Hz; 3~400 V ±10% 50/60 Hz; 3~380 V -5% +10% 50/60 Hz
  • Παραλλαγή M-: 1~220 V ... 240 V ±10%, 50/60 Hz
 • Εκπλήρωση της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας χωρίς πρόσθετα μέτρα:
  • Εκπομπή ραδιοπαρεμβολών για κατοικίες σύμφωνα με EN 61800-3:2018
  • Αντοχή σε παρεμβολές για βιομηχανικά περιβάλλοντα σύμφωνα με EN 61800-3:2018
 • Βαθμός προστασίας IP55
 • Ονομαστικό εύρος φλάντζας DN 32 έως DN 125
 • Μέγιστη πίεση λειτουργίας 16 bar έως +120 °C, 13 bar έως +140 °C

Υλικά

 • Κέλυφος αντλίας και λατέρνα: EN-GJL-250
 • Κέλυφος αντλίας και φλάντζα κινητήρα με επίστρωση καταφόρησης στον στάνταρ εξοπλισμό
 • Πτερωτή (ανάλογα με τον τύπο): PPS-GF40 (DN 32 ... DN 100) ή EN-GJL-200 (DN 100 ... DN125)
 • Άξονας: 1.4057
 • Μηχανικός στυπιοθλίπτης: AQ1EGG, άλλοι μηχανικοί στυπιοθλίπτες κατόπιν ζήτησης

Σχεδιασμός

 • Αντλία Inline υψηλής απόδοσης με ελαιολίπαντο κινητήρα EC της κλάσης απόδοσης κινητήρα IE5 σύμφωνα με το IEC 60034-30-2, υδραυλικό δείκτης ελάχιστης απόδοσης MEI ≥ 0,7 και ηλεκτρονική προσαρμογή ισχύος στο σχεδιασμό ελαιολίπαντης αντλίας.
 • Φυγοκεντρική αντλία μίας βαθμίδας χαμηλής πίεσης με ενιαίο άξονα τύπου monobloc
 • Ελικοειδές περίβλημα τύπου Inline (στόμιο αναρρόφησης και κατάθλιψης με ίδιες φλάντζες σε μια γραμμή)
 • Περιστρεφόμενη έγχρωμη οθόνη με γραφικά (4,3 ίντσες) με χειροκίνητο χειρισμό με ένα κουμπί
 • Ενσωματωμένη προστασία κινητήρα

Περιεχόμενο παράδοσης

 • Αντλία
 • Wilo-Smart στοιχείο Connect BT
 • Στυπιοθλίπτες καλωδίων με στεγανοποιητικά
 • Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας και δήλωση συμμόρφωσης

Επιλογές

 • Παραλλαγή ...-R1 χωρίς κωδικοποιητή διαφορικής πίεσης
 • Παραλλαγή …-S1 με ειδικούς μηχανικούς στυπιοθλίπτες

Παρελκόμενα

 • 3 υποστηρίγματα στερέωσης με υλικά στερέωσης για τοποθέτηση σε τσιμεντένια βάση
 • Κρυφές φλάντζες για κέλυφος δίδυμης αντλίας
 • Βοήθεια εγκατάστασης για μηχανικό στυπιοθλίπτη (μαζί με μπουλόνια τοποθέτησης)
 • CIF-Module PLR
 • Στοιχείο CIF LON
 • CIF-Module BACnet MS/TP
 • CIF-Module Modbus RTU
 • CIF-Module CANopen
  • Στοιχείο CIF Ethernet πολλαπλό πρωτόκολλο (Modbus TCP, BACnet/ IP)
  • Σύνδεση M12 RJ45 CIF Ethernet
 • Αισθητήρας διαφορικής πίεσης 2 … 10 V
 • Αισθητήρας διαφορικής πίεσης 4 … 20 mA
 • Αισθητήρας θερμοκρασίας PT1000 AA
 • Θήκες αισθητήρα για την εγκατάσταση αισθητήρων θερμοκρασίας
Έγγραφα

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Stratos GIGA2.0-I/-D

Κωδικός τμχ. 2227295
Έκδοση 2023-08
Σχήμα σελίδας 209.9 x 297.0 mm
Αριθμός σελίδων 136
PDF (11 MB)

Φυλλάδιο πιστοποίησης

Wilo-Stratos GIGA2.0-I/-D, Wilo-Stratos GIGA /-D/-B, Wilo-Yonos GIGA2.0-I/-D

Κωδικός τμχ. 2216678
Έκδοση 2022-11
Σχήμα σελίδας 209.9 x 297.0 mm
Αριθμός σελίδων 52
PDF (22 MB)

Πιστοποιητικό REACH

Κανονισμός REACH

Έκδοση 2021-05
Σχήμα σελίδας 209.9 x 297.0 mm
Αριθμός σελίδων 4
PDF (262 KB)

Πιστοποιητικό

Battery transportation information

Σχήμα σελίδας 209.9 x 297.0 mm
Αριθμός σελίδων 6
PDF (517 KB)

Επιλογή προϊόντος
Αριθμός ευρημάτων: 304
260 … 620 mm
[304]
Ονομασία προϊόντοςMEIIEΟνομαστικό εύρος ΦλάντζαΜηχανικός στυπιοθλίπτηςΜήκος κατασκευής l0Ονομαστική ισχύς P2ΦάσηΚωδικός
Stratos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,37 kW
1
2206909
Stratos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,37 kW
1
2206969
Stratos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,37 kW
1
2206999
Stratos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,37 kW
1
2206939
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/0,55
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
3
2204723
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/0,55-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
3
2204847
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/0,55-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
3
2204909
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/0,55-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
3
2204785
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/M-0,55
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
1
2206908
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/M-0,55-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
1
2206968
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/M-0,55-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
1
2206998
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/M-0,55-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
1
2206938
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,75 kW
3
2204722
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,75 kW
3
2204846
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,75 kW
3
2204908
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,75 kW
3
2204784
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,75 kW
1
2206907
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,75 kW
1
2206967
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,75 kW
1
2206997
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,75 kW
1
2206937
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/1,1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
3
2204721
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/1,1-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
3
2204845
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/1,1-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
3
2204907
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/1,1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
3
2204783
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/M-1,1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
1
2206906
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/M-1,1-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
1
2206966
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/M-1,1-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
1
2206996
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/M-1,1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
1
2206936
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/1,5
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
3
2204720
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/1,5-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
3
2204844
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/1,5-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
3
2204906
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/1,5-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
3
2204782
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/M-1,5
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
1
2206905
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/M-1,5-R1
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
1
2206965
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/M-1,5-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
1
2206995
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/M-1,5-S1
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
1
2206935
Stratos GIGA2.0-I 40/1-8/M-0,37
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,37 kW
1
2206914
Stratos GIGA2.0-I 40/1-8/M-0,37-R1
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,37 kW
1
2206974
Stratos GIGA2.0-I 40/1-8/M-0,37-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,37 kW
1
2207004
Stratos GIGA2.0-I 40/1-8/M-0,37-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,37 kW
1
2206944
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/0,55
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,55 kW
3
2204728
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/0,55-R1
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,55 kW
3
2204852
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/0,55-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,55 kW
3
2204914
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/0,55-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,55 kW
3
2204790
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/M-0,55
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,55 kW
1
2206913
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/M-0,55-R1
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,55 kW
1
2206973
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/M-0,55-R1-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,55 kW
1
2207003
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/M-0,55-S1
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,55 kW
1
2206943
Stratos GIGA2.0-I 40/1-14/0,75
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,75 kW
3
2204727
Stratos GIGA2.0-I 40/1-14/0,75-R1
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,75 kW
3
2204851