Wilo-Stratos MAXO-D | Wilo

Wilo-Stratos MAXO-D

Προβάδισμα στον κόσμο του αύριο

Τα πλεονεκτήματα για εσάς
Wilo-Stratos MAXO-D

Προβάδισμα στον κόσμο του αύριο

Καλύτερη απόδοση, συνδεσιμότητα και άνεση από ποτέ – η Wilo-Stratos MAXO και η Wilo-Stratos MAXO-D σάς φέρνουν το μέλλον των τεχνολογιών αντλιών. Η πρώτη έξυπνη αντλία του κόσμου* σάς κάνει τη ζωή πιο εύκολη με τους νεωτερισμούς του αύριο.Ειδικά χαρακτηριστικά/πλεονεκτήματα προϊόντος

 • Διαισθητικός χειρισμός μέσω ρυθμίσεων χρήσης με τον βοηθό ρύθμισης, καθώς και μέσω του συνδυασμού της νέας οθόνης και του πλήκτρου χειρισμού με την τεχνολογία πράσινου πλήκτρου.
 • Μεγάλη κλάση αποδοτικότητας μέσω της συνεργασίας βελτιστοποιημένων και καινοτόμων λειτουργιών εξοικονόμησης ενέργειας (π.χ. No-Flow Stop).
 • Βέλτιστη απόδοση συστήματος μέσω νέων και καινοτόμων έξυπνων λειτουργιών ρύθμισης, όπως τα Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const. και ΔT-const.
 • Σύγχρονες διεπαφές επικοινωνίας (π.χ. Bluetooth) για τη σύνδεση σε φορητές τερματικές συσκευές, καθώς και απευθείας δικτύωση αντλιών σε μονάδα ελέγχου πολλαπλών αντλιών μέσω του Wilo Net.
 • Μεγάλη άνεση κατά την ηλεκτρική εγκατάσταση μέσω του ανοιχτού και ευρύχωρου χώρου ακροδεκτών, καθώς και του βελτιστοποιημένου ταχυσυνδέσμου Wilo-Connector.
Περιγραφή σειράς
Wilo-Stratos MAXO-D

Σχεδιασμός

Έξυπνος υδρολίπαντη διπλή αντλία με σύνδεση ρακόρ ή φλάντζα, κινητήρα EC με ενσωματωμένη ηλεκτρονική προσαρμογή ισχύος.

Χρήση

Εγκαταστάσεις θέρμανσης όλων των συστημάτων, βιομηχανικές εγκαταστάσεις κυκλοφορητών, εγκαταστάσεις κλιματισμού και κλειστά κυκλώματα ψύξης.

Εξοπλισμός/λειτουργία

Πεδία εφαρμογών

Η αντλία καθιστά δυνατή μέσω της ακριβούς ρύθμισης του τρόπου αυτόματου ελέγχου για την εκάστοτε χρήση βάσει εγκατάστασης (π.χ. καλοριφέρ, ενδοδαπέδια θέρμανση, ψύξη οροφής) τη λειτουργία με την υψηλότερη απόδοση εγκατάστασης.

 • Θέρμανση
 • Καλοριφέρ
 • Ενδοδαπέδια θέρμανση
 • Θέρμανση οροφής
 • Θερμαντήρας αέρα
 • Υδραυλικός διαχωριστής
 • Εναλλάκτης θερμότητας

Ψύξη

 • Ψύξη οροφής
 • Ενδοδαπέδια ψύξη
 • Συσκευές αέρα-κλιματισμού
 • Υδραυλικός διαχωριστής
 • Εναλλάκτης θερμότητας

Θέρμανση και ψύξη συνδυασμένα

 • Αυτόματη αλλαγή

Ανάλογα με την επιλεγμένη χρήση υπάρχουν διαθέσιμοι οι παρακάτω τρόποι αυτόματου ελέγχου:

Είδη ρύθμισης

 • Σταθερή ταχύτητα περιστροφής (έλεγχος με εξωτερικό σήμα)
 • Δp-c για σταθερή διαφορά πίεσης
 • Δp-v για μεταβλητή διαφορά πίεσης
 • Dynamic Adapt plus για συνεχή (δυναμική) προσαρμογή του ρυθμού ροής βάσει της πραγματικής ανάγκης
 • T-const. για σταθερή ρύθμιση της θερμοκρασίας
 • ΔT-const. για σταθερή ρύθμιση διαφορικής θερμοκρασίας
 • Σταθερά Q για σταθερή ρύθμιση ταχύτητας ροής
 • Multi-Flow Adaptation: Υπολογισμός συνολικής ταχύτητας ροής μέσω του κυκλοφορητή τροφοδοσίας για την τροφοδοσία βάσει αναγκών των δευτερευουσών αντλιών στους συλλέκτες κυκλώματος θέρμανσης
 • Σύστημα ρύθμισης PID προσαρμοσμένο από τον χρήστη

Προαιρετικές λειτουργίες

 • Q-Limitmax. για τον περιορισμό της μέγιστης ταχύτητας ροής
 • Q-Limitmin. για τον περιορισμό της ελάχιστης ταχύτητας ροής
 • No-Flow Stop (απενεργοποίηση μηδενικής παροχής)
 • Αυτόματη νυχτερινή λειτουργία μείωσης (τύπος "-R7": μη δυνατός, ωστόσο με αισθητήρα θερμοκρασίας Stratos MAXO)
 • Σύστημα ρύθμισης δυσμενούς σημείου (Δp-c σύστημα ρύθμισης με εξωτερικό αισθητήριο πραγματικής τιμής)
 • Θερμική απολύμανση (Stratos MAXO-Z)
 • Μεταβλητή κλίση χαρακτηριστικής καμπύλης Δp-v

Χειροκίνητες ρυθμίσεις

 • Επιλογή του πεδίου εφαρμογής στον βοηθό ρύθμισης
 • Ρύθμιση των αντίστοιχων παραμέτρων λειτουργίας
 • Ονομαστικό σημείο λειτουργίας: άμεση καταχώρηση του υπολογισμένου σημείου λειτουργίας στο Δp-v
 • Ένδειξη κατάστασης
 • Ρύθμιση και επαναφορά της μέτρησης ποσότητας ενέργειας (θερμότητα και ψύξη)
 • Λειτουργία εξαέρωσης της αντλίας
 • Φραγή πλήκτρων για το κλείδωμα των ρυθμίσεων
 • Λειτουργία επαναφοράς των εργοστασιακών ρυθμίσεων ή των αποθηκευμένων παραμέτρων (σετ παραμέτρων)
 • Παραμετροποίηση αναλογικών εισόδων
 • Παραμετροποίηση δυαδικών εισόδων
 • Παραμετροποίηση εξόδων ρελέ
 • Λειτουργία δίδυμης αντλίας (σε 2 μονές αντλίες, που πρέπει να λειτουργούν ως δίδυμη αντλία)

Αυτόματες λειτουργίες

 • Βελτιστοποιημένη προσαρμογή ισχύος ανάλογα με τις ανάγκες για την ενεργειακά αποδοτική λειτουργία σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας
 • Αναγνώριση νυχτερινής λειτουργίας μείωσης (τύπος "-R7": μη δυνατός, ωστόσο με αισθητήρα θερμοκρασίας Stratos MAXO)
 • Απενεργοποίηση σε αναγνώριση μηδενικής παροχής (No-Flow Stop)
 • Ομαλή εκκίνηση
 • Αυτόματες διαδικασίες διόρθωσης λαθών (π.χ. λειτουργία απεμπλοκής)
 • Εναλλαγή λειτουργίας θέρμανσης / ψύξης (τύπος "-R7": δεν είναι δυνατή η αυτόματη εναλλαγή, ωστόσο με αισθητήρα θερμοκρασίας Stratos MAXO)
 • Πλήρης προστασία κινητήρα με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα διακοπής

Εξωτερικές είσοδοι ελέγχου για τις λειτουργίες σας

2 αναλογικές είσοδοι:

 • Τύποι σήματος: 0 - 10 V, 2 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, PT1000
 • Εφαρμογές: Τηλερύθμιση ονομαστικής τιμής για κάθε τρόπο λειτουργίας (εκτός από την Multi-Flow Adaptation), είσοδοι αισθητηρίου για τη θερμοκρασία, τη διαφορά πίεσης ή ελεύθερο αισθητήριο σε λειτουργία PID που ορίζεται από το χρήστη

2 ψηφιακές είσοδοι:

 • Για εξόδους ελέγχου χωρίς δυναμικό ή διακόπτες
 • Λειτουργίες με δυνατότητα παραμετροποίησης:
  • Ext. OFF
  • Ext. MIN
  • Ext. MAX
  • MANUAL (BMS-OFF)
  • Φραγή πλήκτρων
  • Αλλαγή λειτουργίας θέρμανσης/ψύξης

Wilo Net για διαχείριση δίδυμων αντλιών από 2 μεμονωμένες αντλίες, επικοινωνία πολλών αντλιών μεταξύ τους και τηλερύθμιση αντλιών μέσω της πύλης

Λειτουργίες αναγγελίας και ένδειξης

 • Κατάσταση οθόνης ένδειξης λειτουργίας:
  • Επιθυμητή τιμή
  • Πραγματικό μανομετρικό ύψος
  • Ονομαστική ταχύτητα ροής
  • Κατανάλωση ισχύος
  • Ηλεκτρική κατανάλωση
  • Θερμοκρασίες (τύπος "-R7": πραγματική θερμοκρασία υγρού με αισθητήρα θερμοκρασίας Stratos MAXO δυνατή)
 • Ένδειξη κατάστασης LED: Λειτουργία χωρίς προβλήματα (πράσινη LED), επικοινωνία αντλίας (μπλε LED)
 • Οθόνη ένδειξης σφάλματος (κόκκινο χρώμα ένδειξης):
  • Κωδικός σφάλματος και περιγραφή σφάλματος σε πλήρες κείμενο
  • Διορθωτικά μέτρα
 • Οθόνη ένδειξης προειδοποίησης (κίτρινο χρώμα ένδειξης):
  • Κωδικοί προειδοποίησης και περιγραφή της Προειδοποίησης στο πλήρες κείμενο
  • Διορθωτικά μέτρα
 • Κατάσταση οθόνης ένδειξης διεργασίας (μπλε οθόνη):
  • Εξαερισμός αντλίας
  • Διατίθεται νέα ενημέρωση
 • Οθόνη BMS-Επικοινωνία (μπλε οθόνη):
  • Περίληψη των ενεργών παραμέτρων BMS (μονάδα ταχύτητας, διεύθυνση,...)
 • Συνολικό σήμα βλάβης SSM (εναλλάξ ψυχρή επαφή)
 • Συνολικό σήμα λειτουργίας SBM (ψυχρή επαφή ΝΟ)

Ανταλλαγή δεδομένων

 • Διεπαφή Bluetooth για την ασύρματη ανταλλαγή δεδομένων, καθώς και τον απομακρυσμένο τηλεχειρισμό της αντλίας από το smartphone ή το tablet.
 • Επιτήρηση από απόσταση της αντλίας μέσω Internet με το Wilo-Smart Gateway.
 • Ψηφιακή διεπαφή Modbus TCP για σύνδεση σε σύστημα αυτοματισμού κτιρίων (δυνατή με Wilo στοιχείο CIF Ethernet (πολλαπλό πρωτόκολλο)).
 • Σειριακή ψηφιακή διεπαφή Modbus RTU για σύνδεση σε σύστημα αυτοματισμού κτιρίων μέσω συστήματος διαύλου RS485 (με δυνατότητα Wilo-CIF-Modul Modbus RTU).
 • Ψηφιακή διεπαφή BACnet IP για σύνδεση σε σύστημα αυτοματισμού κτιρίων (δυνατή με Wilo στοιχείο CIF Ethernet (πολλαπλό πρωτόκολλο)).
 • Σειριακή ψηφιακή διεπαφή BACnet MS/TP για σύνδεση σε σύστημα αυτοματισμού κτιρίων μέσω συστήματος διαύλου RS485 (με δυνατότητα Wilo-CIF-Modul BACnet MS/TP).
 • Σειριακή, ψηφιακή διεπαφή επικοινωνίας LON για σύνδεση σε σύστημα αυτοματισμού κτιρίων μέσω συστήματος διαύλου LONWorks (δυνατότητα με Wilo στοιχείο CIF LON).
 • Σειριακή, ψηφιακή διεπαφή επικοινωνίας CANopen για σύνδεση σε σύστημα αυτοματισμού κτιρίων μέσω συστήματος διαύλου CANopen (δυνατότητα με Wilo στοιχείο CIF CANopen).
 • Σειριακή ψηφιακή διεπαφή PLR για σύνδεση σε σύστημα αυτοματισμού κτιρίων μέσω ειδικών μονάδων σύζευξης (δυνατότητα με Wilo στοιχείο CIF PLR).

Διαχείριση ζεύγους αντλιών (δίδυμη αντλία ή αντίστοιχα 2 x μονές αντλίες)

 • Κύρια/εφεδρική λειτουργία (αυτόματη εναλλαγή σε περίπτωση βλάβης / χρονική εναλλαγή αντλιών)
 • Παράλληλη λειτουργία (εκκίνηση και διακοπή του φορτίου αιχμής με βελτιστοποιημένο βαθμό απόδοσης)

Εξοπλισμός

 • Σε αντλίες με φλαντζωτή σύνδεση: Εκδόσεις φλάντζας
  • Τυποποιημένη κατασκευή για αντλίες DN 32 έως DN 65: Συνδυασμένη φλάντζα PN 6/10 (φλάντζα PN 16 κατά EN 1092-2) για κόντρα φλάντζες PN 6 και PN 16
  • Τυποποιημένη κατασκευή για αντλίες DN 80/DN 100: Φλάντζα PN 6 (κατασκευή PN 16 κατά EN 1092-2) για κόντρα φλάντζα PN 6
  • Ειδική κατασκευή για αντλίες DN 32 έως DN 100: Φλάντζα PN 16 (κατά EN 1092-2) για κόντρα φλάντζα PN 16
 • Αμέτρητες ενσωματωμένες διεπαφές επικοινωνίας και προαιρετική υποδοχή CIF-module με δυνατότητα χρήσης
 • 5 συνδέσεις καλωδίου για τη σύνδεση στις διεπαφές επικοινωνίας
 • Διεπαφή Bluetooth
 • Οθόνη γραφικών υψηλής ανάλυσης με πράσινο κουμπί και 2 πλήκτρα
 • Χώρος ακροδεκτών φιλικός για το χρήστη
 • Ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας (τύπος "-R7": χωρίς)
 • Ταχεία ηλεκτρική σύνδεση με το βελτιστοποιημένο ταχυσύνδεσμο Wilo-Connector για την τροφοδοσία τάσης

Κωδικοποίηση τύπου

Παράδειγμα:

Wilo-Stratos MAXO-D 40/0,5-8

Stratos MAXO

Αντλία υψηλής απόδοσης (αντλία με φλαντζωτή σύνδεση), ηλεκτρονικός έλεγχος

D

Δίδυμη αντλία

40/

Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης

0,5-8

Ονομαστικό εύρος μανομετρικού [m]

-R7

χωρίς ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας Stratos MAXO

Tεχνικά στοιχεία

 • Επιτρεπόμενη περιοχή θερμοκρασιών -10 °C έως +110 °C, -10 °C έως +90 °C (τύπος "-R7")
 • Ηλεκτρική σύνδεση 1~230 V, 50/60 Hz
 • Βαθμός προστασίας IPX4D
 • Σύνδεση με ρακόρ & βιδωτή σύνδεση DN 30 (RP 11/4)
 • Φλάντζα σύνδεσης DN 32 έως DN 80
 • Μέγιστη πίεση λειτουργίας τυποποιημένης κατασκευής: 6/10 bar ή αντίστοιχα 6 bar (ειδική κατασκευή: 10 bar ή 16 bar)
 • Κατηγορία μόνωσης: F
 • Εκπομπή ραδιοπαρεμβολών κατά: EN 61800-3:2004+A1:2012 / Κατοικίες (C1)
 • Αντοχή σε παρεμβολές κατά: EN 61800-3:2004+A1:2012 / βιομηχανικά περιβάλλοντα (C2)

Υλικά

 • Κέλυφος αντλίας: Χυτοσίδηρος με επίστρωση KTL
 • Άξονας: Ανοξείδωτος χάλυβας
 • Έδρανα: Άνθρακας
 • Πτερωτή: Πλαστικό

Σχεδιασμός

 • Έξυπνος υδρολίπαντος διπλός κυκλοφορητής με κινητήρα EC και ενσωματωμένη ηλεκτρονική προσαρμογή ισχύος
 • Τεχνολογία πράσινου πλήκτρου και οθόνη γραφικών
 • Προστασία κινητήρα με ηλεκτρονική διέγερση
 • Βυσματική σύνδεση για τη διεύρυνση λειτουργιών με προαιρετικά CIF στοιχεία για τον αυτοματισμό κτιρίου
 • Πτερωτή με τρισδιάστατα καμπυλωτά πτερύγια και πλαστικό σωλήνα από συνθετικό υλικό με ανθρακονήματα

Κατάσταση παράδοσης

 • Αντλία
 • 2 βελτιστοποιημένοι ταχυσύνδεσμοι Wilo-Connector
 • 4 στυπιοθλίπτες καλωδίου M16 x 1,5
 • Ροδέλες για βίδες φλάντζας (σε ονομαστικές διαμέτρους σύνδεσης DN 32 έως DN 65)
 • Παρεμβύσματα για υποδοχές με σπείρωμα
 • Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας
Λήψη αρχείων

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Κωδικός τμχ. 2172323
Έκδοση 2018-11
Σχήμα σελίδας 209.9 x 297.0 mm
Αριθμός σελίδων 2848

Φυλλάδιο πιστοποίησης

Stratos, Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos MAXO-Z, Stratos PARA, Stratos PARA-Z,Yonos MAXO, Yonos MAXO-Z, Yonos ECO BMS, Yonos PARA HF, TOP-S, TOP-Z, TOP-SD, TOP-RL, TOP-I

Σχήμα σελίδας 209.9 x 297.0 mm
Αριθμός σελίδων 40

Σημειώσεις έκδοσης

Versionshinweise Stratos MAXO

Κωδικός τμχ. 2212705
Έκδοση 2021-04
Σχήμα σελίδας 209.9 x 297.0 mm
Αριθμός σελίδων 60

Πιστοποιητικό

Lithium Battery Test Summary

Κωδικός τμχ.
Έκδοση
Σχήμα σελίδας 209.9 x 297.0 mm
Αριθμός σελίδων 1
PDF (179 KB)

Lithium Battery Test Summary / UN38.3

Κωδικός τμχ.
Έκδοση
Σχήμα σελίδας 209.9 x 297.0 mm
Αριθμός σελίδων 1
PDF (179 KB)
Λίστα προϊόντων
Αριθμός ευρημάτων: 41
180 … 360 mm
[41]
Ονομασία προϊόντοςΣύνδεση σωλήναΔείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEI)Μήκος κατασκευής l0Μέγιστη πίεση λειτουργίας PNΗλεκτρική σύνδεσηΜικτό βάρος περ. mΑριθμός ανά παλέταΚωδικός τεμαχίου