Αναζήτηση
Επικοινωνία
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δημιουργία καταλόγου
Τα αγαπημένα μου
Σύγκριση προϊόντων
Wilo-Stratos MAXO-D | Wilo
Τα πλεονεκτήματα για εσάς
Wilo-Stratos MAXO-D

Προβάδισμα στον κόσμο του αύριο

Καλύτερη απόδοση, συνδεσιμότητα και άνεση από ποτέ – η Wilo-Stratos MAXO και η Wilo-Stratos MAXO-D σάς φέρνουν το μέλλον των τεχνολογιών αντλιών. Η πρώτη έξυπνη αντλία του κόσμου* σάς κάνει τη ζωή πιο εύκολη με τους νεωτερισμούς του αύριο.Ειδικά χαρακτηριστικά/πλεονεκτήματα προϊόντος

 • Διαισθητικός χειρισμός μέσω ρυθμίσεων χρήσης με τον βοηθό ρύθμισης, καθώς και μέσω του συνδυασμού της νέας οθόνης και του πλήκτρου χειρισμού με την τεχνολογία πράσινου πλήκτρου.
 • Μεγάλη κλάση αποδοτικότητας μέσω της συνεργασίας βελτιστοποιημένων και καινοτόμων λειτουργιών εξοικονόμησης ενέργειας (π.χ. No-Flow Stop).
 • Βέλτιστη απόδοση συστήματος μέσω νέων και καινοτόμων έξυπνων λειτουργιών ρύθμισης, όπως τα Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const. και ΔT-const.
 • Σύγχρονες διεπαφές επικοινωνίας (π.χ. Bluetooth) για τη σύνδεση σε φορητές τερματικές συσκευές, καθώς και απευθείας δικτύωση αντλιών σε μονάδα ελέγχου πολλαπλών αντλιών μέσω του Wilo Net.
 • Μεγάλη άνεση κατά την ηλεκτρική εγκατάσταση μέσω του ανοιχτού και ευρύχωρου χώρου ακροδεκτών, καθώς και του βελτιστοποιημένου ταχυσυνδέσμου Wilo-Connector.
Περιγραφή σειράς
Wilo-Stratos MAXO-D

Σχεδιασμός

Έξυπνος υδρολίπαντη διπλή αντλία με σύνδεση ρακόρ ή φλάντζα, κινητήρα EC με ενσωματωμένη ηλεκτρονική προσαρμογή ισχύος.

Χρήση

Εγκαταστάσεις θέρμανσης όλων των συστημάτων, βιομηχανικές εγκαταστάσεις κυκλοφορητών, εγκαταστάσεις κλιματισμού και κλειστά κυκλώματα ψύξης.

Εξοπλισμός/λειτουργία

Πεδία εφαρμογών

Η αντλία καθιστά δυνατή μέσω της ακριβούς ρύθμισης του τρόπου αυτόματου ελέγχου για την εκάστοτε χρήση βάσει εγκατάστασης (π.χ. καλοριφέρ, ενδοδαπέδια θέρμανση, ψύξη οροφής) τη λειτουργία με την υψηλότερη απόδοση εγκατάστασης.

Θέρμανση

 • Καλοριφέρ
 • Ενδοδαπέδια θέρμανση
 • Θέρμανση οροφής
 • Θερμαντήρας αέρα
 • Θέρμανση σκυροδέματος*
 • Υδραυλικός διαχωριστής
 • Συλλέκτης χωρίς διαφορά πίεσης*
 • Θέρμανση δοχείου αδράνειας*
 • Εναλλάκτης θερμότητας
 • Κύκλωμα πηγής θερμότητας (κυκλοφορητής θέρμανσης)*
 • Κύκλωμα απομακρυσμένης θέρμανσης*

Ψύξη

 • Ψύξη οροφής
 • Ενδοδαπέδια ψύξη
 • Συσκευές αέρα-κλιματισμού
 • Ψύξη σκυροδέρματος*
 • Υδραυλικός διαχωριστής
 • Συλλέκτης χωρίς διαφορά πίεσης*
 • Ψύξη δοχείου αδράνειας*
 • Εναλλάκτης θερμότητας
 • Κύκλωμα επιστροφής ψύξης*
 • Κύκλωμα απομακρυσμένης ψύξης*

(* Τύπος εγκατάστασης διαθέσιμος από SW≥01.05.10.00)

Θέρμανση και ψύξη συνδυασμένα

 • Αυτόματη αλλαγή (τύπος "-R7": μη δυνατός, ωστόσο με αισθητήρα θερμοκρασίας Stratos MAXO)

Ανάλογα με την επιλεγμένη χρήση υπάρχουν διαθέσιμοι οι παρακάτω τρόποι αυτόματου ελέγχου:

Είδη ρύθμισης

 • Σταθερή ταχύτητα περιστροφής (έλεγχος με εξωτερικό σήμα)
 • Δp-c για σταθερή διαφορά πίεσης
 • Δp-v για μεταβλητή διαφορά πίεσης
 • Dynamic Adapt plus για συνεχή (δυναμική) προσαρμογή του ρυθμού ροής βάσει της πραγματικής ανάγκης
 • T-const. για σταθερή ρύθμιση της θερμοκρασίας
 • ΔT-const. για σταθερή ρύθμιση διαφορικής θερμοκρασίας
 • Σταθερά Q για σταθερή ρύθμιση ταχύτητας ροής
 • Multi-Flow Adaptation: Υπολογισμός συνολικής ταχύτητας ροής μέσω του κυκλοφορητή τροφοδοσίας για την τροφοδοσία βάσει αναγκών των δευτερευουσών αντλιών στους συλλέκτες κυκλώματος θέρμανσης
 • Σύστημα ρύθμισης PID προσαρμοσμένο από τον χρήστη

Προαιρετικές λειτουργίες

 • Q-Limitmax. για τον περιορισμό της μέγιστης ταχύτητας ροής
 • Q-Limitmin. για τον περιορισμό της ελάχιστης ταχύτητας ροής
 • No-Flow Stop (απενεργοποίηση μηδενικής παροχής)
 • Αυτόματη νυχτερινή λειτουργία μείωσης (τύπος "-R7": μη δυνατός, ωστόσο με αισθητήρα θερμοκρασίας Stratos MAXO)
 • Σύστημα ρύθμισης δυσμενούς σημείου (Δp-c σύστημα ρύθμισης με εξωτερικό αισθητήριο πραγματικής τιμής)
 • Θερμική απολύμανση (Stratos MAXO-Z)
 • Μεταβλητή κλίση χαρακτηριστικής καμπύλης Δp-v

Χειροκίνητες ρυθμίσεις

 • Επιλογή του πεδίου εφαρμογής στον βοηθό ρύθμισης
 • Ρύθμιση των αντίστοιχων παραμέτρων λειτουργίας
 • Ονομαστικό σημείο λειτουργίας: άμεση καταχώρηση του υπολογισμένου σημείου λειτουργίας στο Δp-v
 • Ένδειξη κατάστασης
 • Ρύθμιση και επαναφορά της μέτρησης ποσότητας ενέργειας (θερμότητα και ψύξη)
 • Λειτουργία εξαέρωσης της αντλίας
 • Φραγή πλήκτρων για το κλείδωμα των ρυθμίσεων
 • Λειτουργία επαναφοράς των εργοστασιακών ρυθμίσεων ή των αποθηκευμένων παραμέτρων (σετ παραμέτρων)
 • Παραμετροποίηση αναλογικών εισόδων
 • Παραμετροποίηση δυαδικών εισόδων
 • Παραμετροποίηση εξόδων ρελέ
 • Λειτουργία δίδυμης αντλίας (σε 2 μονές αντλίες, που πρέπει να λειτουργούν ως δίδυμη αντλία)

Αυτόματες λειτουργίες

 • Βελτιστοποιημένη προσαρμογή ισχύος ανάλογα με τις ανάγκες για την ενεργειακά αποδοτική λειτουργία σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας
 • Αναγνώριση νυχτερινής λειτουργίας μείωσης (τύπος "-R7": μη δυνατός, ωστόσο με αισθητήρα θερμοκρασίας Stratos MAXO)
 • Απενεργοποίηση σε αναγνώριση μηδενικής παροχής (No-Flow Stop)
 • Ομαλή εκκίνηση
 • Αυτόματες διαδικασίες διόρθωσης λαθών (π.χ. λειτουργία απεμπλοκής)
 • Εναλλαγή λειτουργίας θέρμανσης / ψύξης (τύπος "-R7": δεν είναι δυνατή η αυτόματη εναλλαγή, ωστόσο με αισθητήρα θερμοκρασίας Stratos MAXO)
 • Πλήρης προστασία κινητήρα με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα διακοπής

Εξωτερικές είσοδοι ελέγχου για τις λειτουργίες σας

2 αναλογικές είσοδοι:

 • Τύποι σήματος: 0 - 10 V, 2 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, PT1000
 • Εφαρμογές: Τηλερύθμιση ονομαστικής τιμής για κάθε τρόπο λειτουργίας (εκτός από την Multi-Flow Adaptation), είσοδοι αισθητηρίου για τη θερμοκρασία, τη διαφορά πίεσης ή ελεύθερο αισθητήριο σε λειτουργία PID που ορίζεται από το χρήστη

2 ψηφιακές είσοδοι:

 • Για εξόδους ελέγχου χωρίς δυναμικό ή διακόπτες
 • Λειτουργίες με δυνατότητα παραμετροποίησης:
  • Ext. OFF
  • Ext. MIN
  • Ext. MAX
  • MANUAL (BMS-OFF)
  • Φραγή πλήκτρων
  • Αλλαγή λειτουργίας θέρμανσης/ψύξης

Wilo Net για διαχείριση δίδυμων αντλιών από 2 μεμονωμένες αντλίες, επικοινωνία πολλών αντλιών μεταξύ τους και τηλερύθμιση αντλιών μέσω της πύλης

Λειτουργίες αναγγελίας και ένδειξης

 • Κατάσταση οθόνης ένδειξης λειτουργίας:
  • Επιθυμητή τιμή
  • Πραγματικό μανομετρικό ύψος
  • Ονομαστική ταχύτητα ροής
  • Απορροφώμενη ισχύς
  • Ηλεκτρική κατανάλωση
  • Θερμοκρασίες (τύπος "-R7": πραγματική θερμοκρασία υγρού με αισθητήρα θερμοκρασίας Stratos MAXO δυνατή)
 • Ένδειξη κατάστασης LED: Λειτουργία χωρίς προβλήματα (πράσινη LED), επικοινωνία αντλίας (μπλε LED)
 • Οθόνη ένδειξης σφάλματος (κόκκινο χρώμα ένδειξης):
  • Κωδικός σφάλματος και περιγραφή σφάλματος σε πλήρες κείμενο
  • Διορθωτικά μέτρα
 • Οθόνη ένδειξης προειδοποίησης (κίτρινο χρώμα ένδειξης):
  • Κωδικοί προειδοποίησης και περιγραφή της Προειδοποίησης στο πλήρες κείμενο
  • Διορθωτικά μέτρα
 • Κατάσταση οθόνης ένδειξης διεργασίας (μπλε οθόνη):
  • Εξαερισμός αντλίας
  • Διατίθεται νέα ενημέρωση
 • Οθόνη BMS-Επικοινωνία (μπλε οθόνη):
  • Περίληψη των ενεργών παραμέτρων BMS (μονάδα ταχύτητας, διεύθυνση,...)
 • Συνολικό σήμα βλάβης SSM (εναλλάξ ψυχρή επαφή)
 • Συνολικό σήμα λειτουργίας SBM (ψυχρή επαφή ΝΟ)

Ανταλλαγή δεδομένων

 • Διεπαφή Bluetooth για την ασύρματη ανταλλαγή δεδομένων, καθώς και τον απομακρυσμένο τηλεχειρισμό της αντλίας από το smartphone ή το tablet.
 • Επιτήρηση από απόσταση της αντλίας μέσω Internet με το Wilo-Smart Gateway.
 • Ψηφιακή διεπαφή Modbus TCP για σύνδεση σε σύστημα αυτοματισμού κτιρίων (δυνατή με Wilo στοιχείο CIF Ethernet (πολλαπλό πρωτόκολλο)).
 • Σειριακή ψηφιακή διεπαφή Modbus RTU για σύνδεση σε σύστημα αυτοματισμού κτιρίων μέσω συστήματος διαύλου RS485 (με δυνατότητα Wilo-CIF-Modul Modbus RTU).
 • Ψηφιακή διεπαφή BACnet IP για σύνδεση σε σύστημα αυτοματισμού κτιρίων (δυνατή με Wilo στοιχείο CIF Ethernet (πολλαπλό πρωτόκολλο)).
 • Σειριακή ψηφιακή διεπαφή BACnet MS/TP για σύνδεση σε σύστημα αυτοματισμού κτιρίων μέσω συστήματος διαύλου RS485 (με δυνατότητα Wilo-CIF-Modul BACnet MS/TP).
 • Σειριακή, ψηφιακή διεπαφή επικοινωνίας LON για σύνδεση σε σύστημα αυτοματισμού κτιρίων μέσω συστήματος διαύλου LONWorks (δυνατότητα με Wilo στοιχείο CIF LON).
 • Σειριακή, ψηφιακή διεπαφή επικοινωνίας CANopen για σύνδεση σε σύστημα αυτοματισμού κτιρίων μέσω συστήματος διαύλου CANopen (δυνατότητα με Wilo στοιχείο CIF CANopen).
 • Σειριακή ψηφιακή διεπαφή PLR για σύνδεση σε σύστημα αυτοματισμού κτιρίων μέσω ειδικών μονάδων σύζευξης (δυνατότητα με Wilo στοιχείο CIF PLR).

Διαχείριση ζεύγους αντλιών (δίδυμη αντλία ή αντίστοιχα 2 x μονές αντλίες)

 • Κύρια/εφεδρική λειτουργία (αυτόματη εναλλαγή σε περίπτωση βλάβης / χρονική εναλλαγή αντλιών)
 • Παράλληλη λειτουργία (εκκίνηση και διακοπή του φορτίου αιχμής με βελτιστοποιημένο βαθμό απόδοσης)

Εξοπλισμός

 • Σε αντλίες με φλαντζωτή σύνδεση: Εκδόσεις φλάντζας
  • Τυποποιημένη κατασκευή για αντλίες DN 32 έως DN 65: Συνδυασμένη φλάντζα PN 6/10 (φλάντζα PN 16 κατά EN 1092-2) για κόντρα φλάντζες PN 6 και PN 16
  • Τυποποιημένη κατασκευή για αντλίες DN 80/DN 100: Φλάντζα PN 6 (κατασκευή PN 16 κατά EN 1092-2) για κόντρα φλάντζα PN 6
  • Ειδική κατασκευή για αντλίες DN 32 έως DN 100: Φλάντζα PN 16 (κατά EN 1092-2) για κόντρα φλάντζα PN 16
 • Αμέτρητες ενσωματωμένες διεπαφές επικοινωνίας και προαιρετική υποδοχή CIF-module με δυνατότητα χρήσης
 • 5 συνδέσεις καλωδίου για τη σύνδεση στις διεπαφές επικοινωνίας
 • Διεπαφή Bluetooth
 • Οθόνη γραφικών υψηλής ανάλυσης με πράσινο κουμπί και 2 πλήκτρα
 • Χώρος ακροδεκτών φιλικός για το χρήστη
 • Ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας (τύπος "-R7": χωρίς)
 • Ταχεία ηλεκτρική σύνδεση με το βελτιστοποιημένο ταχυσύνδεσμο Wilo-Connector για την τροφοδοσία τάσης

Περιεχόμενο παράδοσης

 • Αντλία
 • 2 βελτιστοποιημένοι ταχυσύνδεσμοι Wilo-Connector
 • 4 στυπιοθλίπτες καλωδίου M16 x 1,5
 • Ροδέλες για βίδες φλάντζας (σε ονομαστικές διαμέτρους σύνδεσης DN 32 έως DN 65)
 • Παρεμβύσματα για υποδοχές με σπείρωμα
 • Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Κωδικοποίηση τύπου

Παράδειγμα:

Wilo-Stratos MAXO-D 40/0,5-8

Stratos MAXO

Αντλία υψηλής απόδοσης (αντλία με φλαντζωτή σύνδεση), ηλεκτρονικός έλεγχος

D

Δίδυμη αντλία

40/

Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης

0,5-8

Ονομαστικό εύρος μανομετρικού [m]

-R7

χωρίς ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας Stratos MAXO

-P1

Τύπος χωρίς LABS

Tεχνικά στοιχεία

 • Επιτρεπόμενη περιοχή θερμοκρασιών -10 °C έως +110 °C, -10 °C έως +90 °C (τύπος "-R7")
 • Ηλεκτρική σύνδεση 1~230 V, 50/60 Hz
 • Βαθμός προστασίας IPX4D
 • Σύνδεση με ρακόρ & βιδωτή σύνδεση DN 30 (RP 11/4)
 • Φλάντζα σύνδεσης DN 32 έως DN 80
 • Μέγιστη πίεση λειτουργίας τυποποιημένης κατασκευής: 6/10 bar ή αντίστοιχα 6 bar (ειδική κατασκευή: 10 bar ή 16 bar)
 • Κατηγορία μόνωσης: F
 • Εκπομπή ραδιοπαρεμβολών κατά: EN 61800-3:2004+A1:2012 / Κατοικίες (C1)
 • Αντοχή σε παρεμβολές κατά: EN 61800-3:2004+A1:2012 / βιομηχανικά περιβάλλοντα (C2)
 • Ταχύτητα ροής μέγ. Q: 112 m³/h
 • Μανομετρικό μέγ. H: 16 m

Υλικά

 • Υλικό εδράνου: Άνθρακας-γραφίτης
 • Πτερωτή: PPS-GF40
 • Κέλυφος αντλίας: Φαιός χυτοσίδηρος
 • Άξονας: 1.4028, με επίστρωση DLC

Σχεδιασμός

 • Έξυπνος υδρολίπαντος διπλός κυκλοφορητής με κινητήρα EC και ενσωματωμένη ηλεκτρονική προσαρμογή ισχύος
 • Τεχνολογία πράσινου πλήκτρου και οθόνη γραφικών
 • Προστασία κινητήρα με ηλεκτρονική διέγερση
 • Βυσματική σύνδεση για τη διεύρυνση λειτουργιών με προαιρετικά CIF στοιχεία για τον αυτοματισμό κτιρίου
 • Πτερωτή με τρισδιάστατα καμπυλωτά πτερύγια και πλαστικό σωλήνα από συνθετικό υλικό με ανθρακονήματα
Έγγραφα

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Stratos MAXO-R7

Κωδικός τμχ. 2217836
Έκδοση 2021-11
Σχήμα σελίδας 148.2 x 209.9 mm
Αριθμός σελίδων 168
PDF (737 KB)

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Κωδικός τμχ. 2226400
Έκδοση 2023-02
Σχήμα σελίδας 148.2 x 209.9 mm
Αριθμός σελίδων 64
PDF (5 MB)

Φυλλάδιο πιστοποίησης

Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos MAXO-Z, Stratos , Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Yonos MAXO,Yonos MAXO-D, Yonos MAXO-Z, Yonos ECO BMS, Yonos PARA HF, Stratos PARA, Stratos PARA-Z, TOP-Z, TOP-S Transportsysteme

Κωδικός τμχ. 2209011
Έκδοση 2022-11
Σχήμα σελίδας 209.9 x 297.0 mm
Αριθμός σελίδων 72
PDF (28 MB)

Πιστοποιητικό REACH

Κανονισμός REACH

Έκδοση 2021-05
Σχήμα σελίδας 209.9 x 297.0 mm
Αριθμός σελίδων 4
PDF (262 KB)

Σημειώσεις έκδοσης

Σημειώσεις έκδοσης Stratos MAXO

Κωδικός τμχ. 2212705
Έκδοση 2021-04
Σχήμα σελίδας 209.9 x 297.0 mm
Αριθμός σελίδων 60
PDF (4 MB)

Πιστοποιητικό

Συνοπτική δοκιμή μπαταρίας λιθίου

Σχήμα σελίδας 209.9 x 297.0 mm
Αριθμός σελίδων 1
PDF (179 KB)

Συνοπτική δοκιμή μπαταρίας λιθίου / UN38.3

Σχήμα σελίδας 209.9 x 297.0 mm
Αριθμός σελίδων 1
PDF (179 KB)

Επιλογή προϊόντος
Αριθμός ευρημάτων: 60
180 … 360 mm
[60]
Ονομασία προϊόντοςΣύνδεση σωλήναEEIΜήκος κατασκευής l0Μέγιστη πίεση λειτουργίας PNΗλεκτρική σύνδεσηΜικτό βάρος περ. mΑριθμός ανά παλέταΚωδικός
Stratos MAXO-D 30/0,5-6 PN 10
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
20,6 kg
4
2164645
Stratos MAXO-D 30/0,5-6 PN10-R7
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
20,6 kg
4
2217903
Stratos MAXO-D 30/0,5-6 PN 16
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
20,6 kg
4
2186289
Stratos MAXO-D 30/0,5-10 PN 10
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,2 kg
4
2164646
Stratos MAXO-D 30/0,5-10 PN10-R7
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,2 kg
4
2217904
Stratos MAXO-D 30/0,5-10 PN 16
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,2 kg
4
2186290
Stratos MAXO-D 32/0,5-8 PN 6/10
DN 32
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
24,9 kg
4
2164647
Stratos MAXO-D 32/0,5-8 PN6/10-R7
DN 32
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
24,9 kg
4
2217973
Stratos MAXO-D 32/0,5-8 PN 16
DN 32
≤0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
24,9 kg
4
2186291
Stratos MAXO-D 32/0,5-12 PN 6/10
DN 32
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
25,5 kg
4
2164648
Stratos MAXO-D 32/0,5-12 PN6/10-R7
DN 32
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
25,5 kg
4
2217974
Stratos MAXO-D 32/0,5-12 PN 16
DN 32
≤0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
25,5 kg
4
2186292
Stratos MAXO-D 40/0,5-8 PN 6/10
DN 40
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
27,6 kg
4
2164649
Stratos MAXO-D 40/0,5-8 PN6/10-R7
DN 40
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
27,6 kg
4
2217975
Stratos MAXO-D 40/0,5-8 PN 16
DN 40
≤0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
27,6 kg
4
2186293
Stratos MAXO-D 40/0,5-12 PN 6/10
DN 40
≤0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
38,8 kg
4
2164650
Stratos MAXO-D 40/0,5-12 PN6/10-R7
DN 40
≤0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
38,8 kg
4
2217976
Stratos MAXO-D 40/0,5-12 PN 16
DN 40
≤0,17
250 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
38,8 kg
4
2186294
Stratos MAXO-D 40/0,5-16 PN 6/10
DN 40
≤0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
38,8 kg
4
2164651
Stratos MAXO-D 40/0,5-16 PN6/10-R7
DN 40
≤0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
38,8 kg
4
2217977
Stratos MAXO-D 40/0,5-16 PN 16
DN 40
≤0,17
250 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
38,8 kg
4
2186295
Stratos MAXO-D 50/0,5-6 PN 6/10
DN 50
≤0,18
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
30,5 kg
4
2164652
Stratos MAXO-D 50/0,5-6 PN6/10-R7
DN 50
≤0,18
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
30,5 kg
4
2217978
Stratos MAXO-D 50/0,5-6 PN 16
DN 50
≤0,18
240 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
30,5 kg
4
2186296
Stratos MAXO-D 50/0,5-8 PN 6/10
DN 50
≤0,17
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2164653
Stratos MAXO-D 50/0,5-8 PN6/10-R7
DN 50
≤0,17
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2217979
Stratos MAXO-D 50/0,5-8 PN 16
DN 50
≤0,17
240 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2186297
Stratos MAXO-D 50/0,5-9 PN 6/10
DN 50
≤0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2164654
Stratos MAXO-D 50/0,5-9 PN6/10-R7
DN 50
≤0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2217980
Stratos MAXO-D 50/0,5-9 PN 16
DN 50
≤0,17
280 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2186298
Stratos MAXO-D 50/0,5-12 PN 6/10
DN 50
≤0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2164655
Stratos MAXO-D 50/0,5-12 PN6/10-R7
DN 50
≤0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2217981
Stratos MAXO-D 50/0,5-12 PN 16
DN 50
≤0,17
280 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2186299
Stratos MAXO-D 50/0,5-16 PN 6/10
DN 50
≤0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,8 kg
4
2164656
Stratos MAXO-D 50/0,5-16 PN6/10-R7
DN 50
≤0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,8 kg
4
2217982
Stratos MAXO-D 50/0,5-16 PN 16
DN 50
≤0,17
340 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,8 kg
4
2186300
Stratos MAXO-D 65/0,5-6 PN 6/10
DN 65
≤0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
44,9 kg
4
2164657
Stratos MAXO-D 65/0,5-6 PN6/10-R7
DN 65
≤0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
44,9 kg
4
2217983
Stratos MAXO-D 65/0,5-6 PN 16
DN 65
≤0,17
280 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
44,9 kg
4
2186301
Stratos MAXO-D 65/0,5-12 PN 6/10
DN 65
≤0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,6 kg
4
2164658
Stratos MAXO-D 65/0,5-12 PN6/10-R7
DN 65
≤0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,6 kg
4
2217984
Stratos MAXO-D 65/0,5-12 PN 16
DN 65
≤0,17
340 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,6 kg
4
2186302
Stratos MAXO-D 65/0,5-16 PN 6/10
DN 65
≤0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,8 kg
4
2164659
Stratos MAXO-D 65/0,5-16 PN6/10-R7
DN 65
≤0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,8 kg
4
2217985
Stratos MAXO-D 65/0,5-16 PN 16
DN 65
≤0,17
340 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,8 kg
4
2186303
Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN 6
DN 80
≤0,18
360 mm
6 bar
1~230 V, 50/60 Hz
68,3 kg
4
2164660
Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN6-R7
DN 80
≤0,18
360 mm
6 bar
1~230 V, 50/60 Hz
68,3 kg
4
2217986
Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN 10
DN 80
≤0,18
360 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
68,3 kg
4
2164661
Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN10-R7
DN 80
≤0,18
360 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
68,3 kg
4
2217987
Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN 16
DN 80
≤0,18
360 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
68,3 kg
4
2186304