Αναζήτηση
Επικοινωνία
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δημιουργία καταλόγου
Τα αγαπημένα μου
Wilo-Yonos GIGA2.0-I | Wilo

Wilo-Yonos GIGA2.0-I

Αναλογικές και οι ψηφιακές διεπαφές παρέχουν τη δυνατότητα διασύνδεσης στο σύστημα αυτοματισμού κτιρίων. 

Τα πλεονεκτήματα για εσάς
Wilo-Yonos GIGA2.0-I

Αναλογικές και οι ψηφιακές διεπαφές παρέχουν τη δυνατότητα διασύνδεσης στο σύστημα αυτοματισμού κτιρίων. 

Η Wilo-Yonos GIGA2.0-I είναι μια ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ελαιολίπαντη αντλία τύπου Inline που είναι κατάλληλη για την άντληση μεγάλων ποσοτήτων νερού σε μεγάλα μανομετρικά. Χάρη στην τεχνολογία του κινητήρα IE5 EC και τη δοκιμασμένη υδραυλική αντλία (MEI ≥0,4), προσφέρει εξίσου υψηλή κλάση αποδοτικότητας και μεγάλη αξιοπιστία. Ο χειρισμός γίνεται πολύ εύκολος με τη βοήθεια της οικείας τεχνολογίας πράσινου πλήκτρου, της σαφούς πλοήγησης μενού και της εποπτικής έγχρωμης οθόνης. Αναλογικές και οι ψηφιακές διεπαφές παρέχουν τη δυνατότητα διασύνδεσης στο σύστημα αυτοματισμού κτιρίων.Ειδικά χαρακτηριστικά/πλεονεκτήματα προϊόντος

 • Υψηλή κλάση αποδοτικότητας μέσω της τεχνολογίας του κινητήρα IE5 EC και του δοκιμασμένου υδραυλικού συστήματος αντλίας (MEI ≥0,4)
 • Εύκολος χειρισμός με σαφή πλοήγηση μενού στην έγχρωμη οθόνη και τεχνολογία πράσινου πλήκτρου
 • Υψηλή αξιοπιστία χάρη στη νέα τεχνολογία μετάδοσης και το δοκιμασμένο υδραυλικό σύστημα αντλίας
 • Έτοιμο για διασύνδεση στο σύστημα αυτοματισμού κτιρίων μέσω αναλογικών και ψηφιακών διεπαφών καθώς και στοιχείων CIF
Περιγραφή σειράς
Wilo-Yonos GIGA2.0-I

Σχεδιασμός

Αντλία τύπου Inline υψηλής απόδοσης με κινητήρα EC και ηλεκτρονική προσαρμογή ισχύος στον σχεδιασμό ελαιολίπαντου κυκλοφορητή. Έκδοση ως μονοβάθμια φυγοκεντρική αντλία χαμηλής πίεσης με σύνδεση φλάντζας και μηχανικό στυπιοθλίπτη.

Χρήση

Άντληση νερού θέρμανσης (κατά VDI 2035), κρύου νερού και μίγματος νερού-γλυκόλης χωρίς επιθετικές ουσίες σε συστήματα θέρμανσης, κρύου νερού και ψύξης.

Εξοπλισμός/λειτουργία

Είδη ρύθμισης:

 • Δp-v για μεταβλητή διαφορική πίεση
 • Δp-c για σταθερή διαφορική πίεση
 • Σταθερή ταχύτητα περιστροφής
 • Σύστημα ρύθμισης PID προσαρμοσμένο από τον χρήστη

Χειροκίνητες ρυθμίσεις:

 • Ρύθμιση του είδους ρύθμισης
 • Ρύθμιση των αντίστοιχων παραμέτρων λειτουργίας
 • Παραμετροποίηση αναλογικών εισόδων
 • Παραμετροποίηση ψηφιακής εισόδου
 • Παραμετροποίηση εξόδων ρελέ
 • Λειτουργία δίδυμης αντλίας (σε 2 μονές αντλίες, που πρέπει να λειτουργούν ως δίδυμη αντλία)
 • Φραγή πλήκτρων για το κλείδωμα των ρυθμίσεων
 • Λειτουργία για την επαναφορά της εργοστασιακής ρύθμισης

Αυτόματες ρυθμίσεις:

 • Βελτιστοποιημένη προσαρμογή ισχύος ανάλογα με τις ανάγκες για την προσαρμογή ισχύος σε σχέση με το είδος ρύθμισης
 • Αυτόματες ρουτίνες αποκατάστασης σφαλμάτων
 • Ενσωματωμένη πλήρης προστασία κινητήρα

Εξωτερικές είσοδοι ελέγχου για τις λειτουργίες σας

 • 1x αναλογική είσοδος:
  • Τύποι σήματος: 0 ... 10 V, 2 ... 10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
  • Εφαρμογή: μόνο τιμή αισθητήρα από αισθητήρα διαφορικής πίεσης (εγκατεστημένος σειριακά στην αντλία επιπέδου στάνταρ)
 • 1x αναλογική είσοδος:
  • Τύποι σήματος: 0 ... 10 V, 2 ... 10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
  • Εφαρμογή: μόνο εξωτερικό δότη επιθυμητής τιμής
 • 1x ψηφιακή είσοδος:
  • Είσοδος ελέγχου για λειτουργία «Εξωτερικής απενεργοποίησης (Ext. OFF)»
 • 1x έξοδος ρελέ:
  • Χρησιμοποιείται προαιρετικά για συνολικό σήμα βλάβης (SSM) ή συνολικό σήμα λειτουργίας (SBM)
 • Wilo Net
  • Για διαχείριση δίδυμου κυκλοφορητή 2 μεμονωμένων αντλιών

Λειτουργίες αναγγελίας και ένδειξης

 • Κατάσταση οθόνης "Ένδειξη λειτουργίας":
  • Τρέχον είδος ρύθμισης
  • Επιθυμητή τιμή
  • Πραγματικό μανομετρικό ύψος
  • Πραγματική ταχύτητα περιστροφής
  • Πραγματική ταχύτητα ροής
  • Ηλεκτρική απορροφώμενη ισχύς
 • Ένδειξη κατάστασης LED: Λειτουργία χωρίς προβλήματα (πράσινη LED), επικοινωνία αντλίας (μπλε LED)
 • Οθόνη "Ένδειξη σφάλματος" (κόκκινο χρώμα ένδειξης):
  • Κωδικός σφάλματος
 • Οθόνη "Ένδειξη προειδοποίησης" (κίτρινο χρώμα ένδειξης):
  • Κωδικοί προειδοποίησης
 • Κατάσταση οθόνης "Ένδειξη διεργασίας" (μπλε οθόνη):
 • Οθόνη "Επικοινωνία με σύστημα αυτοματισμού κτιρίων" (μπλε οθόνη):
 • Σύνοψη των ενεργών παραμέτρων συστήματος αυτοματισμού κτιρίων (μονάδα ταχύτητας, διεύθυνση,...)
 • Συνολικό σήμα βλάβης SSM (εναλλάξ ψυχρή επαφή)
 • Συνολικό σήμα λειτουργίας SBM (επαφή εναλλαγής χωρίς δυναμικό)

Ανταλλαγή δεδομένων

 • Με δυνατότητα για το αντίστοιχο Στοιχείο CIF WILO ως παρελκόμενο:
  • Σειριακή ψηφιακή διεπαφή Modbus RTU για σύνδεση σε αυτοματισμό κτιρίου μέσω συστήματος διαύλου RS485
  • Σειριακή, ψηφιακή διεπαφή BACnet MS/TP για σύνδεση σε σύστημα αυτοματισμού κτιρίων μέσω συστήματος ΔΙΑΥΛΟΥ RS485
  • Σειριακή ψηφιακή διεπαφή για Ethernet πολλαπλό πρωτόκολλο Modbus TCP, BACnet/IP για σύνδεση σε σύστημα αυτοματισμού κτιρίων μέσω συστήματος διαύλου RJ45
  • Σειριακή, ψηφιακή διεπαφή επικοινωνίας LON για σύνδεση σε σύστημα αυτοματισμού κτιρίων μέσω συστήματος διαύλου LONWorks
  • Σειριακή ψηφιακή διεπαφή PLR για σύνδεση σε αυτοματισμό κτιρίου μέσω ειδικών μονάδων σύζευξης
  • Σειριακή ψηφιακή διεπαφή CANopen για σύνδεση σε αυτοματισμό κτιρίου μέσω ειδικών μονάδων σύζευξης

Διαχείριση ζεύγους αντλιών (δίδυμη αντλία ή αντίστοιχα 2 x μονές αντλίες στο συνδετικό τεμάχιο παντελόνι)

 • Κύρια λειτουργία / κατάσταση αναμονής (χρονική εναλλαγή αντλιών)
 • Κύρια/εφεδρική λειτουργία (αυτόματη εναλλαγή λόγω βλάβης)
 • Παράλληλη λειτουργία (εκκίνηση και διακοπή του φορτίου αιχμής με βελτιστοποιημένο βαθμό απόδοσης)

Εξοπλισμός

 • Υδραυλικό σύστημα αντλίας με υδραυλικό δείκτη ελάχιστης απόδοσης MEI ≥ 0,4
 • Κινητήρας EC της κλάσης απόδοσης κινητήρα IE5 σύμφωνα με το IEC 60034-30-2
 • Φλάντζα PN16 - σύμφωνα με EN 1092-2
 • Υποδοχές μέτρησης πίεσης (R 1/8) για εγκαταστημένο αισθητήρα διαφορικής πίεσης (τύπος ...-R1 χωρίς αισθητήρα διαφορικής πίεσης)
 • Στάνταρ τρύπες εκροής συμπυκνώματος στη λατέρνα και στο κέλυφος του κινητήρα (εδώ σφραγισμένες κατά την παράδοση)
 • Βαλβίδα εξαέρωσης στη λατέρνα
 • Περιστρεφόμενη έγχρωμη οθόνη γραφικών με πράσινο πλήκτρο και ένα άλλο πλήκτρο
 • 6 συνδέσεις καλωδίου για τη σύνδεση της τροφοδοσίας τάσης, καθώς και των δυαδικών και αναλογικών εισόδων (εξοπλισμένη με 2 συνδέσεις καλωδίου εργοστασιακά με στυπιοθλίπτες καλωδίου)
 • Προαιρετική δυνατότητα χρήσης υποδοχής στοιχείου CIF

Κωδικοποίηση τύπου

Παράδειγμα

Wilo-Yonos GIGA2.0-I 65/1-20/4,0-xx

Yonos GIGA

Ονομασία αντλίας

2,0

Δεύτερη γενιά

-I

Μονή αντλία Inline

65

Ονομαστική διάμετρος φλάντζας DN

1-20

Ονομαστικό εύρος μανομετρικού σε [m]

4,0

Ονομαστική ισχύς κινητήρα σε kW

-xx

Παραλλαγή, π.χ. -R1

Tεχνικά στοιχεία

 • Επιτρεπτή περιοχή θερμοκρασιών του υγρού άντλησης από -20 °C έως +120 °C
 • Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως +50 °C
 • Μηχανικός στυπιοθλίπτης για την άντληση νερού έως Tmax. = +120 °C. Έως T ≤ +40 °C επιτρέπεται προσθήκη μείγματος γλυκόλης με αναλογία όγκου 20 έως 40 %. Για μείγματα νερού-γλυκόλης με ποσοστό γλυκόλης > 40 % έως το πολύ 50 % του όγκου και θερμοκρασία ρευστού > +40 °C έως το πολύ +120 °C ή για άλλα ρευστά διαφορετικά του νερού, πρέπει να προβλέπεται η χρήση άλλου κατάλληλου μηχανικού στυπιοθλίπτη.
 • Ηλεκτρική σύνδεση 3~440 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~380 V ±10 %, 50/60 Hz

Εκπλήρωση της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας χωρίς πρόσθετα μέτρα:

  • Εκπομπή ραδιοπαρεμβολών για κατοικίες σύμφωνα με EN 61800-3:2018
  • Αντοχή σε παρεμβολές για βιομηχανικά περιβάλλοντα σύμφωνα με EN 61800-3:2018
 • Βαθμός προστασίας IP55
 • Ονομαστικό εύρος φλάντζας DN 32 έως DN 125
 • Μέγιστη πίεση λειτουργίας 16 bar έως +120 °C

Σχεδιασμός

 • Αντλία τύπου Inline υψηλής απόδοσης με κινητήρα EC της κλάσης αποδοτικότητας IE5 σύμφωνα με το IEC 60034-30-2, υδραυλικό δείκτη ελάχιστης απόδοσης MEI ≥ 0,4 και ηλεκτρονική προσαρμογή στον σχεδιασμό ελαιολίπαντου κυκλοφορητή.
 • Φυγοκεντρική αντλία μίας βαθμίδας χαμηλής πίεσης με ενιαίο άξονα τύπου monobloc
 • Ελικοειδές περίβλημα τύπου Inline (στόμιο αναρρόφησης και κατάθλιψης με ίδιες φλάντζες σε μια γραμμή)
 • Περιστρεφόμενη έγχρωμη οθόνη γραφικών (2 ιντσών) με χειροκίνητο χειρισμό με ένα κουμπί
 • Ενσωματωμένη προστασία κινητήρα

Περιεχόμενο παράδοσης

 • Αντλία
 • Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας και δήλωση συμμόρφωσης
Έγγραφα

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Yonos GIGA2.0-I/-D

Κωδικός τμχ. 2203575
Έκδοση 2022-05
Σχήμα σελίδας 209.9 x 297.0 mm
Αριθμός σελίδων 120
PDF (15 MB)

Φυλλάδιο πιστοποίησης

Wilo-Stratos GIGA2.0-I/-D, Wilo-Stratos GIGA /-D/-B, Wilo-Yonos GIGA2.0-I/-D

Κωδικός τμχ. 2216678
Έκδοση 2022-05
Σχήμα σελίδας 209.9 x 297.0 mm
Αριθμός σελίδων 52
PDF (22 MB)
Λίστα προϊόντων
Αριθμός ευρημάτων: 156
Ονομασία προϊόντοςΚινητήρας-Κλάση απόδοσης κινητήραΟνομαστικό εύρος ΦλάντζαΜηχανικός στυπιοθλίπτηςΜήκος κατασκευής l0Ονομαστική ισχύς P2Μικτό βάρος περ. mΚωδικός τεμαχίουΟμάδα GRD
Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/0,55
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,5 kW
28 kg
2204971
3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/0,55-R1
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,5 kW
28 kg
2205093
3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/0,55-R1-S1
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,5 kW
28 kg
2205154
3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/0,55-S1
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,5 kW
28 kg
2205032
3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,7 kW
29 kg
2204970
3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-R1
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,7 kW
29 kg
2205092
3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-R1-S1
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,7 kW
29 kg
2205153
3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-S1
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,7 kW
29 kg
2205031
3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/1,1
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
29 kg
2204969
3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/1,1-R1
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
29 kg
2205091
3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/1,1-R1-S1
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
29 kg
2205152
3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/1,1-S1
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
29 kg
2205030
3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/1,5
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
30 kg
2204968
3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/1,5-R1
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
30 kg
2205090
3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/1,5-R1-S1
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
30 kg
2205151
3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/1,5-S1
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
30 kg
2205029
3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-32/2,2
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
2,1 kW
30 kg
2204973
3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-32/2,2-R1
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
2,1 kW
30 kg
2205095
3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-32/2,2-R1-S1
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
2,1 kW
30 kg
2205156
3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-32/2,2-S1
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
2,1 kW
30 kg
2205034
3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-8/0,55
IE5
DN 40
AQ1EGG
320 mm
0,6 kW
34 kg
2204977
3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-8/0,55-R1
IE5
DN 40
AQ1EGG
320 mm
0,6 kW
34 kg
2205099
3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-8/0,55-R1-S1
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
320 mm
0,6 kW
34 kg
2205160
3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-8/0,55-S1
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
320 mm
0,6 kW
34 kg
2205038
3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-10/0,75
IE5
DN 40
AQ1EGG
320 mm
0,8 kW
34 kg
2204976
3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-10/0,75-R1
IE5
DN 40
AQ1EGG
320 mm
0,8 kW
34 kg
2205098
3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-10/0,75-R1-S1
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
320 mm
0,8 kW
34 kg
2205159
3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-10/0,75-S1
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
320 mm
0,8 kW
34 kg
2205037
3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-13/1,1
IE5
DN 40
AQ1EGG
320 mm
1,1 kW
36 kg
2204975
3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-13/1,1-R1
IE5
DN 40
AQ1EGG
320 mm
1,1 kW
36 kg
2205097
3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-13/1,1-R1-S1
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
320 mm
1,1 kW
36 kg
2205158
3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-13/1,1-S1
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
320 mm
1,1 kW
36 kg
2205036
3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-16/1,5
IE5
DN 40
AQ1EGG
320 mm
1,5 kW
35 kg
2204974
3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-16/1,5-R1
IE5
DN 40
AQ1EGG
320 mm
1,5 kW
35 kg
2205096
3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-16/1,5-R1-S1
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
320 mm
1,5 kW
35 kg
2205157
3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-16/1,5-S1
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
320 mm
1,5 kW
35 kg
2205035
3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-21/2,2
IE5
DN 40
AQ1EGG
320 mm
2,1 kW
38 kg
2204983
3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-21/2,2-R1
IE5
DN 40
AQ1EGG
320 mm
2,1 kW
38 kg
2205105
3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-21/2,2-R1-S1
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
320 mm
2,1 kW
38 kg
2205166
3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-21/2,2-S1
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
320 mm
2,1 kW
38 kg
2205044
3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-26/3,0
IE5
DN 40
AQ1EGG
320 mm
3 kW
48 kg
2204982
3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-26/3,0-R1
IE5
DN 40
AQ1EGG
320 mm
3 kW
48 kg
2205104
3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-26/3,0-R1-S1
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
320 mm
3 kW
48 kg
2205165
3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-26/3,0-S1
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
320 mm
3 kW
48 kg
2205043
3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-31/4,0
IE5
DN 40
AQ1EGG
320 mm
4 kW
38 kg
2204981
3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-31/4,0-R1
IE5
DN 40
AQ1EGG
320 mm
4 kW
38 kg
2205103
3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-31/4,0-R1-S1
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
320 mm
4 kW
38 kg
2205164
3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-31/4,0-S1
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
320 mm
4 kW
38 kg
2205042
3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-6/0,55
IE5
DN 50
AQ1EGG
340 mm
0,5 kW
36 kg
2204987
3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-6/0,55-R1
IE5
DN 50
AQ1EGG
340 mm
0,5 kW
36 kg
2205109
3