Αναζήτηση
Επικοινωνία
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δημιουργία καταλόγου
Τα αγαπημένα μου
Σύγκριση προϊόντων
Wilo-Yonos GIGA2.0-I | Wilo

Wilo-Yonos GIGA2.0-I

Αποδοτική άντληση μεγάλων ποσοτήτων νερού για εφαρμογές θέρμανσης, κλιματισμού και ψύξης σε μεγάλα κτίρια.

Τα πλεονεκτήματα για εσάς
Wilo-Yonos GIGA2.0-I

Αποδοτική άντληση μεγάλων ποσοτήτων νερού για εφαρμογές θέρμανσης, κλιματισμού και ψύξης σε μεγάλα κτίρια.

Η Wilo-Yonos GIGA2.0-I είναι μια ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ελαιολίπαντη αντλία τύπου Inline που είναι κατάλληλη για την άντληση μεγάλων ποσοτήτων νερού σε μεγάλα μανομετρικά. Χάρη στην τεχνολογία του κινητήρα IE5 EC και τη δοκιμασμένη υδραυλική αντλία (MEI ≥0,4), προσφέρει εξίσου υψηλή κλάση αποδοτικότητας και μεγάλη αξιοπιστία. Ο χειρισμός γίνεται πολύ εύκολος με τη βοήθεια της οικείας τεχνολογίας πράσινου πλήκτρου, της σαφούς πλοήγησης μενού και της εποπτικής έγχρωμης οθόνης. Αναλογικές και οι ψηφιακές διεπαφές παρέχουν τη δυνατότητα διασύνδεσης στο σύστημα αυτοματισμού κτιρίων.Ειδικά χαρακτηριστικά/πλεονεκτήματα προϊόντος

 • Υψηλή κλάση αποδοτικότητας μέσω της τεχνολογίας του κινητήρα IE5 EC και του δοκιμασμένου υδραυλικού συστήματος αντλίας (MEI ≥0,4)
 • Εύκολος χειρισμός με σαφή πλοήγηση μενού στην έγχρωμη οθόνη και τεχνολογία πράσινου πλήκτρου
 • Υψηλή αξιοπιστία χάρη στη νέα τεχνολογία μετάδοσης και το δοκιμασμένο υδραυλικό σύστημα αντλίας
 • Έτοιμο για διασύνδεση στο σύστημα αυτοματισμού κτιρίων μέσω αναλογικών και ψηφιακών διεπαφών καθώς και στοιχείων CIF

Φιλικές προς το περιβάλλον ιδιότητες

 • Αντλία υψηλής απόδοσης με τεχνολογία κινητήρα IE5 σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60034-30-2 και MEI ≥ 0,4
 • Βιώσιμη και ουδέτερη ως προς το CO2 παραγωγή και διαδικασίες στα ευρωπαϊκά εργοστάσιά μας
Περιγραφή σειράς
Wilo-Yonos GIGA2.0-I

Σχεδιασμός

Αντλία τύπου Inline υψηλής απόδοσης με κινητήρα IE5 και ηλεκτρονική προσαρμογή ισχύος στον σχεδιασμό ελαιολίπαντου κυκλοφορητή. Έκδοση ως μονοβάθμια φυγοκεντρική αντλία χαμηλής πίεσης με σύνδεση φλάντζας και μηχανικό στυπιοθλίπτη.

Χρήση

Άντληση νερού θέρμανσης (κατά VDI 2035), κρύου νερού και μίγματος νερού-γλυκόλης χωρίς επιθετικές ουσίες σε συστήματα θέρμανσης, κρύου νερού και ψύξης.

Εξοπλισμός/λειτουργία

Είδη ρύθμισης:

 • Δp-v για μεταβλητή διαφορική πίεση
 • Δp-c για σταθερή διαφορική πίεση
 • Σταθερή ταχύτητα περιστροφής
 • Σύστημα ρύθμισης PID προσαρμοσμένο από τον χρήστη

Χειροκίνητες ρυθμίσεις:

 • Ρύθμιση του είδους ρύθμισης
 • Ρύθμιση των αντίστοιχων παραμέτρων λειτουργίας
 • Παραμετροποίηση αναλογικών εισόδων
 • Παραμετροποίηση ψηφιακής εισόδου
 • Παραμετροποίηση εξόδων ρελέ
 • Λειτουργία δίδυμης αντλίας (σε 2 μονές αντλίες, που πρέπει να λειτουργούν ως δίδυμη αντλία)
 • Φραγή πλήκτρων για το κλείδωμα των ρυθμίσεων
 • Λειτουργία για την επαναφορά της εργοστασιακής ρύθμισης

Αυτόματες λειτουργίες:

 • Βελτιστοποιημένη προσαρμογή ισχύος ανάλογα με τις ανάγκες για την προσαρμογή ισχύος σε σχέση με το είδος ρύθμισης
 • Αυτόματες ρουτίνες αποκατάστασης σφαλμάτων
 • Ενσωματωμένη πλήρης προστασία κινητήρα

Εξωτερικές είσοδοι και έξοδοι ελέγχου και η λειτουργία τους

 • 1x αναλογική είσοδος:
  • Τύποι σήματος: 0 ... 10 V, 2 ... 10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
  • Εφαρμογή: μόνο τιμή αισθητήρα από αισθητήρα διαφορικής πίεσης (εγκατεστημένος σειριακά στην αντλία επιπέδου στάνταρ)
 • 1x αναλογική είσοδος:
  • Τύποι σήματος: 0 ... 10 V, 2 ... 10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
  • Εφαρμογή: μόνο εξωτερικό δότη επιθυμητής τιμής
 • 1x ψηφιακή είσοδος:
  • Είσοδος ελέγχου για λειτουργία «Εξωτερικής απενεργοποίησης (Ext. OFF)»
 • 2x έξοδος ρελέ:
  • Συνολικό σήμα βλάβης SSM (εναλλάξ ψυχρή επαφή)
  • Συνολικό σήμα λειτουργίας SBM (επαφή εναλλαγής χωρίς δυναμικό)
 • Wilo Net
  • Για διαχείριση δίδυμου κυκλοφορητή 2 μεμονωμένων αντλιών

Λειτουργίες αναγγελίας και ένδειξης

 • Κατάσταση οθόνης "Ένδειξη λειτουργίας":
  • Τρέχον είδος ρύθμισης
  • Επιθυμητή τιμή
  • Πραγματικό μανομετρικό ύψος
  • Πραγματική ταχύτητα περιστροφής
  • Πραγματική ταχύτητα ροής
  • Ηλεκτρική απορροφώμενη ισχύς
 • Ένδειξη κατάστασης LED: Λειτουργία χωρίς προβλήματα (πράσινη LED), επικοινωνία αντλίας (μπλε LED)
 • Οθόνη "Ένδειξη σφάλματος" (κόκκινο χρώμα ένδειξης):
  • Κωδικός σφάλματος
 • Οθόνη "Ένδειξη προειδοποίησης" (κίτρινο χρώμα ένδειξης):
  • Κωδικοί προειδοποίησης
 • Κατάσταση οθόνης "Ένδειξη διεργασίας" (μπλε οθόνη):
 • Οθόνη "Επικοινωνία με σύστημα αυτοματισμού κτιρίων" (μπλε οθόνη):
 • Σύνοψη των ενεργών παραμέτρων συστήματος αυτοματισμού κτιρίων (μονάδα ταχύτητας, διεύθυνση,...)
 • Συνολικό σήμα βλάβης SSM (εναλλάξ ψυχρή επαφή)
 • Συνολικό σήμα λειτουργίας SBM (επαφή εναλλαγής χωρίς δυναμικό)

Ανταλλαγή δεδομένων

 • Με δυνατότητα για το αντίστοιχο Στοιχείο CIF WILO ως παρελκόμενο:
  • Σειριακή ψηφιακή διεπαφή Modbus RTU για σύνδεση σε αυτοματισμό κτιρίου μέσω συστήματος διαύλου RS485
  • Σειριακή, ψηφιακή διεπαφή BACnet MS/TP για σύνδεση σε σύστημα αυτοματισμού κτιρίων μέσω συστήματος ΔΙΑΥΛΟΥ RS485
  • Σειριακή ψηφιακή διεπαφή για Ethernet πολλαπλό πρωτόκολλο Modbus TCP, BACnet/IP για σύνδεση σε σύστημα αυτοματισμού κτιρίων μέσω συστήματος διαύλου RJ45
  • Σειριακή, ψηφιακή διεπαφή επικοινωνίας LON για σύνδεση σε σύστημα αυτοματισμού κτιρίων μέσω συστήματος διαύλου LONWorks
  • Σειριακή ψηφιακή διεπαφή PLR για σύνδεση σε αυτοματισμό κτιρίου μέσω ειδικών μονάδων σύζευξης
  • Σειριακή ψηφιακή διεπαφή CANopen για σύνδεση σε αυτοματισμό κτιρίου μέσω ειδικών μονάδων σύζευξης

Διαχείριση ζεύγους αντλιών (δίδυμη αντλία ή αντίστοιχα 2 x μονές αντλίες στο συνδετικό τεμάχιο παντελόνι)

 • Κύρια λειτουργία / κατάσταση αναμονής (χρονική εναλλαγή αντλιών)
 • Κύρια/εφεδρική λειτουργία (αυτόματη εναλλαγή λόγω βλάβης)
 • Παράλληλη λειτουργία (εκκίνηση και διακοπή του φορτίου αιχμής με βελτιστοποιημένο βαθμό απόδοσης)

Εξοπλισμός

 • Υδραυλικό σύστημα αντλίας με υδραυλικό δείκτη ελάχιστης απόδοσης MEI ≥ 0,4
 • Κινητήρας EC της κλάσης απόδοσης κινητήρα IE5 σύμφωνα με το IEC 60034-30-2
 • Φλάντζα PN16 - σύμφωνα με EN 1092-2
 • Υποδοχές μέτρησης πίεσης (R 1/8) για εγκαταστημένο αισθητήρα διαφορικής πίεσης (τύπος ...-R1 χωρίς αισθητήρα διαφορικής πίεσης)
 • Στάνταρ τρύπες εκροής συμπυκνώματος στη λατέρνα και στο κέλυφος του κινητήρα (εδώ σφραγισμένες κατά την παράδοση)
 • Βαλβίδα εξαέρωσης στη λατέρνα
 • Περιστρεφόμενη έγχρωμη οθόνη γραφικών (2 ιντσών) με πράσινο κουμπί και ένα πλήκτρο
 • 6 συνδέσεις καλωδίου για τη σύνδεση της τροφοδοσίας τάσης, καθώς και των δυαδικών και αναλογικών εισόδων (εξοπλισμένη με 2 συνδέσεις καλωδίου εργοστασιακά με στυπιοθλίπτες καλωδίου)
 • Προαιρετική δυνατότητα χρήσης υποδοχής στοιχείου CIF

Κωδικοποίηση τύπου

Παράδειγμα

Wilo-Yonos GIGA2.0-I 65/1-20/M-4,0-xx

Yonos GIGA

Ονομασία αντλίας

2.0

Δεύτερη γενιά

-I

Μονή αντλία Inline

65

Ονομαστική διάμετρος φλάντζας DN

1-20

Ονομαστικό εύρος μανομετρικού σε [m]

M-

Παραλλαγή με τροφοδοσία τάσης 1~230 V

4,0

Ονομαστική ισχύς κινητήρα σε kW

-xx

Παραλλαγή, π.χ. -R1

Tεχνικά στοιχεία

 • Επιτρεπτή περιοχή θερμοκρασιών του υγρού άντλησης από -20 °C έως +120 °C
 • Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως +50 °C
 • Μηχανικός στυπιοθλίπτης για την άντληση νερού έως Tmax. = +120 °C. Έως T ≤ +40 °C επιτρέπεται προσθήκη μίγματος γλυκόλης με αναλογία όγκου 20 έως 40%. Για μίγματα νερού-γλυκόλης με ποσοστό γλυκόλης > 40% έως το πολύ 50% του όγκου και θερμοκρασία υγρού > +40 °C έως το πολύ +120 °C ή για άλλα υγρά εκτός του νερού, πρέπει να προβλέπεται η χρήση εναλλακτικού μηχανικού στυπιοθλίπτη. Κατά τη χρήση μειγμάτων νερού γλυκόλης συνιστάται γενικά η χρήση μιας παραλλαγής S1 με τον αντίστοιχο μηχανικό στυπιοθλίπτη.
 • Τάσεις ηλεκτρικής σύνδεσης:
  • 3~440 V ±10% 50/60 Hz; 3~400 V ±10% 50/60 Hz; 3~380 V -5% +10% 50/60 Hz
  • Παραλλαγή M-: 1~220 V ... 240 V ±10%, 50/60 Hz
 • Εκπλήρωση της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας χωρίς πρόσθετα μέτρα:
  • Εκπομπή ραδιοπαρεμβολών για κατοικίες σύμφωνα με EN 61800-3:2018
  • Αντοχή σε παρεμβολές για βιομηχανικά περιβάλλοντα σύμφωνα με EN 61800-3:2018
 • Βαθμός προστασίας IP55
 • Ονομαστικό εύρος φλάντζας DN 32 έως DN 125
 • Μέγιστη πίεση λειτουργίας 16 bar έως +120 °C

Υλικά

 • Κέλυφος αντλίας και λατέρνα: EN-GJL-250;
 • Κέλυφος αντλίας και λατέρνα/φλάντζα κινητήρα με επίστρωση καταφόρησης στον στάνταρ εξοπλισμό
 • Πτερωτή (ανάλογα με τον τύπο): PPO-GF30 (DN 32 ... DN 80) ή EN-GJL-200 (DN 100 ... DN 125)
 • Άξονας: 1.4057
 • Μηχανικός στυπιοθλίπτης: AQ1EGG, άλλοι μηχανικοί στυπιοθλίπτες κατόπιν ζήτησης

Σχεδιασμός

 • Αντλία τύπου Inline υψηλής απόδοσης με κινητήρα κλάσης αποδοτικότητας IE5 σύμφωνα με το IEC 60034-30-2, υδραυλικό δείκτη ελάχιστης απόδοσης MEI ≥ 0,4 και ηλεκτρονική προσαρμογή στον σχεδιασμό ελαιολίπαντου κυκλοφορητή.
 • Φυγοκεντρική αντλία μίας βαθμίδας χαμηλής πίεσης με ενιαίο άξονα τύπου monobloc
 • Ελικοειδές περίβλημα τύπου Inline (στόμιο αναρρόφησης και κατάθλιψης με ίδιες φλάντζες σε μια γραμμή)
 • Περιστρεφόμενη έγχρωμη οθόνη γραφικών (2 ιντσών) με χειροκίνητο χειρισμό με ένα κουμπί
 • Ενσωματωμένη προστασία κινητήρα

Περιεχόμενο παράδοσης

 • Αντλία
 • Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας και δήλωση συμμόρφωσης

Επιλογές

 • Παραλλαγή ...-R1 χωρίς κωδικοποιητή διαφορικής πίεσης
 • Παραλλαγή …-S1 με ειδικούς μηχανικούς στυπιοθλίπτες

Παρελκόμενα

 • 3 υποστηρίγματα στερέωσης με υλικά στερέωσης για τοποθέτηση σε τσιμεντένια βάση
 • Κρυφές φλάντζες για κέλυφος δίδυμης αντλίας
 • CIF-Module PLR
 • Στοιχείο CIF LON
 • CIF-Module BACnet MS/TP
 • CIF-Module Modbus RTU
 • CIF-Module CANopen
 • Στοιχείο CIF Ethernet πολλαπλό πρωτόκολλο (Modbus TCP, BACnet/ IP)
 • Σύνδεση M12 RJ45 CIF Ethernet
 • Αισθητήρας διαφορικής πίεσης 2 … 10 V
 • Αισθητήρας διαφορικής πίεσης 4 – 20 mA
Έγγραφα

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Yonos GIGA2.0-I/-D

Κωδικός τμχ. 2227301
Έκδοση 2023-08
Αριθμός σελίδων 436
Γλώσσα de, en, fr, nl
PDF (11 MB)

Wilo-Yonos GIGA2.0-I/-D

Κωδικός τμχ. 2227300
Έκδοση 2023-08
Αριθμός σελίδων 124
Γλώσσα el
PDF (9 MB)

Εγχειρίδιο σχεδιασμού

Glanded pumps, single-stage, single-volute

Κωδικός τμχ. Wilo515021
Έκδοση 2021-12
Αριθμός σελίδων 24
Γλώσσα en
PDF (7 MB)

Φυλλάδιο πιστοποίησης

Wilo-Stratos GIGA2.0-I/-D, Wilo-Stratos GIGA /-D/-B, Wilo-Yonos GIGA2.0-I/-D

Κωδικός τμχ. 2216678
Έκδοση 2022-11
Αριθμός σελίδων 52
Γλώσσα ανεξάρτητο γλώσσας
PDF (22 MB)

CE

CE 2216007-01

Αριθμός σελίδων 6
Γλώσσα ανεξάρτητο γλώσσας
PDF (222 KB)
Επιλογή προϊόντος
Αριθμός ευρημάτων: 288
Ονομαστικό εύρος Φλάντζα
Μήκος κατασκευής l0
Έκδοση
Μηχανικός στυπιοθλίπτης
Φάση
Ονομασία προϊόντοςMEIIEΟνομαστικό εύρος ΦλάντζαΜηχανικός στυπιοθλίπτηςΜήκος κατασκευής l0Ονομαστική ισχύς P2ΦάσηΚωδικός
Yonos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,37 kW
1
2207029
Yonos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37-R1
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,37 kW
1
2207079
Yonos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37-R1-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,37 kW
1
2207104
Yonos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,37 kW
1
2207054
Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/0,55
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
3
2204971
Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/0,55-R1
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
3
2205093
Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/0,55-R1-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
3
2205154
Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/0,55-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
3
2205032
Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/M-0,55
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
1
2207028
Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/M-0,55-R1
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
1
2207078
Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/M-0,55-R1-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
1
2207103
Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/M-0,55-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
1
2207053
Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,75 kW
3
2204970
Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-R1
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,75 kW
3
2205092
Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-R1-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,75 kW
3
2205153
Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,75 kW
3
2205031
Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,75 kW
1
2207027
Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75-R1
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,75 kW
1
2207077
Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75-R1-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,75 kW
1
2207102
Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,75 kW
1
2207052
Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/1,1
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
3
2204969
Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/1,1-R1
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
3
2205091
Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/1,1-R1-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
3
2205152
Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/1,1-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
3
2205030
Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/M-1,1
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
1
2207026
Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/M-1,1-R1
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
1
2207076
Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/M-1,1-R1-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
1
2207101
Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/M-1,1-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
1
2207051
Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/1,5
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
3
2204968
Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/1,5-R1
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
3
2205090
Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/1,5-R1-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
3
2205151
Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/1,5-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
3
2205029
Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/M-1,5
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
1
2207025
Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/M-1,5-R1
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
1
2207075
Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/M-1,5-R1-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
1
2207100
Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/M-1,5-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
1
2207050
Yonos GIGA2.0-I 32/1-32/2,2
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
2,2 kW
3
2204973
Yonos GIGA2.0-I 32/1-32/2,2-R1
≥0,4
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
2,2 kW
3
2205095
Yonos GIGA2.0-I 32/1-32/2,2-R1-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
2,2 kW
3
2205156
Yonos GIGA2.0-I 32/1-32/2,2-S1
≥0,4
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
2,2 kW
3
2205034
Yonos GIGA2.0-I 40/1-6/M-0,37
≥0,4
IE5
DN 40
AQ1EGG
320 mm
0,37 kW
1
2207034
Yonos GIGA2.0-I 40/1-6/M-0,37-R1
≥0,4
IE5
DN 40
AQ1EGG
320 mm
0,37 kW
1
2207084
Yonos GIGA2.0-I 40/1-6/M-0,37-R1-S1
≥0,4
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
320 mm
0,37 kW
1
2207109
Yonos GIGA2.0-I 40/1-6/M-0,37-S1
≥0,4
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
320 mm
0,37 kW
1
2207059
Yonos GIGA2.0-I 40/1-8/0,55
≥0,4
IE5
DN 40
AQ1EGG
320 mm
0,55 kW
3
2204977
Yonos GIGA2.0-I 40/1-8/0,55-R1
≥0,4
IE5
DN 40
AQ1EGG
320 mm
0,55 kW
3
2205099
Yonos GIGA2.0-I 40/1-8/0,55-R1-S1
≥0,4
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
320 mm
0,55 kW
3
2205160
Yonos GIGA2.0-I 40/1-8/0,55-S1
≥0,4
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
320 mm
0,55 kW
3
2205038
Yonos GIGA2.0-I 40/1-8/M-0,55
≥0,4
IE5
DN 40
AQ1EGG
320 mm
0,55 kW
1
2207033
Yonos GIGA2.0-I 40/1-8/M-0,55-R1
≥0,4
IE5
DN 40
AQ1EGG
320 mm
0,55 kW
1
2207083