Søk
Kontakt
E-post
Katalogoppretting
Mine favoritter

Verdens første semisentrale forsynings- og avfallshåndteringssystem for fremtidens metropol

Megabyer, vannknapphet og luftforurensning – disse utfordringene krever innovative løsninger for fremtiden. En slik fremtidsrettet løsning er det nyskapende forsynings- og avfallshåndteringssenteret SEMIZENTRAL i Qingdao i Kina. Leverings- og avfallshåndteringssenteret ble åpnet våren 2014 innenfor rammen av verdens største hageutstilling. Det er verdens første referansesystem for den semisentrale, integrerte infrastrukturtilnærmingen og vil forsyne rundt 12 000 mennesker.

SEMIZENTRAL er et prosjekt av Teknisk universitet Darmstadt i samarbeid med det kinesiske universitetet, Tongij Shanghai. Wilo tok del i planlegging og realisering av prosjektet som spesialist på pumper og pumpesystemer, og leverte et bredt spekter av pumpesystemer innenfor bygningsteknikk og vannforsyning. I 2015 ble prosjektet tildelt GreenTec Awards i kategorien «Urbanisering», en av de mest prestisjefylte miljø- og økonomiutmerkelser i Europa.

Quingdao – en metropol på vei mot megaby

Den kinesiske havneby Qingdao i Shandong-provinsen i Øst-Kina har lidd av stor vannmangel i mange år. Grunnen er den enorme befolkningsutviklingen. Befolkningstallet i hele storbyområdet har vokst til nesten åtte millioner innbyggere. Quingdao er allerede en megaby og vokser enda. For å ta hensyn til den enorme bosetningsutviklingen, og gi regionen vann og energi, var det nødvendig å ta en ny vei.

Semisentral – en fleksibel middelvei

«Semisentral» – dette er en fleksibel infrastrukturtilnærming for fremtidens byer, en middelvei mellom desentralisert og sentralisert rensing av spillvann.I hvert nytt distrikt utvikles nettopp den infrastrukturen som det er behov for. I stedet for å behandle og distribuere vann ved hjelp av gigantiske systemer med lange transporttider, vokser semisentral sammen med megabyen. Verdens første semisentrale forsynings- og avfallshåndteringssystem integrerer spillvann og organiske avfallsstrømmer i et modulært løsningskonsept.Med den fremtidsrettede infrastrukturtilnærmingen faller både ferskvannsforespørselen og avløpsvolumet i avløpsområdet med rundt 30–40 prosent. Industrielt vann føres ikke rett inn i rensesystemet, men gjenbrukes i stedet. Slik brukes for eksempel spillvann etter en dusj videre til toalettspyling.Energien som kreves for dette, genereres av avløpsslam og hjemmebasert bioavfall i det integrerte biogassanlegget. Høyeffektive pumper fra Wilo gir et avgjørende bidrag til prosjektets pilotanlegg. De bidrar til å generere industrielt vann og energi fra spillvann og organiske avfallsstoffer. Varmen som produseres kan brukes til oppvarming. Forsynings- og avfallshåndteringssenteret er derfor energieffektivt og i stor grad klimanøytralt.Totalt brukes det rundt 56 høyeffektive dykkmotor-røremekanismer, pumper samt trykkøkningsanlegg og brannslukningsanlegg. Denne tilpasningsdyktige, ressurseffektive vanninfrastrukturen er fleksibel og kan vokse med sitt urbane miljø. Senteret er alltid «så stort som nødvendig og så lite som mulig».

Data og fakta
Prosjekt Semizentral
Qingdao
China