Søk
Kontakt
E-post
Katalogoppretting
Mine favoritter
Produktsammenligning

Solution Provider

Ressursmangel, klimaendringer og den økende urbaniseringen endrer raskt kravene til fremtidens vannforvaltning: Behandling og transport av drikkevann og kloakk blir stadig mer kompleks og teknologisk sofistikert. For å være rustet for fremtiden må vanninfrastrukturen være effektiv, bærekraftig og pålitelig – og kunne tilpasse seg fleksibelt til varierende etterspørsel. Som løsningsleverandør utvikler Wilo en individuell løsning for hvert prosjekt ved å kombinere moderne teknologi med innovative applikasjoner og omfattende tjenester, fra planlegging til igangkjøring og vedlikehold.

Innovasjon for fremtiden. Våre løsninger for Water Management.

I denne urbaniseringens tidsalder, som krever bærekraftig utvikling med kloakkkonsepter som passer for fremtiden – ikke bare i voksende byer, men også i mindre befolkede områder.

Pumping av ubehandlet kloakk er en stadig mer krevende oppgave: forskrifter endres, andelen faststoff og oppbevaringstider i nettverket øker og væsker blir mer aggressive og fettete. Kloakk, slam og slamvann samt slipende og til og med fibrøse væsker må transporteres på en pålitelig og energieffektiv måte, i ulike strømningshastigheter og ved ulike leveringstrykk. Driftssikkerhet, holdbarhet og intelligent kontroll er av økende betydning, og det samme er nettverk av pumper og pumpesystemer.

Digital pioner

Ved å integrere IT-, sensorteknologi og modellapplikasjoner tilbyr våre løsninger nye måter å forbedre kartlegging, overvåking og kontroll av kompleks infrastruktur for vannnettverk. Wilo hjelper deg med å forbedre effektiviteten og påliteligheten til systemene dine og redusere kostnadene samtidig. Vi gjør livet enklere for deg – med en integrert, økonomisk effektiv og skreddersydd løsning. Oppdag mulighetene som tilbys av intelligent vannhåndteringsnettverk.

Vannteknologi fra Wilo

Som en ansvarlig leverandør av løsninger, dekker Wilo opp med sitt brede utvalg av pumper, pumpetilbehør og serviceytelser, hele vannkretsløpet. Vår brukskompetanse strekker seg fra (rå-)vannuttak fra brønner eller åpent vann, vi bruk av regnvann til vannrensing og vannforsyning. Også trykkøkningsanlegg faller inn i vårt utvalg. Pumpeløsninger for avsalting og for overrisling i kommersielt landbruk, avrunder vårt utvalg.

Enten det er for kommunal vannforsyning, industri, hus— og bygningsteknikk, jordbruk eller bygge. og gruvedrift - Wilo arbeider alltid med tanke på å finne mer effektive og mer bærekraftige løsninger for ditt prosjekt.


Våre effektive løsninger for en ren samvittighet

Alle bygninger og husholdninger i verden produserer kloakkvann, som må håndteres på en skikkelig måte, slik at hygienestandarder blir oppfylt og man unngår luktproblemer. Derfor bruker man, der hvor spillvannet ikke kan føres problemfritt til avløpsnettet ved hjelp av fritt fall, effektiv bygningsteknikk. For framtidig teknologi og spillvannskonsepter må man sammenfattet ta hensyn til følgende tre prinsipper:

Du finner alle våre produkter for vannforsyning eller drenering og kloakk i vår katalog

Våre produkthøydepunkter:

Vi har svarene på de fremtidige spørsmålene om kloakkteknologi: individuelle løsninger som kan skreddersys perfekt til spesifike krav og deres omgivelser og pålitelig transportere ubehandlet kloakk.

Wilo-Rexa SOLID-Q med Nexos Intelligence – den intelligente systemløsningen for en smart avløpspumpestasjon

Transport av urenset spillvann blir stadig vanskeligere på grunn av hyppigere opptredende faste stoffer og fibre, og fører derfor til økte driftsutgifter.

Den nye Wilo-Rexa SOLID-Q med Nexos Intelligence kjennetegnes av driftssikkerhet, energieffektivitet og stor grad av digitale grensesnitt.

Den smarte kombinasjonen for høy økonomi med en økt komfort i arbeidsdagen.

Produktinfomasjon

Wilo-Rexa SOLID-Q med Nexos Intelligence


Intelligent teknologi – mot den verdensomspennende vannmangelen

Vann regnes som en av de kostbare ressursene til jorden. Verdens voksende befolkning bruker stadig mer av det: til å drikke, vaske og rengjøres, i landbruk og industri. Den globale vannmangelen er et svært presserende problem - og medfører et stort konfliktpotensiale. Gjenvinning og klargjøring av vann hører derfor med til de viktigste utfordringene i framtiden. Wilo utvikler pumper og systemer, slik at nye kilder og metoder for vanngjenvinning kan brukes og optimeres. Våre fleksible løsninger garanterer en pålitelig forsyning og tilpasser seg kravene i så forskjellige bygninger som flerfamiliehus, skoler eller industrikomplekser. Med individuelle konsepter og høyeffektiv teknologi er vi en målbevisst pådriver av utbygging av intelligente nett og utbredelsen av desentral vannrensingsanlegg. Med i anvendelsene regnes pumper og pumpesystemer for bruk av regnvann, vannforsyning og trykkøkning, brannvannforsyning, vannrensing, råvannsopptak, avsalting og kommersielt landbruk.

Fremtidsorientert planlegging for økende turisme

Ferieøya Usedom viser hvor trygg og bærekraftig beslutningen for et godt gjennomtenkt kloakksystem kan være. Allerede for 18 år siden var den ansvarlige foreningen klar over at øyas situasjon, kombinert med den voksende populariteten hos turister, ville føre til høye krav til kloakksystemet.

Øya Usedom, som ligger i Pommerbukten sør i Østersjøen, er med sine 445 km² den neststørste øya i Tyskland. Med et gjennomsnitt på mer enn 1 900 solskinnstimer per år er Usedom jevnlig det mest solfylte området i Tyskland, og tiltrekker seg flere og flere turister hvert eneste år.

Referanseinformasjon

Vi har svar på dine spørsmål

Har våre produkter og tjenester vekket din interesse? Da hjelper vi deg gjerne!

Enten det er å lage et tilbud eller redigere servicespesifikasjoner, designe forskjellige typer utstyr, gi råd om valg av pumper og koblingsutstyr, eller bare hjelpe med hydrauliske og kontrollproblemer.

Ta kontakt med nærmeste salgskontor og inngå en avtale. Vi er der for deg!

Finn riktig kontakt for spørsmålet ditt.