Søk
Kontakt
E-post
Katalogoppretting
Mine favoritter
Produktsammenligning

Preventiv utskifting av sirkulasjonspumper

LCC-check - sjekk av livsløpskostnader

Pumpeutvekslings-funksjonen i Wilo-Select 4 beregner livsløpskostnader (LCC) for eksisterende sirkulasjonspumper og sammenligner disse med de anbefalte utskiftingspumpene. Som resultat får du en meningsfylt sammenligning av økonomisk effektivitet. Dermed er forebyggende pumpeutskifting ofte en lett og enkel beslutning.

Sparepotensial og amortiseringstid

For å raskt kunne opprette en kostnadseffektivitets-sammenligning, har vi lagret mer enn 1000 kommersielt tilgjengelige sirkulasjonspumper i Wilo-Select 4. Eksempelberegning for en eksisterende pumpe eller til og med for komplette egenskaper er dermed enkelt og komfortabelt å opprette.

Innsparingspotensial og amortiseringstid

Ved å fortelle om mulig innsparingspotensiale i Euro og amortiseringstiden gir du kunden et sikkert grunnlag for en avgjørelse om forebyggende utskifting av sirkulasjonspumpen.

Wilo-Select 4