Søk
Kontakt
E-post
Katalogoppretting
Mine favoritter
Produktsammenligning

Wilo-Financial Services – pumpeutveksling SMART finansiert

Finansier framtiden i dag

Hvorfor finansiere, og da direkte fra Wilo?

Vi vet at nødvendig investering i energieffektivitetstiltak vil konkurrere med en rekke prosjekter. Videre er bankene fortsatt tøffe med finansiering av små og mellomstore investeringsprosjekter innenfor energieffektivitet.

Vi ønsker å lukke dette finansieringsgapet fordi vi vet at energibesparelsene i mange tilfeller allerede er tilstrekkelig til å refinansiere en proaktiv pumpeutveksling. Vi støtter våre kunder i å realisere prosjekter som sikrer deres fremtidige suksess.

Vi ser finansiering som en integrert del av våre allsidige tjenester, hvor Wilo tilbyr sine kunder omfattende tjenester - utover alle kjøpsfaser og utover det rene produkttilbudet.

Dette starter med proaktiv pumpeutveksling ved prosjektrådgiving, går via finansiering til oppstart og senere vedlikehold med Wilo-fabrikk-kundeservice.

Vi vil bidra med våre finansieringsløsningen til våre kunders suksess. Ut fra dette motivet har vi utviklet prinsippene for SMART-finansiering.

SMART finansiert

Wilo betrakter kunden, dennes virksomhet og klimabalanse som en helhet. Med SMARTe finansieringsløsninger frigis likviditet umiddelbart, som kan brukes for andre prosjekter og ytterligere vekst.

SMART står derfor for:

  • Miljøvern
  • Maksimering av transaksjoner
  • Arrangere framtiden
  • Redusering av CO2-utslipp
  • Transformasjon av energisparing

Samtidig står SMART finansiering for innovative og intelligente finansieringsløsninger, som gjør nyinnkjøp eller utskifting av pumper så effektivt som mulig og sammenligning med vanlige finansieringer muliggjør fleksible investeringer.

Enkel og smart finansiering med Wilo-Energy Solutions

Ved proaktiv pumpeutveksling for eksempel i et vannverk, en kommunal bygning eller i industriprosesser, blir fortsatt fungerende eksisterende pumper erstattet med Wilo høyeffektive pumper, som fra første dag gir signifikant sparing av energikostnader, og som dermed kan regnes inn i finansieringen av de nye pumpene. Innsparingene kan brukes for refinansiering, investeringen amortiserer seg allerede etter få år og det uten å bruke opp likvide midler for dette. Wilo er og blir første kontaktperson til kundene og utvikler sammen med disse behovsrettede finansieringsløsninger.

Fordelene:

Wilo-Financial Services

  • Åpning av nye finansieringskilder
  • beskytter likviditeten til selskaper
  • muliggjør tilpassede finansieringsløsninger

Ønsker du personlig rådgiving?

Kontakt oss