Søk
Kontakt
E-post
Katalogoppretting
Mine favoritter
Produktsammenligning

Møt klimaendringene raskt og effektivt

Qingdao view from the sea

Wilo-Energy Solutions - innled energisparing med proaktive effektivitetstiltak.

Behovet for en bærekraftig bruk av energiressurser er ubestridt i lys av klimaendringene. Urbaniseringen i Asia og Afrika og jakten på velstand etter den vestlige modellen viser at rene unnvikelsesstrategier ikke er noen løsning. Det spørres i stadig større grad etter konsepter for å øke energieffektiviteten betydelig, særlig de som kan realiseres på kort sikt.

Økologi – vekstmotoren

Energisparing blir en av de største miljø- og økonomipolitiske utfordringene i de kommende tiårene. Et land som har formulert konkrete mål for energisparing er Tyskland. Her skal man til 2050 ikke bare erstatte den fremtidige etterspørselen etter elektrisitet med 80 % fornybar energi, men også redusere primærforbruket med 50 % sammenlignet med 2008.

Hvis vi kan bevise at miljøvern og økonomisk vekst ikke er motsetninger, vil den tyske modellen lage en internasjonal skole og konsolidere og utvide vår globale økonomiske betydning.

Reduksjon av CO2-utslippene – en verdensomspennende utfordring

Wilo har jobbet med emnet energieffektivitet i flere tiår. En stor andel av alle pumper i bruk over hele verden er teknologisk foreldet. Utskifting av gamle, uregulerte pumper med moderne, høyeffektive pumper, gir et enormt sparepotensial. Utslipp av CO2 kan reduseres bærekraftig over hele verden.

Initiativet for økt lønnsomhet og bærekraft

Wilo-Energy Solutions er et initiativ som fremmer proaktiv utskifting av fortsatt fungerende, men uregulerte pumper med Wilo høyeffektive pumper. Vi viser fordelene ved en tidlig overgang til driftsansvarlige for offentlige, kommersielle og industrielle bygninger, anlegg og objekter. I tillegg til pluss for miljøet er argumenter som 80 % mindre energikostnader samt fremtidig sikkerhet, forsynings-sikkerhet og hygienisk sikkerhet nøkkelfaktorer.

Optimal energieffektivitet for enhver bruk

Wilos pumpeteknologi brukes innen varme, kjøling, klima, vannforsyning og avløpshåndtering samt industrielle applikasjoner. Som en del av Wilo-Energy Solutions presenterer vi 6 modeller, som gir optimal energieffektivitet for nesten all bruk.

Våre produkthøydepunkter:

Wilo-Stratos MAXO

Wilo-Stratos MAXO-Z

Wilo-SiBoost Smart Helix Excel

Wilo-EMU TRE 326

Wilo-Stratos GIGA

Wilo-Stratos GIGA

Ønsker du personlig rådgiving?

Kontakt oss