Søk
Kontakt
E-post
Katalogoppretting
Mine favoritter
Produktsammenligning

Disclaimer

1. Ansvarsbegrensning

Informasjonen som stilles til rådighet på våre internettsider gir ingen garantier om spesielle egenskaper. De er kun å anse som en service og erstatter ikke personlig rådgivning. Til tross for grundighet i anskaffelsen og offentliggjøringen av informasjonen, overtar vi intet anvar og ingen garanti for at innholdet som stilles til disposisjon og vises i rammen av informasjonstjenesten er riktig, komplett eller oppdatert. Ansvarskrav mot WILO angående skader av materiell eller ideell natur, som er forårsaket av bruk eller ikke-bruk av informasjonen som stilles til disposisjon eller av bruken av feilaktig eller ufullstendig informasjon, utelukkes prinsipielt, dersom det ikke kan bevises at det foreligger forsettlig eller grov uaktsom skyld i dette fra WILOs side. WILO overtar dessuten intet ansvar for alle typer skader som kan oppstå på grunn av tilgangen til eller bruken av denne nettsiden.

Dersom deler av eller enkelte formuleringer i denne teksten ikke, ikke lenger eller ikke fullstendig er i tråd med gjeldende rett, forblir de øvrige delene av dokumentet uberørt av dette både når det gjelder innhold og gyldighet. WILO forbeholder seg retten til å forandre, komplettere, slette eller innstille offentliggjøringen av deler av sidene eller hele tilbudet midlertidig eller permanent uten noen form for varsel. Tilgangen til og bruken av dette nettstedet følger utelukkende internrettslig lov i Forbundsrepublikken Tyskland.

2. Opphavsrett

Innholdene og verkene på disse sidene er WILO SE sin eiendom og følger tysk opphavsrett. Bidrag som stammer fra andre partier er merket med dette. Mangfoldiggjøring, bearbeiding, distribusjon og alle former for utnyttelse som ikke er i tråd med opphavsretten, er ikke tillatt. Nedlasting og kopiering av disse sidene er kun tillatt for privat, ikke-kommersiell bruk. Produktbetegnelser, logoer og varemerker er beskyttet. Vi gjør vårt ytterste for å respektere andres opphavsrettigheter eller å referere til selvproduserte og lisensfrie verker.