Søk
Kontakt
E-post
Katalogoppretting
Mine favoritter
Produktsammenligning

Optimal vannkvalitet i varme- og klimasystemer

I lukkede varme- og kjølesystemer er det viktig å behandle vannet for å forhindre kontaminering, korrosjon og kalkavleiringer. Disse problemene kan i tillegg til ubehagelige lyder i rørene og radiatorene også føre til tap av energi. Utilstrekkelig systemytelse og -sikkerhet fører igjen til at anlegget eller enkeltkomponenter må skiftes ut tidlig. Av den grunn anses vannkvalitet nå som et sentralt tema innen bygningsforvaltning.


Trykkopprettholdelse

Wilo-Sinum

I varme- og kaldtvannsanlegg økes vannvolumet ved oppvarming og reduseres igjen ved kjøling. I tillegg drives disse systemene bevisst med overtrykk slik at det ikke kan dannes dampbobler under kritiske driftsforhold og luft samtidig ikke kan trenge inn utenfra.

Imidlertid kan ukontrollerte trykkforhold føre til skader på komponentene i oppvarmingsanlegget. Av den grunn er det nødvendig med optimal samhandling mellom sirkulasjonspumpene som brukes, en maksimal varmtvannstemperatur og dimensjonering av trykkopprettholdelse, etterfylling og avgassing. Riktig valg og dimensjonering av komponentene er derfor avgjørende.

Wilo-Sinum MV - grunnbeholder

Den trykkløse ekspansjonstanken for pumpemodulen Wilo-Sinum brukes til oppbevaring av ekspansjonsvann med atmosfærisk trykk. Vekten og dermed påfyllingsnivået måles med den integrerte trykkmåleren i foten på ekspansjonstanken. Opp til fire beholdere av samme størrelse kan kombineres med én enkelt pumpestasjon.

Avgassing

Wilo-Tagus

Luft er en av de største problemårsakene i lukkede systemer.

Luft – og dermed oksygen og nitrogen – bør ikke tilføres systemet under daglig drift eller under vedlikehold. Når luften først er i systemet, oppstår det korrosjon, noe som setter systemets levetid i fare. Lufting og avgassing er en god måte å fjerne luft og gass fra et system på og forhindrer at det kommer inn under etterfylling.

Få vite mer om Wilo-Tagus

Wilo-Tagus

Wilos vannkvalitetssystemer Wilo-Sinum og Wilo-Tagus sørger for kontinuerlig trykkopprettholdelse, avgassing og etterfylling i lukkede oppvarmingsanlegg (i henhold til EN 12828) og (kjøle-)systemer med kaldtvann. For å gjøre dette benytter Wilo utprøvd og innovativ teknologi for å fjerne luft, gass og faste partikler fra vannet, enten det er i private miljøer eller i kommersielle systemer med store varme- eller kjølevannssystemer.


Etterfylling

Systemskiller Wilo-NFE

Moderne kulde- og varmeenergikilder har økte krav til trykkopprettholdelse. Det må alltid være nok vann tilgjengelig i systemet. Ved hjelp av Wilo-Tagus og Wilo-Sinum kan vannet etterfylles manuelt eller automatisk når som helst. I henhold til EN 1717 er imidlertid forutsetningen for å koble drikkevannsnett til servicevannsystemer separering av systemene eller en tilbakestrømningssikring.

Systemskiller Wilo-NFE garanterer dette opp til væskekategori 4. For automatisk etterfylling anbefales generelt en etterfyllingsenhet inkludert en systemskiller og vannmåler. Denne kan kobles til styringen via en pulsutgang. Føring av systemloggen som kreves av VDI 2035, blir enklere.

Systemskiller Wilo-NFE


Lufting, utskilling av mikrobobler og smuss

Vannet i et anlegg inneholder også luftbobler, som kan føre til korrosjonsskader og redusert varmeoverføring. Systemer hvor anleggsvannet derimot er uten luftbobler og urenheter med smusspartikler, arbeider mye mer effektivt, avgir mindre støy og har også lengre levetid.

Hurtiglufter: Wilo-Carus

Wilo-Carus er en effektiv stor- og hurtiglufter som separerer luft og gass fra systemet ut til omgivelsene. Den kan brukes til første gangs påfylling eller kontinuerlig lufting av Wilo-Sinum og Wilo-Tagus. Den børst helst monteres på det høyeste punktet i anlegget. Dette øker effektiviteten på første gangs påfylling under oppstarten samt senere påfyllinger etter vedlikeholdsarbeid.

Finn ut mer om Wilo-Carus

Wilo-Carus

Luft- og smussavskiller: Wilo-Voda

Luft- og smussavskillerne fra serien Wilo-Voda gjør det mulig med optimal smussfjerning og mikrobobleavskilling fra anlegget med hensyn til redusert strømningshastighet og trykksenking. En valgfri magnetinnsats gjør at Wilo-Voda DIRT arbeider enda mer effektivt.

Finn ut mer om Wilo-Voda AirFinn ut mer om Wilo-Voda DirtFinn ut mer om Wilo-Voda Air/Dirt

Wilo-Voda Air

Wilo-Voda Dirt

Wilo-Voda Air/Dirt

Wilo-SiClean Comfort

Som et alternativ til den statiske avskillerteknikken i serien Wilo-Voda kan du også bruke avskillersystemet Wilo-SiClean. Denne består blant annet av en partikkelseparator som støttes av en Wilo-pumpe, og en integrert styring.

Finn ut mer om Wilo-SiClean Comfort

Wilo-SiClean Comfort


Membranekspansjonstank

Wilo-MAG

Trykket inne i en varmekrets kan bli såpass stort at det oppstår skader på rørledninger, enkelte komponenter eller til og med varmekjelen. En vanlig og effektiv løsning for trykksikring av hele varme- og kjølenettverket er derfor membranekspansjonstanker som for det meste er plassert på sirkulasjonspumpens sugeside.

Disse jobber uten hjelpeenergi og er et vanlig valg i små og mellomstore varme- og kjøleanlegg. En membran inne i tanken skiller anleggets vannside fra en fast gasspute. Denne tilpasser igjen fortrykket etter anlegget som skal installeres, og sørger dermed for ekstra plass til oppvarmingsvannet ved kompresjon når oppvarmingsvannet utvider seg i tanken. En fordel med membranen er at mediene gass og vann skilles fra hverandre og ikke står i direkte kontakt, noe som forhindrer vekselvirkninger. Når Wilo-membranekspansjonstank har riktig dimensjonering, sørger den kontinuerlig for optimalt trykk i varmesystemet.

Wilo-MAG

Vi har svar på dine spørsmål

Har våre produkter og tjenester vekket din interesse? Da hjelper vi deg gjerne!

Enten det er å lage et tilbud eller redigere servicespesifikasjoner, designe forskjellige typer utstyr, gi råd om valg av pumper og koblingsutstyr, eller bare hjelpe med hydrauliske og kontrollproblemer.

Ta kontakt med nærmeste salgskontor og inngå en avtale. Vi er der for deg!

Finn riktig kontakt for spørsmålet ditt.