Søk
Kontakt
E-post
Katalogoppretting
Mine favoritter
Produktsammenligning

Planlegg og driv framtidssikkert og effektivt med Wilo.

Som ledende leverandører av bygningsteknikk- og vannforsyningsløsninger tilbyr vi i tillegg til omfattende produkt- og tjenesteytelser også aktuelle BIM-modeller for å støtte deg ved planleggingen i prosjektet.

Med BIM-modellene øker du planleggingssikkerheten og har tidlig kontroll og feilanalyse – fra enebolig til storprosjekt.

BIM-modellene våre hjelper deg i hele livssyklusen til en bygning eller med å avbilde en infrastruktur og støtter i den forbindelse hver fase:

Fra prosjektutkast og utførelsesplanleggingen via tildelingsprosessen, planleggingen og overvåkningen av byggutførelsen til varig vedlikehold av objektet.

Dra som vanlig fordel av Wilo-løsningene våre, og sats på BIM-modellene våre i alle fasene av prosjektet ditt.

Wilo tilbyr ETIM-klassifiserte BIM-modeller via Cadenas

Fra midten av 2020 tilbyr Wilo en ny portal for BIM-data. Som strategisk partner har vi valgt CADENAS Konstruktions-, Softwareentwicklungs- und Vertriebs GmbH, en ledende programvareprodusent blant annet for elektroniske CAD-produktkataloger (eCATALOGsolutions).

Se her hvordan løsningen fungerer: Video Youtube

På denne plattformen tilbyr Wilo planleggere kun den beste støtten og BIM-modeller for spillvann-, rentvann- og standardpumper og pumper med aksialdelt hus. Røremekanismer er også tilgjengelige. BIM-modellene har metadatasettene til den respektive ETIM-klassen (EC) på de nasjonale språkene til alle ETIM-medlemsland og er også geometrisk standardisert i tilfelle en eksisterende ETIM Modeling Class (MC).

Den ønskede pumpen kan altså velges direkte ut fra (ETIM-)egenskaper og f.eks. lastes ned i Revit-, STEP- eller DWG-format og integreres i BIM-bygningsmodellen. Med en plugin som stilles til rådighet av Cadenas, kan man velge den mest passende løsningen direkte i det vante CAD-miljøet og dermed enda enklere og mer effektivt. Ved hjelp av ETIM-klassifiseringen kan man dessuten unngå tekniske og språklige feiltolkninger, og planleggeren har en nøytral sammenligningsmulighet med konkurrentene.

Wilo tilbyr pumpemodellene i oppløsningene LOD 200 (Bounding Box), LOD 300 (Precise Geometry) og LOD 350 med ekstra sammenføyningspunkter.

BIM-portalen bygges ut ytterligere i løpet av de neste månedene og utfylles med flere produktserier fra den kommersielle bygningsteknikken. For disse produktene tilbyr vi deg inntil videre også løsningen via vår Wilo-Revit Plugin.

Fullfør profesjonell CAD-konstruksjon raskere: Med den praktiske Wilo CAD-katalogen har planleggere og anleggsteknikere rask tilgang til 2D- og 3D-CAD-data for Wilo-pumper og pumpesystemer. Få klikk er tilstrekkelig til å velge ønsket tegning med ønsket format (DWG 2D eller 3D og STEP) og starte nedlastingen. CAD-katalogen fra Wilo gir deg tegninger i målestokk døgnet rundt uten lang leting.

CAD-katalog

Wilo-Revit Plugin

Som fagplanlegger med en Autodesk Revit-lisens kan du bruke en vedlikeholdt, oppdatert Wilo-database. Wilo-Revit Plugin lar deg bruke våre intelligente Revit-familier med ETIM-produktinformasjon direkte i dine BIM-prosjekter. Denne "Wilo knappen" installerer du direkte i Revit.

Wilo Revit Plugin for BIM er en del av en omfattende tjeneste som støtter installatører, rådgivere, grossister, vedlikehold og OEM-partnere.

Minimumskrav for Wilo Revit Plugin:

  • Autodesk Revit 2013 eller høyere versjon
  • Ikke Autodesk Revit LT (ingen Revit Plugin er mulig i Revit LT)
  • Internett-tilgang

Er Autodesk Revit installert i et Citrix-miljø, må du kontakte din systemadministrator for installasjon av Revit Plugin.

Her finner du Wilo Revit PluginInstallasjonsveiledning (PDF)
BIM product library (LOW RESOLUTION)

Hva er Building Information Modeling (BIM)?

Building Information Modeling (BIM) er en planleggingsmetode for konstruksjon som viser de tekniske og funksjonelle egenskapene til en bygning i en virtuell 3D-modell. Alle relevante data samles i en såkalt digital tvilling av bygningen før byggestart. Under byggefasen har alle involverte tilgang til tvillingen dermed til den aktuelle byggeplanen.

Consultant Jens - SiBoost

BIM er en optimaliseringsprosess med mål om raskere og rimeligere prosjektgjennomføring. Den er tillatt for alle prosjektstørrelser, og i mange land det allerede obligatorisk for arkitekter og planleggere å arbeide med BIM i forbindelse med offentlige utlysninger.

Byggherrer kan oppnå redusert byggetid- og kostnad sammenlignet med den vanlige konstruksjonen takket være disse fordelene:

  • Feilforebygging allerede i planleggingsfasen – for eksempel kan rørkollisjoner lett oppdages og korrigeres i den digitale tvillingen
  • Økt produktivitet fordi alle involverte har tilgang til aktuelle data/planer
  • Anrikning av CAD-geometrier med teknisk informasjon

BIM følger hele byggets levetidssyklus

Etter byggefasen tar byggherren over den digitale tvillingen og kan bruke informasjonen til å styre driftspersonellet kostnadsoptimalisert. Selv ved riving av bygningen kan informasjonen i den digitale tvillingen være nyttig ved avfallshåndtering og gjenvinning av råmaterialene. Dermed har alle involverte nytte av BIM.

Standardisering av BIM på fremmarsj

Erfaringsrapportene fra BIM-brukere i prosjekter viser at denne metoden bare medfører fordeler. I internasjonal sammenheng har mange land alt anerkjent dette, etablert metoden og til og med gjort den obligatorisk for offentlig finansierte byggeprosjekter.

Også Tyskland driver temaet aktivt fremover. I slutten av 2015 opprettet det tyske samferdsels- og infrastrukturdepartementet reformkommisjonen «Bygging av storprosjekter» og startet pilotprosjekter. Siden midten av 2017 gjennomføres stadig flere trafikkinfrastrukturprosjekter med BIM-støtte. Målet er at BIM skal brukes generelt for føderale trafikkinfrastrukturprosjekter fra 2020.

BIM Lifecycle (English)

Vanlige spørsmål om BIM

Hva skiller BIM fra vanlige CAD-modeller?

BIM inneholder i tillegg til en 3D-CAD-modell flere metadata, som artikkelnumre, artikkelbetegnelse, tilkoblingsmål for flensene/rørtilkoblingene, informasjon om elektriske forbindelser samt alle relevante installasjonsmål. I fremtiden kan BIM-modeller utvides med flere pumpedata, som: Hydraulisk effekt, effektivitetsverdier, reguleringstyper (dp-v, dp-c, turtallsavhengig regulering). Standardiseringen er ikke fullført enda, men trolig vil flere data, som innføringsrom, resirkuleringsinformasjon og programvarealgoritmer, bli lagt til i løpet av de kommende månedene og årene.

I forbindelse med BIM snakker man ofte om 4D-modeller eller til og med 7D-modeller. Hva står 4D til 7D for?

4D eller 7D refererer til antall informasjonsnivåer som BIM-modeller omfatter. Utgangspunktet er 3D-modeller som gir mulighet for romrelasjoner og matematisk overlapping av objekter. Den fjerde dimensjonen (4D) utfyller romdimensjonen med en tidskomponent (tids- og terminrelatert informasjon), den femte dimensjonen (5D) omfatter kostnadsrelatert informasjon. En 7D-modell utfylles med informasjon om bærekraft og effektivitet (6D) samt informasjon om driftspersonell (7D).

Er arbeid med BIM-metodikken obligatorisk for prosjektet mitt?

BIM brukes allerede og er obligatorisk i mange lang for offentlig utlyste prosjekter på grunn av fordelene for hele prosjektet. På byggeprosjekter som finansieres privat, er BIM ikke obligatorisk, men brukes stadig mer og er den egentlige initiatoren for metodikken. Kun ved prosjektering av enkelt- eller dobbelthus kan man ennå ikke forvente BIM på grunn av den begrensede bygningsteknikken og fraværet av driftspersonellaspektet.

Hva betyr ETIM-standardisering?

ETIM er et initiativ for standardisering av elektronisk utveksling av produktdata innenfor området elektroteknikk (elektroinstallasjonsprodukter, husholdningsapparater og forbrukerelektronikk) og beslektede bransjer (for øyeblikket bl.a. HVAC/sanitærteknikk) for å legge til rette for elektronisk handel med disse produktene. Standarden er spesielt tilpasset kravene til disse utvalgte bransjene og gir mulighet for enhetlig, teknisk beskrivelse av varer samt tilordning til en produktklasse. Produkter tilordnes artikkelklasser uten hierarki. Deretter innordnes sammenlignbare produkter i artikkelklassen. Navnet på artikkelklassen kan også finnes via tilordnede synonymer som henviser til klassen. Hver klasse tilordnes tekniske kjennetegn som beskriver produktet, av produktfagfolk. Slik oppstår ETIM-klassifiseringen.

Standardiseringen gjør det mulig å finne igjen tekniske produkter leverandøruavhengig ved hjelp av klassen eller tekniske kjennetegn. ETIM brukes ved overføring av tekniske produktdata – f.eks. for online-kataloger. ETIM er en fri standard, dvs. at datamodellen kan brukes av hvem som helst uten lisensgebyr. Fra og med ETIM-versjon 7.0 (2017) er også VVS-sektoren (varme-/ventilasjon-/sanitærteknikk) integrert.

Open/closed BIM

Closed BIM beskriver en programvareavhengig datautveksling av digitale bygningsmodeller ved hjelp av lukkede, rettighetsbeskyttede filformater, f.eks. Revit, Allplan, Archicad osv.

Open BIM betyr derimot at en programvareuavhengig datautveksling av bygningsmodeller er mulig. Her brukes det åpne, ikke integrerte filformatet, f.eks. IFC (Industry Foundation Classes). Utveksling av geometrimodeller er mulig uten begrensning, men utveksling av datamodeller er derimot begrenset.

Level of Development (LoD)

I BIM-metodikken brukes begrepene Level of Information (LoI), Level of Geometry (LoG) og Level of Coordination (LoC), som brukes i fem trinn 100 – 500: 100 = conceptual; 200 = approx. geometry; 300 = precise geometry; 400 = fabrication; 500 = as-built. Begrepet Level of Development (LoD) er sammensatt av delindikatorene LoI, LoC og LoG og definerer den samlede modenhetsgraden til en virtuell komponent.