Søk
Kontakt
E-post
Katalogoppretting
Mine favoritter
Produktsammenligning

Energi merking av pumper

Tilbakeblikk

Allerede i 2005 ble det første felles initiativet blant Europas ledende pumpeprodusenter (via den europeiske pumpeorganisasjonen Europump) tatt en beslutning å ta i bruk energimerking av pumper. I dette tilfellet var det våte sirkulasjonspumper og det var frivillig deltakelse. Dette prosjektet var et eksempel på hvordan en industri på eget initiativ tar i bruk lovgivning for å fremme økt miljøbevissthet og redusert energiforbruk.

Merkingen hadde stort sett samme struktur som for tiden brukes til kjøleskap, vaskemaskiner og lyskilder.

ErP directive glanded diagram

A class not mentioned in the table is IE5. There is currently no requirement to use this class but there are already pumps that meet the IE5 limits, eg the Wilo-Stratos GIGA circulation pump and the Wilo-Helix EXCEL pressure-boosting pump.

Europa setter ny energi standard for pumper

I henhold til det såkalte ErP-direktivet ble EU kommisjonens første regulering av pumper trådt i kraft året 2011. Den konkrete forskjellen i forhold til tidligere forskrifter var at direktivet ikke lenger var frivillig, men måtte følges av alle EU-land ved salg av pumper. Dette første direktivet innbefattet tørr motoriserte pumper, så vel som sirkulasjonspumper og trykkstøtende pumper.

Forordningen omfattet effektiviteten til elektriske motorer, og det tidligere gjeldende indeksmerket EFF1-EFF3 ble erstattet av den såkalte International Efficiency (IE) indeksen.

Tabellen under viser de forskjellige trinnene med en gradvis økning av kravene.

Hvis vi går tilbake til våre sirkulasjonspumper, så fulgte det også en annen EU-regulering i henhold til ErP-direktivet 1. januar 2013. I dette tilfellet skulle pumpene være under en forhåndsdefinert indeks, den såkalte Energieffektivitetsindeksen. I første fase ble denne indeksen satt til 0,27 og fra 1 august 2015, skjerpet til 0,23, som også gjelder i dag (2018). Motoraggregater er også inkludert i direktivet.

Som et resultat var det gjennomsnittlige strømforbruket for nyinstallerte våtløper sirkulasjonspumper betydelig lavere.

For å få et bilde av energibesparelsespotensialet, har EU-kommisjonen anslått at vi innen 2020 kan oppnå årlige energibesparelser i hele EU på 23 TWh - som tilsvarer kraftproduksjonen av seks mellomstore kullkraftverk. Tabellen under viser tidsplanen og type installasjon delt inn i de forskjellige trinnene.

ErP directive glandless diagram

Forklaring av tabell. Direktivet dekker ikke pumper beregnet for drikkevannssirkulasjon. For å forhindre at denne pumpetypen installeres i et varmesystem, må pumpene merkes med den tilsiktede bruken eller applikasjonstypen.

Tørr motoriserte pumper og dens hydraulikk

EI-indeksen som tidligere er beskrevet, tar kun hensyn til tørrpumpens motoreffektivitet. For et helhetlig utseende og for å øke pumpens samlede effektivitet ble et hydraulisk effektivitetsdirektiv, den såkalte MEI-indeksen, etablert i 2013. MEI står for minimumseffektivitetsindeksen og er en dimensjons løs faktor.Indekset angir prosentandelen av pumper som er solgt på markedet på et bestemt tidspunkt, som hadde lav hydraulisk effektivitet. For eksempel innebar MEI 0,4 at 40 prosent av pumpene som var på markedet, ikke oppfyller de nåværende kravene.

Kravene til MEI-indeksen gjelder for både tørr motoriserte pumper, trykkøkning og borrehullspumper.

Fra 1 Januar 2013, MEI ≥ 0.1.

Fra Januar 1, 2015, MEI ≥ 0.4.

I dag (2018) er det ingen tidsangivelse for når MEI ≥ 0,7 skal gjelde som et krav. Eksempler på pumpemodeller som allerede er innenfor rammen av MEI ≥ 0,7, er Wilo-Stratos GIGA sirkulasjonspumpe og trykkøknings pumper og boosterpumper i Wilo-Helix-serien.

EU flags

Hvordan ser fremtiden ut?

For å sikre at den riktige effekten oppnås, forutsettes regelverket for revisjoner hvert femte år. Dette kan også omfatte en endring av omfanget, strengere krav a.o.

For våtløper pumper er et forslag til fremtidige krav å inkludere energikrav for SHW-sirkulatorene som kan tre i kraft innen 2022 gitt at en brukbar «last»profilmodell kan implementeres.Siste utkast til en revidert motorregulering forutsetter et skifte fra IE2 + VSD til IE3 i 2020 og som forberedelse for 2022 er blant annet et økt omfang for motorstørrelser (opp og ned) samt tilleggsfasede motorer og EX- E og EX-D-motorer er også planlagt. For nedsenkbare

(drainage and sewage), “ingen standard for å definere energi effektivitetsklasse eksisterer ennå”.

I forbindelse med motorer er det også planlagt et forslag til en IE-klassifisering av VSD (= frekvensomformer).

En regulering som for tiden er utviklet gjelder gjenbruk, resirkulering, oppussing og materialeffektivitet av pumper. Ambisjonen er å ta en vugge-til-vugge tilnærming og å ta vare på alle ECO-designprodukter i fremtiden. Det er planlagt å bli innlemmet i eksisterende forskrifter.