Wilo produkter og produktkompetanser

Kontakt

+47 22 80 45 70

Alf Bjerckes vei 20

0582 Oslo

Norge

Åpningstider mandag – fredag: 08:00 – 16:00
Vi holder telefonen stengt mellom 11:30 – 12:00

Pionerytelse i system

Pumper er vår lidenskap. Vi har som oppdrag å tilby deg mye mer enn kraftige og økonomiske pumper. I en stadig raskere og mer kompleks digital verden spiller helhetlige løsninger en sentral rolle.

Av denne grunn utvikler vi banebrytende tjenester i systemer - basert på moderne teknologi, innovativ bruk og høy kompetanse for integrering i komplekse systemer. I tillegg støtter vi deg med analyse, gir råd individuelt og tilbyr deg tilpassede og økonomiske løsninger.

Med hvert nye Wilo-produkt og hele vår service, tar vi sikte på å gjøre planleggingen enklere og mer effektiv. Med de høyeste standardene for kvalitet og pålitelighet, opprettes det innovative løsninger og milepæler for bransjen, som du fullt ut kan stole på - i dag og i fremtiden.

Systemkompetanse i alle stillinger

Vi ønsker å gjøre planleggingen så enkel og fleksibel som mulig. Derfor kan våre pumper raskt og enkelt integreres i eksisterende komplekse systemomgivelser. For eksempel sørger forskjellige grensesnittmoduler og utvidelser for mange nettverksprotokoller for bygningsautomasjon.

Vi skriver pålitelighet med store bokstaver

Stol på Wilo som partner - vi står som en pålitelig partner for deg og tilbyr deg førsteklasses kvalitet: Til dette formål, som teknologiledende i bransjen, utvikler vi kontinuerlig innovative og fremtidssikre produkter, som enkelt kan integreres i et bredt spekter av systemer og som arbeider effektivt og pålitelig på lang sikt. I tillegg letter vi planleggingen med våre kraftige tjenester og moderne planleggingshjelpemidler.

Lær mer om vår rund-problemfrie-service

Våre bruksområder

Bygningsteknikk

Betydningen av energi og ressurseffektivitet for økologiske og ikke minst økonomiske grunner, øker over hele verden. Fokus ligger på det økonomiske aspektet, også ved bruk av bygninger. Dette krever i stadig sterkere grad bruk av innovative systemer med perfekt tilpassede komponenter. Wilo tilbyr de nødvendige energieffektive konseptene - både for oppvarmingsteknologi og for klimaanlegg. Bruksområder for produkter og systemløsninger er en- og flerfamiliehus samt offentlige bygninger, industri- eller kontorbygg, sykehus og hoteller.

Lær mer om produktene

  • Oppvarming
  • Bruksvann
  • Klima og kjøling
  • Solar og jordvarme

Lær mer om vår systemkompetanse

Vannforsyning

Råstoffet vann er verdifullt og blir stadig mer sjelden verden over. Sikker vannrensing og -forsyning er derfor en stadig økende utfordring globalt. Wilo tilbyr profesjonelle løsninger på de stadig mer komplekse kravene til drikkevannsproduksjon og vanntransport samt transport av spillvann og rensing av spillvann. Wilo pumper og Wilo pumpesystemer for vannforsyning setter standard over hele verden med hensyn til teknisk ytelse samt effektivitet og bærekraft.

Lær mer om produktene for rentvannsanvendelser

  • Trykkøkning
  • Vannrensing
  • Brannslukking
  • Vanning
  • Bruk av regnvann
  • Råvannopptak

Lær mer om vår systemkompetanse innen vannforsyning